گام های اساسی نقشه راه سرمایه گذاری


تعریف ارزش‌افزوده اقتصادی:
ارزش‌افزوده اقتصادی عبارت است از اندازه‌گیری عملکرد واحد تجاری که در آن سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات (NOPAT) با مجموع هزینه سرمایه واحد تجاری مقایسه می‌‌شود. هنگامی‌‌که هزینه سرمایه کمتر از درآمد عملیاتی ایجادشده توسط آن سرمایه باشد، ارزش‌افزوده اقتصادی ایجاد می‌‌شود. ارزش‌افزوده اقتصادی به‌عنوان سود اقتصادی نیز شناخته می‌‌شود و آن را به‌صورت زیر می‌‌توان بیان کرد:

گام های اساسی نقشه راه سرمایه گذاری

مقدمه

ارزش افزوده اقتصادی بیانگر مقدار ارزش اقتصادی اضافه شده توسط مدیر واحد تجاری برای مالکان می‌‌‌باشد. بر اساس صورت سود و زیان تهیه شده طبق اصول پذیرفته شده حسابداری بیشتر واحدهای تجاری سودآور به نظر می‌‌‌رسند در صورتی که در حقیقت اینگونه نیست. زمانی واحد تجاری سودآور است که سود عملیاتی آن بیشتر از هزینه سرمایه آن شود.

ارزش افزوده اقتصادی به هدف غلبه بر دو ضعف زیر محاسبه می‌‌شود:
الف- سود حسابداری هزینه حقوق صاحبان سرمایه را نادیده می‌‌گیرد، واحد تجاری زمانی سودآور می‌‌‌شود که بازده مورد نیاز سرمایه و بدهی را داشته باشد. در صورت سود و زیان تهیه شده طبق اصول پذیرفته شده حسابداری، هزینه ی تامین مالی بدهی لحاظ می‌‏شود اما هزینه حقوق صاحبان سهام را نادیده می‌گیرد.
ب– سود محاسبه شده بر مبنای استانداردهای حسابداری سود واقعی ایجاد شده را به درستی نشان نمی‌ دهد و همچنین این سود به وسیله حسابداران قابل دستکاری و تحریف می‌باشد.
هدف از ارائه این مقاله شناخت ارزش افزوده اقتصادی به افرادی است که آشنایی چندانی با مفهموم ارزش افزوده اقتصادی ندارند. در ابتدا تعریفی از ارزش افزوده اقتصادی بیان می‌‏شود و در ادامه گام‌های محاسبه، اهداف، فواید و محدودیت های محاسبه ارزش افزوده اقتصادی شرح داده می‌‏شود.

ارزش افزوده اقتصادی

تعریف ارزش‌افزوده اقتصادی:
ارزش‌افزوده اقتصادی عبارت است از اندازه‌گیری عملکرد واحد تجاری که در آن سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات (NOPAT) با مجموع هزینه سرمایه واحد تجاری مقایسه می‌‌شود. هنگامی‌‌که هزینه سرمایه کمتر از درآمد عملیاتی ایجادشده توسط آن سرمایه باشد، ارزش‌افزوده اقتصادی ایجاد می‌‌شود. ارزش‌افزوده اقتصادی به‌عنوان سود اقتصادی نیز شناخته می‌‌شود و آن را به‌صورت زیر می‌‌توان بیان کرد:

(هزینه میانگین موزون سرمایه) (سرمایه بکار گرفته‌شده) – سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات = ارزش‌افزوده اقتصادی

کاربرد ارزش افزوده اقتصادی:

كاربرد ارزش افزوده را مي توان در سه حوزه مورد توجه قرار داد:

 • كاربرد اقتصادي: شناخت توانمندي‌هاي اقتصادي بنگاه‌ها نظير بهره‌وري منابع و عوامل توليد.
 • كاربرد مديريتي: شناخت توانمندي‌ها و كاركردهاي منابع انساني نظير نيروي كار توليد به منظور سنجش عملكرد.
 • كاربرد حسابداري: تحليل مالي منطقي و سودمند از وضعيت و عملكرد مالي بنگاه‌هاي اقتصادي در مقايسه با سود حسابداري.

گام های محاسبه ارزش افزوده اقتصادی:
محاسبه ارزش افزوده اقتصادی مستلزم پیمودن گام‌های اساسی می‌‏باشد.در ادامه گام‌های مشترکی که در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی طی می‌‏شود را بیان می‌کنیم. این مراحل ممکن است با توجه به ماهیت فعالیت و یا فرآیندهای تعریف شده در واحد تجاری تغییر کند.

گام اول: جمع آوری و بررسی صورت‌های مالی
ارزش افزوده اقتصادی مبتنی بر اطلاعات تهیه شده توسط سیستم حسابداری است و اغلب اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه آن از صورت سود وزیان و ترازنامه واحد تجاری که برای عموم ارائه می‌‏شود استخراج می‌‏گردد.

گام دوم: شناسایی تحریفات و تعدیلات لازم به منظور اصلاح آنها
استرن استوارت ۱۶۴ تعدیل نسبت به اصول حسابداری پذیرفته شده را شناسایی کرده است؛ که تمامی‌ این تعدیلات اندازه‌گیری سود و سرمایه را بهبود می‌‌بخشد. سود محاسبه شده بر مبنای استانداردهای حسابداری به دلیل نادیده گرفتن هزینه حقوق صاحبان سهام در محاسبات مربوط به آن،ارزش واقعی ایجاد شده توسط واحد تجاری را به درستی نشان نمی‌ دهد و همچنین این سود به وسیله حسابداران قابل دستکاری و تحریف می‌باشد. نمونه‌ای از تعدیلات به شرح زیر می‌‏باشد:

 • هزینه‌های تبلیغات، تحقیق و توسعه و آموزش کارکنان باید به سود عملیاتی اضافه شوند چرا که این هزینه‌ها ‏در واقع مخارج سرمایه‌ای می‌‏باشند که طبق اصول حسابداری به عنوان هزینه در صورت سود و زیان شناسایی شده‌اند.
 • هزینه استهلاک باید به سود عملیاتی اضافه شود و به جای آن هزینه استهلاک اقتصادی که منعکس کننده تغییر واقعی در دارایی ها‏می‌‏باشد لحاظ گردد.
 • هزینه‌های غیر نقدی باید به سود عملیاتی اضافه شود. این هزینه‌ها ‏به احتمال زیاد به قصد دستکاری سود توسط مدیریت شناسایی شده‌اند. هزینه ها‏اگر واقعی بودند باید وجه نقد بابت آن پرداخت می‌‏شد. بنابراین این هزینه ها‏باید به سود عملیاتی اضافه شوند.

گام سوم: محاسبه سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات
سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات به صورت زیر محاسبه می‌‏شود:
سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات = سود عملیاتی – مالیات
لازم به ذکر است تعدیلات مربوط به سود عملیاتی به شرح آنچه بیان شد باید اعمال گردد.

