سطح تماس حاشیه به چه معناست؟


عملکرد گزینه Content aware

همه چیز در باره منیسک

منیسک ها ساختارهایی غضروفی- فیبری هستند که در مفصل زانو در حد فاصل ران و درشت نی ( تیبیا ) قرار دارند. سطح فوقانی آنها مقعر بوده و در آنها کوندیل استخوان ران قرار می گیرد. سطح تحتانی آنها صاف بوده و به استخوان تیبیا اتصال مییابند.
قسمت محیطی منیسک ها محدب بوده و به کپسول مفصلی زانو اتصال دارد.
لذا منیسک ها در برش عرضی سه گوشند که قاعده آنها به سمت محیط و رأس آنها به سمت مرکز است.

وظایف عمده منیسک ها چیست؟

پر کردن فضای مفصلی واصلاح تفاوت شکل کوندیل های فمور و تیبیا
.پیشگیری از گیر افتادن سینوویوم وکپسول در فضای مفصلی
.نرم و روان سازی حرکات مفصلی
.کمک به انتشار مایع مفصلی وتغذیه ی مفصل
.کمک به ثبات مفصل با افزایش سطح تماس بین تیبیا و فمور
.کاهش استرس ها ی وارد بر مفصل با جذب شوک وانرژی های وارده
.عمیق تر کردن فضای مفصلی
.کمک به تحمل وزن ۹۵% در فلکشن و۵۰% در اگستانسیون زانو

منیسک داخلی چه ویژگی هایی دارد؟

منیسک داخلی به شکل C باز بوده شعاع آن از منیسک خارجی بیشتر است و دو شاخ قدامی و خلفی دارد.
شاخ خلفی پهن تر از قدامی است و درست در جلوی رباط صلیبی خلفی ( PCL ) به تیبیا اتصال دارد.
شاخ قدامی mm 8-6 جلوی رباط صلیبی قدامی ( ACL )به تیبیا اتصال دارد.
قسمت محیطی به کپسول داخلی واز طریق لیگامان کورونری به لبه فوقانی تیبیا میچسبد.

منیسک خارجی چه ویژگی هایی دارد؟

منیسک خارجی به شکلCبسته است؛ شعاع این منیسک از نوع داخلی کمتر است.
نسبت به منیسک داخلی سطح بیشتری از بخش فوقانی تیبیا را می پوشاند و از اطراف به کپسول مفصلی خارجی زانو اتصال دارد.
شاخ قدامی به ناحیه ی جلوی برآمدگی های بین کوندیلی می چسبد.
شاخ خلفی به ناحیه ی خلف برآمدگی های بین کوندیلی در جلوی محل اتصال شاخ خلفی منیسک داخلی میچسبد.

•بعد از جراحی منیسک ورزشکار کی می تواند به مسابقه برگردد؟
زمان بازگشت به تمرین و مسابقه بر حسب نوع صدمه دیدگی و نوع درمان انجام شده و پروتکل بازتوانی صورت گرفته برای ورزشکار متغیر است. اما بطور کلی قبل از ۱۲ هفته بعد از ترمیم منیسک نمی تواند به سر تمرین اولیه بازگردد.ولي بعد از اكسيزيون اين كار زودتر ميسر خواهد بود.

چرا منیسک خارجی تحرک بیشتری دارد؟

شاخ خلفی منیسک خارجی اتصالاتی به کوندیل داخلی فمور از طریق لیگامان های منیسکو فمورال wrisberg وhamphery دارد که در باز و بستن زانو منیسک را بطرف خود میکشند.
همچنین اتصالاتی بین آن و فاسیای عضله ی پوپلیته و Arcuate complex در گوشه ی خلفی خارجی زانو وجود دارد.
تاندون عضله ی پوپلیته توسط غشای سینویال پوشیده شده ؛در حاشیه ی خارجی منیسک شیاری ایجاد کرده و محیط خارجی منیسک خارجی را از کپسول مفصلی و لیگامان فیبولار کلاترال جدامی کند.

چرا منیسک داخلی بیشتر آسیب میبیند؟

چرا شاخ خلفی منیسک داخلی بیشتر آسیب میبیند؟

شاخ قدامی منیسک داخلی حرکت بیشتری از شاخ خلفی دارد و لذا بیشترین صدمات به شاخ خلفی منیسک داخلی که کمترین حرکت را دارد وارد می آید.

چرادربعضی از آسیب های منیسک زانوقفل میشود و دربعضی نه؟پارگی های کوچک و محدود به شاخ خلفی ایجاد درد،تورم راجعه واحساس بی ثباتی در زانو میدهند.

پارگی های طولی وسیع دسته سطلي( Bucket handle tears ) در صورت جابجا شدن قسمت پاره شده ي داخلي به فضای بین کوندیلی در قدام می توانند موجب قفل شدن زانو بشوند. در این شرایط قسمت قدامی منیسک مانع باز شدن کامل زانو در درجات آخر می گردد.

مکانیسم آسیب دیدن منیسک چگونه است؟

در جوان ها:پارگی منیسک اغلب در زمانی رخ می دهد که فرد روی زانوی خم ناگهان بلند شود و همزمان ساق پا به خارج یا داخل پیچ بخورد. این وضعیت باعث گیر افتادن منیسک ها و پارگی آنها می شود. این حرکت چرخشی ساق پا در اثر ضربه ای که بازیکن دیگر به تنه ورزشکار می زند و یا در اثر گیر افتادن پا در چاله و یا گودال آب و یا چمن سفت نیز اتفاق می افتد.
در میانسالان: در حال تحمل وزن دچار پیچش زانو و درد ناگهانی می شود. و یا موقع برخاستن از حالت چمباتمه زدن درد شدیدی را با شنیدن صدایی خاص حس می کند.
درمسن ها :علائم احساس گرفتگی؛یا کلیک در اثر ضربات غیر تیپیک و خفیف و در زمینه ی دژنراسیون منیسک بوجود می آید .

منيسك ديسكوئيد يك شكل آناتوميك نادرى از منيسك است كه در بعضى افراد و عمدتاً در منيسك خارجى زانو ديده مى شود و شكل كروى (به جاى هلالى) داشته و يك طرف سطح مفصلى زانو را فرا مى گيرد.گاه تا سال ها بدون علامت مى ماند و در مواردى ، بويژه در صورت آسيب ضربه اى و پاره شدن و گاه به خودى خود علامت دار مى شود و موجب درد و تورم و قفل شدگى زانو و ايجاد صدا و گير در زانو مى شود . تشخيص با معاينه و ام آر آى است كه ضخيم شدگى و گرد بودن منيسك مشاهده مى گردد. درمان آن با برداشت قسمتى از منيسك با آرتروسكوپى و به شكل هلالى در آوردن آن است.

