خواندن یک جدول همبستگی ارز


مرگ عجیب یک دختر در ماشین پرادو

ساعت 6:50 امروز مأموران کلانتری 103گاندی خبر مرگ مشکوک دختر جوانی را که در صحنه تصادف جان باخته بود، به بازپرس کشیک قتل اعلام کردند.

به گزارش روی خط رسانه های خبرگزاری برنا به نقل از تسنیم، ساعت 6:50 امروز مأموران کلانتری 103گاندی خبر مرگ مشکوک دختر جوانی را که در صحنه تصادف جان باخته بود، به بازپرس کشیک قتل اعلام کردند.

بررسی اولیه از نحوه مرگ دختر جوان نشان داد، وی با دو مرد جوان دیگر سرنشین خودروی پرادو بوده‌اند که صبح امروز خودروی آن‌ها به علت سرعت بسیار زیاد از مسیر اصلی خود منحرف و پس از برخورد و قطع دو درخت متوقف شده است، در جریان این تصادف دختر جوان به علت شدت ضربه به بیرون از ماشین پرت شده و به‌دلیل شدت جراحات وارده در صحنه تصادف جان خود را از دست داده بود، دو سرنشین مرد این خودرو نیز که یکی از آن‌ها راننده بود به علت شدت جراحات در بیمارستان بستری شده‌اند و حال مساعدی ندارند.

با توجه به اظهارات مأمور انتظامی مبنی بر اینکه سرنشینان خودرو حالت طبیعی نداشتند، محسن مدیر روستا؛ بازپرس ششم دادسرای جنایی تهران دستور انتقال جسد دختر جوان را که فاقد مدارک شناسایی هویتی بود، به پزشکی قانونی صادر کرد و تحقیقات در رابطه با علت تصادف مرگبار ادامه دارد.

آموزش آمار و احتمالات

واژه آمار معنی تحت لفظی کلمه Statistics است. Statistics در لغت به معنی عدد و رقم و در مفهوم علمی به علم جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها اطلاق می گردد. منظور از Data یا داده ها مقادیر ثبت شده متغیرها، آزمایشهای علمی، رخدادها و … در علوم مختلف است. در حقیقت در اکثر شاخه های مختلف علوم، داده های خام تولید می شود که محققین جهت کشف اطلاعات یا دانش نهفته در این داده های خام، نیازمند بکار گیری دانش آمار و آماردانان می باشند.

در عصر حاضر کمتر روزی وجود دارد که از آمار، گزارشات آماری یا مفاهیم مربوطه در رسانه ها، مجلات و روزنامه ها چیزی نشنویم یا نبینیم. تحلیلهای آماری جزء لاینفک گزارشات مدیران، کارشناسان و محققین علوم مختلف است.

۲٫ تعاریف مقدماتی

۱٫۲٫ جامعه یا جمعیت آماری

به مجموعه ای از افراد، اشیاء، حیوانات و … که می خواهیم یک یا چند ویژگی آنها را بررسی نماییم، جامعه یا جمعیت آماری گفته می شود. مانند؛

– جامعه پرایدهای مدل ۱۳۸۸ کارخانه سایپا به لحاظ میزان مصرف بنزین در صد کیلومتر.

– جمعیت ماهیهای خاویاری دریای خزر در حال حاضر از نظر میزان خاویار موجود در شکمشان.

– تعداد نوزادانی که از این پس در همدان متولد می شوند.

– میزان طول عمر لامپهای مختلف تولید شده در یک کارخانه و ….

جوامع آماری ممکن است متناهی یا نا متناهی باشند. همچنین جوامع نامتناهی ممکن است شمارش پذیر یا ناشمارا باشند. در مثالهای فوق، جوامع ۱ و ۲ متناهی و جمعیت ۳ نامتناهی شمارش پذیر (در اینجا کمی گسسته) و جمعیت ۴ نامتناهی ناشمارا (در اینجا کمی پیوسته) هستند.