گام چهارم: محاسبه سرمایه به کار گرفته شده
سرمایه به کار گرفته شده توسط واحد تجاری برابر است با مجموع دارایی های جاری و ثابت واحد تجاری به علاوه سرمایه گذاری هایی که تحت روش حسابداری تعهدی هزینه شده‌اند. به طور مثال تحقیق و توسعه و آموزش کارکنان که در واقع سرمایه گذاری در آینده می‌‏باشند، در دوره‌ی وقوع به عنوان هزینه تلقی شده‌اند باید به عنوان سرمایه‌گذاری در واحد تجاری در نظر گرفته شود.

گام پنجم: محاسبه هزینه میانگین موزون سرمایه واحد تجاری
برآورد هزینه سرمایه واحد تجاری یک چالش بزرگ برای محاسبه ارزش‌افزوده اقتصادی می‌‌باشد. هزینه سرمایه، هزینه ی استفاده از منابع مالی متعلق به اعتباردهندگان و مالکان واحد تجاری است و نشان دهنده‌ی هزینه فرصت از دست رفته تامین‌کنندکان سرمایه نیز می‌‏باشد. این هزینه در صورت‌های مالی که طبق اصول پذیرفته شده حسابداری تهیه می‌‏شوند نادیده گرفته می‌‏شود.
هزینه سرمایه به عوامل متعددی از قبیل ساختار مالی، ریسک‌های تجاری، میزان بهره جاری، بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران، متغیرهای کلان اقتصادی و نوسانات درآمد بستگی دارد و آن را می‌‏توان به صورت زیر نشان داد:

(WACC= (Rce×Wce) + (Rpe×Wpe) + (Rd×Wd

که در معادله فوق Rce نرخ هزینه سهام عادی، Rpe نرخ هزینه سهام ممتاز، Rd نرخ بدهی و W وزن‌های مربوط به هر کدام می‌‏باشد. در ادامه نحوه محاسبه نرخ هزینه سهام عادی، نرخ هزینه سهام ممتاز و نرخ هزینه بدهی تشریح می‌‏شود.
نرخ هزینه سهام عادی: هزینه سهام عادی بازده مورد انتظار سهامداران عادی بابت سرمایه گذاری آن‌ها در واحد تجاری می‌‏باشد.
مدل قیمت گذاری دارایی دارایی سرمایه ای یکی از روش‌های متداول در برآورد هزینه سهام عادی واحد تجاری می‌‏باشد که به صورت زیر تشریح می‌‏شود:

در این معادله، RF نرخ بازده بدون ریسک در اقتصاد (مانند اسناد خزانه) ، β ریسک سیستماتیک واحد تجاری (ریسکی که از تحولات کلی بازار و اقتصاد ناشی شده است) ، RM نرخ بازده مورد انتظار بازار و RM-RF صرف ریسک بازار می‌‏باشد که به صورت بازده بازار منهای نرخ بازده بدون ریسک تعریف می‌‏گردد.
مدل سود سهام تنزیل شده از دیگر مدل های محبوب در محاسبه هزینه سهام عادی می‌‏باشد که در آن ارزش روز سهم برابر است با ارزش فعلی سود سهام پیش بینی شده (‏تنزیل شده) سهام واحد تجاری و به صورت زیر بدست می‌‏آید

که در این معادله P ارزش بازار سهام، D سود تقسیم شده، R نرخ هزینه سهام عادی و G نرخ رشد واحد تجاری می‌‏باشد. با توجه به معادله فوق نرخ بازده مورد انتظار سهامداران را به صورت زیر می‌‏توان به دست آورد:

همچنین نرخ رشد واحد تجاری را می‌‏توان به صورت زیر برآورد کرد:

که در معادله فوق D نرخ سود سهام تقسیم شده و ROE بازده مورد انتظار حقوق صاحبان سهام می‌‏باشد.

نرخ هزینه سهام ممتاز: عبارت است از نرخ بازده مورد انتظار صاحبان سهام ممتاز واحد تجاری که آن را می‌‏توان به صورت زیر محاسبه کرد:

که در معادله فوق DP سود سالانه سهام ممتاز و PP خالص وجوه دریافت شده بابت فروش سهام ممتاز می‌‏باشد.

نرخ هزینه بدهی: هزینه بدهی عبارت است از هزینه بهره ای که واحد تجاری بابت بدهی‌های خود باید بپردازد.

هزینه بهره کاهنده‌ی هزینه مالیات واحد تجاری می‌‏باشد از این رو برای محاسبه نرخ آن، نرخ بهره پس از کسر مالیات در نظر گرفته می‌‏شود و آن را می‌‏توان به صورت زیر تعریف کرد:

که در معادله فوق R نرخ بهره بدهی و T نرخ مالیات می‌‏باشد.
پس از محاسبه نرخ های هزینه، وزن های مربوط به هر نرخ به صورت زیر محاسبه می‌‏شود.
محاسبه وزن های هر یک از طبقات مستلزم شناخت ساختار سرمایه واحد تجاری می‌‏باشد. منظور از ساختار سرمایه واحد تجاری سمت چپ ترازنامه می‌‏باشد.
وزن هر یک از طبقات نسبتی از سهام عادی، سهام ممتاز و بدهی ها‏به مجموع اقلام سمت چپ ترانامه می‌‏باشد و نحوه ی محاسبه آنها به صورت زیر می‌‏باشد:
مجموع اقلام سمت چپ ترازنامه ÷ حقوق صاحبان سهام عادی =وزن سهام عادی
مجموع اقلام سمت چپ ترازنامه ÷ حقوق صاحبان سهام ممتاز =وزن سهام ممتاز
مجموع اقلام سمت چپ ترازنامه ÷ مجموع بدهی ها‏=وزن بدهی
پس از بدست آورن وزن ها‏با ضرب کردن نرخ هر طبقه در وزن مربوط به آن و سپس جمع کردن آنها هزینه می‌انگین موزون سرمایه بدست می‌‏آید.

گام ششم: محاسبه ارزش افزوده اقتصادی
در نهایت می‌‏توان ارزش افزوده اقتصادی واحد تجاری را به صورت زیر بدست آورد:

(هزینه میانگین موزون سرمایه) (سرمایه بکار گرفته‌شده) – سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات = ارزش‌افزوده اقتصادی

مزایای ارزش افزوده اقتصادی:

 • ارزش افزوده اقتصادی با ارزش بازار گام های اساسی نقشه راه سرمایه گذاری سهام شرکت در ارتباط است. ارزش بازار سهم برابر است با ارزش دفتری آن به اضافه مقدار فعلی ارزش افزوده اقتصادی واحد تجاری درآینده.
 • طرح های پاداش مبتنی بر ارزش افزوده اقتصادی، نتایج مثبتی را درواحد تجاری به ارمغان می‌‏آورد.
 • ارزش افزوده اقتصادی می‌‏تواند در متحد کردن منافع مدیریت،صاحبان سهام و کارکنان واحد تجاری موثر باشد.
 • ارزش افزوده اقتصادی می‌‌تواند مبنائی برای تعیین اهداف سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها قرار گیرد.
 • ارزش افزوده اقتصادیبه‌عنوان معیار اندازه‌گیری عملکرد، کمتر در معرض تحریف‌های حسابداری قرار دارد.

