به طور خلاصه در مورد پلاس 500


چگونه بفهمیم سنسور دمای آب خراب است؟

آیا تجویز پلاسمای به دست آمده از افرادی که از کووید-19 بهبود یافته‌اند، یک درمان موثر برای مبتلایان به کووید-19 به حساب می‌آید؟

• ما بسیار مطمئن هستیم که تجویز پلاسمای افراد بهبود یافته هیچ فایده‌ای برای درمان افراد مبتلا به کووید-19 متوسط تا شدید ندارد.

• در مورد تاثیرات استفاده از پلاسمای افراد بهبود یافته در درمان افراد مبتلا به کووید-19 خفیف یا بدون علامت مطمئن نیستیم.

• حدود 130 مطالعه در حال انجام، منتشر نشده و اخیرا منتشر شده را پیدا کردیم. در اولین فرصت ممکن، مرور خود را با شواهد به دست آمده از این مطالعات به‌روز می‌کنیم. شواهد جدید ممکن است به سوالات باقی‌مانده ما پاسخ دهند.

پلاسمای افراد بهبود یافته چیست؟

بدن برای مقابله با عفونت، آنتی‌بادی تولید می‌کند. آنتی‌بادی‌ها در بخشی از خون به نام پلاسما یافت می‌شوند. پلاسمای افرادی که از ویروس کووید-19 بهبود یافته‌اند، حاوی آنتی‌بادی‌های کووید-19 است، و می‌توان از آنها برای تهیه دو محصول استفاده کرد. نخست، پلاسمای افراد بهبود یافته (به طور خلاصه در مورد پلاس 500 convalescent plasma)، که پلاسمایی است حاوی این آنتی‌بادی‌ها. دوم، هیپرایمیون ایمونوگلوبولین (hyperimmune immunoglobulin) که غلظت بیشتر، و بنابراین آنتی‌بادی‌های بیشتری دارد.

پلاسمای افراد بهبود یافته و هیپرایمیون ایمونوگلوبولین در درمان دیگر ویروس‌ها با موفقیت استفاده شده‌اند. این روش‌های درمانی (تجویز با قطره میکروست (drip) یا به صورت تزریقی) عموما به خوبی تحمل می‌شوند، اما باعث بروز اثرات ناخواسته نیز می‌شوند.

ما به دنبال چه یافته‌ای بودیم؟

ما می‌خواستیم دریابیم که پلاسمای افراد بهبود یافته یا هیپرایمیون ایمونوگلوبولین درمان‌های موثری برای افراد مبتلا به کووید-19 تائید شده هستند یا خیر. به موارد زیر نگاه کردیم:

• مرگ‌ومیر ناشی از هر علتی پس از درمان با پلاسمای افراد بهبود یافته یا هیپرایمیون ایمونوگلوبولین.

• بهتر یا بدتر شدن وضعیت بیماران، که معیار بررسی آن تعداد افراد نیازمند به ونتیلاتور (دستگاهی برای کمک به تنفس افرادی که به‌خودی‌خود نمی‌توانند نفس بکشند) بود.

ما چه کاری را انجام دادیم؟

به دنبال یافتن مطالعاتی بودیم که پلاسمای افراد بهبود یافته یا هیپرایمیون ایمونوگلوبولین را برای درمان افراد مبتلا به کووید-19 بررسی کردند. مطالعات می‌توانستند در هر نقطه‌ای از جهان انجام شده و شامل شرکت‌کنندگانی با هر سن، جنسیت یا قومیت، مبتلا به کووید-19 خفیف، متوسط یا شدید باشند.

در صورت امکان، نتایج مطالعات تجمیع شدند تا تجزیه‌و‌تحلیل انجام شود. بر اساس عواملی مانند روش انجام و حجم نمونه مطالعات، اطمینان خود را به شواهد ارزیابی کردیم.

ما به چه نتایجی رسیدیم؟

تعداد 13 مطالعه را با 48,509 شرکت‌کننده پیدا کردیم که به بررسی پلاسمای افراد بهبود یافته پرداختند. همه مطالعات به جز یک مورد شامل شركت‌كنندگان مبتلا به کووید-19 متوسط تا شدید بودند. هیچ مطالعه‌ای را پیدا نکردیم که هیپرایمیون ایمونوگلوبولین را بررسی کرده باشد. مطالعات عمدتا در بیمارستان‌ها، در کشورهای مختلف جهان، انجام شدند.

کووید-19 متوسط تا شدید
پلاسمای افراد بهبود یافته در مقایسه با دارونما (placebo) یا مراقبت‌های استاندارد:

• پلاسمای افراد بهبود یافته باعث ایجاد هیچ تفاوتی در مرگ‌ومیر به هر علتی در بیماران تا 28 روز پس از درمان نمی‌شود. حدود 237 مورد از هر 1000 بیمار دریافت‌کننده دارونما یا مراقبت استاندارد، در مقایسه با 233 مورد از هر 1000 بیمار درمان‌شده با پلاسمای افراد بهبود یافته، فوت کردند (7 مطالعه، 12,646 نفر).

• پلاسمای افراد بهبود یافته منجر به تفاوتی اندک تا عدم تفاوت در بهبود وضعیت بیمار از نظر نیاز به حمایت تنفسی کمتر برای کل جمعیت نیازمند به هرگونه پشتیبانی تنفسی پیش از شروع درمان (8 مطالعه، 12,682 نفر)، و همچنین برای افرادی می‌شود که در ابتدای مطالعه ونتیله شدند (2 مطالعه، 630 نفر).

• پلاسمای افراد بهبود یافته هیچ تفاوتی را در بدتر شدن وضعیت بیماران ایجاد نمی‌کند. حدود 126 مورد از هر 1000 بیمار دریافت‌کننده دارونما یا مراقبت استاندارد، در مقایسه با 123 مورد از هر 1000 بیمار درمان‌شده با پلاسمای افراد بهبود یافته، نیاز به ونتیلاسیون مکانیکی تهاجمی داشتند (4 مطالعه، 11,765 نفر).

• پلاسمای افراد بهبود یافته ممکن است هیچ تفاوتی را در اثرات ناخواسته ایجاد نکند. هر 8 مطالعه‌ای که اثرات ناخواسته را گزارش کردند، نتایج خود را بسیار متفاوت از هم اندازه‌گیری و ارائه دادند، بنابراین نمی‌توانیم هیچ‌گونه نتیجه‌گیری داشته باشیم.

هیچ‌ یک از مطالعات، اطلاعاتی را درباره کیفیت زندگی گزارش نکردند.

کووید-19 خفیف
ما نمی‌دانیم که پلاسمای افراد بهبود یافته در مقایسه با دارونما یا مراقبت‌های استاندارد تفاوتی را در تعداد مرگ‌ومیرها، بهتر یا بدتر شدن وضعیت بیماران، کیفیت زندگی یا اثرات ناخواسته ایجاد می‌کند یا خیر. فقط یک مطالعه را با 160 شرکت‌کننده پیدا کردیم که افراد مبتلا به کووید-19 خفیف را ارزیابی کرد.

محدودیت‌های شواهد چه هستند؟

• اطمینان زیادی به شواهد مربوط به مرگ‌ومیر ناشی از هر علتی و بهتر یا بدتر شدن وضعیت بیماران مبتلا به کووید-19 متوسط تا شدید داریم.

• اعتماد ما به شواهد دیگر برای افراد مبتلا به کووید-19 متوسط و شدید، و خفیف بسیار محدود است زیرا مطالعات بسیار متفاوت از یکدیگر بوده و نتایج خود را با استفاده از روش‌های هم‌سو و سازگاری اندازه‌گیری و ثبت نکردند.

• شواهد مفید اندکی را در مورد اثرات ناخواسته یافتیم و شواهدی در ارتباط با کیفیت زندگی بیماران به دست نیامد.

این شواهد تا چه تاریخی به‌روز است؟

این چهارمین نسخه از مرور ما است. شواهد تا 17 مارچ 2021 به‌روز ‌است.

در حال حاضر، شواهدی با قطعیت بالا در دست است که استفاده از پلاسمای افراد بهبود یافته در درمان افراد مبتلا به بیماری متوسط تا شدید مورتالیتی را کاهش نمی‌دهد و تاثیر چندانی بر معیارهای بهبود بالینی نمی‌گذارد. در مورد عوارض جانبی حاصل از تجویز پلاسمای افراد بهبود یافته نامطمئن هستیم. در حالی که تلاش‌های عمده‌ای برای انجام تحقیقات در مورد کووید-19 در حال انجام است، ارائه گزارش‌های ناهمگون از پیامدها هم‌چنان مشکل‌ساز است. در حال حاضر، 100 مطالعه در حال انجام بوده و 33 مطالعه در یک پایگاه ثبت مطالعات، برچسب تکمیل‌شده یا خاتمه‌یافته دارند. انتشار نتایج مطالعات در حال انجام ممکن است برخی از عدم-قطعیت‌ها را در مورد درمان با هیپرایمیون ایمونوگلوبولین برای افراد مبتلا به هر شدتی از بیماری، و درمان با پلاسمای افراد بهبود یافته را برای افراد بدون علامت یا مبتلا به بیماری خفیف برطرف کند.