۲٫۲٫ نمونه و نمونه گیری

معمولا در بررسی جوامع آماری به دلیل بزرگ بودن آنها، بجای مطالعه و بررسی تمام عناصر جمعیت (سرشماری یا تمام شماری)، قسمتی از آن را به عنوان نمونه یا نماینده جامعه مطالعه می نمایند (نمونه گیری). سپس نتایج تحلیلها را به کل جمعیت تعمیم می دهند. این عمل مصداق ضرب المثل “مشت نمونه خروار” می باشد. البته در تعمیم نتایج از نمونه به جامعه باید احتیاط کرد. زیرا هر مشتی نمونه مناسبی از خروار مربوطه نیست. لذا با توجه به ماهیت جامعه و متغیر مورد بررسی، باید از روش نمونه گیری مناسب استفاده نمود. روشهای بسیار متنوعی برای نمونه گیری از جوامع وجود دارد. مثل نمونه گیری از جوامع همگون یا یکنواخت، نمونه گیری از جوامع طبقه ای(نمونه گیری از افراد با تحصیلات، رشته های تحصیلی، جنسیت و… مختلف)، نمونه گیری از جوامع خوشه ای، نمونه گیری از جوامع سیال (حیوانات)، نمونه گیری از جوامع فرار (جامعه معتادان) و سایر روشهای نمونه گیری که در رشته آمار حدود ۹ واحد درسی برای دانشجویان اختصاص به این مطلب دارد. برخی از مهمترین روشهای نمونه گیری عبارتند از:

نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه گیری با طبقه بندی، نمونه گیری خوشه ای، نمونه گیری سیتماتیک، نمونه گیری صید و باز صید، نمونه گیری گلوله برفی.

۳٫۲٫ متغیر و انواع آن

منظور از متغیر، صفت یا مشخصه ای است که از هرعنصر جامعه به عنصر دیگر قابل تغییر باشد. مثل: جنسیت، قد، وزن، نمره، رنگ، درآمد، رتبه فرد در صف یا در یک جمعیت، نرخ تورم و بهره، دما، سرعت و …

متغیرهای زیادی در طبیعت ودر شاخه های مختلف علم، وجود دارند و دسته بندیهای مختلفی از نقطه نظر های متفاوت ارائه شده اند. معمولا متغیرها را از نظر ماهیت به رده های: اسمی و کیفی، رتبه ای یا ترتیبی و کمی تقسیم می کنند.

۱٫ متغیرهای اسمی و کیفی:

در اینگونه از متغیرها، اعداد فقط نشاندهنده یک اسم یا کد هستند و دارای ارزش کمی عددی نیستند. مثل؛ جنسیت: زن….. مرد….. (کد ۱ برای زن و کد ۲ برای مرد)

…..(با کدهای ۱ تا ۴) A….. B …..AB ….. Oگروه خون:

متغیرهای کیفی مانند رنگ، طعم، میزان شادی یا خوشحالی و…

۲٫ متغیرهای ترتیبی یا رتبه ای:

در اینگونه از متغیرها، اعداد فقط بیانگر ترتیب یا الویت داده ها هستند و دارای ارزش کمی عددی نیستند. مثل رتبه افراد در یک کلاس، یا در کنکور یا در یک صف. به عبارت دیگر اگر رتبه یک فرد در کلاس ۱ باشد (با معدل ۱۹) لزوما معدل وی دو برابر بهتر از نفر رتبه دوم کلاس نیست. زیرا ممکن است معدل نفر دوم کلاس ۱۸٫۷۵ باشد.

در اینگونه از متغیرها، اعداد نشاندهنده میزان یک کمیت در داده ها هستند. دو نوع متغیر کمی داریم:

– متغیر کمی گسسته؛ که نشانگر تعداد یا شماره است. مانند ؛ تعداد عناصر یک جامعه، تعداد فرزندان یک خانوار، تعداد روزهای بارانی در ماههای مختلف سال، شماره دانشجویی یا شماره شناسنامه و…

– متغیر کمی پیوسته؛ که شامل بازه یا زیر مجموعه پیوسته ای از اعداد حقیقی هستند. مانند؛ قد، وزن، نمره، درآمد، طول عمر، مقدار جریان الکتریکی، ولتاژ، نرخ تورم و بهره، دما، سرعت و…

