چگونه سفته‌ را پشت نویسی نماییم؟


سفته بابت ضمانت کار+ راهنمای عملی برای نوشتن سفته کار

یکی از اسناد تجاری که در میان مردم دست به دست می گردد. سفته است. به موجب سفته صادر کننده متعهد می شود که پولی را در سر وعده به دارنده بپردازد. اما گاهی سفته برای این صادر می شود که انجام یک تعهد را تضمین کند.

یکی از مواردی که سفته برای تضمین انجام تعهد صادر می شود، سفته ای است که کارگر یا کارمند به کارفرما می دهد. به این سفته، سفته ی حسن انجام کار / سفته بابت ضمانت کاری/ گفته می شود.

در این مطلب می خواهیم ویژگی های خاص سفته های حسن انجام کار را بررسی کنیم. با گروه وکلای آسا همراه باشید.

سفته بابت ضمانت کاری چیست؟

ممکن است برای شما هم پیش آمده باشد که برای استخدام در یک مجموعه از شما تقاضای سفته برای حسن انجام کار کرده باشند. سفته ای که برای ضمانت انجام وظایف کاری خود به کارفرما می سپارید، سفته ی حسن انجام کار نامیده می شود. قانون کار کارفرما را از گرفتن این سفته ها منع نکرده است. اما مسئله ی مهم و اساسی این است که در حال حاضر بسیاری از کارگران و کارمندان قرارداد مکتوبی ندارند در نتیجه در برخی موارد اثبات این موضوع که سفته بابت ضمانت کار بوده است سخت می شود.

به همین دلیل در این موارد وظایف کارمند و شروط قراردادی به درستی مشخص نیست و ممکن است اعمال سلیقه شود.

البته حتی اگر قرارداد مکتوب هم وجود داشته باشد، عبارت حسن انجام کار بسیار مبهم و کلی است. منظور از این عبارت دقیقا مشخض نیست.

چگونه یک سفته بابت ضمانت کار بنویسیم ؟

نحوه پر کردن سفته ضمانت کار چگونه است؟ در سفته ی حسن انجام کار، حتما باید درج شود که بایت ضمانت حسن انجام کار صادر شده است. با درج این عبارت قدری از نگرانی کارگر یا کارمند کاسته می شود. چرا که در این صورت وصول وجه سفته منوط به اثبات این است که کارگر از وظایف خود تخطی کرده است.

دوم اینکه چون سفته ی حسن انجام کار برای ضمانت داده می شود، پس درج تاریخ پرداخت در آن موضوعیت ندارد. پس لازم نیست تاریخی بزنید. همچنین اگر ضامن پشت سفته را امضاء می کند، حتما بنویسد که امضاء او بابت ضمانت است. تا امضاء او ظهرنویسی تلقی نشود.

مهم ترین قسمتی که لازم است در سفته پر شود، مبلغ ، نام متعهد و امضا است. اگر ما بقی قسمت ها خالی بماند مشکلی ندارد.

کارگر یا کارمند چه نکاتی را در تنظیم سفته باید رعایت کند؟

کارگر یا کارمند، صادر کننده ی سفته محسوب می شود. کارگران یا کامندان عزیز در صدور سفته باید نکات زیر را رعایت کنند:

 • حتما در روی سفته درج کنید که بابت حسن انجام کار صادر شده است.
 • به هیچ عنوان بر روی سفته تاریخ نزنید. چون سفته بابت ضمانت داده می شود، پس درج تاریخ وصول معنی ندارد.
 • اگر کارفرما از شما خواست کسی به عنوان ضامن پشت سفته را امضاء کند، حتما باید بنویسد به عنوان ضمانت پشت سفته را امضاء می کند.
 • حتما در قسمت نام گیرنده وجه نام شرکت را درج کنید نه نام مدیرعامل را.
 • اگر بین شما و کارفرما قرارداد مکتوبی وجود دارد، در متن قرارداد حتما شماره ی سفته ای که به کارفرما می دهید بنویسید.
 • در متن قرارداد هم اشاره کنید که سفته بابت حسن انجام کار داده شده است.
 • مبلغی که به صورت چاپی روی سفته نوشته شده، نشان دهنده ی حداکثر مبلغی است که می توان روی سفته نوشت. پس اگر مبلغ کمتری مد نظرتان است، هم در خود سفته، هم در قرارداد مبلغ را با حروف و عدد بنویسید.
 • حتما یک نسخه کپی از سفته و قرارداد تهیه کنید و از کارفرما بخواهید آن را امضاء کند.

کارفرما چه نکاتی را در نوشتن سفته باید رعایت کند؟

کارفرمای عزیز، شما دارنده ی سفته هستید. پس نکات زیر را باید رعایت کنید:

 • اگر کارگر از انجام وظایف خود خودداری کرد و خسارتی به شما وارد شد، ابتدا لازم است شما بروز خسارت را اثبات نماید. برای این امر می توانید تامین دلیل کنید. تامین دلیلی از طریق شورای حل اختلاف انجام می شود.
 • اگر خسارات را تامین نکرده اید، در دادخواست مطالبه ی وجه سفته، برای برآورد خسارات می توانید تقاضای کارشناسی کنید.

سفته بابت ضمانت کار بدون قرارداد چیست :

تکلیف اشخاصی که قرارداد کار ندارند چه می شود؟ یا اشخاصی که قرارداد کار دارند اما بابت حسن انجام کار در سفته قید نشده است؟

اگر شما و کارفرما به صورت مکتوب قراردادی ندارید، و یا کارفرما از قید حسن انجام کار ممانعت می کند به نکات ذیل توجه نمایید.

 • ممکن است پس از خروج از مجموعه، کارفرما سفته ی شما را پس ندهد. در این صورت می توانید اظهارنامه ای برای او بفرستید و در متن آن با اشاره به شماره ی سفته و مشخصات آن اعلام کنید که سفته بابت حسن انجام کار و به عنوان امانت نزد کارفرما بوده است. اگر کارفرما بدون علت سفته شما را مطالبه کند و شما بتوانید ثابت کنید که سفته بابت ضمانت کاری بوده است، در این صورت ،شما می توانید شکایت کیفری خیانت در امانت را علیه او مطرح کنید.
 • اگر کارفرما حاضر نبود که در سفته حسن انجام کار را قید کند، می توانید در زمان تحویل سفته از شاهد استفاده کنید. اگر بعدا مشکلی پیش بیاید شهود می توانند شهادت دهند که سفته بابت چه موضوعی بوده است.
 • همچنین اینکه از سوی کارفرما در تاریخ های مشخصی برای شما وجه مشخصی واریز شده باشد، می تواند نشان دهنده ی ارتباط کاری شما باشد.