پلاسمای افراد بهبود یافته (convalescent plasma) و هیپرایمیون ایمونوگلوبولین (hyperimmune immunoglobulin) ممکن است مورتالیتی را در بیماران مبتلا به بیماری‌های تنفسی ویروسی کاهش دهند، و در حال حاضر به عنوان یک درمان بالقوه برای بیماری کروناویروس 2019 (COVID-19) در کارآزمایی‌ها تحت بررسی قرار دارند. داشتن درک کامل و جامعی از مجموعه شواهد موجود پیرامون مزایا و خطرات این مداخلات الزامی است.

استفاده از رویکرد مرور سیستماتیک پویا (living systematic review)، برای ارزیابی این موضوع که ترانسفیوژن پلاسمای افراد بهبود یافته یا هیپرایمیون ایمونوگلوبولین در درمان مبتلایان به کووید-19 موثر و ایمن هستند یا خیر؛ و حفظ به‌روز بودن شواهد.

منابع علمی جهانی تحقیقات کووید-19 سازمان جهانی بهداشت (WHO) را در بانک اطلاعاتی تحقیقات بیماری کروناویروس؛ MEDLINE؛ Embase؛ پایگاه ثبت مطالعات کووید-19 در کاکرین؛ Epistemonikos کووید-19 L*OVE Platform، و پایگاه‌های ثبت کارآزمایی‌ها را برای یافتن مطالعات در حال انجام و کامل شده جست‌وجو کردیم. جست‌وجوها در 17 مارچ 2021 انجام شدند.

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای (randomised controlled trials; RCTs) را وارد کردیم که به ارزیابی تجویز پلاسمای افراد بهبود یافته یا هیپرایمیون ایمونوگلوبولین برای مبتلایان به کووید-19، صرف‌نظر از شدت بیماری، سن، جنسیت یا قومیت آنها، پرداختند. برای انجام ارزیابی‌های بی‌خطری (safety) این مداخله، در صورتی مطالعات غیر-کنترل شده و غیر-تصادفی‌سازی شده را از مداخلات (non-randomised studies of interventions; NRSIs) وارد کردیم که شامل 500 شرکت‌کننده یا بیشتر بودند.

مطالعاتی را که شامل افراد مبتلا به دیگر انواع بیماری‌های کروناویروس (سندرم حاد تنفسی شدید (severe acute respiratory syndrome; SARS) یا سندرم تنفسی خاورمیانه (Middle East respiratory syndrome; MERS)) بودند، هم‌چنین مطالعات بررسی‌کننده ایمونوگلوبولین‌ استاندارد را کنار گذاشتیم.

از روش‌شناسی استاندارد کاکرین پیروی کردیم.

برای ارزیابی سوگیری (bias) در مطالعات وارد شده، از ابزار «Risk of Bias 2» برای RCTها، و برای NRSIها از ارزیابی معیار برای مطالعات مشاهده‌ای، استفاده کردیم که توسط گروه سرطان دوران کودکی در کاکرین (Cochrane Childhood Cancer) تهیه شده بود. قطعیت شواهد را با استفاده از رویکرد درجه‌‏بندی توصیه‏، ارزیابی، توسعه و ارزشیابی (GRADE)، برای پیامدهای زیر رتبه‌بندی کردیم: مورتالیتی به هر علتی، بهتر و بدتر شدن وضعیت بالینی (برای افراد مبتلا به بیماری متوسط تا شدید)، پیشرفت نشانه‌های کووید-19 بالینی شدید (برای افراد مبتلا به بیماری بدون علامت یا خفیف)، کیفیت زندگی (از جمله خستگی و استقلال عملکرد)، عوارض جانبی درجه 3 یا 4، و عوارض جانبی جدی.

تعداد 13 مطالعه (12 RCT؛ 1 NRSI) را با 48,509 شرکت‌کننده وارد کردیم، که از این تعداد 41,880 بیمار پلاسمای افراد بهبود یافته را دریافت کردند. هیچ مطالعه تکمیل‌شده‌ای را پیدا نکردیم که به ارزیابی هیپرایمیون ایمونوگلوبولین پرداخته باشد. ما 100 مطالعه در حال انجام دیگر را نیز شناسایی کردیم که به بررسی تجویز پلاسمای افراد بهبود یافته یا هیپرایمیون ایمونوگلوبولین پرداخته، و 33 مطالعه را یافتیم که به عنوان کامل‌شده یا خاتمه‌یافته گزارش شدند.

افرادی با تشخیص قطعی کووید-19 و بیماری متوسط تا شدید

یازده RCT و یک NRSI استفاده از پلاسمای افراد بهبود یافته را برای 48,349 شرکت‌کننده مبتلا به بیماری متوسط تا شدید بررسی کردند. نه RCT به مقایسه پلاسمای افراد بهبود یافته با درمان دارونما (placebo) یا فقط مراقبت‌های استاندارد پرداختند، و دو مطالعه پلاسمای افراد بهبود یافته را با پلاسمای استاندارد مقایسه کردند (نتایج در چکیده گنجانده نشدند).

اثربخشی پلاسمای افراد بهبود یافته

داده‌های مربوط به نه RCT (12,875 شرکت‌کننده) را برای ارزیابی اثربخشی پلاسمای افراد بهبود یافته در مقایسه با دارونما یا فقط مراقبت‌های استاندارد وارد کردیم.

استفاده از پلاسمای افراد بهبود یافته منجر به کاهش مورتالیتی به هر علتی در بیماران تا روز 28ام نشد (خطر نسبی (RR): 0.98؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.92 تا 1.05؛ 7 RCT؛ 12,646 شرکت‌کننده؛ شواهد با قطعیت بالا). هنگامی که با معیار عدم نیاز به استفاده از حمایت تنفسی ارزیابی شد، تاثیری اندک تا عدم تاثیر بر بهبود بالینی برای همه شرکت‏‌کنندگان داشت (RR غیر-قابل تخمین؛ 8 RCT؛ 12,682 شرکت‌کننده؛ شواهد با قطعیت بالا). این مداخله، تاثیری اندک تا عدم تاثیر بر جدا شدن از ونتیلاسیون مکانیکی تهاجمی یا عدم نیاز به استفاده از آن برای زیرگروهی از شرکت‏‌کنندگان داشت که در ابتدا به ونتیلاسیون مکانیکی تهاجمی احتیاج داشتند (RR: 1.04؛ 95% CI؛ 0.57 تا 1.93؛ 2 RCT؛ 630 شرکت‌کننده؛ شواهد با قطعیت پائین). مداخله مذکور نیاز به استفاده از ونتیلاسیون مکانیکی تهاجمی را کاهش نمی‌دهد (RR: 0.98؛ 95% CI؛ 0.89 تا 1.08؛ 4 RCT؛ 11,765 شرکت‌کننده؛ شواهد با قطعیت بالا). ما هیچ تفاوت زیر-گروهی را شناسایی نکردیم.

هیچ مطالعه‌ای را نیافتیم که کیفیت زندگی را گزارش کرده باشد، و بنابراین، نمی‌دانیم که پلاسمای افراد بهبود یافته تاثیری بر کیفیت زندگی بیماران دارد یا خیر. یک RCT برطرف شدن خستگی را در روز 7ام ارزیابی کرد، اما در مورد این تاثیر بسیار نامطمئن هستیم (RR: 1.21؛ 95% CI؛ 1.02 تا 1.42؛ 309 شرکت‌کننده؛ شواهد با قطعیت بسیار پائین).

بی‌خطری استفاده از پلاسمای افراد بهبود یافته

برای ارزیابی بی‌خطری استفاده از پلاسمای افراد بهبود یافته، نتایج هشت RCT، و یک NRSI را وارد کردیم. برخی از RCTها اطلاعات بی‌خطری این مداخله را فقط برای گروه پلاسمای افراد بهبود یافته گزارش کردند.

ما مطمئن نیستیم که پلاسمای افراد بهبود یافته خطر ابتلا را به عوارض جانبی درجه 3 و 4 (RR: 0.90؛ 95% CI؛ 0.58 تا 1.41؛ 4 RCT؛ 905 شرکت‌کننده؛ شواهد با قطعیت پائین)، و عوارض جانبی جدی (RR: 1.24؛ 95% CI؛ 0.81 تا 1.90؛ 2 RCT؛ 414 شرکت‌کننده؛ شواهد با قطعیت پائین)، افزایش می‌دهد یا کاهش.

خلاصه‌ای از عوارض گزارش شده در NRSI (گزارشی از داده‌های بی‌خطری برای 20,000 نفر از 35,322 شرکت‌کننده دریافت‌کننده این نوع پلاسما)، و چهار RCT که به ارائه گزارشی از داده‌های بی‌خطری فقط برای شرکت‌کنندگان دریافت‌کننده پلاسما پرداختند (6125 شرکت‌کننده)، در متن کامل مقاله گنجانده می‌شود.

