فرمول به دست آوردن مظنه طلا در ایران


روستای آبرود

مثقال يکاي جرم رايج در جهان اسلام است که بيشتر براي اندازه‌گيري جرم طلا از آن استفاده مي‌شود. واژهي مثقال از زبان عربي به فارسي درآمده و در اصل براي اندازه‌گيري جرمسکه‌هاي طلا استفاده مي‌شده‌است.

مِثقال يکاي وزن که برابر با ۲۴ نخود يا يک شانزدهم سير است.

هر مثقال برابر با ۴٫۶۴ گرم است.

* وزن (Weight )

وزن نيز داراي واحدهاي متفاوتي است از جمله کيلوگرم و گرم، اونس(Ounce)، پوند(Pound)، تن(Tonne) و … است. البته واحدهايي مثل سير و مثقال نيز در کشورمان وجود دارد که براي مواد ارزشمند مثل زعفران، طلا و… کاربرد دارد. گرم و کيلوگرم رايج ترين واحدهاي اندازه گيري اند، اونس بيشتر در مورد وزن طلا(در جهان) به کار مي رود.

- هر مثقال برابر 4.7 گرم است » 1 مثقال=4.7 گرم

-هر سير برابر 75 گرم است » 1 سير=75 گرم

- هر اونس برابر 28.35 گرم است » 1ounce = 28.35grams

- هر پوند برابر 453.56 گرم است » 1pound = 453.56grams

- هر تن برابر 1000 کيلوگرم است » 1tonne = 1000Kilograms

چند مثال: وقتي گفته مي شود هر اونس طلا در بازار جهاني به فلان قيمت فروش رفت يعني هر 28.35 گرم طلا..

وقتي گفته مي شود يک ماشين 12 تن وزن دارد يعني وزن آن معادل 12000 کيلوگرم است.

اگر شما به بازار برويد و 2 مثقال زعفران خريداري کنيد وزن زعفران معادل 9.4 گرم است.

اگر شما 2 سير دارچين(يک ماده گياهي) خريداري کنيد وزن دارچين معادل 150 گرم است.

اصطلاحات مربوط به بازار طلا:

يک اونس برابر است با ۲۸. ۳۵ گرم و يک شانزدهم پوند. واحد اونس در دستگاه‌هاي گوناگون همچون يکاهاي انگليسي، يکاهاي سلطنتي و دستگاه يکاهاي معمول ايالات متحده کاربرد داشته است. اونس واحدي جهت اندازه گيري وزن مواد است که در برخي از نقاط ممکن است متفاوت باشد. همچنين براي اندازه گيري وزن فلزات گرانب‌ها از قبيل طلا، نقره، پلاتين و… از واحدtroy ounce استفاده مي‌شود که معادل ۳۱. ۱۰۳۴۷۶۸ گرم است.

براي خريد و فروش طلا بهتر است ابتدا فرمول‌هاي تعيين قيمت مربوط به اين بخش را کاملاً ياد گرفته، سپس در مرحله بعد مبادرت به خريدوفروش کنيم.
اما قبل از هر فرمول به دست آوردن مظنه طلا در ایران چيزي بهتر است اصطلاحات مربوط به اين بازار را بدانيم:

۱- يک اونس طلا برابر با۱۰۳۴۳۱/ ۳۱ گرم باعيار (۹۹۹. ۹) که عيار (۲۴) هم خوانده مي‌شود.

۲- يک مثقال طلا برابر با۶۰۸/ ۴ گرم است.

۳- مظنه طلا درايران (که بر سر زبان‌ها است) يعني قيمت ۶۰۸/ ۴ گرم طلاي۱۷عيار يا (۷۰۵).

۴- سکه تمام بهارآزادي (قديمي و امامي) عيار ۶/ ۲۱ است؛ يا‌‌ همان عيار (۹۰۰) که عيار۲۲هم خوانده مي‌شود، وزن هرسکه۱۳۳ /۸ گرم است.

۵- سکه نيم بهار آزادي (وزن۰۶۶۵ / ۴ گرم با عيار۹۰۰ )است.

۶- سکه ربع بهارآزادي (وزن۰۳۲۲۵/ ۲ گرم با عيار۹۰۰)است.

۷- مظنه = به قيمت يک مثقال طلا با عيار ۷۰۵ (۱۷) گفته مي‌شود.

۸- مثقال =۶۰۸۳ / ۴ گرم است.

۹- گرم = ۱۰۰۰ سوت است.

۱۰- قيراط = ۲۰۰ سوت است.

۱۱- گرم = ۵ قيراط گرمي است.

۱۲- متفرقه: به کار ساخته مستعمل، متفرقه گفته مي‌شود.

۱۳- آبشده: طلايي را که آب کرده و در قالب ريخته شده است، آبشده نام دارد.

۱۴- انگ: به شماره قبض ري گيري که بر روي آبشده حک شده است، گفته مي‌شود.

۱۵- ري گيري: جايي که عيار طلا را تشخيص مي‌دهند، ري گيري نام دارد.

اما براي اينکه از چگونگي تعيين قيمت طلا و سکه در بازارهاي مختلف اطلاع کسب کنيم در اينجا مهم‌ترين فرمول‌هاي مربوط به تعيين قيمت را آورده‌ايم:

فرمول۱ – بدست آوردن مظنه طلاي ايران از طريق اونس جهاني

قيمت يک اونس طلا ضرب در قيمت يک دلار تقسيم بر۵۷۴۲/ ۹ = مظنه طلاي ايران.