اگر کارفرما سفته را به شخص دیگری انتقال دهد:

در این صورت چه بین شما و کارفرما قرارادی وجود داشته باشد، چه نداشته باشد، کار شما سخت می شود، به خصوص اگر نکات گفته شده را رعایت نکرده باشید.چون رابطه ی شما و کارفرما به دارنده ی جدید ربطی ندارد. مگر اینکه ثابت کنید دارنده جدید،حسن نیت ندارد. یعنی می دانسته که سفته بابت حسن انجام کار است با این حال سفته را قبول کرده است. چون در مقابل دارنده ی بدون حسن نیت می توانید که رابطه ی خود و کارفرما و اینکه سفته بابت ضمانت داده شده استناد کنید.

پشت نویسی سفته حسن انجام کار چیست و چگونه این کار را انجام دهیم:

ابتدا باید بدانیم ظهر نویسی چیست.

ظهر به معنای پشت است و ظهر نویسی همان پشت نویسی است. ظهر نویسی یعنی دارنده ی سفته، با امضای پشت آن، سفته و کلیه حقوق ناشی از آن را به شخص دیگری منتقل کند. بنابراین با ظهرنویسی، سفته دارنده ی جدیدی می یابد.

در مورد سفته ی حسن انجام کار، باید بگوییم که این سفته ها هم قابل ظهرنویسی هستند. پس سفته ی حسن انجام کار هم توسط کارفرما با ظهرنویسی قابل انتقال به شخص ثالث است.

نحوه ی وصول سفته بابت ضمانت کار چگونه است؟

وصول سفته ی حسن انجام کار قدری متفاوت است و کارفرما نمی تواند هر زمان آن را مطالبه کند. کارفرما برای وصول وجه آن باید ثابت کند که شما به وظایف خود عمل نکرده اید . به خاطر عمل نکردن به وظایفتان، به کارفرما خسارت وارد شده است.در این حال ممکن است کارفرما قبل از مطالبه ی وجه، ورود خسارت و مبلغ آن را تامین دلیل کند. یا ابتدا دادخواست مطالبه ی وجه سفته بدهد، و با اثبات تخلف شما از وظایف و ورود خسارت، از طریق کارشناسی میزان خسارت تعیین شود.

دادگاه صالح برای رسیدگی به سفته کجاست؟

برای مطالبه سفته ابتدا لازم است به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی جهت ثبت دادخواست مراجعه فرمایید. پس از ثبت ، دادخواست شما به مرجع صالح ارجاع می شود.

کدام دادگاه به سفته حسن انجام کار رسیدگی میکند؟ اگر مبلغ سفته کمتر از 20 میلیون تومان باشد، شورای حل اختلاف صالح برای رسیدگی است. اما اگر مبلغ سفته بیش از 20 میلیون تومان باشد، دادگاه عمومی حقوقی صالح برای رسیدگی است.

از نظر محلی بسته به مبلغ سفته، شورای حل اختلاف یا دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت کارگر یا کارمند صالح برای رسیدگی است.

هزینه دادرسی پرونده سفته چقدر است؟

دعوای مطالبه ی وجه سفته، مالی محسوب می شود. پس اگر مبلغ سفته کمتر از 20 میلیون تومان باشد، 2/5 درصد مبلغ و اگر مبلغ سفته بیش از 20 میلیون تومان باشد، 3/5 درصد مبلغ به عنوان هزینه دادرسی دریافت می شود.

وکیل پرونده سفته حسن انجام کار

شما اگر صاحب کار هستید و یا صادر کننده سفته هستید ما می توانیم شما را در تنظیم سفته، تنظیم قرارداد کار و پرونده مربوط به سفته یاری کنیم. با ما در ارتباط باشید. 02122350512

وکیل برای سفته _ امضای پشت سند تجاری ظهرنویسی است یا ضمانت

امضای صرف در پشت سند تجاری دلالت بر ظهرنویسی دارد یا ضمانت

قابلیت نقل‌وانتقال ساده اسناد تجاری به‌عنوان یکی از اوصاف اصلی اسناد تجاری و نیز به‌عنوان یکی از امتیازات مهم این اسناد، به دارنده سند تجاری اجازه می‌دهد که سند تجاری را از طریق «ظهرنویسی» به شخص دیگر منتقل سازد.

همین طور دارنده یا دارندگان بعدی نیز با استفاده از همین اختیار می‌توانند سند تجاری را به دیگران منتقل سازند. هم‌چنین ممکن است شخص یا اشخاصی به‌عنوان ضامن صادرکننده سند تجاری یا ضامن هر یک از ظهرنویسان، پرداخت وجه سند تجاری را در سررسید آن ضمانت کنند.

ظهرنویسی و ضمانت در اسناد تجاری در صورتی دارای اعتبار قانونی است که اراده ظهرنویس یا ضامن به‌صورت کتبی و از طریق امضا در سند تجاری منعکس شود. هرچند ظهرنویس و ضامن هر دو دارای مسؤولیت تضامنی هستند و در صورت عدم پرداخت وجه سند تجاری در سررسید، دارنده می‌تواند به ظهرنویسان و ضامنان سند تجاری نیز مراجعه نماید امّا در عین حال، شرایط تحقّق مسؤولیت و بقای مسؤولیت این دو یکسان نیست؛ به عبارت ساده‌تر، ممکن است در مواردی دعوای دارنده علیه ضامن قابل‌پذیرش باشد امّا ظهرنویس دارای مسؤولیت نباشد و یا در مواردی عکس این قضیه صادق باشد. چنان‌چه ظهرنویس و ضامن به هنگام ظهرنویسی یا ضمانت، عباراتی را که حاکی از ظهرنویسی یا ضمانت است در سند تجاری قید کنند تشخیص این‌که امضا به چه عنوانی در پشت سند تجاری صورت گرفته است ساده خواهد بود امّا اگر ضامن یا ظهرنویسی بدون قید هیچ عبارتی تنها به امضا در پشت سند اکتفا نمایند این سؤال مطرح می‌شود که آیا امضای مزبور دلالت بر ظهرنویسی دارد یا حاکی از ضمانت است؟ این همان سؤال و اختلاف نظری است که همواره میان حقوق دانان و رویه قضایی ما وجود داشته است؛ برخلاف قانون تجارت فرانسه و نیز اسناد بین‌المللی مربوط به اسناد تجاری یعنی کنوانسیونهای ژنو ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ که امضای صرف در پشت اسناد تجاری را حاکی از ظهرنویسی می‌دانند و امضای صرف در روی سند تجاری را در صورتی‌که متعلّق به صادرکننده و نیز برات گیر (در برات) نباشد متعلق به ضامن می‌دانند.