افرادی با تشخیص قطعی عفونت SARS-CoV-2 و بیماری بدون علامت یا خفیف

یک گزارش RCT را با حضور 160 شرکت‌کننده یافتیم، که به مقایسه پلاسمای افراد بهبود یافته با درمان دارونما (سالین) پرداخت.

اثربخشی پلاسمای افراد بهبود یافته

در مورد تاثیر پلاسمای افراد بهبود یافته بر مورتالیتی به هر علتی بسیار نامطمئن هستیم (RR: 0.50؛ 95% CI؛ 0.09 تا 2.65؛ شواهد با قطعیت بسیار پائین). در مورد تاثیر پلاسمای افراد بهبود یافته بر پیشرفت نشانه‌های بالینی کووید-19 شدید اطمینان نداریم (RR غیر-قابل تخمین؛ شواهد با قطعیت پائین).

هیچ مطالعه‌ای را نیافتیم که کیفیت زندگی را گزارش کرده باشد.

بی‌خطری استفاده از پلاسمای افراد بهبود یافته

ما نمی‌دانیم که پلاسمای افراد بهبود یافته با خطر بالاتر ابتلا به عوارض جانبی درجه 3 یا 4 (شواهد با قطعیت بسیار پائین)، یا عوارض جانبی جدی (شواهد با قطعیت بسیار پائین) همراه است یا خیر.

این یک مرور سیستماتیک پویا (living systematic review) است. شواهد جدید را به صورت هفتگی جست‌وجو کرده و هنگامی به طور خلاصه در مورد پلاس 500 که شواهد جدید مرتبط شناسایی شدند، این مرور به‌روز خواهد شد. لطفا برای بررسی وضعیت فعلی این مرور به بانک اطلاعاتی مرورهای سیستماتیک کاکرین مراجعه کنید.

برچسب انرژی

برچسب انرژی

شما می توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله برچسب انرژی به گفتمان آنلاین با تعمیرکاران آی پی امداد و دیگر کاربران بپردازید.

برچسب انرژی چیست ؟ چگونه محاسبه میشود ؟ چه معنایی دارد ؟ چرا باید به مصرف انرژی اهمیت دهیم ؟ نکات مهم در انتخاب و تهیه وسایل برقی ، فواید استفاده از آن ، برچسب انرژی در یخچال ، لامپ ، ماشین و … و هرآنچه نیاز است شما برای راهنمای خرید محصولات از برچسب انرژی بدانید توسط آی.پی امداد شرح داده شده است.

کاربران گرامی، در صورت وجود هرگونه سوال در زمینه برچسب انرژی لوازم خانگی میتوانید در قسمت دیدگاه های همین مقاله و یا بخش پرسش و پاسخ با کارشناسان آی پی امداد در میان بگذارید.

برچسب انرژی چیست ؟

نوار آشنا برچسب انرژی از رنگ‌های قرمز تا سبز و نام‌هایی از G تا A نشان می‌دهد که این دستگاه چقدر کارآمد است که این برچسب را دارد. هر چه برچسب سبزتر باشد، استفاده از آن با محیط زیست سازگار تر است.

برچسب انرژی چیست

نصب برچسب انرژی در حال حاضر بر روی همه وسایل برقی اجباری است.

حالا همه وسیله‌ها باید یک برچسب انرژی داشته باشند تا نشان دهند چقدر کارآمد هستند . این خبر خوبی است، چون این برچسب انرژی نشان می‌دهد که یک وسیله چقدر انرژی را مدیریت می‌کند و هر چه بیشتر اقتصادی باشد، برای اوضاع مالی شما بهتر است. اکنون زمان توضیح مختصری در مورد برچسب‌های انرژی است.

هر چیزی که باید در مورد بازدهی انرژی بدانید

رتبه‌بندی انرژی به صورت‌های مختلفی صورت می‌گیرد، برچسب‌های انرژی برای کمک به تصمیم‌گیری صحیح خرید بر اساس هزینه‌های درازمدت و انتشار گازهای گلخانه‌ای از محصولات ما استفاده می‌شوند. در اینجا، ما هر چیزی که باید در مورد بازدهی انرژی بدانید و اینکه چطور از آن‌ها بهتر استفاده کنیم را توضیح می‌دهیم.

 • در حال حاضر ، برچسب‌های مصرفی دارای یک مقیاس می‌باشند که می‌تواند به‌عنوان A + + + و کمترین مقدار G به دست آید.
 • همان‌طور که بسیاری از محصولات در حال حاضر در انتهای بالای مقیاس قرار دارند و تفاوت‌های کمی وجود دارد ، تنظیم شده است که به یک فرمت AG ساده برای برخی از انواع محصولات بازگردیم.
 • پس از سال 2021 ، فضای بیشتری برای نوآوری موردنیاز است.
 • بنابراین در ابتدا هیچ چیز در مقوله‌های برتر قرار نخواهد گرفت و امروزه مصرف انرژی کارآمدترین وسیله A +++، است.

برچسب انرژی چگونه محاسبه می‌شود؟

مصرف انرژی توسط تولیدکنندگان آن محاسبه می‌شوند .

 • دولت برای رسیدن به این هدف قوانین سخت‌گیرانه‌ای وضع کرده است اما این همان جایی است که متوقف می‌شود.
 • اندازه‌گیری و محاسبه کار تولیدکننده است.
 • انجام این آزمایش‌ها اجباری است زیرا بدون برچسب انرژی محصول نمی‌تواند به فروش برسد.

برچسب انرژی چگونه محاسبه می‌شود؟

رایج ترین برچسب های انرژی موجود در بازار جهانی

رایج ترین مدل برچسب راندمان انرژی در جهان همان لیست رنگی طبقه بندی شده از A تا G میباشد.

 • این شرکت در سال ۱۹۹۲ توسط اتحادیه اروپا معرفی شد.
 • تجهیزات انتخاب‌شده برای داشتن برچسب توسط قانون موردنیاز است، در غیر این صورت شما نمی‌توانید آن‌ها را در اتحادیه اروپا به فروش برسانید.
 • لازم است که به این برچسب توجه کنیم، زیرا قوانین در سال ۲۰۱۰ تمدید شده‌اند.
 • این یک چیز مفید برای دانستن است و توضیح می‌دهد که چرا یک دستگاه با برچسب انرژی که پیش از سال ۲۰۱۰ تولید شده است در یک گروه A (بالاترین میزان قابل‌دستیابی در آن زمان) می‌تواند کارآمدتر از یک دستگاه با برچسب A+ + با تاریخ بعد از ۲۰۱۰ باشد
 • بنابراین، اگر با برچسبی برخورد کنید که در مورد آن مطمئن نیستید، تاریخ را بررسی کنید.

علاوه بر برچسب اتحادیه اروپا، ممکن است با یک برچسب انرژی دیگر بر روی برخی از وسایل مواجه شوید. ما آن‌ها را در پایین لیست می‌کنیم.

برچسب انرژی سوئیس

سوئیس خارج از اتحادیه اروپا است و بنابراین قوانین خاص خود را در این زمینه دارد. برچسب انرژی سوئیس بسیار شبیه به اتحادیه اروپا است با این‌حال، در سوئیس برای بسیاری از وسایل بیشتر از اتحادیه اروپا برچسب انرژی اجباری است. برای مثال، شما ممکن است با یک دستگاه قهوه ساز که دارای یک برچسب انرژی است در یک فروشگاه سوئیسی مواجه شوید و بااین‌حال این کار در داخل اتحادیه اروپا اجباری نیست.

برچسب انرژی سوئیس

ستاره انرژی

ستاره انرژی یک برچسب آمریکایی است که ریشه در صفحات کامپیوتر دارد. این برچسب نشان می‌دهد که شما با یک نمایش با انرژی کارآمد سروکار دارید. درعین‌حال، شما با برچسب روی تجهیزات کامپیوتر، چاپگرها و دستگاه‌های کپی روبرو خواهید شد. ستاره انرژی، به خصوص در مصرف انرژی این دستگاه‌ها در حالت آماده‌به‌کار، استانداردها را اعمال می‌کند.

ستاره انرژی

برچسب انرژی Ecolabel و TCO

Ecolabel عمدتاً الزامات مربوط به مصرف انرژی و آب را تعیین می‌کند. ما فقط آن را در چند ماشین ظرف‌شویی می‌بینیم. همین مسئله در مورد TCO سوئدی صدق می‌کند؛ شما ممکن است با آن در بعضی از کامپیوترها و لوازم جانبی و برخی از انواع مبلمان اداری برخورد کنید.

 برچسب انرژی Ecolabel و TCO

برچسب انرژی برای شما چه معنایی دارد؟

علاوه بر برچسب انرژی، ما از کلاس بهره‌وری انرژی استفاده می‌کنیم. واضح است که اطلاعاتی را در مورد استفاده از انرژی توسط دستگاهی که برچسب دارد، فراهم می‌کند. چیزی که اهمیت دارد این است که یک دستگاه به‌طور مؤثر انرژی را مدیریت می‌کند. همه درک می‌کنند که یک فریزر بزرگ در آشپزخانه از انرژی بیشتری نسبت به یخچال کوچک در اتاق استفاده می‌کند.