نکته ۱٫ معمولا متغیرهای اسمی ، کیفی، رتبه ای و کمی گسسته را رسته ای و متغیر کمی پیوسته را غیر رسته ای می گویند. در واقع در متغیرهای رسته ای تعداد و فرم رسته ها برای داده ها حتی قبل از رده بندی آنها مشخص است. مثلا در داده های نمونه ای مربوط به متغیر جنسیت یا گروه خونی رده های متغیرها از قبل مشخص هستند. اما در متغیرهای غیررسته ای مانند قد، وزن، نمره، درآمد و…. چنین خواندن یک جدول همبستگی ارز نیست و تعداد و فرم رسته ها برای یک سری از داده ها بر اساس حجم نمونه و میزان پراکندگی آنها معین می شود. مثلا اگر دو نمونه مختلف از قد دانشجویان دو کلاس مختلف داشته باشیم، ممکن است تعداد رده ها (برحسب تعداد نمونه ها) و فرم رده بندی آنها (برحسب میزان پراکندگی داده ها) متفاوت باشند.

همانطور که گفته شد آمار علم تجزیه و تحلیل داده ها و مدلسازی رفتار و روابط بین متغیرها است. آمار از نظر سطح تجزیه وتحلیلهای ارائه شده و کاردکرد به دو بخش تقسیم می شود:

– آمار توصیفی: به بررسی و تحلیل عمومی داده ها و توصیف کلی آنها می پردازد. هدف اصلی آمار توصیفی خلاصه کردن داده های خام ارائه تحلیلهای آماری در سطح عامه مردم است. معمولا بخشی از گزارشات آماری مربوط به مباحث آمار توصیفی است.

– آمار استنباطی: با استفاده از روشهای تخصصی آماری، به تجزیه و تحلیل دقیق داده ها و بررسی و مدلسازی روابط بین متغیرها می پردازد. آمار استنباطی با مفهوم احتمال (فصل دوم به بعد) آغاز می شود و بسیاری از روشهای مدلسازی آماری را شامل می شود.

۳٫ آمار توصیفی

هدف اصلی آمار توصیفی خلاصه کردن و توصیف کلی داده های خام و ارائه تحلیلهای آماری در قابل فهم برای عامه مردم است. این کار از۳ طریق زیر ارائه می شود؛

جداول توزیع فراوانی –

– معیارها و شاخص های عددی آمار توصیفی

– نمودارهای آمار توصیفی

۱-۳٫ جداول توزیع فراوانی

الف) جداول توزیع فراوانی متغیرهای رسته ای

جداول فراوانی متغیرهای رسته ای به سادگی و با تعیین مقادیر، فراوانی مطلق، فراوانی تجمعی، فراوانی نسبی و فراوانی نسبی تجمعی بدست می آید.

مثال ۱: گروه خونی ۳۰ نفر از دانشجویان یک کلاس به شرح زیر است. جدول فراوانی این داده ها را رسم نمایید.

O, O, A, A, A, O, B, A, O, AB, A, O, B, A, O, O, A, AB, B, B, A, O, O, B, O, O, A, B, A, O.

ماجرای سیلی خوردن آیت الله حق شناس

ماجرای سیلی خوردن آیت الله حق شناس

به گزارش جهان نيوز، خواندن نماز اول وقت و به جا آوردن آن به جماعت از جمله الزاماتی است که بیشتر اوقات در ادا کردن کوتاهی می کنیم. همچنین در این باره هم ائمه اطهار (ع) سفارشات بسیاری داشته‌اند و هم بزرگان عالمان دینی، مذهبی به خواندن نماز اول وقت تاکید کرده‌اند.

در این خصوص روایتی از اهمیت خواندن نماز اول وقت را در زیر بخوانید:

روزی دایی مرحوم آیت‌الله حق‌شناس، او را برای خریدنِ کباب به یکی از کباب‌فروشی‌های نام و نشان‌دار می‌فرستد. آن روز ظهر، دایی در تهیّه‌ی ناهار عجله داشت. بنابراین، حاج آقا حق‌شناس به سرعت به جلوی آن کباب‌فروشی می‌رود، تا هرچه سریع‌تر کباب بگیرد و به مغازه‌ی دایی برساند. امّا آن روز آن کباب‌فروشی، بیشتر از روز‌های دیگر شلوغ بود. در انتهای صف می‌ایستد و پس از ده پانزده نفر، نوبت به او می‌رسد.