معایب ارزش افزوده اقتصادی:

 • ارزش افزوده اقتصادی مستلزم انجام تعدیلات متعدد ارقام سود و سرمایه محاسبه شده توسط حسابداری می‌‏باشد.
 • ارزش افزوده اقتصادی بر اساس اطلاعات تاریخی محاسبه می‌‏شود.
 • محاسبه ارزش افزوده اقتصادی وابسته به محاسبه نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه می‌‌باشد که مشکل است.
 • گاهی اوقات تجزیه و تحلیل ارزش افزوده اقتصادی غیرعملی است مثلاً برای شرکت‌هائی که تازه راه‌اندازی شده‌اند یا برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری، تجزیه و تحلیل ارزش افزوده اقتصادی مناسب نیست.

۱-Anctil, R. M., Jordan, J. S., & Mukherji, A. Activity-based costing for Economic Value Added Accounting Studies, 2(3), 231-264.

۲-Bacidore, J. M., Boquist, J. A., Milbourn, T.T., & Thakor, A.V. The Search for the Best Financial Performance Measure. Financial Analysts Journal, 11-20.

۳-RELEVANT TO ACCA QUALIFICATION PAPER P5 Economic value added versus profit-based measures of performance.

۴- دکتر تهرانی- چگونگی محاسبه هزینه سرمایه با استفاده از مدل‌های برگرفته از بازار.

نقشه گام به گام موفقیت یک استارتاپ – قسمت اول ۱

یکی از موضوعاتی که همیشه بهش فکر می کردم این بود که آیا میشه برای موفقیت در مسیر کارآفرینی یک نقشه و فرآیند سیستماتیک داشته باشیم یا نه ، واقعیت اینه که از نظر علمی در دنیا در این زمینه دو دیدگاه وجود داره ، یک عده معتقد هستند که برای فرآیند کارآفرینی نمیشه یک مسیر سیستماتیک در نظر گرفت و عده ای دیگر معتقد هستند که میشود این فرآیند را همچون یک کارخانه سیستماتیک در نظر گرفت.
من شخصا معتقد هستم که میشه یک الگوی کلی برای فرآیند کارآفرینی و استارتاپی در نظر گرفت و این الگوی کلی میتونه حاوی گام های منطقی برای جلوگیری از اشتباهات یک استارتاپ و صرفه جویی در منابع اون بشه .
مدتها با این مسئله درگیر بودم ، تا به امروز هم تجربیات خودم رو در زمینه راه اندازی ۲ استارتاپ و مشاوره هایی که به تیم ها میدادم رو مکتوب کردم…و یکسری چک لیست و گام های مهم رو مستند سازی کردم که در جلسات مشاوره به استارتاپ ها بعنوان نسخه ارایه می کردم ( نسخه های دکتر استارتاپ برای استارتاپ ها ).
در این سفر دوم به سیلکون ولی بواسطه حضور در دوره های متعدد ( دوره ۱۰ هفته ای دانشگاه استنفورد ، دوره اش موریا ، دوره مدیریت محصول دیزنی لند و گوگل ) عزمم برای طراحی یک نقشه گام به گام در زمینه کارآفرینی بیشتر شد.آمریکا کشور تفکر سیستمی و سیستم سازی هست ، همه چیز در اینجا در قالب یک سیستم نظامند طراحی شده و فرهنگ قالب مردم پیروی از سیستم های طراحی شده است.
جالبه بدونید که واقعا با پیروی کردن از یکسری الگوی خاص و Best Practice ها میشه جلوی خیلی از اشتباهات رو گرفت. در آمریکا هم استارتاپ ها تقریبا درگیر همین تله هایی هستند که بچه های ایرانی هم هستند ( قبلا در این وبینار و اینجا و اینجا در موردش حسابی نوشتم )
این چند ماه که اونجا بودم ، صبح ها درگیر کارگاه های آموزشی بودم و عصر ها هم روی این نقشه کار می کردم ، نتیجه اش هم شد گام های اساسی نقشه راه سرمایه گذاری یک نقشه و الکوی بومی شده، مبتنی بر جدید ترین متدهای استارتاپ ناب !
اصلا خود این الگو خودش یک محصول بود که باید براساس نیازهای بازار توسعه پیدا می کرد ( منظورم نیازهای استارتاپ ها و اکوسیستم استارتاپی ایران هست).واقعیت اینه که بچه های استارتاپی کلی مفاهیم و تکنیک ها رو بلد هستند ( مدعی هستند که همه چیز رو میدانند ) ولی مسئله اصلی اینه که نمیدونن باید این تکنیک ها رو کجا و چگونه و به چه ترتیبی بکار ببرن !
براساس همین نیاز این نقشه طراحی شد ، نقشه ای گام به گام شامل ۵ مرحله : ( البته این نسخه ۱٫۰ این نقشه هست )

گام ۰ – اعتبارسنجی خود ( Self-Validation ) :

شما قبل از اینکه وارد فرآیند کارآفرینی بشید باید ببینید اصلا این کاره هستین یا نه ، توانمندی هاتون چیه و چه استعدادهایی دارید

گام ۱ – مبانی پایه و اساسی (Foundation ) :

شما به عنوان یک موسس باید مفاهیم پایه ای در زمینه فرآیند کارآفرینی ، تشخیص فرصت و بهره برداری از فرصت ، مفاهیم و فرآیند استارتاپی ، جذب سرمایه و…. رو مسلط باشید.

گام ۲ – ایده پروری (Ideation) :

شما باید بطور سیستماتیک فرصت های بازار رو تشخیص بدید ، ایده پردازی کنید ، و از بین فرصت ها یکی را انتخاب کنید ، و سپس با استفاده از بوم ناب به مدلسازی این ایده بپردازید .

گام ۳- همخوانی مسئله راهکار (Problem – Solution Fit) :

آیا مشکلی که تشخیص دادید و بر روی اون ایده پردازی کردین اصلا ارزش حل کردن داره ، و اینکه آیا راهکار شما راه حل مناسبی برای حل کردن مشکل هست یا خیر ؟

گام ۴- همخوانی محصول و بازار (Product-Market Fit):

آیا محصول شما در بازار مورد استقبال قرار می گیرد یا خیر ؟ میشه بر روی درآمد آن حساب باز کرد یا نه ؟

گام ۵- رشد (Scale) :

چطور رشد کنیم و موفق بشویم!