جراحات منیسک به سطح تماس حاشیه به چه معناست؟ چه شکل هایی دیده میشوند؟

• جراحات طولی منیسک (longitudinal)
• جراحات شعاعی منیسک (radial)
• جراحات افقی منیسک (horizontal)
• جراحات مایل منیسک (oblique)
• جراحات دسته سطلي منیسک (bucket handle)
• جراحات فلپ شکل منیسک (flap)
• جراحات کمپلکس منیسک (complex)

در پارگی منیسک دنبال چه علائم ونشانه هائی می گردیم؟

حس جاخالی رفتن : در موارد شدید
حس قفل شدن :در موارد پارگی طولی و دسته سطلی و جابجایی منیسک
درد وتندرنس لکالیزه در سطح مفصلی؛ که باید از درد های ارجاعی کمر و لگن و مفصل ران وکشکک تشخیص داده شوند
تورم بدنبال ضربه :در پارگی های محیطی و در جوان ها
ضعف عضله چهار سر ران :در مواقع تشخیص تاخیری
احساس صدای کلیک یاگرفتگی در حین حرکات فلکشن ؛اگستنشن؛وروتیشن زانو
کاهش دامنه حرکتی مفصل زانو

تست های اختصاصی برای آسیب منیسک ها کدامند؟

بیماردر حالت سوپاین بوده و زانو کاملا خم شده و معاین لبه ی خلفی داخلی مفصل را با یک دست لمس میکند و با دست دیگر پا را میگیرد. در حالیکه پا را در حد اکثر چرخش خارجی نگه داشته است ؛زانو به آهستگی باز میشود.وقتی فمور از روی منیسک پاره عبور میکند یک صدای کلیک سمع یا لمس میشود.

در مورد منیسک خارجی نیز پا در حد اکثر چرخش داخلی قرار گرفته و لبه خلفی خارجی مورد معاینه قرار میگیرد.

احساس کلیک در فاصله ی خم کامل تا ۹۰درجه ؛پارگی شاخ خلفی وبعد از آن پارگی در تنه و شاخ قدامی را نشان میدهد

حال پا و ساق به پائین فشار داده شده و روتیت میشود؛در صورت درد یا صدای خاص دلیل پارگی منیسک میتواند باشد.

تشخیص پارگی منیسک چگونه ممکن است؟

تشخیص با کمک تاریخچه ومعاینه وپاراکلینیک وآرتروسکوپی تا۹۵%ممکن است.
درمواقع پارگی منیسک ها معمولا“ آسیبهای همراه در کپسول مفصلی و لیگامان ها وسطوح غضروفی مفصلی نیز دیده می شود که باید به فکر آن ها نیز بود..
آرتروسکوپی دقیق ترین وسیله برای تشخیص آسیب های منیسک و ضایعات همراه است.

MRI در تشخیص آسیب های منیسک چه کمکی میکند؟

آیا درمان جراحی با این همه وظایف منیسک اندیکاسیون دارد؟

• چنانچه علایم پایدار بماند و با انجام درمانهای غیر جراحی رفع نگردد و یا فرد بخاطر نوع شغل یا ورزش نیاز به رفع سریع علایم دارد؛ و در افرادی که دچار علایم شدید و خاص مثل قفل شدن زانو و جاخالی رفتن هستند درمان جراحی در اسرع وقت انجام می شود.

• اگر ضایعه قابل ترمیم باشد مثلا یک پارگی بزرگتر از ۱ سانتی متر در ناحیه عروقی حاشیه منیسک در فرد جوان داشته باشیم حین عمل جراحی ترمیم می گردد.

• اما از آنجا که اغلب صدمات منیسکها که عمدتا در ناحیه غیر عروقی آن قرار دارند قابل ترمیم نیستند لذا قسمت معیوب و بدون فانکشن منیسک رابرداشته وسایر نقاط سالم آن راحفظ می کنند.

• در حین جراحی زانو سطح تماس حاشیه به چه معناست؟ اگر صدمه همراه در رباط های زانو وجود داشته باشد( رباط صلیبی قدامی شایعترین رباط زانو است که دچار صدمه همراه با جراحت منیسک می شود ) ضایعه رباطی را هم بازسازی می کنیم.

• در مواردی که از روش آرتروسکوپی بجای جراحی باز استفاده گردد زمان بستری کوتاهتر و رسیدن به بهبودی سریع تر است

آیا منیسک ها عروق و اعصاب دارند؟

منیسک هاازحاشیه به داخل از سطح تماس حاشیه به چه معناست؟ سه قسمت قرمز؛قرمز-سفید؛ وسفید تشکیل شده اند.
بجز قسمت محیطی منیسک ها سایر بخشهای آنها بدون رگ بوده و از راه انتشار از مایع مفصلی تغذیه می شوند.
۳۰%-۱۰ حاشیه خارجی منیسک خارجی و %۲۵-۱۰ حاشیه منیسک داخلی عروق دارند.
اعصاب منیسک ها از عروق پیروی می کنند و بیشترین عصب گیری در شاخ قدامی و خلفی وجود دارد

درمان جراحی منیسک چگونه است؟

🌷در درمان جراحی منیسک سعی اولیه بر حفظ و ترمیم منیسک تا حد ممکن است
🖍اگر ضایعه قابل ترمیم باشد مثلا یک پارگی بزرگتر از ۱ سانتی متر در ناحیه عروقی حاشیه منیسک در فرد جوان داشته باشیم حین عمل جراحی ترمیم می گردد.
🖍 اما از آنجا که بسیاری از صدمات منیسکها که عمدتا در ناحیه غیر عروقی آن قرار دارند به دلیل فقدان خونرسانی قابل ترمیم نیستند لذا قسمت معیوب و بدون فانکشن منیسک رابرداشته وسایر نقاط سالم آن راحفظ می کنند.
🖍پارگی در ریشه منیسک و‌یا بیرون زده از مفصل تا حد امکان باید ترمیم و جاندازی شود تا از تغییرات تحلیلی بعدی زانو پیشگیری گردد
🖍هرچه پارگی محیطی تر و بیمار جوانتر باشد نتیجه ترمیم و دوختن منیسک بهتر است.
🖍کنترول بعد از جراحی منیسک در موارد ترمیم مشکل تر و طولانی تر از موارد برداشت ناقص و دبریدمان منیسک است

آيا جراحى منيسك ها و رباط هاى زانو ليزرى است؟

جراحى منيسك و رباط ها معمولاً با دو يا چند سوراخ كوچك نيم سانتى مترى يا كمى بزرگتر انجام ميشود و در بين مردم به عمل ليزرى مشهور شده است ولى ليزر در اين عمل استفاده نمى شود و به دليل اينكه اغلب بعد از عمل جاى اسكار عمل مشخص نمى ماند و زانو باز نمى شود ، لذا اين جراحى در بين عموم به اسم جراحى ليزرى مشهور شده است!