در این هنگام، صدای اذان بلند می‌شود. حالا دیگر وقت نماز شده بود. به کباب‌فروش می‌گوید: «الان نوبتم شده است؛ ولی اجازه بده، نوبتم محفوظ بماند و من بروم نمازم را بخوانم و برگردم.»:کباب‌فروش لجبازی می‌کند و می‌گوید: «نه خیر! نمی‌شود، یا همین الان کبابت را می‌خری و می‌بری یا این‌که اگر بروی. دوباره باید در انتهای صف بایستی.»:با این جواب، بدون هیچ اعتراضی به سوی مسجد به راه می‌افتد.

آیت الله حق شناس نماز‌ها را اقامه می‌کند و دوباره به کباب فروشی برمی‌گردد و در انتهای صف می‌ایستد. کباب‌فروش روی دنده‌ی لج افتاده بود. گاهی نگاهش به این مشتریِ نوجوان و به انتهای صف بازگشته‌اش می‌افتاد. ولی خود را به بی‌خیالی می‌زد.

پس از چندین نفر، نوبتش می‌شود. کباب‌ها را می‌خرد و به سرعت خودش را به مغازه‌ی دایی می‌رساند. یکی دو ساعت از ظهر گذشته بود. خان دایی وقتی این تأخیر را به جهت رفتن به مسجد می‌بیند. با عصبانیت یک سیلی به گوش حاج آقا حق‌شناس می‌خواباند.

آیت الله حق‌شناس با گونه‌ی سرخ شده می‌گوید: «دایی جان! اگر می‌خواهید باز هم می‌توانید بزنید. ولی من تقصیری ندارم. من مکلّف هستم در وقت‌های نماز، هر کاری دارم رها کنم و بروم نماز را بخوانم.»

۵ مزیت تجارت دوجانبه نسبت به عضویت در سازمان تجارت جهانی

کشورهای متعددی در حال حاضر به بستن قراردادهای تجارت دو یا چندجانبه علاقه‌مند شده‌اند؛ در این میان کشورهای آمریکا و چین را می‌توان سرآمد این قراردادها به شمار آورد.

قراردادهای تجارت دوجانبه یا چندجانبه، یکی از انواع قراردادهایی است که دو یا چند کشور به‌منظور تسهیل تجارت فی‌مابین، منعقد می‌کنند؛ کشورها طی این قراردادها متعهد می‌شوند که در مورد تعداد مشخصی از کالاها، تعرفه وارداتی خود را به‌منظور دستیابی کشور یا کشورهای خواندن یک جدول همبستگی ارز دیگر به بازار خود کاهش دهند و تجارت با طرف مقابل را تسهیل نمایند.

به گزارش مسیر اقتصاد (مسیر اقتصاد) ، کشورهای متعددی در حال حاضر به بستن قراردادهای تجارت دو یا چندجانبه علاقه‌مند شده‌اند؛ در این میان آمریکا و چین را می‌توان سرآمد این قراردادها به شمار آورد. همچنین عمده کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی نیز حداقل یک قرارداد ترجیحی دو یا چندجانبه را به امضا رسانده خواندن یک جدول همبستگی ارز اند.

سؤال مهمی که در این میان مطرح می شود این است که چرا کشورها با وجود عضویت در سازمان تجارت جهانی اقدام به بستن قراردادهای چندجانبه می‌نمایند؟ آیا سازمان تجارت جهانی که خود از قالب یک قرارداد کاهش تعرفه به وجود آمده است، توان ایجاد یک همگرایی در جهت تأمین منافع همه اعضای خود را ندارد؟

سؤال مطرح‌شده می‌تواند پاسخ‌های گوناگونی داشته باشد؛ به عنوان اینکه کشورهای عضو، دوره‌های رشد متفاوتی را دارند یعنی بعضی از کشورها توسعه‌یافته‌تر از بعضی دیگر بوده و به سبب همین موضوع از توان رقابتی بالایی برخوردار اند؛ یا اینکه کشورها در دسترسی به دانش انباشته شبیه به هم نیستند؛ و یا استانداردهای کار یکسانی در میان اعضا وجود ندارد.