قانون تجارت ما در خصوص شکل ضمانت و به‌ویژه این موضوع که امضای صرف در پشت سند تجاری حکایت از ظهرنویسی یا ضمانت می کند موضعی اعلام نکرده است. دسته ای از نویسندگان حقوقی و قضات، با سکوت قانون گذار، به‌طور مطلق امضای صرف و فاقد تصریح خاص را در همه موارد حاکی از ظهرنویسی می‌دانند و دسته‌ای دیگر نشان از ضمانت امضاکننده.

طرفداران نظر اوّل که امضای صرف در پشت اسناد تجاری را به‌عنوان ضمانت تلقّی کرده‌اند ازجمله به عرف که چنین امضاهایی را حاکی از ضمانت می‌داند استناد کرده‌اند. استدلال دیگر در تشخیص امضای پشت اسناد تجاری به‌عنوان ضمانت، استناد به صدر ماده ۲۴۶ قانون تجارت است که مقرّر می‌دارد: «ظهرنویسی باید به امضای ظهرنویس برسد…»؛ یعنی باید اوّل نوشته‌ای به‌عنوان ظهرنویسی در ظهر برات نوشته شود که حکایت از انتقال برات نماید و سپس این نوشته به امضای ظهرنویس رسیده باشد تا بتوان گفت ظهرنویسی به‌عمل‌آمده است. برخلاف چک که برابر زیر ماده ۳۱۲ قانون تجارت … ممکن است به‌صرف امضا در ظهر به دیگری منتقل شود. پس اگر ظهر برات فقط به امضای دارنده آن برسد و به دیگری داده شود صرف امضای بدون نوشته‌ای که دلالت بر انتقال برات به‌وسیله ظهرنویسی نماید بیانگر ضمانت خواهد بود نه بیانگر ظهرنویسی. سرانجام بعضی دیگر از نویسندگان، امضای مطلق پشت سند تجاری را حاکی از ضمانت امضاکننده دانسته‌اند با این استدلال که امضای پشت سند، در صورتی دلالت بر ظهرنویسی دارد که ثابت شود امضاکننده پشت سند، دارنده سند بوده و آن را به دیگری منتقل کرده است.

اداره حقوقی قوّه قضاییه نیز در نظریات مشورتی خود امضای پشت اسناد تجاری را حاکی از ضمانت امضاکننده دانسته است. از میان نظریه‌های اداره حقوقی در این خصوص می‌توان به نظریه مورخ ۱۵/۴/۱۳۵۱ اشاره نمود. به‌موجب این نظریه: «اگر شخص ثالثی ظهر سفته را بدون درج هرگونه مطلبی امضا نماید این امر ظهور در ضمانت امضاکننده دارد و در این صورت امضاکننده ظهر سفته با متعهد سفته، در مقابل دارنده سفته مسؤولیت تضامنی خواهند داشت و عبارت ذیل ماده ی ۲۴۹ قانون تجارت مؤیّد این مراتب است». در نظریه‌های دیگر اداره حقوقی نیز بر تلقی امضای صرف در پشت اسناد تجاری به‌عنوان ضمانت تأکید گردیده است.

اما در مقابل، بعضی دیگر از نویسندگان حقوقی، امضاهای فاقد تصریح خاص در پشت سند تجاری را حاکی از ظهرنویسی سند تجاری می‌دانند. طبق نظر یکی از مؤلفان حقوق تجارت، امضای پشت سند تجاری را باید به معنای ظهرنویسی سند دانست نه انتقال آن؛ زیرا «اگر صرف امضای ظهر برات را ضمانت تلقی کنیم مفاد ماده ۲۴۶ قانون تجارت را چگونه تعبیر خواهیم کرد؟ در واقع به‌موجب ماده مزبور، ظهرنویسی ممکن است بدون تاریخ و اسم کسی صورت گیرد که برات به او منتقل می‌شود یعنی به‌صرف امضای ظهر برات. هرگاه با چند امضا در ظهر برات مواجه شویم که متضمن هیچ مطلب دیگری نیست امضاهای مزبور را باید ظهرنویسی تلقی کنیم یا ضمانت؟ دیگر این‌که چگونه مضمون ٌعنه را باید شناخت؟ با این فرض که تشخیص مضمون عنه در تشخیص مسؤولیت ضامن مؤثر است… تا دلایل و قراین حکایت از ضمانت نکند، امضای صرف ظهر برات را باید ظهرنویسی تلقی کرد. این امر از بروز اشکالاتی که در بالا گفتیم جلوگیری می‌کند و علاوه بر آن به اعتبار برات می‌افزاید و گردش آن را تسهیل می کند. ظهرنویس مستقلاً مسؤول پرداخت برات بوده و با کلیه مسؤولان دیگر برات مسؤولیت تضامنی دارد». افزایش اعتبار سند تجاری و تقویت حقوق دارنده سند تجاری نیز دلیل یکی از نویسندگان در ترجیح دیدگاه دوّم بوده است. بعضی دیگر از حقوق دانان عقیده دارند که ضمانت باید با قید کلمه یا کلماتی که نشان از ضمانت امضاکننده دارد همراه باشد در غیر این صورت امضای صرف پشت سند تجاری دلالت بر ظهرنویسی دارد نه ضمانت. یکی دیگر از نویسندگان با توجه به معنای ظهرنویسی و این‌که عموماً این امر با امضای ظهرنویس در ظهر سند صورت می‌گیرد، امضای فاقد تصریح در پشت سند تجاری را دلیل ظهرنویسی دانسته است. سرانجام یکی دیگر از استادان حقوق تجارت، پس از بررسی شرایط شکلی ظهرنویسی و شرایط شکلی اعتبار ضمانت در اسناد تجارتی، دیدگاه دوّم که امضای پشت سند تجاری را حاکی از ظهرنویسی سند می‌داند صحیح تلقی می‌کند؛ زیرا علاوه بر این‌که در قانون تجاری ما نیز همانند مقرّرات بین‌المللی این اماره قانونی برقرار گردیده که امضای منعکس در ظهر اسناد متعلق به ظهرنویس است، مواد ۲۴۶ و ۳۱۲ قانون تجارت هم در مورد برات و سفته و هم در مورد چک اجازه داده‌اند که دارنده سند برای انتقال حقوق خود که ناشی از سند تجاری به دیگری است فقط به امضای در ظهر سند اکتفا نماید.