با این‌حال، آن فریزر ممکن است یک برچسب A ++ داشته باشد در حالی که یخچال بیشتر از یک C معمولی نیست. فریزر از انرژی‌اش خیلی مؤثرتر از یخچال در این مثال استفاده می‌کند. به‌طورکلی باید فرض کنید که برای دستگاه‌های قابل‌مقایسه و برای استفاده مشابه، دستگاه با بهترین برچسب انرژی ، بیشتر کارایی دارد.

چرا باید به مصرف انرژی اهمیت بدهیم؟

همه ما باید در زمان خرید وسایل برچسب انرژی را به عنوان گزینه‌ای مهم در انتخاب در نظر بگیریم. هر چه باشد، برچسب انرژی بسیار کارآمدتر، مصرف انرژی شما را کاهش می‌دهد. به‌عنوان‌مثال، اگر یک وسیله دارای برچسب انرژی A است، به این معنی است که آن وسیله‌ای است که به‌طور ایده‌آل ظاهر، فضا و عملکرد را با بهره‌وری انرژی ترکیب می‌کند.

برچسب انرژی در لوازم خانگی به چه صورت است؟

رندمان انرژی در لوازم خانگی برای محصولاتی مانند ماشین ظرف‌شویی و یخچال ، که در آن گزینه‌ها در اطراف A-pluses قرار می‌گیرند، می‌توانید از سایت‌هایی مانند Inititen Topten برای پیدا کردن گزینه‌های «بهترین کلاس» استفاده کنید.

 • برچسب‌گذاری، یک دستورالعمل اروپایی را برای نتایج گسترده‌تر طراحی اقتصادی به ارمغان آورده است.
 • Ecodesign یک رویکرد به طراحی محصول است که تأثیرات محیطی آن به طور خلاصه در مورد پلاس 500 را در طول کل چرخه حیات در نظر می‌گیرد.
 • Ecodesign به تنهایی صرفه‌جویی متوسط خانوار اروپایی را در هر سال 332 یورو به همراه خواهد داشت.

برچسب انرژی در یخچال فریزر

اگر هزینه بالایی بایت برق پرداخت میکنید ، لازم است بدانید که یکی از دلایل پرداخت این هزینه گزاف یخچال فریزر یا ساید بای ساید شما میباشد ، حال شما را با مواردی که در برچسب انرژی یخچال درج شده است ، آشنا میکنیم تا با آگاهی بیشتری به خرید بپردازید .

 • برند تولید کننده و مدل آن
 • مصرف برق به کیلووات ساعت در سال
 • مواد تازه و منجمد را به چه حجمی میتوان نگه داشت ( واحد آن به لیتر محاسبه میشود . )
 • کلاس منطقه آب و هوایی

برچسب انرژی در یخچال فریزر

چنانچه روی برچسب انرژی یخچال شما 500 کیلووات زده باشد یعنی این یخچال کمتر از یک لامپ 100 وات برق مصرف میکند ، چنانچه به محاسبه مصرف برق یخچال بپردازیم : حدود 60 تا70 وات ساعت برق مصرف میکند .

بازدهی انرژی در لامپ

لامپ ها هم به مانند دیگر وسایل برقی دارای برچسب انرژی میباشند ، ولی این اصول به صورت کامل و دقیق طبق قانون در همه جا رعایت نمیشود و با یک علامت نمادین ظاهر سازی مینمایند . حال اگر این اصول رعایت شود ، موارد زیر را شامل میشود :

 1. از سبز تا قرمز رتبه بندی شده است .
 2. مقدار توان نور
 3. میزان مصرف برق
 4. طول عمر مفید لامپ

بازدهی انرژی در لامپ

راندمان انرژی در ماشین

راندمان انرژی در ماشین ها هم وجود دارد ، اگر در کشوری زندگی میکنید که از این قانون مبرا است بدانید جهان سوم هستید. حال اگر جهان سومی نبودید موارد زیر در برچسب انرژی ماشین شما لحاظ میشود :

 • برند ، مدل ماشین و ورژن
 • وزن، نوع سوخت و نوع ماشین
 • درون شهر یا بیرون شهر به چه میزان سوخت مصرف میشود
 • مصرف تولید گاز دی اکسید کربن

راندمان انرژی در ماشین

نکات قابل توجه در انتخاب وسایل برقی با توجه به راندمان انرژی

برای خرید وسایل برقی تا به حال مواردی اعم از : شکل ظاهری ، کارخانه سازنده ، تکنولوژی ساخت برای شما مهم بوده است ، حال با خواندن مقاله به طور خلاصه در مورد پلاس 500 همه چیز درباره برچسب انرژی متوجه اهمیت نشان استاندارد و برچسب انرژی دستگاه شدید . لازم است تاکید کنیم که این علامت اطلاعات مهمی در زمینه ایمنی و بازدهی وسایل برقی در اختیار شما عزیزن میگذارد.

فواید استفاده از بازدهی انرژی

حال که با مفهوم برچسب انرژی آشنا شدید ، لازم است بدانید که این برچسب چه فوایدی میتواند برای شما داشته باشد :

نحوه خرید خودرو از بورس کالا + قیمت اتومبیل در بورس

خرید خودرو از بورس کالا

طرح ساماندهی بازار خودرو، ایده‌ای است که نمایندگان مجلس بدنبال پیاده‌سازی آن هستند تا هم بازار متعادل‌تر شود و هم قیمت خودروها سروسامان بگیرد. یکی از جزییات این طرح، عرضه خودرو در بورس کالا می باشد؛ طرحی که هم مخالفان سرسختی دارد و هم موافقان بسیاری. صحبت از بورسی شدن خودرو و کشف قیمت این کالا در شرایطی است که خودرو در روزگاری نه چندان دور یک کالای مصرفی بود و نه سرمایه گذاری.اما شرایط پرالتهاب این روزهای کشور خودرو را به کالایی برای سرمایه گذاری تبدیل کرده و در این میان نبود بازاری شفاف برای قیمت گذاری سبب رشد شدید قیمت خودرو گردیده است. مهمترین بند این طرح عرضه خودروهای تولید داخل در بورس کالا بود و بر این اساس خودروسازان باید تمام خودروهای سواری خود را در بورس عرضه کنند تا نرخ فروش در بستر عرضه و تقاضای بورس مشخص گردد.

چرا خودرو در بورس کالا عرضه می‌شود؟

بورس بستری قانونمند و شفاف است که می‌تواند باعث بهبود فرایند قیمت‌گذاری و توزیع خودرو شود و مزایای بسیاری نسبت به سیستم قرعه‌کشی دارد:

قانونمند بودن
پوشش ریسک مناسب
تضمین ابعاد مختلف معامله
مرجع قیمت گذاری برای بازار کشور کمک به تولید ملی
کشف قیمت در حین معاملات به صورت شفاف
توزیع درست محصولات
حذف دلالان

چه نوع خودروهایی در بورس کالا عرضه می‌شوند؟

طبق آخرین اطلاعیه‌ها، قرار است ۸۰ درصد از حجم تولید خودروی شاهین از گروه خودروسازی سایپا و ۵۰ درصد از حجم تولید خودروی کارا ازگروه خودروسازی بهمن و خودروهای دیگینیتی و فیدیلیتی در بازار اصلی بورس کالا عرضه شود. در اولین مرحله و در روز ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ وانت کارا در دو مدل تک‌ کابین و دو کابین عرضه می‌شود. اطلاعیه عرضه مراحل بعد نیز از طریق سایت بورس کالا منتشر خواهد شد. خودروها در بازار فیزیکی بورس کالا عرضه می‌شوند.

نحوه خرید خودرو از بورس کالا

چگونه از بورس کالا خودرو بخریم؟

برای خرید خودرو از بورس کالا و آموزش نحوه خرید خودرو از بورس کالا طبق مراحل زیر عمل کنید:

ابتدا از طریق لینک زیر آموزش ثبت نام در بورس کالا و دریافت کد بورس کالا را مطالعه فرمایید:

بطور خلاصه جهت گرفتن کد بورس کالا برای خرید خودرو ابتدا در سامانه سجام ثبت نام کرده و احراز هویت سجام را انجام دهید. همچنین در سامانه جامع تجارت کد نقش بگیرید. سپس از طریق سایت پرانیکس به آدرس https://tgfb.ir در کارگزاری تدبیرگران فردا ثبت نام کنید و سپس از طریق سایت https://tgfb.ir/kala.html اخذ کد بورس آنلاین بورس کالا را بزنید. پس از دریافت کد بورس کالا از طریق لینک بالا مراحل زیر را طی نمایید.

برای خرید خودرو کل مبلغ پایه قبل از ساعت 8 روز خرید در حساب وکالتی بانک ملت موجود باشد.
ورود به سامانه معاملاتی بورس کالا کارگزاری تدبیرگران فردا به آدرس https://tadbir.ebgo.ir در روز عرضه و ثبت سفارش تا ساعت 8 صبح
تعیین نمایندگی برای دریافت خودرو در سامانه آنلاین

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با مرکز پشتیبانی کارگزاری تدبیرگران فردا به شماره 02182428 تماس بگیرید.