درمان پارگی منیسک درفاز بهبودی به چه شکل است؟

• در افرادی که برای آنها جراحی از نوع برداشتن بخشی از منیسک انجام شده معمولا می توانند در روز بعد از عمل حرکات با تماس کم یا غیر تماسی مثل رکاب زنی روی دوچرخه درجا یا بالا آوردن زانوی کاملا بازراانجام دهند.شواهد نشان می دهند در این دسته از بیماران توان عضله چهار سر رانی در سمت مبتلا تا ۱۲ هفته بعدازجراحی نسبت به سمت دیگرکمتر است لذا باید بر تقویت آن اهتمام بیشتری انجام گیرد.

• در افرادی که ترمیم اولیه منیسک انجام شده توجه به دو امر اهمیت زیادی دارد اول اینکه تشویق شوند هر چه سریعتر بتوانند زانو را بطور کامل باز کنند که نباید این باز کردن در برابر مقاومت باشد و دوم اینکه نباید قبل از ۴-۶ هفته بعد از جراحی روی پای صدمه دیده اعمال وزن کامل کنند(استفاده از چوب زیر بغل لازم است

باز توانی بعد از جراحی منیسک چگونه است؟

در مواردامکان ترمیم منیسک ها در صورتی که پارگی مختصرو بدون پارگی لیگامانها باشد، بعد از ترمیم از یک بریس لولا دار استفاده می شود. کنترل تورم زانو با بالا قرار دادن اندام و بستن باند فشاری فراهم می شود. تمرین استاتیک عضله کوآدری سپس، بالا آوردن اندام و تمرین تقویتی سایر عضلات اندام تحتانی از همان روز بعد از عمل آموزش داده می شوند. با بدست آوردن قدرت کنترل روی اندام تحتانی، بیمار را می توان از همان ابتدا بعد از عمل راه اندازی کرد. در مدت سه هفته اول اجازه داده می شود که تدریجاً زانو تا نود درجه خم شود. تمرینات پیشرونده تقویتی عضله کوآدری سپس، متحرک سازی پاتلا، تمرینات تحریک حس عمقی و تمرینات تحملی (دوچرخه ثابت و شنا) باید در برنامه درمانی باشد. شش هفته پس از جراحی بیمار قادر خواهد بود مثل سابق راه برود. ولی در صورتیکه پارگی وسیع باشد چهار الی شش هفته دیگر نیز ادامه ی برنامه لازم است و بیمار پس از سه ماه قادر خواهد بود بدون عصا راه برود.
در مواردی که پارگی در محلی باشد که قابل ترمیم نیست وجراحی به منظور در آوردن قسمتهای پاره شده و یا در آوردن کامل منیسک انجام می شود؛ ضمن شروع زودرس تمرينات تا سه ماه بعد از ضایعه اجازه برگشت به ورزش سنگين به فرد داده نمی شود ، ضمن اینکه بازگشت به فعالیت های قبلی باید تدریجی صورت بگیرد.

حاشیه و متن خاکسپاری امین تارخ / "وداع نمی‌کنیم اما شما را به خدا می‌سپاریم"

حاشیه و متن خاکسپاری امین تارخ /

جمعی از هنرمندان و علاقه‌مندان به امین تارخ برای خاکسپاری این هنرمند، امروز ۴ مهر ماه در قطعه هنرمندان جمع شدند و در حالی که از درگذشت این بازیگر اظهار تاسف می‌کردند شبنم مقدمی (بازیگر و از شاگردان امین تارخ) در سخنانی خطاب به بازیگر «مادر»، «پرنده کوچک خوشبختی» گفت: خوش به حال شما ! به خدا می‌سپارم شما را اما وداع نمی‌کنیم.‌ حالا که به خدا نزدیکتر هستید برای ما دعا کنید که خیلی به آن نیاز داریم.‌

به گزارش ایسنا، دو روز از درگذشت نابهنگام امین تارخ بازیگر سینما تئاتر و تلویزیون می‌گذرد؛ او که همیشه در مراسم تشییع و خاکسپاری همکارانش حضور داشت و با کلامی گیرا و صدای نافذش در مدح و اندوه فقدان آنها سخن می گفت، میزبان دوستان، خانواده و علاقه‌مندانش شد که برای وداع با او در قطعه هنرمندان گرد هم جمع شده‌ بودند.

مراسم طبق برنامه از قبل اعلام شده، راس ساعت ۱۰ صبح با آوردن پیکر امین تارخ و با اجرای علیرضا شجاع‌نوری آغاز شد.

در ابتدا شجاع نوری با بُغض و اشک و اشاره به اینکه در کودکی با "امین تارخ" همسایه بودند، گفت: همیشه کلمه "تارخ" برایم یک راز بود تا اینکه سر «سربداران» که همکار بودیم، خاطراتی از خردسالی را به یاد او آوردم و از همانجا شاگردی او را کردم. من خیلی قبل‌تر از همه، شاگردی او را شروع کردم.

او در بنیاد سینمایی فارابی آرشیوی برای بازیگران ایجاد کرد چون می‌گفت خیلی جوان‌ها و هنرمندان از شهرهای دیگر هستند که مشتاق بازیگری هستند و کمتر دیده می‌شوند. او می‌خواست عالم بازیگری عالم شسته رفته‌ای شود و بازیگرها نقش خود را ایفا کنند که بعد هم آموزشگاه را تأسیس کرد و دیدیم چه ثمراتی داشت. من بجز در نقش‌ها، اخم او را ندیدم و اگر از سوی کسی در حق کسی دیگر بدی می‌دید، همیشه بر می‌آشفت‌.

او هر وقت که می‌رفت زود بود و الان هم که خیلی زود بود.‌ الان پیکر او را آوردند و من هرگز این نوع آمدنش را باور نداشتم. امیدوارم این اول، شادی و آسایش او باشد.