مثال: قيمت يک انس طلا۲/ ۶۱۴ دلار و قيمت يک دلار۹۱۵تومان مظنه چقدرمي شود؟

۲/ ۶۱۴دلار*۹۱۵تومان تقسيم بر ۵۷۴۲/ ۹ = ۵۸۶۹۸ تومان (مظنه ايران).

فرمول ۲- بدست آوردن قيمت سکه تمام از طريق اونس جهاني:

قيمت يک اونس طلا ضرب در قيمت يک دلار تقسيم بر۲۴۹۲۷/ ۴ = قيمت سکه تمام.
مثال: ۶۱۴/۲دلار ضرب ۹۱۵تومان تقسيم بر۲۴۹۲۷/ ۴ =۱۳۲۲۵۶تومان (قيمت يک عدد سکه تمام بهار آزادي).

فرمول۳- بدست آوردن يک مثقال طلا از طريق اونس جهاني:

قيمت يک اونس طلا ضرب در قيمت يک دلار تقسيم بر۹۹۹ / ۸ = قيمت يک مثقال طلا.

مثال: ۶۴۲دلار ضرب در ۹۱۵تومان تقسيم بر ۹۹۹ / ۸ = ۶۵۲۷۷ تومان قيمت يک مثقال طلا.

فرمول۴- قيمت يک مثقال طلا که در فرمول۳ بدست آورده‌ايم را تقسيم بر ۶۰۸ / ۴ مي‌کنيم، قيمت يک گرم طلاي ۱۸ (۷۵۰) عيار بدست مي‌آيد.

مثال: ۶۵۲۷۷ تقسيم بر ۶۰۸ / ۴ = ۱۴۱۶۶تومان قيمت يک گرم طلاي۱۸ (۷۵۰) عيار.

فرمول۵- شما وقتي به بازار طلا زنگ مي‌زنيد تا قيمت بگيريد قيمت مظنه را به شما مي‌گويند يعني قيمت ۶۰۸ / ۴گرم طلاي۱۷ (۷۰۵) عيار را، حال اگر شما بخواهيد قيمت يک گرم طلا با هر عياري را بدست آوريد از روي مظنه گرفته شده بدين طرق بايدعمل کنيد:

مظنه۱۷ (۷۰۵) تقسيم بر ۶۰۸ / ۴ تقسيم بر ۷۰۵ ضرب در (هرعياري) = قيمت يک گرم طلا با هر عياري.

مثال: قيمت يک گرم طلا با عيار۹۲۵ از روي مظنه ۶۱۳۵۵ تومان چقدرمي شود؟

۶۱۳۵۵تومان تقسيم بر ۶۰۸ / ۴ تقسيم بر ۷۰۵ ضرب در ۹۲۵=۱۷۴۷۰تومان قيمت يک گرم طلا با عيار۹۲۵ از روي مظنه ايران.

فرمول۶- هنگام خريد اول از همه خودتان با فرمول شماره يک مظنه را با توجه به اونس جهاني حساب کنيد بعد مظنه ايران را از چند مغازه دربازار بپرسيد و با قيمت مظنه خود مقايسه کنيد و اختلاف را تشخيص دهيد و بعد مبادرت به خريد کنيد:

مبلغ پولتان/مظنه روز*( ۶۰۸ / ۴ )*۷۰۵/عيار (شمش يا طلاي آبشده) =مقدار (وزن) طلاي خريدشده با پول موجود وعيارمشخص (شمش يا طلاي آبشده).

مثال: ۷۰۰۰۰۰۰تومان پول داريم (براي خريد) مظنه روز ۶۱۰۰۰تومان است، مغازه دار براي فروش طلاي آبشده با عيار ۹۳۵دارد با مبلغ فوق چند گرم طلاي آبشده باعيار (۹۳۵) روي مظنه۶۱۰۰۰تومان بايد به ما بدهد؟

۷۰۰۰۰۰۰تومان/۶۱۰۰۰تومان*( ۶۰۸ / ۴ )*۷۰۵/۹۳۵=۳۹۸. ۷۰۰گرم طلاي آبشده با عيار۹۳۵بايدبگيريد.

فرمول۷- هنگام فروش هم اول ازهمه خودتان با فرمول شماره يک مظنه را از اونس جهاني حساب کنيد بعد مظنه ايران را ازچند مغازه در بازار بپرسيد و با قيمت مظنه خود مقايسه کنيد و اختلاف تشخيص دهيد، بعد مبادرت به فروش کنيد:

مقدار (وزن) طلايتان ضرب در مظنه روز تقسيم بر ( ۶۰۸ / ۴ )تقسيم بر ۷۰۵ ضرب در عيار (شمش يا طلاي آبشده) =مبلغ (پول) طلايتان که موقع فروش بايد بگيريد.

مثال:7/ ۳۹۸ گرم طلاي آبشده با عيار (۹۳۵) داريم مظنه روز هم ۶۵۰۰۰تومان، موقع فروش چقدر پول از مغازه دار بايد بگيريم؟

7/ ۳۹۸گرم ضرب در ۶۵۰۰۰تومان تقسيم بر ( ۶۰۸ / ۴ ) تقسيم بر ۷۰۵ ضرب در۹۳۵=۷۴۵۸۸۱۱تومان بايد از مغازه دار بگيرد.