این نقشه طی ۶ ماه طراحی شد و محتوای مربوط به اون آماده شد ، مسئله بعدی این بود که چقدر این نقشه کاربردی است و واکنش اکوسیستم استارتاپی به این نقشه چیه !
من از خود فرآیند معرفی شده در این نقشه برای اعتبارسنجی اش استفاده کردم ( چیزی که از استادم اش موریا درآمریکا یاد گرفتم ).
برای اعتبارسنجی اولیه اون ، به بهانه یک سخنرانی در همایش کسب و کارهای نوپا ، کلیاتی از این نقشه رو معرفی کردم ، که گزارششو اینجا میتونید بخونید . واکنش و نظر مخاطبان برام خیلی جالب بود و منو مصمم کرد که جدی تر روی اعتبارسنجی این نقشه و الگو در ایران کار کنم. که در نوشته های بعدی بیشتر در موردش خواهم نوشت. در اصل ، در قالب این سلسه نوشته ها می خوام بهتون نشون بدم که خودم در عمل چگونه این فرآیند رو به آزمایش گذاشتم.
موفق و پیروز باشید.

نقشه راه پارک‌های صنعتی؛ توسعه زیربناها و جذب سرمایه‌گذاری

روح‌الله رحیمی، مسوول اطلاعات و ارتباط عامه وزارت صنعت و تجارت

مقدمه

بر بنیاد آمار اداره ملی احصائیه و معلومات، سهم تولیدات صنایع در تولید ناخالص ملی کشور در سال ۱۳۹۸ به ارزش مجموعی ۱۱٫۷۲ میلیارد افغانی بوده است. در این میان ۲٫۲۶ میلیارد افغانی ارزش تولیدات سکتور دولتی و ۹٫۴۶ میلیارد افغانی ارزش تولیدات سکتور خصوصی بوده است.

آمارهای این اداره در سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که سهم کل تولیدات صنایع کشور در این سال مالی به ارزش ۸٫۲ میلیارد افغانی بوده است که از این جمله، ۷٫۸ میلیارد افغانی آن مربوط به سکتور خصوصی و ۹۴۳٫۴ میلیون افغانی آن مربوط تولیدات صنایع دولتی است.

با مقایسه آمارهای اداره ملی احصائیه و معلومات، سهم صنایع در تولید ناخالص ملی در سال مالی ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷، ۳٫۵۲ میلیارد افغانی افزایش را نشان می‌دهد. در جریان سال ۱۳۹۸ سهم صنایع تولیدی سکتور خصوصی ۱٫۶۶ میلیارد افغانی و سهم صنایع دولتی ۹۴۱٫۱۴ میلیون افغانی نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است.

با در نظرداشت افزایش سهم صنایع در تولید ناخالص ملی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷، وزارت صنعت و تجارت با ترسیم نقشه راه پارک‌های صنعتی کشور، نقشه راه آینده پارک‌های صنعتی و فراهم‌آوری تسهیلات زیربنایی را به هدف جذب سرمایه‌گذاری‌ها در این پارک‌ها و افزایش فعالیت کارخانه‌های تولیدی برنامه‌ریزی کرده است.

این نقشه راه، دورنمای مدیریت پارک‌های صنعتی در رهبری وزارت صنعت و تجارت، تقویت سیستم زیربنایی پارک‌های صنعتی احداث‌شده، تکمیل پارک‌های صنعتی در حال ساخت، احداث پارک‌های جدید صنعتی در ولایات، احداث پارک‌های ویژه صنعتی، توزیع زمین در این پارک‌ها، جذب سرمایه‌گذاری‌ها، تأمین امنیت و حل مشکلات اجتماعی پارک‌ها را دربر می‌گیرد.

الف- وضعیت عمومی پارک‌ها

نقشه راه پارک‌های صنعتی، این پارک‌ها را به سه دسته تقسیم کرده است که شامل پارک‌های صنعتی فعال، پارک‌های صنعتی در حال ساخت و پارک‌های صنعتی در حال احداث می‌شود. مطالعات امکان‌سنجی آن در حال انجام است.

پارک‌های صنعتی فعال

مجموعاً ۱۱ پارک صنعتی فعال داریم. این پارک‌ها در کابل (پارک صنعتی پلچرخی، پارک صنعتی جمعه محمد محمدی فاز ۱ و ۲)، بلخ (پارک صنعتی امیر علی‌شیر نوایی فاز ۱ و ۲ و پارک صنعتی دشت شادیان)، قندهار (پارک صنعتی شوراندام و پارک صنعتی شوراندام ساخت اداره کمک‌های بین‌المللی مردم امریکا) و ولایت‌های هرات، ننگرهار و پروان موقعیت دارد. شمار زیادی از کارخانه‌های تولیدی – صنعتی در این پارک‌ها مصروف فعالیت تولیدی هستند.

هم‌اکنون بخش بزرگی از فعالیت‌های صنعتی – تولیدی و سرمایه‌گذاری‌ها از سوی سکتور خصوصی کشور در همین ۱۱ پارک صنعتی در ولایت‌های مختلف کشور در جریان است و زمینه کار را برای هزاران تن از شهروندان کشور فراهم ساخته است.

پارک‌های صنعتی تحت کار

در نقشه راه، ۱۲ پارک صنعتی تحت کار در ۱۱ ولایت کشور داریم. این پارک‌ها در ننگرهار (پارک‌های صنعتی حصارشاهی و شیخ مصری قالین)، لوگر (پارک صنعتی محمدآغه)، فاریاب (پارک صنعتی قالین اندخوی)، خوست (پارک صنعتی باغ سموات)، میدان‌وردک (پارک صنعتی کوتل تخت)، هلمند (پارک صنعتی بست)، هرات (فاز ۴ شهرک صنعتی هرات)، پروان (پارک صنعتی سنجد دره)، غزنی (پارک صنعتی دشت پیرکه)، پکتیا (پارک صنعتی دشت رباط) و کندز (پارک صنعتی دشت شیرماهی) موقعیت دارد.

مساحت مجموعی پارک‌های صنعتی در گام های اساسی نقشه راه سرمایه گذاری حال ساخت در ۱۲ ولایت، ۸۴۶۰٫۴ جریب زمین است. مجموعاً ۱۷۷۲ نمره زمین صنعتی در این پارک‌ها موجود است و روند توزیع آن به متقاضیان از سوی وزارت صنعت و تجارت جریان دارد. شمار زیادی از صنعت‌کاران و سرمایه‌گذاران در این پارک‌ها زمین اخذ کرده‌اند.

پارک‌های صنعتی پلان‌شده

در نقشه راه، به تعداد ۱۱ پارک صنعتی پلان‌شده در ۱۱ ولایت کشور به هدف انکشاف زیربناهای این ولایات و به منظور توسعه صنعت افغانستان در نظر گرفته شده است. این پارک‌ها در ۲۰ هزار جریب زمین طرح شده است و بیش‌تر از ۵ هزار نمره زمین را دربر خواهد گرفت. برای اعمار این پارک‌ها مطالعات امکان‌سنجی قسماً انجام شده است.