همچنین می‌توانید آخرین اخبار و اطلاعات عرضه خودرو در بورس را از طریق کانال‌های واحد بورس کالای کارگزاری دریافت کنید: https://t.me/imecoir

چگونه از بورس کالا خودرو بخریم؟

در روش حضوری، متقاضی باید به یکی از کارگزاری‌های مورد تایید سازمان بورس مراجه کند و در روش غیرحضوری، مشتریان دارای کد سجام، از طریق سامانه‌های آنلاین کارگزاری‌ها، مراحل ثبت نام خود را طی می‌کنند.

به علاوه، میزان پیش‌پرداخت خرید خودرو معادل 30 درصد قیمت آن اعلام شده است. یعنی مشتری باید برای انجام معامله یک حساب وکالتی به نام خود داشته باشد و تمام مبلغ معامله باید در این حساب موجود باشد.

زمان ثبت سفارش نیز از روز بعد از تایید عرضه خودرو در بورس کالا، تا ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه روز عرضه خواهد بود.

چه خودروهایی بورسی می‌شوند؟

علاوه بر خودرو کارا، خودرو شاهین نیز در بورس کالا پذیرفته شده است و به زودی در این بازار عرضه خواهد شد. مدیر عملیات عرضه بورس کالا، در این مورد اعلام کرده است که ۸۰درصد از تولید سالانه خودرو شاهین، از محصولات سایپا، در بورس کالا عرضه خواهد شد.

همچنین با توجه به اخبار اعلام شده از سوی بورس کالا، به نظر می‌رسد که خودروهای فیدلیتی و دیگنیتی ۲، از دیگر محصولات گروه بهمن نیز در روزهای آینده در بورس کالا پذیرش و عرضه شوند.

قیمت خودرو در بورس کالا

قیمت خودرو در بورس کالا

با هدف حذف رانت‌ها و قیمت‌گذاری منصفانه، خودرو برای اولین بار برای فروش در بورس کالا عرضه شد و میتوانید بدون قرعه کشی، در بورس خودرو بخرید!

قیمت خودرو در بورس با توجه به عرضه و تقاضا تعیین میشود و هر چه متقاضی خرید بیشتر باشد قیمت بالاتر از قیمت پایه معامله خواهد شد.

البته توجه کنید که مبالغ مالیات و عوارض و هزینه های جانبی که در ستون مشخصات در اطلاعیه عرضه قید شده نیز به مبلغ خرید اضافه میشود.

قیمت خودرو در بورس کالا چطور تعیین می‌شود؟

برای تعیین قیمت خودرو در بورس کالا، شورای رقابت تصمیم می‌گیرد. بر این اساس که شورای رقابت بر اساس فرمولی که مشخص می‌کند، قیمت پایه خودرو را تعیین می‌کند. خودرو با این قیمت در بورس کالا عرضه می‌شود و متقاضیان قیمت پیشنهادی خود را در سامانه بورس ارائه می‌دهند. سپس بر اساس قیمتی که در بورس کالا اعلام می‌شود، خودرو به فروش می‌رسد.در این طرح برای هزینه‌کرد مابه‌التفاوت مازاد قیمت پایه و قیمت فروش خودرو در بورس، تمهیداتی اندیشیده شده است. ۲۰ درصد این مبلغ صرف توسعه حمل و نقل عمومی و جایگزینی خودروهای فرسوده، ۱۰ درصد صرف افزایش کیفیت و کمیت تولید خودرو می‌شود. همچنین ۲۰ درصد از این مبلغ به‌عنوان تسهیلات به زوج‌های جوانی فاقد خودرو پرداخت می‌شود و ۵۰ درصد باقیمانده تحت عنوان تسهیلات قرض‌الحسنه برای تحقیق و توسعه به خودروسازان داده می‌شود.

خرید خودرو در بورس چه تاثیری بر قیمت خودرو می‌گذارد؟

طبق گفته‌های بهروز نجم‌آبادی، عضو به طور خلاصه در مورد پلاس 500 کمیسیون برنامه و بودجه، این طرح باعث می‌شود قیمت خودرو شفاف و واقعی شود و همچنین حباب قیمتی نیز از بین برود. واقعی شدن قیمت خودرو باعث کاهش دلالی می‌شود.

روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معدن هم معتقد است که عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند و قیمت‌گذاری دستوری حذف خواهد شد. همچنین، اجرای طرح خرید خودرو در بورس کالا باعث می‌شود تا به جز بورس کالا، همه راه‌های عرضه خودروی صفر بسته شود. ما در این مقاله به نحوه خرید خودرو در بورس پرداخته ایم.

امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نایب‌رئیس مجلس اعتقاد دارد که به‌جای مدیریت قیمت، مدیریت عرضه خودرو باعث می‌شود تا قیمت خودرو نیز به‌طور طبیعی کنترل شود.

حسن کریمی سنجری درباره عرضه و خرید خودرو در بورس می‌گوید که این طرح یک خطای راهبردی است و کاهش اختلاف میان عرضه و تقاضای خودرو، مناسب‌ترین روش برای کنترل بازار خودرو است.

امیرحسین کاکایی، عضو هیات‌مدیره دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت بر این باور است که در شرایطی که بازار از کنترل خارج شده و به دلیل قیمت‌گذاری غلط، صنعت خودرو دارد سقوط می‌کند، فقط آزادسازی قیمت خودرو می‌تواند بازار و صنعت خودرو را نجات دهد.

با خرید خودرو در بورس، قیمت خودرو کاهش می‌یابد؟

بعد از مدت‌ها، سرانجام هفته گذشته و در روزهای پایانی آبان ۹۹، طرح خرید خودرو در بورس کالا به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.در یک سال گذشته، قیمت خودرو چند برابر شده بود، به‌طوری که دو خودروساز اصلی ایرانی، ایران‌خودرو و سایپا هر فصل قیمت محصولات تولیدی خود را افزایش می‌دادند. در آخرین مرحله افزایش قیمت خودرو که برای سه ماهه سوم امسال (پاییز ۹۹) اعلام شد، خودروهایی مانند پژو پارس، تیبا، پژو ۴۰۵، تیبا ۲، دنا و دنا پلاس، ۲۰ میلیون تا ۴۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.در این شرایط و به دلیل نبود بازاری شفاف برای تعیین قیمت، خودرو به‌جای اینکه مانند سایر کشورهای جهان کالایی مصرفی باشد و همه افراد بتوانند به‌راحتی آن را تهیه کنند، تبدیل به کالایی سرمایه‌ای شده است.

نمایندگان مجلس در ۲۵ آبان ۱۳۹۹، کلیات طرح ساماندهی عرضه خودرو را بعد از ۴ ماه، در کمیسیون صنایع و معادن به تصویب رساندند. هدف از این ساماندهی عرضه خودرو، متعادل شدن عرضه و تقاضا و جلوگیری از تبدیل خودرو به یک کالای سرمایه‌ای است.

دوربین وارم لایت و دارک لایت

دوربین های وارم لایت و دارک لایت

تفاوت دوربین وارم لایت و دارک لایت

پیشرفت های جدیدی به نام دوربین وارم لایت ( Warm light) و دارک لایت در فناوری دوربین های امنیتی دو تکنولوژی جدید را ایجاد کرده است که دید در شب را در دوربین های امنیتی به شدت بهبود می بخشد.

بیایید با دوربین های وارم لایت Warm light شروع کنیم

دوربین مدار بسته وارم لایت

دوربین های وارم لایت

وارم لایت یا نور گرم نوع جدیدی از دید در شب است که به دوربین اجازه می دهد تصاویر کاملاً رنگی را در تاریکی کامل ببیند. برخی ممکن است این را به عنوان دوربین های “اسپات لایت” بنامند. از نور واقعی قابل مشاهده توسط چشم انسان برخلاف دید در شب قدیم IR که اجازه می داد تصاویر کاملاً رنگی را در تاریکی کامل ببیند ، استفاده می کند همچنین می توانید برای راهنمایی بیشتر از مقاله بهترین دوربین دید در شب استفاده کنید.

معایب دوربین وارم لایت

یکی از معایب دوربین وارم لایت این است که نوری که برای چشم انسان قابل مشاهده است را می تواند ضبط کند و نشان دهد ، بنابراین برای هر شرایطی ایده آل نیست.

فناوری دوم DARK LIGHT یا دارک لایت DARK LIGHT

دوربین دارک لایت

دوربین های دارک لایت

دوربین دارک لایت شباهت زیادی به تلویزیونهای سنتی با شب IR دارد که توسط چشم انسان قابل مشاهده نیستند ،

استثنا این است به طور خلاصه در مورد پلاس 500 که تلویزیونهای دید در شب را بسیار بهتر از IRهای تجاری ارائه می دهند و بهترین فناوری در تلویزیونهای شبانه در بازار فعلی است که برای چشم انسان قابل مشاهده نیست. چندی پیش صنعت دوربین با پیشرفت درشب دوربین های STARLIGHT CAMERAS و SMART IR آشنا شد.