سپس فاطمه معتمدآریا (بازیگر) در حالی که به شدت متأثر بود و اشک می‌ریخت در سخنانی گفت: درود بر همگانی که امروز عزادار هستند. حال ما به روزگاران، خراب است نه فقط به خاطر از دست دادن امین. من برای اولین بار از روی نوشته می‌خوانم و می‌گویم که این روزها حال همه بد است و حال ما بدتر از همه. اینجا آمدیم کسی را بدرقه کنیم که انسانی خردمند و اندیشمند و دوستدار جوانان بود. امین پدر فرزندانی بود که پَرپَر می‌شوند.

در ادامه رضا کیانیان با هق‌هق زیاد به جایگاه آمد تا صحبت کند ولی نتوانست حرفی بزند و با گریه بر سر تابوت امین تارخ رفت‌ و با صدا کردن او فریاد می‌زد که "چه بگویم؟"

او در حالی که شرایط روحی خوبی نداشت‌ به جایگاه برگشت و با لحنی اعتراضی دوباره گفت که چه بگویم درباره امین؟ او آدم خوبی بود معلوم است که خوب بود. ولی بعد نتوانست ادامه دهد و او را به گوشه ای بردند تا حالش بهتر شود.

سپس مسعود کرامتی (بازیگر و از بستگان امین تارخ) نیز با اشاره اینکه امین تارخ یک آدم به درد بخور بود، از نقش تاثیرگذار او در انجمن بازیگران گفت و افزود: درصد بالایی از بازیگران موفق دست پرورده امین تارخ هستند. او تا می‌توانست، ساخت و در هر شرایطی با همکارانش همراهی می‌کرد. اما متاسفانه عادت کرده‌ایم که به از دست دادن‌ها و نمی‌دانم قرار است این حسرت‌ها کی فروکش کند. ‌

در ادامه‌ شجاع نوری با نام بُردن از حبیب رضایی، ترانه علیدوستی، شبنم مقدمی، مریم بوبانی، گلاره عباسی و امیر آقایی را از جمله شاگردان این هنرمند معرفی و سپس شبنم مقدمی را برای صحبت به جایگاه دعوت کرد.

مقدمی با اشاره به اینکه " من همیشه به آقای تارخ می‌گفتم آقا معلم!" خطاب به این بازیگر فقید با اشک گفت: آقا معلم شما در نقش "بوعلی" می‌گفتید که "بوعلی" عرض زندگی را بیش از طول زندگی می‌خواهد و گویا شما ‌ هم به آن قائل بودید. خوش به حال ما که شاگرد شما بودیم و از شما انسانیت آموختیم و یاد گرفتیم کجا بایستیم و چطور درست باشیم. شما به مهمترین صفحات تاریخ سینمای این مملکت الصاق شدید و با نامداران زیادی کار کردید. خوش به حال شما.‌ به خدا می‌سپارم شما را ولی وداع نمی‌کنم.‌ حالا که به خدا نزدیکتر هستید برای ما دعا کنید که خیلی به آن نیاز داریم.‌

شجاع‌نوری در پایان از حاضران خواست که یک دقیقه‌ سکوت کنند و فاتحه‌ای قرائت کنند.

در بخش بعدی محمد مهدی عسگرپور رئیس هیات مدیره خانه سینما با تسلیت از طرف جامعه اصناف سینمای ایران گفت: این رفتن آقای تارخ و تصور خداحافظی با استاد امین تارخ به این زودی، بسیار سهمگین بود. من در سه سطح با ایشان همکاری داشتم و میزان حضور صنفی اش باور نکردنی بود و پشت و پناه بودند. وقتی هم در سریال همکار شدیم وجهه‌ای دیگر از ایشان دیدم و انرژی‌ مثبت و دلسوزی زیادی را در مقابل جوان‌ترها دیدم. در کارگاه هم که همکاری داشتیم ایشان را مثل یک نماد دیدم که چطور صحبت می‌کرد و در رفتار چگونه بود.حرف زدن برای کسانی که ایشان را از نزدیک می‌شناسند، بسیار سخت است. امیدوارم خداوند به همه صبر عطا کند.

عبدالجبار کاکایی (شاعر ) که شعرهای او را امین تارخ خوانده بود نیز در بخشی دیگری از مراسم بیان کرد : برای شاعر معنا و موسیقی کلمات بیش از همه برای خود خالق اثر مفهوم دارد ولی من وقتی کلماتم را از زبان امین تارخ شنیدم به همان اندازه لذت بردم.‌

امیرآقایی (بازیگر) هم در سخنانی گفت: به واقع آقای تارخ حق بزرگی بر گردن بازیگری ما دارد و من تلمذ کردم. به نیابت از آتیلا پسیانی که در بستر بیماری است متنی را قرائت می‌کنم: "رفیق نازنینم من باورم نمی‌شود که آن خنده‌ات سهم قاب عکس شده باشد. سفرت به سلامت!

امیر آقایی در ادامه از حاضران خواست برای سلامتی آتیلا پسیانی دعا کنند.

پس از امیر آقایی، کیانیان روی سن آمد و با بیان اینکه بغضش را فروخورده گفت: ما از مرگ نمی‌ترسیم چون بازیگریم‌ و جلوی دوربین بارها مُرده‌ایم. این همه دروغ و افترا چرا به ما بسته می‌شود ؟ مگر ما جز خوب کردن حال شما چیزی خواستیم؟ ما می‌شنویم به کوری همه کسانی که این تهمت‌ها را به ما می‌زنند. من نمی دانم چند سال دیگر زنده‌ هستم اما می دانم در نوبت هستم، از زمانی که خسرو شکیبایی خدا بیامرز رفت،نوشتم که خسرو! آن‌ طرف‌ها بالاخره تئاتر و سینما هم هست، یک نقشی برای ما نگه‌دار که آنجا کار کنیم. من معتقدم ما نمی‌میریم. ما هستیم، چه خودمان چه اسم‌مان. من کنار شما هستم اما کنار چه معنی می‌دهد؟! من با شما هستم. کار ما خدمت است و منتی نداریم. مگر "امین" منتی بر سر کسی گذاشته بود ؟ ما کارمان خدمت است. ما سطح تماس حاشیه به چه معناست؟ حال مردم را خوب می‌کنیم ولی آنهایی که حال شما را بد می‌کنند از این موضوع ناراحت هستند.

در پایان نیما تارخ (فرزند امین تارخ) با اشاره به اینکه روز سختی است و تصور رسیدن آن را نداشت، گفت: من کسی را اطرافم نمی‌شناختم که عمیق‌تر از امین تارخ اطرافیانش را بشناسد و بیشتر از او امید داشته باشد. همیشه همه را به امیدواری دعوت می‌کرد و دوست داشتم روزهای بهتری را با او شریک می‌شدم. پدرم برای من فقط پدری نکرد. پدرم خودش را در ما و شاگردانش تکثیر کرده و هرگز نمی‌میرد. روح او را همه جا می‌بینیم و می‌دانم همیشه هست و آموزشگاهش هیچ‌گاه تغییر نمی‌کند چون به یک ساختمان آجری روح بخشید.