این پارک‌ها در ولایت‌های بغلان (پارک صنعتی بغلان)، دایکندی (پارک صنعتی دایکندی)، لغمان (پارک صنعتی لغمان)، جوزجان (پارک صنعتی قالین آقچه)، هرات (پارک صنعتی جدید جوار پایپاس)، نیمروز (پارک صنعتی نیمروز)، غزنی (پارک صنعتی پشته لشمک کولالا)، تخار (پارک صنعتی تخار)، بلخ (پارک صنعتی دوراهی حیرتان)، بامیان (پارک صنعتی بامیان) و قندهار (پارک صنعتی دامان) موقعیت دارد. تمامی این پارک‌ها پس از ساخت آن به بهره‌برداری سپرده خواهد شد.

ب- وضعیت زیربناهای پارک‌های صنعتی فعال

از جمله ۱۱ پارک صنعتی فعال، اعمار زیربنا‌های ۵ پارک صنعتی که شامل پارک صنعتی فاز اول و دوم جمعه محمد محمدی در کابل، فاز اول پارک صنعتی امیر علی‌شیر نوایی در ولایت بلخ، پارک صنعتی حصارشاهی در ولایت ننگرهار و پارک صنعتی شوراندام بخش USAID، تکمیل شده است. متباقی پارک‌های صنعتی فاقد زیربناهای ضروری چون دیوار احاطه، سرک‌های داخلی، سیستم آب‌رسانی، سیستم فاضلاب، سیستم برق‌رسانی و سیستم روشنایی جاده‌ها است که مصارف ساخت آن ۱۷۲ میلیون دالر امریکایی تخمین شده است.

وزارت صنعت و تجارت به هدف احداث پارک‌های صنعتی جدید و تکمیل پروژه‌های زیربنایی پارک‌های صنعتی کشور، مبلغ بیش از چهار صد میلیون افغانی را در سال جاری مالی از سوی وزارت مالیه با موافقه شورای عالی اقتصادی و کابینه حکومت دریافت کرد که با دریافت آن هم‌اکنون کار ساخت پروژه‌های زیربنایی پارک‌های صنعتی پلچرخی و پارک صنعتی – زراعتی باریک‌آب ولایت کابل، پارک صنعتی شیخ مصری ولایت ننگرهار، فاز ۱، ۲ و ۳ شهرک صنعتی هرات، فاز دوم پارک صنعتی امیر علی‌شیر نوایی و پارک صنعتی شوراندام ولایت قندهار آغاز شده است و تا ختم سال مالی جاری به پایان خواهد رسید.

هم‌چنین وزارت صنعت و تجارت شمار دیگری از پروژه‌های زیربنایی را مطابق به خواسته‌ها و تأثیرات اقتصادی انتخاب و برنامه‌ریزی کرده است. این پروژه‌ها در ۹ پارک صنعتی مختلف در ولایت‌های کابل، بلخ، قندهار، پروان، خوست، پکتیا، ننگرهار، هرات و غزنی عملی خواهد شد. پروژه‌های فوق شامل دیوار احاطه، سرک، سیستم آب‌رسانی و سیستم توزیع برق می‌شود.

ج- چارچوب انکشاف پارک‌های صنعتی

وزارت صنعت و تجارت با در نظرداشت روند طولانی‌مدت اعمار و انکشاف پارک‏های صنعتی، زمان‌گیربودن و در عین حال پرهزینه‌بودن آن، هم‌چنان این‌که دولت قادر به احداث زیربناها به منظور سرمایه‏گذاری در تمام پارک‏های صنعتی به صورت هم‌زمان نیست، چارچوب سه مرحله‏ای را جهت انکشاف پارک‏های صنعتی ترتیب کرده است.

انکشاف، حفظ و مراقبت پارک‏های صنعتی فعلی، اعمار پارک‏های صنعتی در دست احداث و هم‌چنان انجام مطالعات امکان‏سنجی در ولایاتی که در آن پارک‏های صنعتی اعمار نشده است، اعمار پارک‏های صنعتی تخصصی در مناطق مختلف کشور، به عنوان سه چارچوب انکشاف این پارک‌ها به شمار می‌رود.

انکشاف پارک‌های صنعتی موجود

ریاست عمومی پارک‌های صنعتی و امور صنایع وزارت صنعت و تجارت به عنوان نخستین چارچوب انکشاف پارک‌های صنعتی، به انکشاف و حفظ و مراقبت پارک‌های صنعتی موجود توجه بیش‌تری نشان داده است. این ریاست با طرح پروژه‌های انکشافی، روند اعمار زیربنا‌های پارک‌های صنعتی موجود را سرعت بخشیده است و با تکمیل زیربنای ۵ پارک صنعتی از ۱۱ پارک صنعتی فعال، کار احداث زیربنا‌های دیگر پارک‌های فعال، ادامه دارد.

هم‌چنین روند اعمار ۱۰ درصد زیربنای ۱۲ پارک صنعتی تحت کار تکمیل شده و ریاست عمومی پارک‌های صنعتی و امور صنایع وزارت صنعت و تجارت با طرح پروژه‌های انکشافی زیربنایی، از جریان ادامه کار اطلاع داده است.

اعمار پارک‌های صنعتی پلان‌شده

در دومین چارچوب، ریاست عمومی پارک‌های صنعتی و امور صنایع وزارت صنعت و تجارت در نظر دارد تا برای ۱۱ ولایت کشور ۱۱ پارک صنعتی جدید احداث کند که طرح مطالعات امکان‌سنجی آن برنامه‌ریزی شده است و کار عملی بخشی از آن جریان دارد و متباقی آن به‌زودی آغاز خواهد شد.

هم‌چنین این وزارت بر اساس چارچوب انکشاف پارک‌های صنعتی در نظر دارد تا برای ۱۳ ولایت کشور بر بنیاد نقش تولیدی و اقتصادی آن، ۱۳ پارک صنعتی را در آینده طرح‌ریزی و اعمار کند.

اعمار پارک‌های صنعتی اختصاصی

سومین چارچوب انکشاف پارک‌های صنعتی، به اعمار پارک‌های صنعتی اختصاصی یا ویژه که هم‌اکنون یک پارک صنعتی – زراعتی به‌نام پارک صنعتی – زراعتی باریک‌آب در حومه ولایت کابل که بخشی از کار زیربنایی آن تکمیل شده است و شمار زیادی از شرکت‌های تولیدی – صنعتی بخش سکتور زراعت با منظوری شورای عالی اقتصادی در آن زمین اخذ کرده‌اند و بیش از صد میلیون دالر امریکایی را نیز سرمایه‌گذاری خواهند کرد، اختصاص یافته است.

ریاست عمومی پارک‌های صنعتی و امور صنایع وزارت صنعت و تجارت در نظر دارد تا در آینده چندین پارک ویژه محصولات زراعتی تحت نام پارک صنعتی – زراعتی و سایر پارک‌های ویژه را نظر به سکتورهای دارای اولویت برنامه‌ریزی و احداث کند.