۱- شمش مارک دار (سوييسي-امارتي): وزن يک گيلوگرم عيار (۹۹۵) البته عيار (۹۹۹. ۹)هم هست اما خيلي کم مي‌توان گفت بهترين نوع خريد، چون: ۱- روندبازار ۲- عيارش مشخص روي آن حک شده در موقع فروش مشکلي پيدا نمي‌کند در مجموع مورد توجه نوسان گيران و به خاطر همين محاسن مثقالي۵۰۰الي۸۰۰تومان ازمظنه روز گران‌تر مي‌توان خريد. البته موقع فروش هم مي‌توان مثقالي ۳۰۰الي۶۰۰تومان ازمظنه روز بالا‌تر فروخت.

۲- آبشده (شمش) تيزآبي: به طلاي آبشده باعياربالاي (۹۰۰) تيزآبي گفته مي‌شود، رتبه دوم خريد را مي‌توان به اين نوع از طلا داد؛ قيمت هر مثقال۳۰۰الي۵۰۰تومان گرانتراز مظنه روز است. موقع فروش هم ۲۰۰الي۳۰۰تومان مي‌توان بالاترفروخت.

۳- آبشده معمولي: به طلاي آبشده زيرعيار (۹۰۰) آبشده معمولي گفته مي‌شود که از آب کردن طلاهاي متفرقه (مصنوعات مستعمل ياشکسته که به دلايل مختلف عيارمشخص ندارند) به دست مي‌آيد، قيمت اين نوع با مظنه روز يکي است يا به عبارت ديگر مظنه يعني قيمت همين نوع طلا.

تذکر- موقع خريد طلا از نوع (۲و۳) حتما فاکتور خريد با ذکرعيار طلا و شماره برگه ري گيري و شماره تلفن ري گيري با مهر و امضاي فروشنده گرفته شود تا در موقع فروش به مشکل برنخوريد.

۴- سکه عيار۹۰۰ (تمام بهارقديم-امامي-نيم بهار-ربع بهار): درمورد اين نوع خريد چون قيمت سکه با قيمت ذاتي طلاي خود سکه در ايران اختلافش بيش از حد معمول است بايد خيلي دقت شود منظور نوسان گيري (ورود و خروج) به موقع چون روند قيمت هم به بازار جهاني و هم مناسبت‌هاي ما ايرانيان ربط دارد، در ضمن هميشه از جاي معتبر خريد کنيد.

نکته – البته سکه‌هاي ديگري هم مثل: ۱- سکه مريمي عيار (۹۹۵) با وزن ۱۴گرم و اوزان ديگر ۲- سکه توله هندي عيار (۹۹۵) با وزن ۱۱. ۶۰۰گرم و سکه اونس با عيار۲۴مي توان نام برد که در بازار خيلي کم و براي خريدش هم اجرت بايد داد.

۵- خريد طلاي متفرقه (مستعمل- شکسته): درمورد اين نوع خريد اصلا فکرش را هم نکنيد در هر صورتي ضرر مي‌کنيد، مگر اينکه خيلي وارد باشيد که با يک نگاه عيار را بفهميد.

حال که از چند و چون کار طلا در ايران فهميديم بهتر است فرمول نحوه محاسبه قيمت سکه بهار آزادي را از دو طريق بفهميم: بر اساس اين فرمول که به تائيد کار‌شناسان و اقتصاددانان مربوطه نيز رسيده است، براي محاسبه قيمت سکه بهار آزادي قيمت اونس جهاني طلا در نرخ آزاد دلار ضرب و حاصل آن تقسيم بر وزن هر اونس که معادل 1/ ۳۱ گرم مي‌شود. سپس اين رقم ضرب در کسر عيار اونس جهاني طلا و سکه بهار آزادي مي‌شود که عدد ۹۱۶ / است.

بر اساس اين گزارش عيار طلاي معامله شده در بازارهاي جهاني يا اونس ۲۴ و عيار سکه بهار آزادي ۲۲ است و با تقسيم عدد ۲۲ بر ۲۴ عدد ۹۱۶ / به دست مي‌آيد و پس از ضرب عدد حاصل در وزن انواع سکه يعني تمام بهار آزادي، نيم و يا ربع بهار آزادي قيمت واقعي آن‌ها به دست مي‌آيد.

معمولاً بانک مرکزي در محاسبه قيمت سکه عددي را نيز تحت عنوان حق ضرب لحاظ مي‌کند که برخي معتقدند حدود ۵ الي ۷ هزار تومان است و اين رقم را نيز بايد به قيمت بدست آمده اضافه کرد.

توضيح رئيس کل بانک مرکزي: هر ۴ سکه تقريباً يک اونس است فرضاً‌ اگر هر اونس ۱۴۸۷دلار است اين رقم تقسيم بر ۴ مي‌شود قيمت دلار يک سکه به دست مي‌آيد فرمول به دست آوردن مظنه طلا در ایران و ضرب مي‌شود و قيمت سکه مشخص مي‌شود. فرمول رئيس کل بانک مرکزي بدين شرح است؛
<[(قيمت اونس جهاني طلا ÷ ۴] × قيمت دلار>= قيمت واقعي سکه
<[(۱۴۸۷ ÷ ۴) × ۱۱۹۰>= ۴۴۲۰۰۰

اما بر اساس فرمولي که از سوي صرافي‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد، قيمت سکه اين گونه محاسبه مي‌شود:
<[(قيمت اونس جهاني طلا × نرخ دلار آزاد) ÷ ۳۱/۱] × ۰، ۹۱۶×وزن سکه>+ حق ضرب