دوربین های DARK LIGHT پیشرفتی در این زمینه هستند و حتی با کمترین میزان نور از یک چراغ خیابان یا نور بیرون نیز می توان تصاویر تاریکی را در تصاویر کم رنگ ارائه داد.

عملکرد دوربین وارم لایت

نحوه کار کردن دوربین وارم لایت و دارک لایت

دوربین های وارم لایت و دارک لایت چگونه کار می کنند؟

دوربین‌ های مداربسته امنیتی دید در شب تمام رنگی، که معمولاً با حسگرهای تصویری پیشرفته “وارم لایت” یا “دارک لایت” تولید می‌ شوند، می‌توانند تصاویر و فیلم‌های رنگی واقعی را در شرایط کم نور ارائه دهند و به شما امکان می‌دهند جزئیاتی مانند چهره انسان و شماره پلاک خودرو را شناسایی کنید همچنین می توانید از راهنمای خرید دوربین مداربسته امنیت پلاس بهره ببرید.

حالا می خواهیم در امنیت پلاس به نحوه عملکرد دوربین های وارم لایت و دارک لایت یا دید در شب رنگی، مقایسه بین دوربین های دید در شب رنگی واقعی و دید در شب معمولی، و تعداد زیادی چیز دیگر که باید بدانید، بپردازیم قیمت دوربین مدار بسته دید در شب رنگی و معمولی نیز بسیار متفاوت است.

 • دوربین های وارم لایت یا دارک لایت (دید در شب رنگی) چگونه کار می کنند؟
 • دوربین های وارم لایت یا دارک لایت در مقابل دوربین های دید در شب معمولی
 • نحوه انتخاب دوربین های امنیتی با دید در شب رنگی
 • دوربین های رنگی دید در شب شما کار نمی کنند؟ این روش ها را امتحان کنید

دوربین های وارم لایت یا دارک لایت (دید در شب رنگی) چگونه کار می کنند؟

دوربین های وارم لایت یا دارک لایت (دید در شب رنگی) ، به لطف سنسور های تصویری قدرتمند که به نور بسیار حساس هستند، به سنسورها اجازه می دهد تا نور مرئی بسیار بیشتری را جذب کنند.

بنابر این دوربین‌ های IP وارم لایت به طور خلاصه در مورد پلاس 500 یا دارک لایت (دید در شب رنگی) می‌توانند تصاویر یا فیلم‌های رنگی را در مکان‌های کم‌نور ثبت کنند، در حالی که دوربین‌های معمولی وقتی شرایط نور در شب کاهش می‌یابد، به‌طور خودکار به حالت سیاه و سفید تغییر می‌کنند.اما دید در شب رنگی ممکن است همیشه امکان پذیر نباشد اگر قصد خرید دوربین مدار بسته آی پی را دارید کلیک کنید.

برای دوربین مداربسته وارم لایت یا دارک لایت (دید در شب رنگی) ، نورپردازی محیطی مانند نور ایوان یا چراغ خیابان برای تولید تصاویر و فیلم های رنگی در شب مورد نیاز است.

تفاوت وارم لایت و دید در شب معمولی

وارم لایت در مقابل دید در شب معمولی

بررسی و مقایسه دوربین های وارم لایت و دارک لایت با دوربین های دید در شب معمولی

برای بسیاری از شما، دید خوب در شب یک دوربین مداربسته شاید در وهله اول دلیل خرید آن باشد.

اما این سوال پیش می آید…

آیا باید دوربین وارم لایت یا دارک لایت را انتخاب کنید یا دوربین مدار بسته دید در شب معمولی؟

پس از بررسی مقایسه بین دوربین های وارم لایت یا دارک لایت و دوربین های دید در شب معمولی، طبیعتاً جواب سوال خود را خواهید گرفت.

کیفیت تصویر: تصاویر تمام رنگی “دوربین های وارم لایت” یا دارک لایت (دید در شب رنگی) دارای کنتراست بهتری در مکان‌های کم نور هستند، بنابراین می‌توانید جزئیات بیشتری برای شناسایی مظنونان احتمالی، وسایل نقلیه یا سایر اشیاء در مقایسه با دوربین‌ های معمولی دید در شب به دست آورید.

راهنمای خرید دوربین وارم لایت

بهترین دوربین مدار بسته وارم لایت

نحوه انتخاب دوربین های وارم لایت یا دارک لایت (دید در شب رنگی)

در این قسمت نحوه انتخاب بهترین دوربین های وارم لایت یا دارک لایت را مورد بحث قرار دادیم تا بتوانید یک محصول مناسب انتخاب کنید.

۱. فاکتور ها و شرایط دوربین های امنیتی دید در شب رنگی که باید در نظر بگیرید

بله، اصطلاحات فنی دوربین های امنیتی دید در شب رنگی خسته کننده، کسل کننده و غیرقابل درک هستند.

با این حال، این اصطلاحات همچنین برای تشخیص اینکه آیا دوربین های امنیتی دید در شب رنگی تصاویر و ویدیوهای بهبود یافته ای را در شب ارائه می دهند مفید هستند.

در اینجا ما برخی از اصطلاحات مهم در مورد دوربین های وارم لایت یا دارک لایت مخفی و بی سیم را فهرست کرده ایم که باید قبل از خرید آنها را بررسی کنید.

و نگران نباشید، ما آنها را به روشی ساده توضیح خواهیم داد، تا بتوانید به راحتی درک کنید، حتی اگر در این زمینه مبتدی هستید.

وضوح تصاویر (Resolution): هرچه قدر یک “دوربین مداربسته وارم لایت” یا دارک لایت وضوح بالاتری داشته باشد، کیفیت تصویر بهتری را ارائه می دهد و شما جزئیات بیشتری را می توانید دریافت و مشاهده کنید.
برای به دست آوردن تصاویر و فیلم های با کیفیت مطلوب، دوربین های وارم لایت یا دارک لایت با وضوح بالا (حداقل ۱۰۸۰p) را به عنوان اولین انتخاب خود انتخاب کنید.

محدوده IR: نشان می دهد که دوربین های امنیتی دید در شب رنگی تا چه اندازه و مسافتی می توانند در محیط نور را ببینند.

به عنوان یک قاعده کلی، توصیه می‌شود برای مشاهده بهتر ، سیستم‌ های دوربین های وارم لایت یا دارک لایت دور برد را انتخاب کنید، به این معنی که تصاویر بهتری برای گرفتن مظنونان یا اشیاء از راه دور خواهید داشت.

۳D DNR: این یک نوع فناوری کاهش نویز برای کاهش نویز تصویر در تصاویر ثابت و متحرک است که به شما امکان می دهد تصاویر واضح تر و جزئیات دقیق تری دریافت کنید.

محدوده دینامیکی گسترده: دوربین های مداربسته دید در شب رنگی با فناوری WDR (بازه دینامیکی گسترده) می توانند نور را برای بهبود تصاویر و ویدیوها متعادل کنند. بنابراین آنها برای مکان های روشنایی با کنتراست بسیار ایده آل هستند.

IR Cut Filter: فیلتر برش مادون قرمز برای اطمینان از اینکه دوربین های دید در شب رنگی باز تولید رنگ واقعی را ارائه می دهند، طراحی شده است تا بتوانید تصاویر و فیلم های با کیفیت بالا را در روز و شب به دست آورید.

Filed of View: هرچه میدان دید بزرگتر باشد، دوربین امنیتی دید در شب رنگی بی سیم فضای باز شما می تواند مناطق وسیع تری را پوشش دهد.
به عبارت دیگر، اگر نیاز به نظارت بر مناطق بزرگ با یک دوربین دارید، دوربین های امنیتی دید در شب تمام رنگی با میدان دید وسیع بهترین گزینه برای شما خواهند بود.

خلاصه: تمام شرایط فنی بالا به طور معمول در مشخصات محصول یافت می شود.

یا اگر مطمئن نیستید که دوربین‌های IP رنگی دید در شب این ویژگی‌ها را دارند، می‌توانید مستقیماً با تیم امنیت پلاس مشورت کنید تا آن را بفهمید.

محل نصب دوربین وارم لایت

انتخاب محل نصب دوربین موارم لایت

۲. دوربین های وارم لایت یا دارک لایت (دید در شب رنگی) را کجا نصب کنیم ؟

یک سوال خوب : “دوربین های امنیتی دید در شب رنگی را کجا نصب کنم ؟”

این سوال می تواند شما را به این موضوع سوق دهد که چه نوع دوربین های وارم لایت یا دارک لایت (دید در شب رنگی) را باید بخرید، داخلی یا خارجی؟

در داخل ساختمان: برای دوربین‌ های امنیتی مادون قرمز داخلی با دید در شب رنگی، توجه داشته باشید که هرگز دوربین‌ ها را پشت شیشه و پنجره قرار ندهید، که ممکن است منجر به حذف و تار شدن تصاویر شود.