هدف عمده و اساسی وزارت صنعت و تجارت از تهیه نقشه راه پارک‌های صنعتی و زیرمجموعه آن (چارچوب انکشاف پارک‌های صنعتی)، گام برداشتن در راستای توسعه اقتصادی و افزایش حجم تجارت و صادرات افغانستان است.

این وزارت هم‌چنین با تحلیل وضعیت سکتورهای مختلف صنعت کشور به دسته‌بندی آن پرداخته و به هدف توسعه، آن‌را اولویت‌بندی کرده است. وزارت صنعت و تجارت در پارک‌های صنعتی برای سکتورهای مختلف صنعت کشور زمین توزیع و زمینه رشد آنان را فراهم خواهد کرد و این‌گونه باعث توسعه روند صنعتی‌شدن خواهد شد.

نقشه راه آیلتس در 9 گام اساسی

نقشه راه آیلتس

نقشه راه آیلتس گام به گام به شما در راه آماده‌سازی آزمون آیلتس کمک می‌کند. ویژگی مهم آزمون آیلتس این است که نیاز به تلاش و پشتکار فراوان دارد و شما نیاز به کنار گذاشتن زمان قابل توجهی در راه کسب آمادگی برای این آزمون دارید.

با وجود داشتن یک نقشه راه آیلتس و برنامه ریزی دقیق و درست، شما می‌توانید مسیر آمادگی برای آزمون آیلتس را با کمترین احتمال خطا و اشتباه طی کنید.

ما در مایگریشن اسکیلز یا مهارت‌های مهاجرت در این مطلب سعی داریم شما را با نقشه راه آیلتس بیشتر آشنا کنیم.

1) چرا من آزمون آیلتس می‌دهم؟

گام اول در نقشه راه آیلتس این است که از خود بپرسید چرا باید در آزمون آیلتس شرکت کنم؟ اکثر افراد به یکی از سه دلیل زیر در آزمون آیلتس شرکت می‌کنند:

2- تحصیل در خارج از کشور

3- کار در خارج از کشور

بنابراین اولین قدم این است که از خود بپرسید که به چه دلیلی باید در آزمون آیلتس شرکت کنم؟ براساس پاسخ شما به این سوال می‌توانید به سراغ سوال بعدی بروید.

2) کدام آزمون آیلتس برای من مناسب است؟

نسخه آکادمیک (Academic) آزمون آیلتس برای کسانی است که می‌خواهند در یک دانشگاه یا کالج انگلیسی زبان ادامه تحصیل دهند. نسخه آموزش عمومی (General Training) برای کسانی است که به قصد کار، شرکت در دوره‌های آموزشی کوتاه مدت و یا مهاجرت به یکی از کشورهای انگلیسی زبان می‌خواهند سفر کنند.

3) حداقل نمره مورد نیاز من در آزمون آیلتس چقدر است؟

مرحله بعدی نقشه راه آیلتس دانستن نمره مورد نیاز آیلتس است. نمره مدنظر برای هر دانشگاه یا سازمانی متفاوت است. از این رو، دانستن نمره لازم برای مهاجرت، تحصیل یا کار بسیار مهم است.

معمولا دانش آموزان متقاضی آزمون آیلتس آکادمیک باید نمره باند 6.5 به بالا را کسب کنند. البته ممکن است برای هر دانشگاهی متفاوت باشد. برای داوطلبان آیلتس عمومی، نمره مورد نیاز با توجه به سازمانی که برای کار درخواست کرده اید متفاوت است. بنابراین، در آزمون آیلتس قبولی یا مردودی وجود ندارد بلکه این نمره موردنیاز شماست که تعیین می‌‌کند در این آزمون به هدف خود رسیده‌اید یا خیر.

معمولاً نماینده مهاجرت، مشاور دانشجویی یا کارفرمای شما می توانند به شما کمک کنند. عاقلانه است که ابتدا با آنها مشورت کنید.

Roadmap to Ielts

4) هزینه آزمون آیلتس چقدر است؟ آیا می‌توانم از پس آن بربیایم؟

بهتر است قبل از آمادگی برای آزمون آیلتس اطلاعی از هزینه این آزمون نیز داشته باشید. هر سال با توجه به نرخ ارز، مبالغ متفاوتی از سوی سازمان سنجش اعلام می‌شود. البته این مبلغ به صورت علی‌الحساب بوده و به هنگام برگزاری آزمون مابه‌التفاوت آن به اطلاع شرکت‌کنندگان خواهد رسید.

حالا زمان مطالعه و آماده شدن برای آزمون آیلتس است

وقت آن است که به یک مرکز آموزش آیلتس بروید یا یک مربی کاربلد پیدا کنید. برخی ممکن است آموزش‌های آنلاین یا استفاده از منابع خودخوان را ترجیح دهند، در حالی که عده دیگری ممکن است احساس کنند که نیاز به کلاس‌های آموزش آیلتس دارند. بنابراین بستگی به خودتان دارد.

5) آیا باید در کلاس‌های آموزش آیلتس شرکت کنم یا نه؟

بدیهی است که قبل از ثبت نام در آزمون، جهت شرکت در آزمون آیلتس باید مهارت‌های لازم برای پاسخگویی به سوالات مطرح شده در آزمون آیلتس را به دست آورید تا بتوانید نمره‌ی مورد قبول در این آزمون را کسب کنید. جهت آمادگی برای شرکت در گام های اساسی نقشه راه سرمایه گذاری آزمون آیلتس می‌توانید در کلاس‌های آمادگی آزمون آیلتس که در موسسات آموزش زبان انگلیسی برگزار می‌شوند، شرکت کنید.

باید گفت که امروزه اطلاعات بسیاری در مورد منابع آزمون آیلتس و دوره‌های آموزشی اینترنتی در دسترس داوطلبان است. حتی می‌توانید نمونه سوالات آزمون آیلتس را از اینترنت جستجو کنید. بنابراین اگر نمی‌خواهید هزینه‌ای بابت شرکت در کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی و کلاس‌های آمادگی آزمون آیلتس پرداخت نمایید، می‌توانید با پشتکار و اراده‌ی خود مطالعات خود را افزایش داده و مهارت‌های زبانی خود را تقویت کنید.

6) روزانه چقدر می‌توانم بر روی آموزش خود و آمادگی برای آیلتس سرمایه‌گذاری کنم؟

قبل از هرچیز، وقت آزاد خود را محاسبه نمایید. آیا می توانید در روز تنها نیم ساعت برای آیلتس وقت بگذارید یا دو ساعت یا بیشتر؟ اگر مشغول به تحصیل یا کار هستید، می‌توانید هر روز یک یا دو ساعت برای آیلتس مطالعه کنید. آخر هفته ها عموما بهترین فرصت برای آماده‌سازی شما برای آزمون است.

آزمون IELTS به آن آسانی که انتظار دارید نیست. ممکن است شما در حال حاضر سطح زبان خوبی داشته باشید اما در بعضی از حوزه‌های خاصی مانند لغات، گرامر، درک مطلب نیاز به تمرین داشته باشید.