خرید طلا آنلاین از یزد، فروش اینترنتی طلا ملک ثابت

خرید طلا آنلاین از یزد، فروش اینترنتی طلا ملک ثابت

مجموعه های ملک ثابت که نزدیک به 50 سال است که در صنعت طلا در شهر جهانی یزد با خوش نامی مشغول به فعالیت هستند و دارای فروشگاه های متعددی میباشد برآن شده تا با توجه به نیاز جامعه و همگام با تغییرات دنیای امروز در زمینه بازارهای مجازی و فروشگاه های آنلاین، اقدام به راه اندازی مجموعه فروش آنلاین خود با درگاه رسمی maleksabet.ir کرده تا بتواند در کنار خدمت رسانی به همشهریان عزیز، پاسخگوی هموطنان عزیزمان هم باشد.
این مجموعه با گردهم آوردن بهترین متخصصان حوزه های مربوط در تلاش است تا با ارائه ی جدیدترین و بروزترین محصولات از شناخته شده ترین برندها ، با قیمتی مناسب و ارائه خدمات متفاوت هموطنان عزیز را در خرید مطمئن و پرسود همراهی کند.
همچنین در جهت حمایت از تولیدات ملی و صنایع دستی زیباترین کارهای دست هنرمندان و اساتید شهر یزد و دیگر شهرهای کشور عزیزمان ارائه خواهد شد.
به امید سربلندی کشور عزیزمان و تمامی هم میهنان پرتلاشمان

استفاده از مطالب طلا ملک ثابت فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کليه حقوق اين سايت متعلق به طلا ملک ثابت می‌باشد.

گرانفروشی ۱۴۶هزار تومانی سکه در بازار

بررسی قیمت فعلی سکه تمام طرح جدید با فرمول قیمت‌گذاری آن از گرانفروشی ۱۴۶ هزار تومانی سکه در بازار توسط طلافروشان حکایت دارد.

قیمت جهانی طلا که در روز شنبه با بیش از 100 دلار کاهش نسبت به شنبه ماقبل به یکهزار و 478 دلار رسیده بود، در روز جاری(دوشنبه) نیز با کاهش حدود 45 دلاری نسبت به ابتدای هفته جاری مواجه شده است. در حال حاضر قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی یکهزار و 435 دلار است. در پی سقوط قیمت جهانی طلا، قیمت انواع سکه و طلا در بازار داخلی نیز امروز دوشنبه کاهش یافت اما براساس گفته برخی فعالان بازار، این کاهش قیمتها واقعی نبوده است. باتوجه به اهمیت موضوع، قیمت‌های واقعی از فرمول قیمت‌گذاری به‌دست آمد. از فرمول ذیل، نرخ جدید سکه تمام بهار آزادی حاصل می‌شود: 4.24927 ÷ (قیمت یک دلار بازار× قیمت یک انس طلا) = قیمت یک عدد سکه تمام قیمت دلار بازار امروز دوشنبه 3520 تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1635 دلار است. حال اگر عدد 3520 را در عدد 1435 ضرب کنیم و عدد حاصل را بر عدد 4.24927 ( وزن طلای خالص سکه) تقسیم کنیم، قیمت تمام سکه طرح جدید یک میلیون و 189 هزار تومان می‌شود. این در حالی است که قیمت این نوع سکه در بازار در حال حاضر یک میلیون و 335 هزار تومان است. برای به دست آورد قیمت مظنه طلای ایران و . از فرمول زیر می توانید استفاده کنید. فرمول 1: بدست آوردن مظنه طلای ایران 17 (705) عیار از طریق انس جهانی 9.5742 ÷ (قیمت یک دلارمبادلاتی× قیمت یک انس طلا) = مظنه طلای ایران فرمول 2: بدست آوردن قیمت سکه تمام از طریق انس جهانی 4.24927 ÷ (قیمت یک دلارمبادلاتی× قیمت یک انس طلا) = قیمت یک عدد سکه تمام فرمول 3: برای بدست آوردن یک مثقال طلای 18 (750) عیار از انس جهانی 8.999 ÷ (قیمت یک دلار بازار × قیمت یک انس طلا) = قیمت یک مثقال طلای 18 (750) عیار فرمول 4 : قیمت یک گرم طلا با هر عیاری از روی مظنه بازار 17 (750) عیار (705×4.608 ) ÷ (× Au مظنه) = قیمت یک گرم طلا با عیار Au

فرمول قیمت‌گذاری طلاوسکه با ارز مبادلاتی

فرمول قیمت‌گذاری طلا و سکه براساس ارز مبادلاتی منتشر شد.

براساس تصمیم ویژه اتخاذ شده، مقرر شده است قیمت‌گذاری طلا و سکه که تاکنون برمبنای ارز آزاد بود، از این پس برمبنای ارز مبادلاتی باشد.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر در نامه‌ای به روسای اتحادیه طلا و جواهر در استانهای کشور خبر تصمیم ویژه مبنی بر تغییر نحوه قیمت‌گذاری طلا و سکه را اعلام کرده است.

برهمین اساس، شهروندان به راحتی می توانند نرخ طلا و سکه را به دست آورند. از فرمول ذیل می‌توان نرخ جدید سکه تمام بهار آزادی را محاسبه کرد.