در آخر نماز میت بر پیکر او خوانده شد تا مراسم خاکسپاری برگزار شود.

+ کمتر از نیم ساعت تا زمان آغاز رسمی مراسم خاکسپاری زنده یاد امین تارخ؛ قطعه ۸۸ بهشت زهرا شاهد حضور جمعی از علاقمندان به این بازیگر بود که برای آخرین بار به دیدار او آمده‌ بودند.

+ به جز خانواده و برخی مردم علاقه‌مندان؛ منوچهر شاهسواری، همایون اسعدیان، مازیار میری، محمدمهدی عسگرپور، رضا کیانیان و مجید برزگر از جمله افراد حاضر در قطعه هنرمندان هستند که که در تدارک فراهم کردن شرایط برای برگزاری مراسم‌ هستند.

+ جمشید هاشم‌پور، مسعود رایگان، حبیب اسماعیلی، مجید قناد، حبیب دهقان نسب، گلاره عباسی، عبدالجبار کاکایی، شبنم مقدمی، مجتبا میرطهماسب، فرزین پور محدث، پوریا رحیم سام، مسعود کرامتی، فرزاد حسنی، حسن پورشیرازی،رخشان بنی‌اعتماد، جهانگیر کوثری،فریبا کوثری، بهرام افشاری، حبیب رضایی، عاطفه رضوی، بهرام ابراهیمی،کاظم بلوچی، نوید محمودی، شهرام قائدی، الهام پاوه‌نژاد،فرهاد توحیدی و. از جمله هنرمندان حاضر بودند.

+ حمید استیلی فوتبالیست سابق نیز از جمله حاضران بود.

+حبیب ایل‌بیگی معاون اداره نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی، علیرضا رضاداد، محمد احسانی، علیرضا تابش از مسئولان سابق سینمایی در قطعه هنرمندان حضور داشتند.

+ مراسم ترحیم امین تارخ چهارشنبه ۶ مهر ماه از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در مسجد پیامبر اعظم در خیابان شریعتی برگزار می‌شود.

+ پیکر مرحوم امین تارخ در کنار مزار فرشته طائرپور و افسانه محمدی، بازیگر،کارگردان و مترجم که همین امسال از دنیا رفته به خاک سپرده شد.

+ تعدادی از مردم علاقه‌مند متاسفانه بعد از پایان مراسم، مشغول عکس و سلفی گرفتن با بازیگران حاضر در قطعه هنرمندان بودند که در این میان جمشید هاشم‌پور بیش از بقیه در احاطه دوربین‌های موبایلی بود.

امین تارخ، بازیگر باسابقه تئاتر، سینما و تلویزیون 2 مهر ماه به علت عوارض سکته قلبی در ۶۹ سالگی از دنیا رفت.

امین تارخ متولد مرداد ماه سال ۱۳۳۲ در دهه ۵۰ از دانشکده هنرهای نمایشی دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل شد و در طول حدود نیم قرن فعالیت در عرصه بازیگری نقش‌های ماندگاری را در سینما، تئاتر و تلویزیون خلق کرد.

او همچنین در سال‌های گذشته با تاسیس یک موسسه آموزشی در حوزه بازیگری چهره‌های مطرحی را به سینمای ایران معرفی کرد.

از جمله آثار تارخ در سینمای ایران به «مرگ یزدگرد» بهرام بیضایی، «پرنده کوچک خوشبختی» به کارگردانی پوران درخشنده، «پاییزان» به کارگردانی رسول صدرعاملی، «سرب» مسعود کیمیایی، «مادر» به کارگردانی علی حاتمی، «مجسمه» ساخته ابراهیم وحیدزاده و «سارا» به کارگردانی داریوش مهرجویی می‌توان اشاره کرد.

او در تلویزیون هم در سریال‌های زیادی بازی کرده ‌که یکی از نقش‌های ماندگارش در نقش «ابن سینا» بوده است.

«سربداران»، «شیخ مفید»، «آپارتمان»، «سفر سبز»، «معصومیت از دست رفته» و «جراحت» از دیگر سریال‌های شاخص این بازیگر است که در خاطر بسیاری از علاقه مندانش ثبت شده است.

آموزش stroke و fill در فتوشاپ

در این مقاله به 2 گزینه پر کاربرد از منوی Edit می پردازیم.

Fill: هنگامی که ناحیه ای در حالت انتخاب باشد با انتخاب این گزینه می توانید ناحیه انتخابی را با رنگ و الگو پر کنید و یا ناحیه انتخابی را با محتوای اطراف جایگزین کنید. در صورتی که قسمتی در حالت انتخاب نباشد کل لایه با حالت انتخابی شما پر می شود.

کلید میانبر: shift + f5

دستور fill

دستور fill

در کادر محاوره ای fill در منوی کشویی contents حالت های مختلفی قرار دارد که در ادامه به 5 حالت پرکاربرد پرداخته می شود.

کادر محاوره ای fill

کادر محاوره ای fill

1. Foreground color: ناحیه انتخاب شده با رنگ پیش زمینه در جعبه ابزار پر می شود.

2. background color: ناحیه انتخاب شده با رنگ پس زمینه در جعبه ابزار پر می شود.

3. Color: با انتخاب این گزینه می توانید در کادر color picker با انتخاب نمونه رنگ، ناحیه انتخاب شده را پر کنید.

4. Content aware: اگر قسمتی در حالت انتخاب باشد این گزینه فعال می شود.

گزینه Content aware

گزینه Content aware

ناحیه انتخابی توسط فتوشاپ با محتوای اطراف پر می شود.

نکته: در صورتی که مایل بودید قسمت انتخاب شده هماهنگی رنگی بیشتری با محیط اطراف داشته باشد می توانید گزینه Color Adaptation را فعال کنید. این ابزار بسیار مهم و کاربردی است.

عملکرد گزینه Content aware

عملکرد گزینه Content aware

5. pattern: با انتخاب این گزینه، ناحیه انتخابی یا کل لایه با الگو پر می شود.

گزینه pattern

گزینه pattern

گزینه pattern

گزینه pattern

گزینه pattern

با فعال نمودن گزینه Script حالت های مختلفی در نحوه قرارگیری پترن نمایش داده می شود.