شما می‌توانید یک پلنر آیلتس تهیه کنید. یک برنامه مطالعاتی منظم که می‌تواند به نحو درست و اصولی شما را برای آزمون آیلتس آماده کند.

7) سطح فعلی زبان انگلیسی من چیست؟

در این مرحله باید مدت زمان لازم برای کسب نمره هدف مدنظر خود را تعیین کنید. مدت زمان لازم بستگی به دو فاکتور دارد اول سطح فعلی زبان انگلیسی شما و دوم وقت و انرژی که می‌خواهید برای این کار اختصاص دهید.

IELTS-Exam-Dates

8) آیا به اندازه کافی در حال پیشرفت هستم؟ در کدام بخش‌ها ضعیف هستم؟

گام بعدی نقشه راه آیلتس، سنجش در حین آموزش است: از لحظه آغاز دوران آمادگی آزمون تا لحظه پایان مدام باید خودتان را بسنجید تا میزان پیشرفت و همینطور نقاط ضعف احتمالی خود را بیابید. در اهمیت این کار همین بس است که انتخاب آزمون آزمایشی پلکانی و آزمون ماک جامع با سنجش مداوم میتواند شما را از تکرار راههای رفته و نیمه رفته و یا حتی راههای اشتباه معاف کند.

اگر در آزمون آیلتس به دنبال باند 7 هستید ، در آزمون آزمایشی باند 8 را هدف قرار دهید. بله، درست است، آزمون آزمایشی ارزیابی کاملی از آزمون واقعی آیلتس نیست. مطمئناً در طول آزمون واقعی استرس بیشتری خواهید داشت. در کل، ذهن شما را در چارچوبی متفاوت قرار می دهد. بنابراین، سعی کنید یک باند بالاتر از نمره هدف خود را در آزمون ساختگی امتیاز دهید.

نمرات آزمون آزمایشی شما نقاط ضعف شما را نشان می دهد. برای موفقیت در آیلتس، نمرات هر یک از بخش‌ها (Listening, Reading, Writing, Speaking) باید یک نمره بالاتر از نمره هدف شما باشد.

9) گام آخر نقشه راه آیلتس گام های اساسی نقشه راه سرمایه گذاری و مرور و تمرین آنچه فراگرفته‌اید.

از زمان پایان دوره آمادگی تا روز آزمون بهتر است ۳۰ روز فرصت داشته باشید. در این مدت یکماهه باید روزانه بین ۶ تا ۸ ساعت بر روی آنچه که قبل از این یاد گرفته‌اید؛ تمرین کنید. این دوره از نقشه راه آیلتس رشد شما و موفقیت شما را تضمین خواهد کرد.

و سخن آخر از نظر مایگریشن اسکیلز …

در این مقاله از نقشه راه آیلتس برای رسیدن به موفقیت در آزمون آیلتس گفتیم. اما به خاطر داشته باشید که موفقیت شما همچنین بستگی به توانایی شما در استفاده از تکنیک‌ها و نکات آزمون آیلتس نیز دارد.

برخی نیز ممکن است به شما بگویند که یکی از مهارت‌های آزمون آیلتس سخت‌تر است و باید بر روی آن مهارت تمرکز کنید در صورتی که این تصور اشتباه است و تمامی مهارت‌ها در آزمون آیلتس به یک میزان ارزش دارد.

۵ مرحله و گام اساسی برای راه اندازی استارتاپ

درصورتی که راه خود را بعنوان یک کارآفرین درست انتخاب کرده باشید، نباید ناامید شوید و باید با تحمل شکست ها و کسب تجربه گام های خود را برای حرکت به سمت هدف نهایی محکم تر بردارید. در این مطلب قصد داریم به ۵ گام اساسی برای شروع یک استار ت آپ بپردازیم. با ما همراه باشید.

۱. چشم انداز کاری خود را ترسیم کنید

اولین و اساسی ترین قدم برای راه اندازی یک استارت آپ موفق داشتن یک طرح تجاری کامل است. بسیاری از کارآفرینان تصور درستی از چگونگی ورود به بازار ندارند و این تعداد معدودی هستند که با ترسیم یک چشم انداز صحیح و کامل پا به عرصه رقابت می گذارند و همین موضوع سبب می شود تا بتوانند یک شروع پرقدرت در کار خود را تجربه کنند. اگر نمی خواهید در بازار پر زرق و برق و رقابتی موجود گرفتار نشوید و شکست های کمتری را تجربه کنید باید یک نقشه راه برای خود ترسیم کنید و بسیاری از مسائل را در آن لحاظ کنید.

گام های اصلی در راه اندازی استارتاپ

صرف داشتن انگیزه کافی برای شروع پرقدرت استارت آپ نمی تواند نجات بخش باشد و بدون چشم انداز قطعاً با مشکلات متعددی مواجه خواهید شد که چه بسا سختی ها و مشکلات سبب شکست پروژه و پایان رویاپردازی های شما شوند. هر کسی که می خواهد وارد یک تجارت بزرگ و پرسود شود باید بداند بدون چشم انداز و بررسی نقاط ضعف و قدرت کار خود نمی تواند به گام های اساسی نقشه راه سرمایه گذاری سادگی در بازار رقابت کند و در برابر رقبا به برتری دست پیدا کند.

بهتر است قبل از ورود به بازار حتماً کتاب های راهنمای مربوط به چگونگی رفتار در بازار رقابتی را مطالعه کنید. این مطالب به شما کمک می کنند تا یک نقشه راه مناسب برای طرح خود بنویسید. اما به یاد داشته باشید که هیچ رویکرد کاملاً مناسبی با استارتاپ شما وجود ندارد و تنها باید از مطالب کلی مطالب راهنما برای فهم موضوع استفاده کنید و سپس متناسب با استارت آپ خود نقشه راه جدیدی بنویسید.

توجه داشته باشید که یکی از راه های جذب سرمایه گذار داشتن نقشه راه و طرح تجاری دقیق است. مطمئناً برای اینکه بتوانید سرمایه گذاری را به استارتاپ خود جذب کنید باید او را درباره مزایا و ویژگی های تجاری طرح خود قانع کنید. اکنون که چشم انداز خود را ترسیم کرده اید وقت آن رسیده به سراغ گام دوم برویم.

۲. راه اندازی اقدامات استخدامی

دومین قدم مهم برای شروع یک استارت آپ راه اندازی اقدامات استخدامی در مراحل اولیه است. هرچه زودتر نفرات اصلی و کارآمدی برای طرح خود پیدا کنید، ورود ساده تر و منسجم تری به بازار خواهید داشت. سرمایه گذاران جذب مشاغل جدیدی خواهند شد که متخصصان مستعدی در بخش های مختلف خود دارند و از آنجایی که مهمترین سرمایه نیروی انسانی هر پروژه ای است بهتر است در اقدامی سریع، نفرات متخصص و کارآمدی را جذب پروژه نمایید. همچنین وجود نیروی کار بیشتر سبب می شود تا مشتریان و سرمایه گذاران با نگاه جدی تری به کار و طرح شما نگاه کنند.