غیرازاین دو نظریه که امضاکننده پشت سند را به‌طور مطلق ضامن یا ظهرنویس سند تجاری می‌داند نظر سوّمی نیز وجود دارد که طبق آن باید توصیف دارنده سند تجاری از ماهیت امضای پشت سند تجاری مبنا قرار گیرد. مطابق این نظر «اگرچه در بسیاری موارد عملاً تفاوتی ندارد که امضای ساده، ضمانت تلقی شود و یا انتقال امّا در موارد معدودی که تفکیک این دو ضرورت دارد مراجعه به امارات مذکور در کنوانسیونهای ژنو صحیح به نظر نمی رسد؛ زیرا امارات، عموماً مبتنی بر عرف بوده و کاشف از اراده اشخاص هستند بنابراین اگر بخواهیم تفسیری به نفع دارنده سند داشته باشیم و بیشترین مسؤولیت را متوجه امضاکننده سند نماییم ممکن است چنین اظهارنظر کنیم که امضاکننده باید خلاف ادعای دارنده را ثابت نماید».

تشخیص امضای پشت اسناد تجاری به‌عنوان ظهرنویسی یا ضمانت، ازلحاظ عملی نیز همواره میان دادگاهها مایه اختلاف بوده است. در صورت نبود دلایل و تصریح به این‌که امضا به‌عنوان ظهرنویسی یا ضمانت صورت گرفته است هر مرجعی بنا به نظر انتخابی خود، در تمامی دعاوی امضاکننده پشت سند را حسب مورد ضامن یا ظهرنویس تلقی کرده و بر همین مبنا حکم دعوا را صادر نموده است.

برخی از مراجع قضایی، امضاهای پشت اسناد تجاری را حاکی از ظهرنویسی می‌دانند. از میان آرای صادرشده در این زمینه می‌توان به دادنامه شماره ی ۱۷۷۹ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۴ (پرونده ی کلاسه ی ۸۴/۸/۱۸۰۴) اشاره نمود. شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در این رأی که در تأیید رأی دادگاه بدوی صادرشده آورده است: «زیرا چک که جزء اسناد تجاری است مطابق ماده ی ۳۱۲ قانون تجارت با ظهرنویسی قابل‌انتقال است و چک به‌صرف امضا در ظهر آن به دیگری منتقل می‌شود». همین طور شعبه ۴۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران در رأی مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۶۶ (پرونده کلاسه ۶۶/۳۲۲) با تلقّی امضا به‌عنوان ظهرنویسی رأی داده است: «… ازآنجاکه خواهان در جلسه دادرسی اعلام داشته که خوانده به‌عنوان ضامن، چگونه سفته‌ را پشت نویسی نماییم؟ چک را ظهرنویسی کرده است و چون دلیلی بر ضامن بودن خوانده ارائه نداده و چک نیز حکایتی بر ضمانت خوانده نمی‌نماید و چون چک ظهرنویسی شده طبق مقرّرات، واخواست نگردیده است… بنابه مراتب فوق، دعوای مطروحه خواهان وارد نیست».

در مقابل، دسته‌ای دیگر از قضات، امضاهای فاقد تصریحِ خاص در پشت سند تجاری را دلالت بر ضمانت امضاکننده می‌دانند. به‌عنوان نمونه می‌توان به دادنامه شماره ۱۸۳۴ مورخ ۲۵/۱۱/۸۵ (پرونده کلاسه ۸۵۷/۸۵ ت / ۱۷) شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اشاره نمود. در این رأی که تلقی دادگاه بدوی از ظهرنویس بودن امضاکننده را نادرست دانسته و در نتیجه قرار رد دعوای دادگاه بدوی را نقض نموده است می خوانیم: «… زیرا خانم س.ج، ظهر پنج فقره سفته را بدون درج هرگونه مطلبی امضا نموده است و این امر ظهور در ضمانت دارد نه ظهرنویسی؛ بر این اساس نامبرده د ر مقابل دارنده سفته، مسؤولیت تضامنی خواهد داشت…».

شعبه ۳ دیوان عالی کشور نیز در دادنامه شماره ۴۵۷/۳ مورخ ۱/۸/۱۳۷۲، با نقض رأی دادگاه تالی که امضاکننده پشت سند را به‌عنوان ظهرنویس تلقی نموده است، تمایل خود را به تلقی امضای پشت سند تجاری به‌عنوان ضمانت منعکس کرده است. در رأی دیوان می‌خوانیم: «… در صورتی‌که شرکت مرقوم، موقعیت ظهرنویس را ندارد؛ چه آن‌که شخص اعم از حقیقی یا حقوقی بایستی دارنده سفته باشد اعم از این‌که متعهد له سفته باشد یا سفته‌ها به طریق ظهرنویسی به وی منتقل‌شده باشد تا بتواند با امضای ظهر سفته به‌عنوان ظهرنویس، سفته را به دیگری منتقل کند و حال آن‌که به دلالت مندرجات متن و ظهر سفته‌ها، شرکت تجدیدنظرخواه نه متعهد له سفته‌هاست و نه از طریق ظهرنویسی مالک سفته‌ها گردیده است که بتواند ظهرنویسی کند بلکه متعهد سفته‌ها شرکت کبریت… سهامی خاص است متعهد له هم شرکت سرمایه‌گذاری سازمان صنایع ملی ایران می‌باشد و شرکت نئوپان … به‌عنوان ضامن، ظهر سفته‌ها را امضا و پرداخت وجه سفته‌ها را ظاهراً به استناد سه فقره از سفته‌ها تضمین کرده است و ضامن است نه ظهرنویس. بنابه مراتب فوق به علت نقص رسیدگی، دادنامه تجدیدنظر خواسته … نقض می‌شود…».