زیر مجموعه گزینه script

زیر مجموعه گزینه script

1. Brick Fill: در کادر Brick Fill می توانید تنظیمات پترن را تغییر دهید.

گزینه Brick Fill

گزینه Brick Fill

 1. pattern scale: تغییر مقیاس و اندازه پترن
 2. spacing: تغییر فاصله پترن
 3. offset between rows: فاصله بین ردیف ها
 4. color randomness: تغییر رنگ به صورت تصادفی
 5. brightness randomness: تغییر روشنایی به صورت تصادفی
 6. pattern rotate angle: تغییر زاویه چرخش پترن

می توانید تغییری را که در این پنل ایجاد کردید را از گزینه سطح تماس حاشیه به چه معناست؟ preset save ذخیره کنید.

معمولا حالت های از پیش تعیین شده در همین قسمت نمایش داده می شوند ولی در صورت نیاز هم می توانید از گزینه load preset برای نمایش مجدد استفاده کنید .

همچنین از گزینه delete preset می توانید تنظیمات از پیش تعیین شده را حذف کنید.

گزینه Brick Fill

گزینه Brick Fill

2. Cross weave: به صورت حالت تار وپودی عمل می کند.

تنظیمات این گزینه مشابه گزینه Brick Fill است.

3. Place along path: با انتخاب این گزینه پترن در طول یک مسیر قرار می گیرد.

نکته: مسیری را ترسیم کنید و این گزینه را انتخاب کنید.

4. Random fill: پترن به صورت تصادفی پخش می شود.

5. Spiral: پترن به حالت مارپیچ قرار می گیرد.

6. Symmetry fill: پترن در حالت تقارن قرار می گیرد.

Blending: حالت های آمیختگی رنگ ها
از منوی کشویی Mode تعیین کنید که رنگهای یک لایه ، چگونه بر روی لایه ای دیگر ظاهر شوند.

opacity: مقدار شفافیت را به وسیله این گزینه می توانید تغییر دهید.

Stroke

برای انجام فرمان Stroke از منوی Edit این گزینه را انتخاب کنید.

گزینه stroke

گزینه stroke

دستور Stroke به شما این امکان را می دهد که یک حاشیه رنگی در اطراف یک انتخاب یا لایه ایجاد کنید.

دستور Stroke

دستور Stroke

پس از انتخاب کادر stroke باز می شود.

دستور stroke

دستور stroke

Width: ضخامت حاشیه رنگی

Color: با کلیک در color picker نمونه رنگ مورد نظرتان را انتخاب کنید.

Location

 • Inside: حاشیه به سمت داخل ناحیه انتخابی
 • Center: نیمی از حاشیه در داخل و نیمی در بیرون
 • Outside: حاشیه به سمت بیرون ناحیه انتخابی

Blending: حالت های آمیختگی رنگ ها

از منوی کشویی Mode تعیین کنید که رنگهای یک لایه، چگونه بر روی لایه ای دیگر ظاهر شوند.

Opacity: مقدار شفافیت را به وسیله این گزینه می توانید تغییر دهید.

طبقه بندی مواد شیمیایی به روش GHS

طبقه بندی مواد شیمیایی بر اساس GHS

طبقه بندی مواد شیمیایی به منظور دسته بندی نمودن مواد شیمیایی مختلف از نظر خواص و خطراتی که می توانند ایجاد کنند، انجام می گیرد. معروفترین سیستمی که برای این طبقه بندی وجود دارد و در کل دنیا مورد استفاده قرار می گیرد GHS است.

GHS چیست ؟

(GHS (Globally Harmonized System عبارت است از سیستم جهانی و هماهنگ طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی. GHS خطرات محصولات شیمیایی را تعریف و دسته بندی می کند، همچنین اطلاعات ایمنی و سلامت نوشته شده بر روی برچسپ ها و برگه اطلاعات ایمنی (SDS) را تعیین می کند. هدف این است که قوانین مشابه برای دسته بندی خطرات ، همچنین فرمتی مشابه برای نوشتن اطلاعات در برچسپ ها (Labels) و برگه های ایمنی مورد استفاده قرار بگیرد. تمامی افراد و سازمان های فروشنده مواد شیمیایی ، خریدار مواد شیمیایی، تولیدکنندگان، مصرف کنندگان ، حمل کنندگان و به کل تمامی افرادی که با این ترکیبات در تماس هستند باید از این موارد مطلع باشند.

چرا باید از یک سیستم هماهنگ و جهانی استفاده نمود؟

در حال حاضر بسیاری از کشورها سیستم های مختلفی را برای طبقه بندی و برچسپ گذاری مواد شیمیایی مورد استفاده قرار می دهند. به علاوه در برخی کشورها چند سیستم مختلف مورد استفاده قرار می گیرند، که علاوه بر هزینه های زیادی که برای شرکت های فعال در این حوزه دارد، باعث گیج شدن کارگران و مصرف کنندگان نیز خواهد شد. برخی از مزایای استفاده از GHS عبارتند از:

 • بهبود بازده نظارتی
 • تسهیل تجارت
 • رعایت انطباق
 • کاهش هزینه ها
 • ارائه اطلاعات بهینه
 • موجب حمل و نقل و استفاده امن می شود
 • ارتقا سطح واکنش به حوادث شیمیایی
 • کاهش نیاز به آزمایش حیوانات

دامنه عملیاتی GHS چیست؟

GHS تمامی مواد شیمیایی خطرناک را در برمی گیرد، همچنین در نحوه برخورد با مواد شیمیایی در محیط کار، حمل و نقل، محصولات مصرفی، سموم دفع آفات و داروهای شیمیایی در نظر گرفته می شود.

اصطلاحات کلیدی در طبقه بندی مواد شیمیایی به روش GHS

SDS : برگه اطلاعات ایمنی

Hazard Group : این طبقه بندی خطرات را به سه دسته عمده بهداشت، فیزیکی و محیطی تقسیم بندی می کند.

Class : کلاس اصطلاحی است که برای توصیف انواع مختلف خطرات به کار می رود. به عنوان مثال ، گازهای تحت فشار نمونه ای از کلاس در خطرات فیزیکی است.

Category: دسته بندی برای توصیف زیر مجموعه های کلاس ها استفاده می شود. به عنوان مثال مواد شیمیایی خود واکنش دهنده دارای 7 زیر مجموعه است. هر مجموعه (دسته) دارای قوانین و معیارهایی است که تعیین می کند کدام مواد شیمیایی به آن دسته بندی تعلق دارند. دسته ها با اعداد و یا شماره مشخص می شوند که حرف A یا شماره 1 به معنای خطرناک ترین است.