و اگر دوربین های وارم لایت یا دارک لایت را در اتاق کودکان خود قرار دهید، ممکن است از درخشش نور قرمز در شب بترسند.

مسلماً مسدود کردن چراغ های قرمز رنگ دوربین دید در شب رنگی خود باعث می شود که در شب چیزی نبینید و در وهله اول هدف خود را از خرید آن از دست دهید.

بهترین راه این است که یک دوربین دید در شب تهیه کنید که بتوان آن را در هر جایی از اتاق قرار داد و نور مادون قرمز را در دوربین های دید در شب رنگی خاموش کرد.

در فضای باز: دوربین های امنیتی دید در شب رنگی در فضای باز باید حداقل IP 65 ضد آب و هوا باشند تا در برابر همه عناصر و سرما یا گرمای شدید مقاومت کنند.

اگر سیستم‌های دوربین وارم لایت یا دارک لایت بی‌سیم در فضای باز با محفظه یا پوسته‌ های محافظ بسته‌ شوند، بسیار بهتر است.

دوربین های امنیتی ضد باران دید در شب رنگی را می توان در برابر خراب شدن و بلایای طبیعی محافظت کرد.

از سوی دیگر، آنها به راحتی می توانند با محیط ترکیب شوند و به عنوان دوربین های دید در شب رنگی مخفی و بی سیم عمل کنند.

به طور خلاصه در مورد پلاس 500

سنسور دمای آب یا سنسور دمای خنک کننده وظیفه دارد که دمای مایع خنک کننده را اندازه گیری کرده و به واحد کنترل الکترونیک ( ایسیو ) ارسال کند و ایسیو نیز از طریق اطلاعات این سنسور، زمان پاشش سوخت و آوانس جرقه ای را برای حالت های مختلف از جمله برای حالت ساسات و دماهای مختلف تنظیم می کند.

1572081934 temperature gauge سنسور دمای آب خودرو چیست؟ علائم خرابی آن

نقش حسگر مایع خنک کننده ماشین

بنابراین یکی از سنسورهای تاثیر گذار در پاشش سوخت و جرقه ( آوانس و ریتارد ) و روشن شدن خودرو، سنسور دمای مایع خنک کننده ( سنسور دمای آب ) می باشد. اما وظیفه سنسور دمای آب، فقط به طور خلاصه در مورد پلاس 500 محدود به مورد بالا نیست و از دیگر وظایف این قطعه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

 • نشانگر آمپر آب در پشت آمپر
 • تشخیص زمان راه اندازی فن های خنک کننده (دور کند، تند و خاموشی فن ها)
 • اطلاع ECU از دمای آب برای اعلام حالت ساسات
 • کنترل میزان حرارت موتور برای غلظت سوخت ترکیبی با هوا
 • کنترل کمپرسور کولر در صورت بالا رفتن بیش از اندازه استاندارد دمای موتور

سنسور دمای آب چگونه کار میکند؟

%name سنسور دمای آب خودرو چیست؟ علائم خرابی آن

طرز کار سنسور دمای آب

سنسور دمای آب، این سنسور که عموما به نام فشنگی آب نیز شناخته می شود یک مقاومت از نوع NTC ( Negative Termal Coefficient ) می باشد. این نوع مقاومت ارتباط و تاثیر پذیری مستقیم با دما دارد به نحوی که اگر دمای پیرامون آن افزایش یابد، مقاومت آن کاهش می کند.

روش کار این سنسور به این شکل است که ECU ولتاژ ورودی به سنسور می دهد( ۵ ولت ) و سنسور بر اساس مقاومتی که در آن لحظه دارد که وابسته به دما است، ولتاژ خاصی را به ECU بر میگرداند که هر ولتاژ تعریف خاصی دارد و بیانگر دمای خاصی است.

سنسور دمای آب از نوع NTC میباشد

water temprature sensor سنسور دمای آب خودرو چیست؟ علائم خرابی آن

انواع سنسور مایع خنک کننده

از آنجایی که این سنسور از نوع NTC میباشد، اگر دمای آب بالا برود مقاومت آن کم می شود، درنتیجه هرچه ولتاژ برگشتی به ECU بالا تر و نزدیک ۵ ولت باشد یعنی دمای آب موتور بالا تر است و درصورت سرد بودن دمای آب موتور چون مقاومت سنسور بالا میرود ولتاژ برگشتی به ECU کمتر می شود و ECU بر اساس آن ولتاژ برگشتی، از دمای آب موتور اطلاع پیدا می کند.

ECU با اطلاع پیدا کردن از دمای آب موتور تصمیم میگیرد که چه زمانی فن دور کند و یا دور تند را فعال کند ویا اینکه بر اساس سرد یا گرم بودن موتور چه میزان بنزین پاشش کند و اصطلاحا ساسات کند یا خیر.

انواع سنسور دمای آب

سنسور دمای آب نوع NTC یا Negative Temperature Coefficient

سنسور NTC یا ضریب دمای منفی به مفهوم مقاومت متغیر با ضریب حرارتی منفی است. داخل این نوع سنسور 2 عدد سنسور مقاومتی قرار دارد که یکی از آن‌ها به پشت آمپر آب رفته و دیگری وظیفه ارسال سیگنال به ECU را بر‌عهده دارد. در این نوع سنسور، با افزایش دما مقاومت آن کاهش پیدا کرده و با کاهش دما مقاومت آن افزایش پیدا می‌کند.

سنسور دمای آب نوع PTC یا Positive Temperature Coefficient

سنسور PTC یا ضریب دمایی مثبت، یکی دیگر از انواع سنسور دمای آب و به مفهوم مقاومت متغیر با ضریب حرارتی مثبت است. این سنسور عملکردی مشابه به طور خلاصه در مورد پلاس 500 سنسور NTC دارد با این تفاوت که در آن با افزایش دما، مقاومت آن افزایش یافته و با کاهش دما نیز مقاومت آن کاهش پیدا می‌کند.

تعداد سنسورهای دمای آب در خودروهای مختلف با یکدیگر متفاوت است اما اکثر خودروها دارای 3 عدد سنسور یا حسگر دمای آب هستند که با رنگ‌های زیر قابل تفکیک خواهند بود.

رنگ سنسور دما سنسور دمای آب خودرو چیست؟ علائم خرابی آن

تعداد فشنگی آب خودرو

رنگ سبز: وظیفه ارسال اطلاعات به ECU را جهت اطلاع از دمای آب و تنظیم پاشش سوخت برعهده دارد.

رنگ آبی: به منظور نمایش پشت آمپر استفاده می‌شود.

رنگ قهوه‌ای: وظیفه صدور دستور راه‌اندازی فن و کنترل یونیت فن را برعهده دارد.

تعداد سنسور دمای آب در خودرو ها

محل سنسور دمای آب سنسور دمای آب خودرو چیست؟ علائم خرابی آن

محل قرارگیری فشنگی آب خودرو

تعداد سنسورهای موجود در سیستم خوردو بسته به مدل آنها متفاوت است. برای مثال در خودروهایی مثل ۴۰۵، پرشیا، سمند و خودروهایی که دارای یونیت کنترل فن هستند، ۳ سنسور دمای آب وجود دارد. یک سنسور با رنگ قهوه‌ای برای ارسال فرمان راه اندازی فن سیستم خنک‌کننده، یک سنسور با رنگ سبز به طور خلاصه در مورد پلاس 500 برای اطلاع رسانی دمای آب به ECU موتور و یک سنسور آبی رنگ جهت نمایشگر پشت آمپر.

اما در خودروهایی مانند پراید که فاقد یونیت کنترل فن هستند، ۲ عدد سنسور دمای آب موتور وجود دارد. یکی برای اطلاع رسانی دمای آب به ECU موتور و یک سنسور هم جهت نمایشگر پشت آمپر.

در خودروهایی مثل ۲۰۶ و ۲۰۷ هم به‌دلیل اینکه تمامی ECUها و کنترلرها به هم متصل هستند و اطلاعات در دسترس تمام قسمت‌هاست و پارامترهای آمپر هم توسط BSI کنترل می‌شوند، نیازی به وجود سنسور اضافی نیست و فقط یک سنسور وجود دارد.

عوارض خرابی حسگر دمای آب

عملکرد نامناسب این سنسور باعث بروز چه مشکلاتی می‌شود؟

 1. دود کردن خودرو در زمانی که موتور خنک می‌باشد یا بعد از گرم شدن موتور.
 2. بد روشن شدن خودرو در هوای سرد.
 3. داغ کردن خودرو و دیر روشن شدن فن.
 4. یکسره کار کردن فن رادیات.

نکته : با خرابی این سنسور فن رادیات درست عمل نمی‌کند وخودرو گرم کرده وجوش می اورد ودمای اب در هنگام روشن شدن فن بسیار بالاتر از قبل در پشت امپر دیده می‌شود وخودرو بدون هیچ دلیل مکانیکی هنگام صبح با استارت زیاد روشن می‌شود.