در مقام داوری میان دو نظر ارائه‌شده باید گفت که هیچ‌یک از مواد قانون تجارت دلالت بر آن ندارند که امضای صرف پشت اسناد تجاری حاکی از ضمانت امضاکننده است یا دلالت بر ظهرنویسی وی دارد. در حال حاضر شاید بتوان گفت که چنان‌چه دلیلی که ضامن یا ظهرنویس بودن امضاکننده را نشان دهد وجود نداشته باشد توصیف دارنده سند تجاری از ماهیت امضای پشت سند مقدّم بر ادعای امضاکننده پشت سند می باشد؛ بنابراین اگر دلیلی بر این‌که امضا به چه عنوانی در پشت سند قیدشده است وجود نداشته باشد توصیف دارنده سند تجاری مبنی بر ظهرنویس یا ضامن بودن امضاکننده ملاک قرار می گیرد مگر این‌که امضاکننده خلاف این توصیف را به اثبات برساند. به‌هرحال لازم است قانون تجارت ما نیز همانند قانون تجارت فرانسه و اسناد بین المللی مربوط به اسناد تجاری که بدانها اشاره گردید صراحتاً اماره ای در خصوص این‌که امضای صرف پشت اسناد تجاری دلالت بر ظهرنویسی دارد یا ضمانت، وضع نماید. منبع: فصلنامه قضاوت شماره ۸۰

خشت اول اخلاق در فوتبال

خشت اول اخلاق در فوتبال

مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال نشستی با نمایندگان کمیته اخلاق برگزار کرد.

آقای تاج آنگونه که در سایت فدراسیون فوتبال آمده است جنابعالی در نشست هم اندیشی نمایندگان کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال برای حاضران سخنرانی کرده و بیان فرموده‌اید که:

«در کمیته اخلاق باید سند راهبردی داشته باشیم و باید با بررسی و گزارش نویسی و در نهایت ایجاد ۲۰ درصد مجازات، کاری کنیم که بی‌اخلاقی و فساد از فوتبال دور شود بر همین اساس باید آیین نامه اخلاقی ارائه شود، آموزش داده شود و در نهایت ترویج داده شود تا به هدفمان برسیم».

اولا فدراسیون فوتبال یک سند راهبردی دارد بنام اساسنامه که بند ۴ ماده ۶۲ آن می‌گوید اعضای ارکان قضایی و از جمله کمیته اخلاق را باید هیأت رئیسه، به مجمع عمومی فدراسیون فوتبال پیشنهاد کنند و مجمع عمومی فدراسیون فوتبال آنها را انتخاب کند.

آیا پس از ۸ آذرماه ۱۳۹۹ که اجرای اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال از آن تاریخ، الزامی بوده است اعضای ارکان قضایی را به مجمع عمومی فدراسیون فوتبال پیشنهاد داده‌اید؟

چه سندی راهبردی‌تر از اساسنامه فدراسیون فوتبال؟

مشخص فرمایید که آیا پیش از سخنرانی اخیر خود به تکالیف اساسنامه‌ای خود درباره استقرار کمیته اخلاق و انتخاب اعضای آن منطبق با اساسنامه جدید اقدامی صورت داده‌اید؟


ثانیا در نظر داشته باشید که بی‌اخلاقی و فساد با گزارش نویسی و افزایش ۲۰ درصدی مجازات‌ و همانند این‌ها از فوتبال دور نمی‌شود.

رئیس و اعضای هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال بایستی اساسنامه فدراسیون فوتبال را پیش روی خود بگذارند و ببینید در چند مورد به آن عمل نکرده‌اند مثلاً گزارشی به مردم بدهند و مشخص کنند که در چند مورد زیر راجع به اجرای اساسنامه فدراسیون فوتبال چکار کرده‌اند:

1️⃣ تشکیل مجمع برای تعیین اعضای ارکان قضایی (ماده ۶۲ اساسنامه)

2️⃣ تشکیل مجمع برای تعیین اعضای کمیته‌های انتخاباتی (ماده ۶۱ اساسنامه)

3️⃣ تشکیل مجمع عمومی برای تعیین اعضای کمیته حسابرسی (ماده ۶۰ اساسنامه)

4️⃣ تشکیل مجمع عمومی برای انتخاب اعضای رکن صدور مجوز اعم از هیات بدوی و هیات استیناف (ماده ۵۸ اساسنامه)

در پایان عرایضم دو پند بزرگان که در رفع فساد و بی‌اخلاقی در یک ساختار ، بسیار موثر است را یادآوری می‌کنم:

دلایل گرانی اخیر ارز از زبان وزیر اقتصاد/بانک مرکزی چه قولی داده است؟

دلایل گرانی اخیر ارز از زبان وزیر اقتصاد/بانک مرکزی چه قولی داده است؟

وزیر اقتصاد با بیان اینکه مالیات‌ستانی از شیوه‌های سنتی، ناکارآمد و پرفساد عبور کرده گفت: اقتصاد کشور تا پایان دولت سیزدهم، وارد فصلی جدید از مالیات ستانی و رهایی از بودجه نفتی می شود.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ، سید احسان خاندوزی طی سخنانی در نشست مشترک اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با مسئولان سازمان امور مالیاتی، قول داد، اقتصاد کشور تا پایان فعالیت دولت سیزدهم، وارد فصلی جدید از دوران مالیات ستانی و رهایی از بودجه مبتنی بر نفت خواهد شد.
وی در این نشست که در محل سازمان امور مالیاتی برگزار شد، برگزاری این گونه جلسات بین مجلس شورای اسلامی با سازمان امور مالیاتی به عنوان سازمانی که بسیار با مسئله بودجه ریزی مرتبط است را دارای تأثیرات بسیار مثبت و مهمی برای نظام بودجه ریزی کشور خواند.
وزیر اقتصاد با طرح درخواست از نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس برای کمک به پیشبرد و تداوم تحولی که از سال گذشته در بودجه نویسی شروع شده است، گفت: ما تلاش کرده ایم، مبتنی بر اعداد و ارقام و مستندات، نشان دهیم، سازمان امور مالیاتی به معنای واقعی کلمه، در مسیر تحول نظام مالیاتی و رهایی از اقتصاد نفتی، به عنوان خواسته سال‌های طولانی همه شما، در حال حرکت است.
وی با بیان اینکه این مسیر در گذشته خیلی کند طی می‌شد، عنوان کرد: خوشبختانه وقتی ما عملکرد سال اول فعالیت دولت سیزدهم را با سال پیش از آن و حتی سه یا چهار سال قبل‌تر مقایسه می‌کنیم، نشان دهنده این است که با سرعت خیلی زیادی در حوزه تامین درآمدهای بودجه از مالیات در حال حرکت هستیم.
خاندوزی با بیان اینکه جماعتی هستند که خوش ندارند، دولت به درآمدهای مالیاتی اتکاء داشته باشد، افزود: همچنین، متأسفانه یک فرهنگ دیرپا و مزمن هم در کشور وجود دارد که برخی فعالان اقتصادی، همواره سعی داشته اند، از پرداخت مالیات فرار کنند.
وی یادآور شد، البته این سخن به این معنا نیست که فقط درآمد بیشتری وصول کنیم؛ بلکه اساسا شیوه‌های شناسایی و اخذ مالیات را از روش‌های سنتی مبتنی بر مواجهه‌های پر فساد و ناکارآمد و کاملا ممیز محور گذشته را به نوع دیگری از مالیات ستانی تبدیل خواهیم کرد.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سؤال نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس درباره تلاطم‌های اخیر نرخ ارز اظهار داشت: از روز چهارشنبه هفته گذشته تا کنون، جلسات متعددی در دولت و بانک مرکزی با حضور مسئولان این بانک و وزرای مرتبط با حوزه واردات و صادرات برگزار شده و به شدت پیگیر این موضوع هستیم که هر چه سریع‌تر به نرخ‌هایی برگردیم که به لحاظ تعادل اقتصادی، نرخ‌های سالم و واقعی تری هستند.
وی تصریح کرد: برخی التهابات کشور و نیز فضای رسانه‌ای که با ایجاد جو روانی، صاحبان سرمایه را ترغیب به تبدیل پول‌های خود به دلار می‌کنند در افزایش قیمت ارز تأثیر گذار هستند.
خاندوزی یادآور شد: درست است که کلا ممکن است چند هزار نفر بیشتر تحت تأثیر این فضا قرار نگیرند، اما بخاطر کم عمقی بازار ها، ورود و خروج روزانه چند صد میلیارد تومان نیز می‌تواند آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: به نظر من مسئله مهم این است که بتوانیم بر این نا آرامی‌ها و نا اطمینانی‌های ذهنی نسبت به آینده اقتصاد غلبه کنیم.
خاندوزی با اعلام اینکه اتفاقات اخیر منجر به نوعی نااطمینانی و موج تبدیل دارایی‌ها به ارز و خروج از کشور شد، تأکید کرد: این در حالی است که اقتصاد ایران کاملا پایدار بوده و در مسیر مهار تورم حرکت می‌کند و ما باید تلاش مان را صرف پاک کردن هراسی کنیم که بیهوده در ذهن فعالان اقتصادی پیدا شده است؛ ضمن اینکه بانک مرکزی هم وعده داده ظرف حداکثر چند روز آینده، شرایط ارز را به قبل برگرداند.

وکیل متخصص دعاوی سفته

امروزه اسناد تجاری در داد و ستد های تجاری اهمیت وافری دارند. شما نیز معمولا نام این اسناد را شنیده اید و در مواردی نیز از آن برای انجام امور خود استفاده کرده اید. منظور از اسناد تجاری اسنادی هستند که در مبادلات تجاری به کار می روند مانند برات، سفته، چک، اوراق سهام و اوراق قرضه و ضمانت نامه بانکی و… در مفهوم دیگری اسناد تجاری،جانشین پول و ابزار پرداخت هستند در این مفهوم اسناد تجاری به سه سند، برات، چک و سفته محدود می شوند این اسناد اصولا نقش مهمی در افزایش سرعت مبادلات تجاری ایفا می کنند .در این مقاله به این سوال پاسخ می دهیم که سفته چیست و همچنین قواعد ناظر به آن و تفاوت سفته با چک و به همین ترتیب تفاوت سفته با برات و مزایای سفته و نقش وکیل متخصص دعاوی سفته را بررسی می کنیم.

تفاوت چک و سفته / تفاوت برات و سفته

سفته چیست؟

سفته که نام دیگر آن فته طلب است یک سند تجاری مهم می باشد که به موجب آن شخص امضا کننده ،تعهد می کند تا مبلغی را در زمان معین و یا هر وقت که حامل یا شخصی که سفته را در اختیار دارد آن مبلغ را طلب کند به او بپردازد .امروزه اگرچه با ظهور چک، سفته جایگاه اولیه ی خود را از دست داده است اما همچنان به عنوان یک سند تجاری از مزایای خاص قانونی برخوردار است و به خصوص امروزه از آن به عنوان سندی برای تضمین و حسن انجام کار در قرارداد های استخدامی به کار برده می شود. سفته نیز همانند چک دارای طرفینی می باشد که در ادامه بررسی می کنیم .در این خصوص می توانید با وکیل متخصص دعاوی سفته مشورت کنید.

طرفین سفته

به طور کلی برای صدور و تادیه وجه سفته با اشخاص زیر سر و کار داریم:

۱-صادر کننده سفته: صادر کننده ی سفته شخصی است که آن را صادر کرده و به دیگری تقدیم می کند تا چگونه سفته‌ را پشت نویسی نماییم؟ این شخص وجه آن را در زمان لازم وصول کند.

۲-دارنده ی سفته: دارنده ی سفته شخصی است که در حال حاضر سفته در اختیار او می باشد و می تواند با رجوع به صادر کننده ی سفته وجه آن را دریافت کند .

۳-ظهر نویس: ظهر نویس شخصی است که سابقا دارنده ی سفته بوده است و او سفته را به شخص دیگری منتقل کرده است و در حال حاضر دارنده ی سفته نمی باشد.