4.24927 ÷ (قیمت یک دلار مبادلاتی× قیمت یک انس طلا) = قیمت یک عدد سکه تمام

براساس اعلام بانک مرکزی، قیمت دلار مبادلاتی امروز یکشنبه 2458 تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1657 دلار است. حال اگر عدد 2458 را در عدد 1657 ضرب کنیم و عدد حاصل را بر عدد 4.24927 ( وزن طلای خالص سکه) ضرب کنیم، قیمت جدید سکه 958 هزار و 495 تومان می‌شود، البته سکه و طلافروشان کارمزدی هم به عنوان سود به این رقم می‌افزایند.

فرمول 1: بدست آوردن مظنه طلای ایران 17 (705) عیار از طریق انس جهانی
9.5742 ÷ (قیمت یک دلارمبادلاتی× قیمت یک انس طلا) = مظنه طلای ایران

فرمول 2: بدست آوردن قیمت سکه تمام از طریق انس جهانی
4.24927 ÷ (قیمت یک دلارمبادلاتی× قیمت یک انس طلا) = قیمت یک عدد سکه تمام

فرمول 3: برای بدست آوردن یک مثقال طلای 18 (750) عیار از انس جهانی

8.999 ÷ (قیمت یک دلارمبادلاتی× قیمت یک انس طلا) = قیمت یک مثقال طلای 18 (750) عیار

فرمول 4 : قیمت یک گرم طلا با هر عیاری از روی مظنه بازار 17 (750) عیار
(705×4.608 ) ÷ (× Au مظنه) = قیمت یک گرم طلا با عیار Au

سقوط قیمت سکه به زیر یک میلیون تومان

در همین حال، رئیس اتحادیه طلا و جواهر استان تهران درباره تصمیم جدید مبنی بر تغییر نحوه قیمت‌گذاری طلا و سکه گفت: بانک مرکزی باید مکانیزمی برای نحوه خرید و فروش سکه و طلا با ارز مبادله‌ای از سوی مردم و همچنین فروشندگان تعیین کند.

احمد وفادار در گفتگو با مهر درباره تصمیم جدید اتخاذ شده مبنی بر محاسبه قیمت سکه و طلا با ارز مبادله ای به جای ارز آزاد، گفت: در صورت اجرای درست، این تصمیم باعث ایجاد رونق در بازار سکه و طلا خواهد شد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر استان تهران اظهار داشت: بانک مرکزی باید مکانیزمی برای نحوه خرید و فروش سکه و طلا با ارز مبادله ای از سوی مردم و همچنین فروشندگان تعیین کند.

وفادار با تاکید بر اینکه این روش قیمت‌گذاری می تواند درباره سکه های پیش فروش و یا هر نوع دیگر عرضه توسط بانک مرکزی اعمال شود، ادامه داد: روشن شدن ابعاد این موضوع باعث جلوگیری از سردرگمی مردم و فروشندگان و همچنین ممانعت از سوء استفاده‌های احتمالی در بازار خواهد شد.

این مقام مسئول در اتحادیه طلا و جواهر استان تهران ادامه داد: فروشندگان طلا و سکه امیدوارند با این تصمیم جدید بانک مرکزی، رونق دوباره به بازار سکه و طلا بازگردد.

وی در این زمینه که آیا قیمت سکه دوباره به زیر یک میلیون تومان بازگردد؟ خاطر نشان کرد: در صورت اعمال صحیح نرخهای مبادله ای، این احتمال وجود دارد و می توان امیدوار بود که سکه از قیمت‌های فعلی به کمتر از 1 میلیون تومان برسد.

در همین حال، فعالان بازار طلا و سکه پیش بینی می‌کنند که با اجرای درست این تصمیم، قیمت هر گرم طلا از 128 هزار تومان فعلی به حول حوش 100 هزار تومان کاهش یابد.

حسابداری و حسابرسی ( smbfts )

هنگام خرید اول از همه خودتان با فرمول شماره یک مظنه را با توجه به اونس جهانی حساب کنید بعد مظنه ایران را از چند مغازه دربازار بپرسید و با قیمت مظنه خود مقایسه کنید و اختلاف را تشخیص دهید و بعد مبادرت به خرید کنید.

عصر ایران: همواره برای بسیاری از ما این سوال به وجود آمده که خرید و فروش طلا در بازارهای جهانی و بازارهای داخلی چگونه صورت می گیرد؟

معامله گران این "بازار هزار رنگ" به کاربردن اصطلاحات مختلف در رابطه با داد و ستد این کالا را به نوعی جذابیت این بازار می دانند. اما قبل از اینکه در رابطه با سازوکار معامله طلا و آشنایی با اصطلاحات آن در بازارهای داخلی آشنا شویم، بهتر است مختصر آشنایی با خرید و فروش طلا در بازارهای جهانی نیز داشته باشیم زیرا یکی از فاکتورهای اساسی در تعیین قیمت طلا و سکه در ایران، نرخ آن در بازارهای جهانی است.

اساساً معامله طلا در انواع بورس های کالایی جهان با عیار و اوزان مختلفی انجام می شود: به عنوان مثال در بورس کالایی شانگ های، طلا با واحد پولی یوآن به ازای هر گرم در قالب شمش های یک کیلوگرمی مورد دادوستد قرار می گیرد یا اینکه در بورس کالایی توکیو طلا با واحد پولی ین به ازای هر گرم مبادله می شود.

اما در بازار لندن، سیدنی استرالیا، ایالات متحده (بورس کالایی نیویورک به صورت قراردادهای آتی با سررسیدهای مختلف) وضعیت اندکی متفاوت است و مبادلات به صورت دلار به ازای هر اونس مورد معامله قرار می گیرد. (اونس مخفف: oz ) از واحدهای جرم است . Oz سرواژه عبارت ounce است.