همه این دلایل باعث شده است که امروزه اعضای سازمان تجارت جهانی نسبت به هم با اختلافات زیادی روبه‌رو باشند و بیشینه کردن منافع با این تعداد اعضا و با توجه به تفاوت‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی‌شان کار بسیار دشواری به نظر بیاید. لذا این کشورها برای کسب حداکثر سود از تجارت و استفاده از بازار کشورهای دیگر بدون قواعد دست و پاگیر سازمان تجارت جهانی، به تجارت دوجانبه و چندجانبه روی آورده اند.

امضای قراردادهای دو یا چندجانبه نسبت به عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) منافع متعددی دارد که در ادامه مورد اشاره قرار گرفته است:

۱- رقابت متناسب با قدرت اقتصادی

از آنجایی‌که توان رقابتی کشورهای عضو WTO (نرخ‌های تبدیل ارز، بهره‌وری عوامل تولید و تکنولوژی که در قیمت تمام‌شده اثر می‌گذارند) در صادرات کالا یکسان نیست، در تعیین نرخ تعرفهMFN (نرخی که کشورها برای تمامی اعضای عضو WTO اعمال می کنند) قوی‌ترین رقیب به‌عنوان ملاک قرار داده می‌شود.

اما چنانچه قراردادهای تجاری بین دو یا چند کشور امضا شود، فقط توان رقابتی همان کشورها ملاک رقابت قرار خواهد گرفت و این باعث می شود رقابت در محیط عادلانه‌تری متناسب با قدرت اقتصادی کشورهای طرف قرارداد شکل بگیرد و رقابت در محیط عادلانه‌تر، منجر به رشد بهتر صنایع آنها می‌شود.

۲- برقراری دیگر تعاملات اقتصادی

با امضای قراردادهای تجاری دوجانبه یا چندجانبه می‌توان به دنبال گسترش همکاری‌های اقتصادی در سایر حوزه‌ها نیز بود که این امکان در شرایط عادی در سازمان تجارت جهانی رخ نمی دهد. به ‌عنوان‌ مثال در قرارداد تجارت دوجانبه ای که کشورهای آمریکا و کره جنوبی به امضا رسانده اند، سرفصل‌هایی پیرامون تجارت در خدمات و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و همکاری‌های فناوری اطلاعات و … نیز گنجانده ‌شده است. ازاین‌رو از قراردادهای تجارت دوجانبه می‌توان در گسترش سایر اهداف اقتصادی نیز بهره برد.

۳- رشد سریع حجم صادرات و واردات

کشورهایی که این نوع قراردادها را امضا می‌کنند، از آنجا که قرارداد در حوزه هایی که آنها مزیت اقتصادی دارند طراحی شده است، فرصت بی‌نظیری را برای رشد حجم تجاری میان خود ایجاد می‌کنند. در واقع وقتی کشور (الف) بر روی تعدادی کالا تخفیف تعرفه به‌طرف مقابل می‌دهد، کشور (ب) که صادرکننده است درآمدش زیاد خواهد شد و از طرفی چون این کشور درآمدش زیاد شده است می‌تواند واردات خود را افزایش دهد و از طرفی چون واردکنندگان کشور (ب) از تخفیف تعرفه برای واردات از کشور (الف) بهره‌مند هستند، تمایل زیادی برای واردات از کشور (الف) خواهند داشت.

البته برای دستیابی به این هدف، هم باید کالاهای موردنظر درست انتخاب ‌شده باشند و هم اینکه امتیازات سایر قراردادهای ترجیحی که این دو کشور با سایر کشورها بسته‌اند با امتیازات قرارداد ترجیحی خواندن یک جدول همبستگی ارز میان خودشان شباهت زیادی نداشته باشد. این درحالیست که عضویت در سازمان تجارت جهانی، چنین امکانی را به ویژه برای کشورهای در حال توسعه ایجاد نمی کند.