سر رسید تادیه وجه سفته

مطابق با ماده ی ۳۰۷ قانون تجارت سررسید تادیه وجه سفته به صورت زیر است:

تاریخ معین: در این حالت در تاریخی که روی سفته مشخص شده است فقط امکان مطالبه ی وجه سفته وجود دارد برای مثال تاریخ تادیه وجه سفته ۱۷/۳/۱۴۰۰ مشخص شده است بنابراین تنها در این تاریخ می توان وجه سفته را از صادر کننده مطالبه کرد .

عندالمطالبه: در این صورت مقرر می شود که هر زمان که دارنده ی سفته بخواهد می تواند به صادر کننده مراجعه کند و وجه سفته را از او مطالبه کند .

مزایای استفاده از سفته

استفاده از سفته به عنوان یک سند تجاری دارای مزایایی به شرح زیر است:

کاهش جا به جایی اسکناس و حجم پول نقد در گردش

۱-وسیله ای مناسب برای پرداخت و کسب اعتبار

۲-قابلیت انتقال و ظهر نویسی به دیگران

۳-مسئولیت تضامنی امضا کنندگان برات به این معنا که هر یک از امضا کنندگان برات برای پرداخت تمام مبلغ مندرج در برات در مقابل دارنده مسئولیت دارند و چنانچه در سر رسید سند نتواند وجه آن را از بدهکاران وصول نماید به هر یک از صادر کننده، ظهر نویس، ضامن و براتگیر می تواند مراجعه کند .در این خصوص می توانید با وکیل متخصص دعاوی سفته در تماس باشید.

۴-درصورت عدم پرداخت وجه برات دارنده می تواند علاوه بر اقامه ی دعوا برای مطالبه ی مبلغ اصلی، درخواست صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نیز بنماید .

۵-امکان درخواست تامین خواسته و توقیف اموال بدهکار بدون سپردن هر گونه مبلغی بابت خسارت احتمالی به صندوق دادگستری .

۶-استفاده ی بانک ها از سفته برای تضمین پرداخت وام از وام گیرنده

تنظیم سفته

سفته در درجه ی اول نیازمند امضا یا مهر صادر کننده ی آن است و پس از آن نیازمند تاریخ صدور می باشد علاوه بر این، یک سفته برای آن که به طور صحیح تنظیم شود نیازمند آن است که اطلاعات زیر در آن ثبت شود. طبیعتا مشورت با وکیل متخصص دعاوی سفته در خصوص نحوه تنظیم سفته بسیار موثر خواهد بود.

۱-مبلغی که باید پرداخت شود.

۲-نام و نام خانوادگی گیرنده وجه و دارنده سفته

۳-تاریخ پرداخت وجه

۴-نام و نام خانوادگی صادر کننده ی سفته

۵موعد پرداخت وجه سفته

۶محل پرداخت سفته

سفته در وجه حامل

همانگونه که گفته شد یکی از شرایط لازم برای تنظیم یک سفته به طور صحیح، آن است که نام و نام خانوادگی گیرنده ی وجه سفته در آن آورده شود اما این امر در حالتی است که سفته برای شخص معینی صادر شود اما مطابق با قانون سفته می تواند به نام شخص معینی نباشد در این صورت به جای نام او عبارت «در وجه حامل» قید می شود. بنابراین در صورتی که نام خانوادگی یک شخص معین نوشته شود این شخص طلبکار می شود و در غیر این صورت هر کسی که سفته را در اختیار داشته باشد طلبکار محسوب می شود و می تواند در سر رسید سفته مبلغ آن را طلب کند .در این‌ زمینه می توانید با وکیل متخصص دعاوی سفته مشورت کنید.

سفته چیست ؟ مزایای سفته شامل چه مواردی می شود؟

ظهر نویسی سفته

اگر بخواهیم به طور خلاصه بگوییم ظهرنویسی سفته چیست ؟ می توانیم بگوییم که ظهرنویسی در لغت به معنای نوشتن پشت سند است این عمل در سفته ممکن است به طور کلی برای سه منظور صورت گیرد گاهی هدف از ظهرنویسی سفته انتقال آن به شخص دیگری می باشد و گاهی هدف ،دادن وکالت به شخص دیگری جهت وصول وجه سفته است و گاهی هدف از ظهر نویسی سفته به قصد تضمین است .

ظهر نویسی سفته برای انتقال: اگر منظور از ظهر نویسی انتقال حقوق دارنده ی فعلی سند به دیگری باشد، ظهرنویسی برای انتقال محسوب می شود .در واقع در این حالت مالکیت سفته به شخص دیگری منتقل می شود. توجه داشته باشید که هر گاه سفته ای ظهر نویسی می شود در درجه ی اول به معنای پشت نویسی سفته برای انتقال است وااگراز پشت نویسی سفته هدف دیگری منظور است باید حتما قید شود.

ظهر نویسی سفته برای وکالت در وصول: در ظهر نویسی به عنوان وکالت، ظهر نویس قصد انتقال حقوق سفته را ندارد بلکه شخص دیگری را برای وصول وجه سفته وکیل خود می کند. اگر ظهر نویسی به عنوان وکالت در وصول باشد باید به آن تصریح شود .

ظهر نویسی سفته به عنوان وثیقه یا تضمین: منظور از ظهر نویسی سفته برای وثیقه این است که در پشت سفته در کنار امضای ظهرنویس عباراتی مانند به عنوان رهن یا برای گرو قید شود با این هدف که اگر ظهر نویس بدهی خود را نپردازد دارنده ی سفنه این حق را داشته باشد که بدهی او را از محل سفته وصول کند .

وصول وجه سفته

در صورتی که دارنده ی سفته وجه سفته را در تاریخ سر رسید از صادر کننده مطالبه کند و صادر کننده وجه سفته را پرداخت نکند در این حالت مطابق با قانون امتناع از تادیه وجه سفته باید در ظرف ده روز از تاریخ سر رسید به وسیله ی نوشته ای که اعتراض عدم تادیه نامیده می شود باید معلوم شود .دارنده ی برات باید ظرف ده روز از تاریخ اعتراض عدم تادیه، عدم تادیه را به وسیله ی اظهارنامه ی رسمی به کسی که برات را به او واگذار کرده است اطلاع دهد.دادگاه صالح برای اقامه ی دعوا هر یک از دو دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده، محل ایجاد تعهد یا محل اجرای تعهد می باشد .طبیعتا وکیل متخصص دعاوی سفته با سال ها تجربه در زمینه وصول وجه چک می تواند راهنمای شما باشد.