یک اونس برابر است با 28.35 گرم و یک شانزدهم پوند. واحد اونس در دستگاه‌های گوناگون همچون یکاهای انگلیسی، یکاهای سلطنتی و دستگاه یکاهای معمول ایالات متحده کاربرد داشته است. اونس واحدی جهت اندازه گیری وزن مواد است که در برخی از نقاط ممکن است متفاوت باشد . همچنین برای اندازه گیری وزن فلزات گرانبها از قبیل طلا، نقره، پلاتین و. از واحد troy ounce استفاده می شود که معادل ۳۱.۱۰۳۴۷۶۸ گرم است.)

اما برای اینکه از تازه ترین اطلاعات و اخبار مربوط به روند دادوستد طلا در بازارهای جهانی مطلع شویم بهتر است به معتبرترین سایت یعنی www.kitco.com مراجعه کرد زیرا آغاز و پایان معاملات جهانی طلا و سایر فلزات گرانبها به صورت آنلاین در این درگاه اینترنتی درج می شود.

چگونگي معامله طلا در ایران

برای خرید و فروش طلا بهتر است ابتدا فرمول های تعیین قیمت مربوط به این بخش را کاملاً یاد گرفته، سپس در مرحله بعد مبادرت به خریدوفروش کنیم.
اما قبل از هر چیزی بهتر است اصطلاحات مربوط به این بازار را بدانیم:

1- یک اونس طلا برابر با 31.103431 گرم باعیار (999.9) که عیار (24) هم خوانده می شود.

2- یک مثقال طلا برابر با 4.608 گرم است.

3- مظنه طلا درایران (که بر سر زبان ها است) یعنی قیمت 4.608 گرم طلای 17 عیار یا (705).

4- سكه تمام بهارآزادي (قدیمی و امامی ) عيار (21.6) است؛ يا همان عيار (900) كه عيار 22 هم خوانده مي شود، وزن هرسكه (8.133) گرم است.

5- سكه نيم بهار آزادي (وزن 4.0665 گرم با عيار 900 است).

6- سكه ربع بهارآزادي (وزن 2.03225 گرم با عيار 900 است).

7- مظنه = به قیمت یک مثقال طلا با عیار 705 (فرمول به دست آوردن مظنه طلا در ایران 17) گفته می شود.

8- مثقال = 4.6083 گرم است .

9- گرم = 1000 سوت است .

10- قیراط = 200 سوت است .

11- گرم = 5 قیراط گرمی است .

12- متفرقه : به کار ساخته مستعمل ، متفرقه گفته می شود .

13- آبشده : طلایی را که آب کرده و در قالب ریخته شده است ، آبشده نام دارد .

14- انگ : به شماره قبض ری گیری که بر روی آبشده حک شده است ، گفته می شود .

15- ری گیری : جایی که عیار طلا را تشخیص می دهند ، ری گیری نام دارد .

اما برای اینکه از چگونگی تعیین قیمت طلا و سکه در بازارهای مختلف اطلاع کسب کنیم در اینجا مهمترین فرمول های مربوط به تعیین قیمت را آورده ایم:

فرمول1 - بدست آوردن مظنه طلای ایران از طریق اونس جهانی

قیمت یک اونس طلا ضرب در قیمت یک دلار تقسیم بر 9.5742 = مظنه طلای ایران.

مثال: قیمت یک انس طلا 614.2 دلار و قیمت یک دلار 915 تومان مظنه چقدرمی شود؟

614.2 دلار*915 تومان تقسیم بر 9.5742 = 58698 تومان (مظنه ایران).

فرمول 2- بدست آوردن قیمت سکه تمام از طریق اونس جهانی:

قیمت یک اونس طلا ضرب در قیمت یک دلار تقسیم بر 4.24927 = قیمت سکه تمام.
مثال: 614.2 دلار ضرب 915 تومان تقسیم بر 4.24927 = 132256 تومان (قیمت یک عدد سکه تمام بهار آزادی).

فرمول3- بدست آوردن یک مثقال طلا از طریق اونس جهانی:

قیمت یک اونس طلا ضرب در قیمت یک دلار تقسیم بر 8.999 = قیمت یک مثقال طلا.

مثال: 642 دلار فرمول به دست آوردن مظنه طلا در ایران ضرب در 915تومان تقسیم بر 8.999 = 65277 تومان قیمت یک مثقال طلا.

فرمول4- قیمت یک مثقال طلا که در فرمول 3 بدست آورده ایم را تقسیم بر 4.608 می کنیم، قیمت یک گرم طلای 18 (750) عیار بدست می آید.

مثال:65277 تقسیم بر 4.608 = 14166 تومان قیمت یک گرم طلای 18 (750) عیار.

فرمول5- شما وقتی به بازار طلا زنگ می زنید تا قیمت بگیرید قیمت مظنه را به شما می گویند یعنی قیمت (4.608گرم) طلای 17 (705) عیار را، حال اگر شما بخواهید قیمت یک گرم طلا با هر عیاری را بدست آورید از روی مظنه گرفته شده بدین طرق بایدعمل کنید:

مظنه 17 (705) تقسیم بر 4.608 تقسیم بر 705 ضرب در (هرعیاری) = قیمت یک گرم طلا با هر عیاری.

