تسویه معاملات در بورس به چه معناست؟


یوهان کرویف در کنار گواردیولای جوان سالهای دور بارسلونا

تقسیم به نسبت

فرض کنید شخصی بابت انجام معامله و یا قراردادی به شما چند بدهی داشته باشد و شما از او از چند بابت طلب داشته باشید. شما بستانکار هستید و طرف معامله بدهکار که تاکنون برای وفای به عهد و تأدیه دیون خود، پرداخت هایی به شما داشته است، بدون آنکه مشخص نماید مبالغ پرداختی را برای تأدیه کدام بدهی اش پرداخت کرده است. حال پرسش این است که اگر بین بدهکار و بستانکار در مورد این موضوع که مبالغ پرداخت شده بابت کدام بدهی بوده، اختلافی پیش بیاید، این ابهام و اختلاف نظر میان بدهکار و بستانکار از نظر حقوقی و قانونی چگونه حل شدنی است؟ آیا در این ابهام حقوقی بایستی ادعای بدهکار را پذیرفت یا ادعای بستانکار را؟ به عنوان مثال، فروشنده لوازم خانگی، یک دستگاه تلویزیون و یک دستگاه یخچال و یک دستگاه اجاق گاز به خریدار فروخته است و بابت تمام یا بخشی از بهای این کالاها از خریدار طلب تسویه معاملات در بورس به چه معناست؟ دارد. خریدار نیز متناوبا پرداخت هایی به فروشنده داشته، ولی مشخص نکرده است که این پرداخت ها بابت بهای یخچال بوده یا بهای تلویزیون و یا بابت بهای اجاق گاز؟ در این صورت، این اختلاف نظر بین فروشنده و خریدار با چه معیاری قابل حل خواهد بود؟

ماده 282 قانون مدنی در این مورد می گوید: «اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد، تشخیص اینکه تأدیه از بابت کدام دین است، با مدیون می باشد.» این قانون به زبان ساده بدان معناست که در این گونه موارد باید حرف بدهکار را شنید و براساس اعلام وی اقدام کرد و دفاتر مالی را تنظیم نمود. در امور بانکی اما این موضوع قدری متفاوت است. بنا بر روال کار بانک ها، اجزای ریالی تسهیلات بانکی در ابتدای کار متشکل از اصل تسهیلات به اضافه سود آن است. در صورت معوق شدن تسهیلات، جرائم تاخیر نیز به بدهی تسهیلات گیرنده اضافه خواهد شد. همچنین اضافه شدن هزینه اقدامات قضایی و ثبتی بانک ها برای وصول مطالبات معوق نیز تسویه معاملات در بورس به چه معناست؟ در این گونه موارد، دور از انتظار نیست. بنابراین تمامی این اقلام مطالبات بانک، بدهی تسهیلات گیرنده محسوب می شوند، اما هر تسهیلات یک دفترچه اقساط دارد که تسهیلات گیرنده بایستی هر ماه قسط تسهیلات را به بانک پرداخت کند. اقساط فقط یک مبلغ است و به اجزا (اصل تسهیلات و سود و جرایم) تفکیک نمی شود. پرسشی که در این زمینه مطرح می شود، این است که اگر به عنوان مثال، تسهیلات گیرنده مدعی شود پرداختی های وی کلا اصل تسهیلات بوده و قصد پرداخت سود تسهیلات و یا جرایم تأخیر را نداشته است، در این صورت، تکلیف چیست؟ آیا موضع بانک را باید پذیرفت یا ادعای تسهیلات گیرنده بدهکار را؟

تقسیم به نسبت

در دهه 60 تا اواسط دهه 80 برای حل این مشکل و پیشگیری از اختلاف نظر بین بانک ها و تسهیلات گیرندگان در این زمینه معمولا شرطی در قرارداده‎ های بانکی بدین مضمون درج می شد: «تسهیلات گیرنده پذیرفت که هر پرداختی که انجام می دهد بابت سود، جرائم تأخیر سایر مطالبات بانک منظور خواهد شد. پس از تسویه این مبالغ، پرداختی های بعدی بابت اصل مبلغ تسهیلات محاسبه می شود.» با این شرط قراردادی، تسهیلات گیرنده هر پرداختی انجام می داد در دفاتر مالی بانک در ابتدا به عنوان تأدیه بدهی سود و جرائم تاخیر محسوب و محاسبه می شد. با این ترفند در صورت تاخیر در پرداخت اقساط تسهیلات بانک ها، بدهی بابت اصل مبلغ تسهیلات همواره باقی بود و به بدهی باقی مانده جریمه تاخیر تعلق می گرفت؛ پدیده ای که در عرف به عنوان «بهره مرکب» شناخته شده و انصافا از نظر حقوقی، شرطی بسیار غیرعادلانه نسبت به تسهیلات گیرندگان به شمار می رود.