Hazard Statment = بیانیه خطر : برای هر دسته موجود در یک کلاس ، بیانیه استانداردی وجود دارد که برای توصیف خطر استفاده می شود.

Precautionary Statement = بیانیه احتیاطی: عبارات استانداردی هستند که اقداماتی را برای جلوگیری و یا به حداقل رساندن اثرات منفی ناشی از حمل و یا ذخیره نادرست مواد خطرناک ارائه می دهند.

Signal word = کلمه هشداریا اخطار: GHS از دو کلمه هشداری استفاده می کند : Danger و Warning که به ترتیب خطر و هشدار هستند. این کلمات میزان خطر را بر روی لیبل و برگه اطلاعات ایمنی نشان می دهند. به عنوان مثال کلمه سیگنالی که برای مواد ترکیبات خود مشتعل شونده ای که در دسته 1 قرار دارند Danger است و برای مواد (خود اشتعال پذیر) موجود در دسته بندی 2 از کلمه warning استفاده می شود. دسته بندی هایی وجود دارند که برای آنها کلمه هشدار نوشته نمی شود.

Pictogram = پیکتوگرام (لوزی خطر): به نماد GHS بر برچسپ و SDS اطلاق می شود. تمامی دسته بندی ها نماد مخصوص به خود را ندارند.

اطلاعات GHS بر روی لیبل یک محصول

مفهوم گروهبندی GHS و بلوک بندی چیست؟

سه گروه اصلی خطرناک وجود دارند که عبارتند از:

 • خطرات فیزیکی
 • خطرهای سلامتی
 • خطرات محیطی

هر کدام از این گروه های اصلی دارای کلاس ها و دسته بندی هایی هستند. هر کدام از این بخش ها به عنوان یک بلوک (Building block) شناخته می شود. هر کشوری می تواند تعریف نماید که کدام بلوک ها را در کدام بخش ها (محیط کار، حمل و نقل، محصولات مصرفی) به کار برده شوند. پس از انتخاب بلوک باید از قوانین مربوط به GHS برای طبقه بندی مواد شیمیایی استفاده شود.

کلاس ها

همانگونه که قبلتر اشاره شد سه گروه اصلی در طبقه بندی مواد شیمیایی هر کدام دارای کلاس های متفاوتی هستند که در ادامه به آنها اشاره شده است.

کلاس های مربوط به گروه خطرات سلامتی

 • سمیت حاد
 • خوردگی/ تحریک پوست
 • آسیب جدی چشمی/ سوزش و تحریک چشم
 • حساسیت پوستی یا تنفسی
 • جهش زایی سلولی
 • سرطان زایی
 • اختلال در تولید مثل
 • سمیت برای یک عضو خاص – برای یکبار قرار گرفتن در معرض آن
 • سمیت برای یک عضو خاص – تماس و قرار گرفتن در معرض آن به صورت مداوم و تکراری

کلاس های گروه خطرات فیزیکی

 • مواد منفجره
 • گازهای قابل استعال
 • ذرات معلق
 • گازهای اکسید کننده
 • مایع قابل اشتعال
 • جامدات قابل اشتعال
 • مواد و ترکیبات خود واکنش دهنده
 • مایعات پیروفوریک
 • جامدات پیروفوریک
 • موا و ترکیبات خود گرم شونده
 • مواد ترکیباتی که در صورت تماس با آب گازهای اشتعال پذیر منتشر می کنند
 • مایعات اکسیدکننده
 • جامدات اکسید کننده
 • پراکسیدهای آلی
 • خورندگان فلزات

کلاس های موجود در خطرات محیطی

 • خطرناک برای آبزیان
 • خطرناک برای لایه ازون

در ادامه به نمادهای مورد استفاده در طبقه بندی مواد شیمیایی به روش GHS خواهیم پرداخت.

پیکتوگرام چیست و هر کدام برای چه منظوری استفاده می شوند؟

پیکتگرام ها (لوزی های خطر) تصاویری گرافیکی هستند که می توانند به سرعت نوع خطر محصول را به مصرف کننده نشان دهند. اکثر این نماد ها یک حاشیه قرمز رنگ دارند و در وسط نیز شامل سمبلی هستند که نوع خطر را بیان می کند. این نماد ها نتیجه طبقه بندی مواد شیمیایی به شیوه درست هستند.

در شکل زیر این نماد نشان داده شده اند. کلمات بولد شده نام پیکتوگرام و کلمات موجود در پرانتز خطر را شرح می دهند.

پیکتوگرام های GHS

چه پیکتوگرام هایی برای کدام کلاس ها و دسته ها استفاده می شوند:

لوزی خطر شعله (Flame) برای موارد زیر استفاده می شود:

 • گازهای قابل اشتعال (دسته بندی 1)
 • مواد معلق قابل اشتعال (دسته 1 و 2)
 • مایعات قابل اشتعال (دسته 1، 2 و 3 )
 • جامدات قابل اشتعال (دسته 1و2 )
 • مایعات پیروفوریک (دسته 1)
 • جامدات پیروفوریک (دسته 1)
 • گازهای پیروفوریک (دسته 1)
 • مواد و ترکیبات خود گرم شونده (دسته بندی 1 و 2)
 • ترکیبات و موادی که در صورت تماس با آب گازهای اشتعال پذیر منتشر می کنند (دسته بندی 1، 2 و 3)
 • مواد و ترکیبات خود واکنش دهنده (انواع B*، C، D ،E و F)
 • پروکسیدهای آلی (انواع B*، C، D ،E و F)

لوزی خطر شعله بر روی دایره (Flame over circle)

 • این نماد برای کلاس ها و دسته های زیر به کار برده می شود:
 • گازهای اکسید کننده (دسته 1)
 • مایعات اکسید کننده (دسته های 1، 2 و 3)
 • جامدات اکسید کننده (دسته های 1، 2 و 3)

پیکتوگرام سیلندر گاز

لوزی خطر خوردگی

 • این لوزی برای
 • خورندگی فلزات (دسته 1)
 • خوردگی و تحریک پوست (دسته های 1، 1A ، 1B و 1C)
 • خسارات جدی به چشم و تحریک آن (دسته 1)

لوزی بمب انفجاری

 • مواد و ترکیبات خود واکنش دهنده (Types A and B*)
 • پروکسیدهای آلی (Types A and B*)

پیکتوگرام جمجمه و استخوان

 • این نماد برای سمیت حاد مورد استفاده قرار می گیرد:
 • دهانی (دسته های 1، 2 و 3)
 • پوستی (دسته های 1، 2 و 3)
 • استنشاق (دسته های 1، 2 و 3)