مثال:قیمت یک گرم طلا با عیار 925 از روی مظنه 61355 تومان چقدرمی شود؟

61355 تومان تقسیم بر 4.608 تقسیم بر 705 ضرب در 925=17470 تومان قیمت یک گرم طلا با عیار 925 از روی مظنه ایران.

فرمول6- هنگام خرید اول از همه خودتان با فرمول شماره یک مظنه را با توجه به اونس جهانی حساب کنید بعد مظنه ایران را از چند مغازه دربازار بپرسید و با قیمت مظنه خود مقایسه کنید و اختلاف را تشخیص دهید و بعد مبادرت به خرید کنید:

مبلغ پولتان/مظنه روز*4.608*705/عیار(شمش یا طلای آبشده)=مقدار(وزن)طلای خریدشده با پول موجود وعیارمشخص(شمش یا طلای آبشده).

مثال:7000000 تومان پول داریم(برای خرید) مظنه روز 61000 تومان است، مغازه دار برای فروش طلای آبشده با فرمول به دست آوردن مظنه طلا در ایران عیار 935 دارد با مبلغ فوق چند گرم طلای آبشده باعیار (935) روی مظنه61000 تومان باید به ما بدهد؟

7000000 تومان/ 61000 تومان*4.608*705/935 =398.700 گرم طلای آبشده با عیار 935 بایدبگیرید.

فرمول7- هنگام فروش هم اول ازهمه خودتان با فرمول شماره یک مظنه را از اونس جهانی حساب کنید بعد مظنه ایران را ازچند مغازه در بازار بپرسید و با قیمت مظنه خود مقایسه کنید و اختلاف تشخیص دهید، بعد مبادرت به فروش کنید:

مقدار (وزن) طلایتان ضرب در مظنه روز تقسیم بر 4.608 تقسیم بر 705 ضرب در عیار(شمش یا طلای آبشده)= مبلغ (پول) طلایتان که موقع فروش باید بگیرید.

مثال:398.7 گرم طلای آبشده با عیار (935) داریم مظنه روز هم 65000 تومان، موقع فروش چقدر پول از مغازه دار باید بگیریم؟

398.700 گرم ضرب در 65000 تومان تقسیم بر 4.608 تقسیم بر 705 ضرب در 935= 7458811 تومان باید از مغازه دار بگیرد.

1- شمش مارک دار (سوییسی-امارتی): وزن یک گیلوگرم عیار (995) البته عیار (999.9) هم هست اما خیلی کم می توان گفت بهترین نوع خرید، چون: 1- روندبازار 2- عیارش مشخص روی آن حک شده در موقع فروش مشکلی پیدا نمیکند در مجموع مورد توجه نوسان گیران و به خاطر همین محاسن مثقالی فرمول به دست آوردن مظنه طلا در ایران 500 الی 800 تومان ازمظنه روز گرانتر می توان خرید. البته موقع فروش هم می توان مثقالی 300 الی 600 تومان ازمظنه روز بالاتر فروخت.

2- آبشده (شمش) تیزآبی: به طلای آبشده باعیاربالای (900) تیزآبی گفته می شود، رتبه دوم خرید را می توان به این نوع از طلا داد؛ قیمت هر مثقال 300 الی 500 تومان گرانتراز مظنه روز است. موقع فروش هم 200 الی 300 تومان می توان بالاترفروخت.

3- آبشده معمولی: به طلای آبشده زیرعیار (900) آبشده معمولی گفته میشود که از آب کردن طلاهای متفرقه(مصنوعات مستعمل یاشکسته که به دلایل مختلف عیارمشخص ندارند) به دست می آید، قیمت این نوع با مظنه روز یکی است یا به عبارت دیگر مظنه یعنی قیمت همین نوع طلا.

تذکر- موقع خرید طلا از نوع (2 و 3) حتما فاکتور خرید با ذکرعیار طلا و شماره برگه ری گیری و شماره تلفن ری گیری با مهر و امضای فروشنده گرفته شود تا در موقع فروش به مشکل برنخورید.

4- سکه عيار 900 (تمام بهارقدیم-امامی-نیم بهار-ربع بهار): درمورد این نوع خرید چون قیمت سکه با قیمت ذاتی طلای خود سکه در ایران اختلافش بیش از حد معمول است باید خیلی دقت شود منظور نوسان گیری(ورود و خروج) به موقع چون روند قیمت هم به بازار جهانی و هم مناسبت های ما ایرانیان ربط دارد، در ضمن همیشه از جای معتبر خرید کنید.

نکته - البته سکه های دیگری هم مثل: 1- سکه مریمی عیار (995) با وزن 14 گرم و اوزان دیگر 2- سکه توله هندی عیار (995) با وزن 11.600 گرم و سکه اونس با عیار 24 می توان نام برد که در بازار خیلی کم و برای خریدش هم اجرت باید داد.

5- خرید طلای متفرقه (مستعمل- شکسته): درمورد این نوع خرید اصلا فکرش را هم نکنید در هر صورتی ضرر می کنید، مگر اینکه خیلی وارد باشید که با یک نگاه عیار را بفهمید.

حال که از چند و چون کار طلا در ایران فهمیدیم بهتر است فرمول نحوه محاسبه قيمت سكه بهار آزادي را از دو طریق بفهمیم: بر اساس اين فرمول كه به تائيد كارشناسان و اقتصاددانان مربوطه نيز رسيده است، براي محاسبه قيمت سكه بهار آزادي قيمت اونس جهاني طلا در نرخ آزاد دلار ضرب و حاصل آن تقسيم بر وزن هر اونس كه معادل 31،1 گرم مي‌شود. سپس اين رقم ضرب در كسر عيار اونس جهاني طلا و سكه بهار آزادي مي‌شود كه عدد 0،916 است.