اقامه ی این اعتراض در اصطلاح حقوقی واخواست نامیده می شود. واخواست سفته دارای مزایای خاصی است که تنها اسناد تجاری مانند سفته و چک از آن برخوردارند. واخواست در برگه های چاپی که از طرف وزارت دادگستری تهیه شده است نوشته می شود. علاوه بر این بانک ها نیز واخواست نامه چاپی مخصوص دارند در واخواست رونوشت کامل سفته نوشته می شود و دستور پرداخت وجه سفته که به وسیله ی دادگاه صورت می گیرد آورده می شود . برای این کار می توانید با یک وکیل حقوقی خوب یا وکیل مطالبه سفته مشورت کنید تا راهنمایی های لازم را به شما بدهد

وکیل متخصص دعاوی سفته

طرح دعوای مطالبه سفته حضور وکیل مطالبه سفته متخصص را می طلبد‌. وکیل سفته با احاطه و اشراف کامل به قوانین مطالبه سفته و نحوه اقامه دعوا مطالبه سفته می تواند یاری رسان شما باشد. در انتخاب وکیل مطالبه سفته توجه به تخصص و مهارت او در زمینه اسناد تجاری بسیار دارای اهمیت است.

به طور کلی مبدا مهلت برای تقدیم دادخواست، تاریخ اعتراض عدم تادیه می باشد. بر این اساس اگر محل تادیه ایران باشد اقامه ی دعوا باید ظرف یک سال از تاریخ اعتراض عدم تادیه صورت گیرد و اگر محل تادیه خارج باشد اقامه ی دعوا باید ظرف دو سال از تاریخ اعتراض عدم تادیه صورت گیرد. برای استفاده از مسئولیت تضامنی پشت نویس ها دارنده ی سفته باید ظرف یک سال از تاریخ واخواست، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم کند .بنابراین اگر دارنده ی سفته به این وظیفه ی قانونی عمل نکند دعوای او علیه ظهرنویسان پذیرفته نمی شود . در این زمینه مشورت با وکیل مطالبه سفته می تواند راهگشا باشد.

تفاوت چک و سفته

۱-یکی از مزایای چک نسبت به سفته که باعث تفاوت چک و سفته می شود، قابلیت تعقیب کیفری آن است در حالی که سفته تنها به لحاظ حقوقی قابلیت طرح دعوا دارد اما صدور چک بلامحل چندان در نظر قانون گذار اهمیت داشته است که آن را جرم تلقی کرده است .

۲- تفاوت دیگر چک و سفته آن است که برای مطالبه ی وجه سفته تنها می توان از طریق دادگاه اقدام کرد در حالی که برای وصول وجه چک می توان بدون مراجعه به دادگاه از طریق اداره ی ثبت نسبت به وصول آن اقدام کرد زیرا چک به عنوان تنها سند عادی لازم الاجرا شناخته می شود .

۳-از مزایای سفته نسبت به چک دسترسی آسان به آن است به طوری که حتی در دکه های روزنامه فروشی می توان سفته را تهیه کرد البته دریافت سفته از بانک خطر جعلی بودن آن را کاهش می دهد اما دریافت دسته چک نیازمند بررسی عدم سوء سابقه ی چک برگشتی و … است .

۴-از مزایای دیگر چک نسبت به سفته آن است که صدور گواهی عدم پرداخت در چک تقریبا بدون هزینه است در حالی که در سفته درصدی از وجه سفته به عنوان هزینه واخواست باید پرداخت شود .

۵خسارت تاخیر تادیه در چک به دلیل مصوبه ی خاص مجمع تشخیص مصلحت نظام از تاریخ سررسید چک محاسبه می شود ولی در سفته از تاریخ تقاضا محاسبه می شود .

۶امضای چک قابل انکار نیست ولی امضای سفته قابل انکار است صادر کننده ی چک چگونه سفته‌ را پشت نویسی نماییم؟ تنها برای اثبات عدم انتساب امضای چک به خود باید شکایت کیفری سرقت یا جعل و مفقودی و … طرح کند ولی صادرکننده ی سفته می تواند امضای ذیل سفته را انکار کند .

۷-یکی از مزایای سفته نسبت به چک این است که دادگاه نمی تواند دادخواست اعسار صادر کننده ی سفته را قبول کند زیرا مطابق با ماده ی ۲۶۹ قانون تجارت محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تادیه وجه برات مهلتی بدهند و از آنجا که مقررات برات در مورد سفته نیزاجرا می شود می توان این مزیت را برای سفته نسبت به چک قائل شد .

نتیجه گیری وکیل متخصص دعاوی سفته

در این مقاله به این سوال پاسخ دادیم که سفته چیست و سپس به بررسی قوانین ناظر بر آن پرداختیم. به عبارتی سفته یکی از مهم ترین اسناد تجاری می باشد علاوه بر این در معاملات و مبادلات از وسایل مهم پرداخت و کسب اعتبار به شمار می رود. گاهی حتی از سفته برای تضمین حسن انجام کار در قرارداد های استخدامی استفاده می شود. سفته در مفهوم حقوقی آن سندی تجاری است که به موجب آن شخصی به عنوان امضا کننده ی سفته تعهد می کند تا مبلغ مندرج در سفته را در موعد مقرر به گیرنده ی سفته پرداخت کند بنابراین سفته یک سند تعهد پرداخت محسوب می شود .

برات و چک و سفته علی رغم شباهت هایی که با یکدیگر دارند تفاوت های مهمی نیز دارند که در این مقاله تفاوت چک و سفته و همچنین تفاوت برات با سفته را بررسی کردیم. شاید بتوانیم به عنوان یکی از معایب سفته نسبت به چک دارد نبودن امتیازات خاص کیفری آن باشد اما در هر حال استفاده از سفته در دنیای امروز مزایای خاص تجاری دارد که افراد را برای استفاده از آن در معاملات خود ترغیب می کند .

شما می توانید برای آگاهی از نحوه وصول وجه سفته و مقررات ناظر بر آن با وکیل متخصص دعاوی سفته موسسه حقوقی صدرا مشورت کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.