نکته ای گام های اساسی نقشه راه سرمایه گذاری که در این میان باید به آن دقت کنید که هر چه افراد دارای تخصص و تجربه بیشتری باشند، تقاضای دستمزد بیشتری خواهند داشت. این بخش یکی از سخت ترین جنبه های شروع یک استارتاپ است؛ زیرا شما باید علاوه بر جذب نیروی کار مستعد و متخصص تعادلی بین سرمایه وارده توسط سرمایه گذار، درآمد تخمینی پروژه و پرداخت برقرار کنید.

هر صنعتی نسبت به سایرین متفاوت است؛ بنابراین لزومی ندارد با تقلید از دیگران اقدام به جذب نیرو کنید. با این وجود بهتر است در بازار نسبت به رقبای خود تحقیقات کاملی انجام دهید و وضعیت استخدامی نیروهای آنها را مورد بررسی قرار دهید. همچنین نیاز دارید تا با کمک تکنولوژی برای جذب نیرو اقداماتی صورت دهید. بنابراین استفاده از تکنولوژی و فناوری های وابسته به کامپیوتر و اینترنت اجتناب ناپذیر هستند. توجه داشته باشید که در عصری زندگی می کنیم که هر فردی خواه و ناخواه با کامپیوتر، اینترنت و شبکه های اجتماعی سروکار دارد.

۳. متمایز بودن را بیاموزید

پس از اینکه تیمی متشکل از افراد نخبه و متخصص تکشیل دادید، باید توجه داشته باشید که چگونه بر نحوه کار نظارت داشته باشید. باید خودتان را برای رقابتی سخت آماده کنید و این امر با مدیریت صحیح بر نیروها و همچنین مبارزه با رقبا و شیوه های کاری آنها میسر می شود. باید بتوانید در بازار رقابتی موجود مشتریان مخصوص خود را پیدا کنید و با فعالیت ها و پیشنهادات جذاب کاریتان به تعداد آنها اضافه کنید. همچنین باید بگونه ای مجموعه خود را به سرمایه گذار معرفی کنید که متوجه تفاوت های شما با رقبا و تمایز کاریتان بشود.

گام های اصلی در راه اندازی استارتاپ

یکی دیگر از موضوعاتی که شما را بعنوان یک مدیر متمایز و شاخص نشان می دهد، داشتن صداقت در گفتار و رفتارتان است؛ بگونه ای که مشتریان و سرمایه گذاران تفاوتی میان آنچه می گویید و آنچه انجام می دهید نبینند. تکنیک هایی هستند که استارت آپ ها می توانند برای تمایز خود با رقبا به آنها تکیه کنند. قیمت گذاری کالا گام های اساسی نقشه راه سرمایه گذاری و خدمات به شیوه رقباتی یکی از تاکتیک های قدیمی است که از گذشته بسیار کاربردی بوده است. البته این گزینه زمانی که شما به نقدینگی بالا برای استارتاپ خود نیاز داشته باشید خیلی هم گزینه جذابی بشمار نمی رود.

اگر کاهش هزینه ها بمنظور ارائه کالا و خدمات با قیمت رقابتی پایین تر امکان پذیر نیست، باید به سراغ گزینه های دیگری ازجمله ارائه گارانتی و… بروید. مشاغلی که خود را از دیگران متمایز نمی کنند، محکوم به شکست خواهند بود؛ بویژه امروزه که بازار رقابت، بسیار حساس و درگیرانه پیش می رود. نادیده گرفتن تفاوت های استارتاپ خود با سایر رقبا می تواند منجر به خطراتی از قبیل شکست های متوالی برای طرحتان گردد و شما را از گردونه رقابت به کلی خارج سازد.

۴. چگونه از فناوری بعنوان یک اهرم استفاده کنید

بعد از تهیه نقشه راه کسب و کار خود، استخدام نفرات مستعد و چگونگی تشکیل برند باید به سراغ تکنولوژی بروید و از آن برای پیش برد استارت آپ خود استفاده کنید. بیشتر کارآفرینانی که مایل به راه اندازی مشاغل خود هستند دارای استراتژی ساده تکنولوژی هستند؛ دیجیتال سازی عملکردها بمنظور کاهس هزینه ها یکی از همین استراتژی ها است. تأمین بودجه فناوری اطلاعات یکی از ایده های منطقی برای شروع فرآیند استارت آپ است. به روز رسانی و راه اندازی هرچه سریع تر فخش فناوری یکی از مهمترین اقدامات است که اجرای عملیات دیجیتال سازی بعنوان بخش اصلی این بخش بحساب می رود.

یکی دیگر از نکات مثبت فناوری اطلاعات ثبت اطلاعات فردی کارمندان است. با توجه به صنعت استارت آپی که در آن وارد می شوید، تکنولوژی و فناوری اطلاعات می تواند اتفاق ویژه ای باشد؛ بخصوص اینکه این اتفاق در سیستم کاری شما سبب صرفه جویی در بحث هزینه ها می شود. بازاریابی نیز بخش مهمی از این پروسه بشمار می رود؛ در دوره فعلی، بازاریابی از طریق رسانه های دیجیتال یکی از اصلی ترین بخش تبلیغات است و نیاز این بخش نیز وابسته به تخصص فناوری گام های اساسی نقشه راه سرمایه گذاری اطلاعات خواهد بود. دانستن چگونگی استفاده از فناوری برای راه اندازی و اجرای استارت اپ می تواند یکی از عوامل مهم پیشرفت و رفتن به مراحل بعدی باشد.

۵. درک کنید خیلی زود مجبور به مقایسه خود با رده های بالاتر هستید

شاید عجیب ترین اشتباه بسیاری از کارآفرینان در هنگام راه اندازی اولیه کسب و کار خود این است که یادشان می رود باید یک روزی خودشان را بالا بکشند.

اگر می خواهید با موفقیت در بازار رقابتی باقی بمانید باید همواره در حال پیشرفت باشید و کسب و کارتان را از هر نظر بهبود ببخشید. مقیاس پذیری باید از همان روز اول شروع کار سرلوحه تمامی کارآفرین در استارتاپ باشد.

گام های اصلی در شروع استارتاپ

بعنوان مثال، هنگام راه اندازی شبکه IT یک شرکت، باید بررسی کنید که عملیات دیجیتالی شما تا چه مقدار مقیاس پذیر است و اینکه سرمایه گذاری فنی شما تا چه حد پشتیبان کارتان خواهد بود. مطمئن شوید که از بیمه تجاری کافی برای محافظت برای استارت آپ خود در برابر حملات سایبری و… برخوردار هستید. توجه داشته باشید که این مرحله که بعنوان آخرین مرحله بیان شد با مراحل اولیه بشدت درگیر است و نباید آن را تا آخرین روزهای شروع کار نادیده بگیرید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.