بر اساس اين گزارش عيار طلاي معامله شده در بازارهاي جهاني يا اونس 24 و عيار سكه بهار آزادي 22 است و با تقسيم عدد 22 بر 24 عدد 0،916 به دست مي‌آيد و پس از ضرب عدد حاصل در وزن انواع سكه يعني تمام بهار آزادي، نيم و يا ربع بهار آزادي قيمت واقعي آنها به دست مي‌آيد.

معمولاً بانك مركزي در محاسبه قيمت فرمول به دست آوردن مظنه طلا در ایران سكه عددي را نيز تحت عنوان حق ضرب لحاظ مي‌كند كه برخي معتقدند حدود 5 الی 7 هزار تومان است و اين رقم را نيز بايد به قيمت بدست آمده اضافه كرد.

توضیح رئیس کل بانک مرکزی: هر 4 سکه تقریباً یک اونس است فرضاً‌ اگر هر اونس 1487 دلار است این رقم تقسیم بر 4 می‌شود قیمت دلار یک سکه به دست می‌آید و ضرب می‌شود و قیمت سکه مشخص می‌شود. فرمول رئیس کل بانک مرکزی بدین شرح است؛
<[(قیمت اونس جهانی طلا ÷ 4]× قیمت دلار>= قیمت واقعی سکه
<[(1487 ÷ 4)× 1190 >= 442000

اما بر اساس فرمولی که از سوی صرافی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، قیمت سکه این گونه محاسبه می‌شود:
<[(قیمت اونس جهانی طلا × نرخ دلار آزاد) ÷ 31،1 ]× 0،916×وزن سکه>+ حق ضرب
<[(1487 × 1190) ÷ 31،1 ]× 0،916× 8،133 >+ 3000= 426000

مشتریان بازار آتی بورس کالا بخوانند

اما علاوه بر بازارهای نقدی مدت سه سال است که در بورس کالای ایران بخشی به عنوان بازار آتی فعالیت خود را آغاز کرده که بهتر است برای آشنایی با این بازار هم نکاتی را درباره آن نیز بگوییم:

روند رو به رشد مشتریان معاملات آتی، از جذابیت «اهرم مالی» در این بازار حکایت دارد. کسانی که «اقرارنامه و بیانیه ریسک معاملات آتی» را امضا کرده اند مدعی «ریسک پذیری» بالا هستند. «اهرم یک به یازده»، این بازار را به بازاری «بی رحم» تبدیل کرده است. از این رو مشتریان تازه وارد، باید با آگاهی بالا، اقدام به سرمایه گذاری کنند تا زیان به حداقل برسد. لذا نکات زیر قابل توجه است:

1- با شرکت های کارگزاری خلوت کار کنید. کارگزاری هایی که حجم معاملات بالا دارند، به علت کندی در سرعت «سامانه معاملات آتی»، قادر نیستند درخواست مشتریان را به موقع انجام دهند. جدیدترین فهرست «رتبه بندی کارگزاران قراردادهای آتی» را در وبگاه «شرکت بورس کالای ایران» به نشانی ime.co.ir بیابید.

2- جهت اطلاع از قیمت های روز و لحظه ای طلا، سکه، نقره ، مس و ارز در بازار ايران و جهان به سایت bourse24.ir بخش نبض بازار طلا مراجعه کنید. همچنین قیمتهای جهانی کالا را در وبگاه دست اول www.kitcometals.com ببینید.

3- در مواقعی که وبگاه www.ime.co.ir بیش از حد شلوغ است، می توانید از مسیر جایگزین www.ime-co.ir استفاده کنید.

4- برای شروع حداقل به مدت 2 ماه، بیش از 5 موقعیت باز نکنید. این زمان برای «دوره کارآموزی» لازم است.

5- قیمت های جهانی را به کمک یک نرم افزار توانمند دنبال کنید. برای مثال نرم افزار Meta Trader 5 با حساب کاربری demo ، به صورت
رایگان امکان بررسی قیمتهای حال و گذشته اونس جهانی طلا و نسبت ارزهای جهانی به یکدیگر را فراهم کرده است. همچنین با ابزارهای قوی این نرم افزار، قادر به تحلیل تکنیکال روی نمودارها هستید. اخیراً یکی از شرکت های تولید کننده نرم افزار بازار سرمایه، اقدام به ارائه خدمات معاملات بر خط «بورس اوراق بهادار تهران» روی این نرم افزار کرده است. این نرم افزار را از مسیر metatrader5.com دریافت کنید.

6- در آخر، اگر موقعیت باز دارید و اصطلاحاً Margin Call شده اید، عجله نکنید و درصورت امکان موقعیت خود را نبندید. در این صورت اگر موقعیت معکوس بگیرید و موقعیت را ببندید، زیان شناسایی می کنید. ولی میتوانید با رساندن موجودی به حداقل وجه ضمانت، بازی را ادامه دهید. توجه داشته باشید بازار همیشه صعودی و یا نزولی نیست. با کمی حوصله با نوسانات بازار، زیان جبران خواهد شد. همچنین اگر پیش بینی می کنید که روز بعد، Margin Call خواهید شد، امروز مقداری حساب خود را شارژ کنید تا فردا از هشدار Margin Call رهایی یابید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.