پیکتوگرام خطر سلامتی

 • حساسیت دستگاه تنفسی و پوست (دسته های 1، 1A و 1B)
 • ایجاد جهش سلولی (دسته های 1، 1A و 1B و 2)
 • سرطان زایی (دسته های 1، 1A و 1B و 2)
 • اختلال در تولید مثل (دسته های 1، 1A و 1B و 2)
 • سمیت برای یک عضو خاص – برای یکبار قرار گرفتن در معرض آن (دسته های 1 و 2)
 • سمیت برای یک عضو خاص – تماس و قرار گرفتن در معرض آن به صورت مداوم و تکراری (دسته های 1 و 2)

لوزی خطر علامت تعجب

 • این نماد در موارد زیر مورد استفاده قرار می گیرد:
 • سمیت حاد – دهانی، پوستی ف استنشاق (دسته 4)
 • خوردگی و تحریک پوست (دسته 2)
 • خسارات جدی به چشم و تحریک آن (دسته 2 و 2A)
 • حساسیت دستگاه تنفسی و پوست (دسته های 1، 1A و 1B)
 • سمیت برای یک عضو خاص – برای یکبار قرار گرفتن در معرض آن (دسته 3)

در این مقاله به صورت مختصر نحوه طبقه بندی مواد شیمیایی ارائه شد. آگاهی از این طبقه بندی در هنگام خرید و فروش مواد شیمیایی ، حمل و نقل ، نگهداری ، استفاده و غیره باید باید در دستور کار همه باشد.

آموزش stroke و fill در فتوشاپ

در این مقاله به 2 گزینه پر کاربرد از منوی Edit می پردازیم.

Fill: هنگامی که ناحیه ای در حالت انتخاب باشد با انتخاب این گزینه می توانید ناحیه انتخابی را با رنگ و الگو پر کنید و یا ناحیه انتخابی را با محتوای اطراف جایگزین کنید. در صورتی که قسمتی در حالت انتخاب نباشد کل لایه با حالت انتخابی شما پر می شود.

کلید میانبر: shift + f5

دستور fill

دستور fill

در کادر محاوره ای fill در منوی کشویی contents حالت های مختلفی قرار دارد که در ادامه به 5 حالت پرکاربرد پرداخته می شود.

کادر محاوره ای fill

کادر محاوره ای fill

1. Foreground color: ناحیه انتخاب شده با رنگ پیش زمینه در جعبه ابزار پر می شود.

2. background color: ناحیه انتخاب شده با رنگ پس زمینه در جعبه ابزار پر می شود.

3. Color: با انتخاب این گزینه می توانید در کادر color picker با انتخاب نمونه رنگ، ناحیه انتخاب شده را پر کنید.

4. Content aware: اگر قسمتی در حالت انتخاب باشد این گزینه فعال می شود.

گزینه Content aware

گزینه Content aware

ناحیه انتخابی توسط فتوشاپ با محتوای اطراف پر می شود.

نکته: در صورتی که مایل بودید قسمت انتخاب شده هماهنگی رنگی بیشتری با محیط اطراف داشته باشد می توانید گزینه Color Adaptation را فعال کنید. این ابزار بسیار مهم و کاربردی است.

عملکرد گزینه Content aware

عملکرد گزینه Content aware

5. pattern: با انتخاب این گزینه، ناحیه انتخابی یا کل لایه با الگو پر می شود.

گزینه pattern

گزینه pattern

گزینه pattern

گزینه pattern

گزینه pattern

با فعال نمودن گزینه Script حالت های مختلفی در نحوه قرارگیری پترن نمایش داده می شود.

زیر مجموعه گزینه script

زیر مجموعه گزینه script

1. Brick Fill: در کادر Brick Fill می توانید تنظیمات پترن را تغییر دهید.

گزینه Brick Fill

گزینه Brick Fill

 1. pattern scale: تغییر مقیاس و اندازه پترن
 2. spacing: تغییر فاصله پترن
 3. offset between rows: فاصله بین ردیف ها
 4. color randomness: تغییر رنگ به صورت تصادفی
 5. brightness randomness: تغییر روشنایی به صورت تصادفی
 6. pattern rotate angle: تغییر زاویه چرخش پترن

می توانید تغییری را که در این پنل ایجاد کردید را از گزینه preset save ذخیره کنید.

معمولا حالت های از پیش تعیین شده در همین قسمت نمایش داده می شوند ولی در صورت نیاز هم می توانید از گزینه load preset برای نمایش مجدد استفاده کنید .

همچنین از گزینه delete preset می توانید تنظیمات از پیش تعیین شده را حذف کنید.

گزینه Brick Fill

گزینه Brick Fill

2. Cross weave: به صورت حالت تار وپودی عمل می کند.

تنظیمات این گزینه مشابه گزینه Brick Fill است.

3. Place along path: با انتخاب این گزینه پترن در طول یک مسیر قرار می گیرد.

نکته: مسیری را ترسیم کنید و این گزینه را انتخاب کنید.

4. Random fill: پترن به صورت تصادفی پخش می شود.

5. Spiral: پترن به حالت مارپیچ قرار می گیرد.

6. Symmetry fill: پترن در حالت تقارن قرار می گیرد.

Blending: حالت های آمیختگی رنگ ها
از منوی کشویی Mode تعیین کنید که رنگهای یک لایه ، چگونه بر روی لایه ای دیگر ظاهر شوند.

opacity: مقدار شفافیت را به وسیله این گزینه می توانید تغییر دهید.

Stroke

برای انجام فرمان Stroke از منوی Edit این گزینه را انتخاب کنید.

گزینه stroke

گزینه stroke

دستور Stroke به شما این امکان را می دهد که یک حاشیه رنگی در اطراف یک انتخاب یا لایه ایجاد کنید.

دستور Stroke

دستور Stroke

پس از انتخاب کادر stroke باز می شود.

دستور stroke

دستور stroke

Width: ضخامت حاشیه رنگی

Color: با کلیک در color picker نمونه رنگ مورد نظرتان را انتخاب کنید.

Location

 • Inside: حاشیه به سمت داخل ناحیه انتخابی
 • Center: نیمی از حاشیه در داخل و نیمی در بیرون
 • Outside: حاشیه به سمت بیرون ناحیه انتخابی

Blending: حالت های آمیختگی رنگ ها

از منوی کشویی Mode تعیین کنید که رنگهای یک لایه، چگونه بر روی لایه ای دیگر ظاهر شوند.

Opacity: مقدار شفافیت را به وسیله این گزینه می توانید تغییر دهید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.