برای تنظیم دور موتور در زمان استارت اولیه این مورد به عهده استپ و ECU می‌باشد اما در ابتدا اطلاعات از سنسور دما اب گرفته می‌شود.

تعمیر سنسور سنسور دمای آب خودرو چیست؟ علائم خرابی آن

تعمیر حسگر دمای آب ماشین

روش تعمیر:

وقتی به این نتیجه رسیدید که این سنسور خراب است ابتدا مسیر سیم کشی برسی شود وسپس تعویض قطعه مورد نظر که باید توسط کارشناس انجام شود.

علائم خرابی فشنگی آب خودرو

معمولا عیوب حسگر باعث ایجاد نشانه‌هایی می‌شود که راننده می‌تواند با توجه به علائم، مشکل احتمالی را حدس بزند و از ضررهای احتمالی بعدی جلوگیری کند.

دمای آب سنسور دمای آب خودرو چیست؟ علائم خرابی آن

چگونه بفهمیم سنسور دمای آب خراب است؟

علائم خرابی سنسور آب عبارتند از:

 • زمانی‌که موتور بیش از حد گرم است، فن روشن نمی‌شود.
 • زمانی‌که موتور سرد است، فن روشن می‌شود.
 • در استارت سرد، موتور بد کار می‌کند.
 • حالت ساسات در استارت سرد ایجاد نمی‌شود.
 • مصرف سوخت بالا رفته است.
 • چراغ چک خودرو روشن شده است.
 • قدرت موتور کاهش پیدا کرده است.
 • موتور داغ کرده و فن دیر روشن می‌شود.
 • فن رادیات به صورت مداوم کار می‌کند.
 • در زمان گرم شدن موتور یا در استارت اولیه، دود مشکی تولید می‌شود.
 • Back Fire در اگزور ایجاد می‌شود.
 • آلایندگی خودرو افزایش پیدا کرده است.

1- مصرف سوخت زیاد

یکی از اولین علائم نقص سنسور دمای آب، مصرف سوخت زیاد است. اگر حسگر بد کار کند، می‌تواند سیگنال اشتباه به کامپیوتر خودرو ارسال کند و محاسبات سوخت و زمان‌بندی را تحت‌تأثیر قرار دهد. ارسال سیگنال اشتباه از کارکرد پیشرانه در دمای پایین به کامپیوتر، چندان غیرمعمول نیست.

چنین عیبی باعث می‌شود کامپیوتر خودرو فکر کند دمای پیشرانه سرد است (حتی اگر واقعا این‌طور نباشد) و درنتیجه دستور ارسال سوخت بیشتری نسبت به مقدار لازم صادر خواهد کرد. به این معنی که افزایش مصرف سوخت را سبب می‌شود و ممکن است عملکرد موتور را نیز مختل کند.

2- خروج دود سیاه از اگزوز

یکی دیگر از علائم ایجاد عیب احتمالی در حسگر مایع خنک‌کننده، خروج دود سیاه از اگزوز است. اگر حسگر خراب شود و سیگنال اشتباه ارسال کند، ECU در محاسبات خود اشتباه می‌کند و مخلوط سوخت را بدون ضرورت غنی خواهد کرد.

اگر مخلوط سوخت و هوا بیش‌از‌حد غنی باشد، پیشرانه به مرحله‌ای می‌رسد که نمی‌تواند سوخت را به‌خوبی منفجر کند و درنتیجه دمای محفظه‌ی احتراق و لوله‌های اگزوز افزایش می‌یابد. درادامه، رنگ دود ناشی از احتراق به سیاه تغییر می‌کند که نشانه‌ی غنای مطلوب سوخت است.

3- داغ شدن بیش از حد موتور

1572081687 fotolia 120646840 s 1 سنسور دمای آب خودرو چیست؟ علائم خرابی آن

علائم خرابی فشنگی آب خودرو

یکی دیگر از علائم ایجاد عیب در حسگر دمای خنک‌کننده، گرم‌شدن بیش‌از‌حد پیشرانه است. گاهی اوقات حسگر دمای آب به‌گونه‌ای خراب می‌شود که سیگنال دائمی از داغ‌بودن پیشرانه به ECU ارسال می‌کند.

در این حالت، واحد کنترل الکترونیکی برای جبران‌کردن گرمی پیشرانه، به‌اشتباه دستور می‌دهد تا مخلوط سوخت و هوا رقیق شود. ازاین‌رو، دمای پیشرانه به‌دلیل مخلوط سوخت و هوای رقیق، مدام افزایش می‌یابد که به احتراق زودرس و خطای جرقه منجر خواهد شد.

4- روشن‌شدن چراغ چک موتور

چشمک‌زدن یا روشن‌شدن چراغ چک موتور ، یکی دیگر از علائم ایجاد عیب در حسگر دمای خنک‌کننده است. در برخی خودروها، اگر ECU اشتباهی در سیگنال ارسالی حسگرها یا مدار الکتریکی آن‌ها تشخیص دهد، چراغ اخطار را روشن می‌کند.

حسگر دمای مایع خنک‌کننده یکی از مهم‌ترین حسگرهای واحد مدیریت پیشرانه‌ی خودرو است؛ زیرا اطلاعات ارسالی آن نقش مهمی در محاسبات و عملکرد موتور برعهده دارد. به همین دلیل، اگر علائم مذکور را در خودرو خود مشاهده می‌کنید، احتمالا حسگر دچار مشکل شده است. تعمیرکاران حرفه‌ای قادر خواهند بود عیوب موجود در خودرو را تشخیص دهند و بگویند به تعویض حسگر نیاز دارید یا نه.

عیب‌یابی سنسور دمای آب

در صورت مشاهده هرکدام از علائم بالا، باید به خرابی سنسور دمای آب شک کرد. البته توجه داشته باشید که علائم خرابی سنسور دمای هوا و علائم خرابی سنسور اکسیژن نیز می‌تواند مشابه علائم خرابی سنسور اب باشد و باعث لرزش موتور، افت شتاب و افزایش مصرف سوخت شود.

بنابراین باید برای تشخیص خرابی سنسورهای خودروی خود، به تعمیرگاه‌های معتبر مراجعه کنید تا با استفاده از دیاگ یا دستگاه عیب یاب، خرابی خودروی شما را تشخیص دهند.

عیب یابی سنسور دمای اب به 2 روش زیر انجام می‌شود، بنابراین برای تست سلامت قطعه به این روش‌ها عمل کنید.

عیب‌یابی سنسور دمای آب خودرو با دستگاه دیاگ

در صورتی‌که سنسور خراب باشد، مقدار دمای آب در قسمت پارامترها دمای -40 درجه را نشان خواهد داد. قبل از تست قطعه با دستگاه دیاگ باید خطا را پاک کرده و پس از تست سنسور دمای آب، ، با مراجعه به قسمت پارامترها دمای آب را در حالت روشن بودن موتور تجزیه و تحلیل کنید.

عیب‌ یابی سنسور دمای آب خودرو با دستگاه مولتی‌متر یا روش اهمی

تست نسور دمای آب سنسور دمای آب خودرو چیست؟ علائم خرابی آن

تست سنسور دمای آب

سلکتور یا کلید دستگاه مولتی‌متر را روی اهم قرار دهید.

سیم‌های قرمز و مشکی را در جای خود قرار دهید.

2 سر سیم‌ها را به دو پایه سنسور وصل کنید.

در دماهای متفاوت مقدار مقاومت سنسور را اندازه‌گیری و یادداشت و با جدول تغییرات سنسور دمای آب آب مقایسه کنید.

جدول رنو سنسور دمای آب خودرو چیست؟ علائم خرابی آن

جدول تغییرات سنسور دمای آب

اگر اعداد بدست آمده در تست طبق جدول فوق نباشد یا شامل موارد زیر باشد، می‌توان نتیجه گرفت که سنسور دمای آب خودرو معیوب است و باید آن را تعویض کرد.

 • اعداد اختلاف زیادی دارند.
 • مقدار مقاومت سنسور در دماهای مختلف تغییر نمی‌کند.
 • مقاومت مقدار صفر را نشان می‌دهد.

روش های نگهداری از حسگر خنک کننده

 1. در ماه‌های سرد سال از ضدیخ استفاده کنید.
 2. با مراقبت به موقع، مانع از جوش آمدن خودرو شوید.
 3. در دفعات منظم، رادیاتور و موتور را هواگیری کنید.
 4. گاهی خودرو را سرویس و دیاگ کنید.
و به طور خلاصه

ما معمولاً قبل از سفر رفتن، خودروی خود را به نمایندگی می‌بریم تا کاملاً چک شود. اما برخی از قطعات مانند سنسور دمای موتور، نیازمند بررسی دوره‌ای هستند چرا که خرابی آن‌ها به خرابی قطعات دیگر می‌انجامد. در این مقاله به بررسی علائم خرابی سنسور دمای آب و نقش آن در نحوه کارکرد موتور پرداختیم. برای بررسی سلامت این سنسور خودتان اقدام می‌کنید یا به نمایندگی مراجعه می‌کنید؟اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.