۴- جایگزینی ارز رایج دو کشور خواندن یک جدول همبستگی ارز به‌جای استفاده از ارز سایر کشورهای جهان

چنانچه قراردادهای تجاری منجر شود که حجم تجارت دو کشور افزایش یابد، دو کشور می توانند به‌جای استفاده از دلار یا یورو از ارزهای رایج دو کشور در معاملات استفاده نمایند. این درحالیست که در حالت عادی، کشورها معمولا از دلار و یورو استفاده می نمایند و استفاده از ارزهای ملی طرفین، اتفاق معمولی به ویژه برای اعضای سازمان تجارت جهانی نیست؛ هرچند کشورهایی از جمله چین و روسیه در حال حرکت به این سمت هستند.

۵- انعطاف‌پذیری در تنظیم قواعد مربوط به قراردادهای ترجیحی

در تنظیم قراردادهای ترجیحی و دوجانبه یا چندجانبه، بسته به شرایط طرف مقابل می توان قواعد و الزامات متفاوتی را لحاظ کرد. به ‌عنوان ‌مثال می‌توان کاهش تعرفه‌ها در مورد یک کشور با جدول زمان‌بندی خاصی صورت گیرد و در مورد کشور دیگر کاهش به‌صورت آنی باشد. این درحالیست که در سازمان تجارت جهانی، چنین امکانی وجود ندارد و کشورها ملزم به رعایت سلسله قواعدی هستند که به صورت یکسان برای همه وضع شده است.

با این اوصاف به نظر می رسد که برای جمهوری اسلامی ایران نیز در مسیر پیشرفت خود، انعقاد قراردادهای تجاری دوجانبه و چندجانبه با کشورهای هم سطح نسبت به عضویت در سازمان تجارت جهانی اولویت دارد؛ این قراردادها خواندن یک جدول همبستگی ارز کشور را با توجه به مزیت هایی که دارد در مسیر رشد اقتصادی قرار می دهد. این درحالیست که عضویت در سازمان جهانی، عمده مزیت های اقتصاد ایران را به حاشیه برده و در رشد اقتصادی آن خلل ایجاد می نماید.

ترکیب خطبای نماز جمعه تهران در 40 سال گذشته/ جدول

هفدهمین امام جمعه تهران روز دهم دی با حکم رهبر انقلاب منصوب شد.حجت‌الاسلام شیخ محمدجواد حاج‌علی‌اکبری اتفاقا هم اکنون جوان‌ترین امام جمعه موقت تهران هم هست.

هفدهمین امام جمعه تهران روز دهم دی با حکم رهبر انقلاب منصوب شد.حجت‌الاسلام شیخ محمدجواد حاج‌علی‌اکبری اتفاقا هم اکنون جوان‌ترین امام جمعه موقت تهران هم هست.

به گزارش اعتدال به نقل از ایسنا، ستاد نماز جمعه تهران اعلام کرد که حجت‌الاسلام شیخ محمدجواد حاج‌علی‌اکبری از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان امام جمعه موقت تهران منصوب شد. نماز جمعه این هفته تهران (۱۴ دی ۹۷) به امامت حاج‌علی‌اکبری در مصلای امام خمینی (ره) اقامه خواهد شد.

با درگذشت آیت الله اکبر هاشمی‌رفسنجانی و کناره‌گیری آیت‌الله احمد جنتی، تریبون نماز جمعه تهران در دو سال اخیر دو امام جمعه جدید و تقریبا جوان را به خود دیده است. بیستم اسفند ۹۶ آیت‌الله احمد جنتی پس از ۲۵ سال خطبه‌خوانی در نماز جمعه خواندن یک جدول همبستگی ارز تهران با موافقت رهبر انقلاب از این سمت کنار رفت. جنتی با بالا رفتن سن و مسئولیت سنگین به عنوان دبیری شورای نگهبان که هم با قوانین مجلس سر و کار دارد و هم خواندن یک جدول همبستگی ارز بر انتخابات نظارت می‌کند با معاف شدن از خطبه خواندن در مقام امام جمعه موقت تهران تلاش داشت تمرکز بیشتری را روی مسئولیت‌های فعلی خود داشته باشد.

از طرفی ۱۹ دی ۹۵ هم آیت‌الله اکبر هاشمی‌رفسنجانی درگذشت تا نماز جمعه تهران یکی از خطبای باسابقه خود را از دست بدهد. رهبر انقلاب برای جبران نبود این دو خطیب ابتدا در ۲۸ بهمن ۹۶ حجت‌الاسلام سید محمد حسن ابوترابی‌فرد را به امامت موقت جمعه تهران منصوب کردند و حالا هم حاج‌علی‌اکبری این تریبون را در اختیار خواهد داشت.

اولین نماز جمعه تهران پس از انقلاب اسلامی در ۵ مرداد ۱۳۵۸ به امامت آیت الله طالقانی و با حکم امام خمینی (ره) برگزار شد. پس از درگذشت او، آیت الله العظمی حسینعلی منتظری به امامت جمعه موقت تهران رسید، اما بعد از مدت کوتاهی کناره‌گیری کرد و با معرفی آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در تریبون جمعه خود به قم رفت. تا سال ۱۳۶۸ آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی‌اردبیلی دیگر امام جمعه موقت تهران بود. آیات سیدمحمد بهشتی، محمدمهدی ربانی‌املشی، اکبر هاشمی‌رفسنجانی، محمد امامی‌کاشانی و محمد یزدی دیگر خطبای تهران بودند که از سال ۶۰ به اقامه نماز جمعه پرداختند و آیت‌الله محمدرضا مهدوی‌کنی خطیب دیگری بود که از سال ۶۱ به بعد در مواقع خاص به تریبون نماز جمعه فراخوانده می‌شد.

پس از رحلت امام (ره)، علاوه بر برخی خطبای پیشین، آیت‌الله احمد جنتی اولین امام جمعه‌ای بود که از رهبر انقلاب حکم گرفت و مدتی هم آیت‌الله سید حسن طاهری‌خرم‌آبادی خطبه جمعه تهران را خواند. از سال ۱۳۷۱ با حکم مقام معظم رهبری، شورایی با عضویت ۹ نفر از روحانیون با نام شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه مسئولیت امور نمازهای جمعه را به عهده گرفت که اکنون ریاست آن به عهده حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاج‌علی‌اکبری امام جمعه موقت جدید تهران است. با حکم رهبر انقلاب، حجج‌اسلام سیدهاشم رسولی، سیدرضا تقوی، سیدعلی قاضی‌عسکر، حبیب‌الله غفوری، عباس‌علی اختری، محمد جعفری‌گیلانی، سیدمهدی خاموشی و سیدعلی شاه‌چراغی دیگر اعضای فعلی این شورا هستند. در این مدت سیداحمد خاتمی، کاظم صدیقی، محمدعلی موحدی‌کرمانی و سید محمد حسن ابوترابی‌فرد دیگر خطیبان جمعه‌ای بودند که به تناوب پشت تریبون امامت جمعه تهران ایستادند.

محمدجواد حاج‌علی‌اکبری ۵۴ ساله متولد دماوند است. او از سال ۱۳۹۰، ریاست مرکز رسیدگی به امور مساجد را بر عهده دارد و در سال ۱۳۹۵ برای یک دوره پنج ساله از سوی رهبر انقلاب، مجددا در همین سمت ابقاء شد. علی اکبری همچنین نمایندگی رهبری در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان را بر عهده دارد. او همچنین عضو هیئت مدیره کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خواندن یک جدول همبستگی ارز است و در دوران محمود احمدی‌نژاد، معاون رئیس‌جمهور در امور جوانان و رئیس سازمان ملی جوانان وقت بود.

علی‌اکبری تاکنون چندان اهل سیاست نبوده و بیشتر به امور تربیتی و مسائل مربوط به نماز پرداخته و بیشترین ذهنیت از او چهره بشاش اوست که به ذهن متبادر می‌شود. حال باید دید این امام جمعه جدید در خطبه‌های خود تا چه حد همان گشاده‌رویی چهره‌اش را نمایان خواهد کرد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.