بانک مرکزی اما در مردادماه 1388 با صدور بخشنامه ای، راهکاری جدید و منصفانه برای این موضوع طراحی نمود. در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: «مبالغ پرداختی از سوی مشتریان بعد از سررسید تسهیلات اعطایی بین سه جزء اصل تسهیلات، سود (در عقود مشارکتی، فواید مترتب بر اصل) و وجه التزام تأخیر تأدیه دین، تسهیم بالنسبه گردد.» بانک مرکزی تأکید کرده است که مفاد این مصوبه باید در قراردادهای بانکی لحاظ گردد. در فرمت قراردادهای انواع تسهیلات بانکی که در اجرای تبصره ذیل ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوب 16 بهمن ماه 1390، توسط بانک مرکزی طراحی و به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده نیز این شرط درج شده است: «هرگونه وجوهی که پس از سررسید یا به تعویق افتادن مطالبات این قرارداد به بانک/مؤسسه اعتباری پرداخت و یا از حساب ها و اموال و اسناد برداشت می شود، ابتدا بابت هزینه های قانونی منظور شده و مابقی بین سه جزء مانده اصل تسهیلات، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین، تسهیم بالنسبه می شود.»

به هر حال، همه بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در حال حاضر موظف هستند که هر پرداخت تسهیلات گیرنده را به نسبت مساوی به عنوان تأدیه بدهی وی به بانک بابت اصل تسهیلات، سود تسهیلات در صورت تعلق جریمه تأخیر بابت جرائم تأخیر محاسبه و منظور نمایند و به میزان مبالغ پرداختی بدهکار به بانک، بدهی وی را کاهش دهند. مضافا در صورت درخواست مشتری می بایستی اقلام مورداشاره شامل اصل سود تسهیلات و جرائم تأخیر سایر مطالبات را به تفکیک به مشتری ارائه دهند. به این ترتیب، در کنار الزام بانک ها به تحویل یک نسخه از قرارداد به تسهیلات گیرنده، راهنین، ضامن و سایر متعهدین تسهیلات توازن منصفانه حقوق قراردادی بین بانک ها و مشتریان تا حدود زیادی برقرار خواهد شد و مشکلات واحدهای حقوقی وصول مطالبات بانک ها در موارد پیش گفته، کاهش خواهد یافت.

در مجموع همیشه اعتقاد داشته ام که در امور بانکی، پیشگیری مقدم بر درمان است. به همین جهت بایستی بین حقوق و تعهدات قراردادی مشتریان و بانک ها حتی ‎المقدور نوعی توازن حقوقی وجود داشته باشد تا از اجحاف حقوقی بانک ها به مشتریان و همچنین از پیمان ‎شکنی تسهیلات گیرندگان برای ایفای تعهدات مالی در مقابل بانک ها پیشگیری شود. امید می رود همکاران محترم شعب بانک ها، مشتری مداری کنند و موضوع تقسیم به نسبت در پرداختی های مشتریان را رعایت کرده و در حساب ها و دفاتر مالی بانک ها منظور نمایند. جذب و حفظ مشتری، جزو ضروریات صنعت بانکداری است.

ابهامات در فرآیند تسویه

آیدین علایی فعال بازار سرمایه ابزار مشتقه به معنای ساده به قراردادی گفته می‌شود که قیمت آن بر مبنای دارایی یا رویدادی به نام دارایی یا رویداد پایه تعیین خواهد شد.

ابهامات در فرآیند تسویه

تاریخ ابزار مشتقات با تعریف تئوریک یاد شده به زمان قرون وسطا و بین‌النهرین برمی‌گردد. گفته می‌شود در آن زمان پادشاه طی حکم حکومتی اربابان (صاحبان زمین) را مجاب می‌کرد تا طلب خود را از کشاورز در صورت عدم بارندگی کافی(رویداد) و در نتیجه برداشت نامناسب محصول به کشاورز ببخشند. در واقع این حکم حکومتی در ادبیات مالی مانند قرارداد اختیار فروشی است که از طرف پادشاه به کشاورزان داده شده است. با گذشت زمان نیاز مبرا شدن از عدم قطعیت‌ها و پوشش ریسک بیش از پیش شد و به پیشرفت در قراردادها انجامید و در قرن بیستم به اوج خود رسید.

به‌طور کلی معمول‌ترین ابزارهای مشتقه عبارتند از: ۱- قراردادهای اختیار معامله ۲- پیمان آتی ۳- قراردادهای آتی ۴- قراردادهای سوآپ.

هر کدام از انواع ابزار قید شده می‌توانند بر مبنای دارایی یا رویداد مختلفی تعریف شوند که رایج‌ترین آنها ابزارهای وابسته به سهام، وابسته به شاخص، وابسته به ارز، وابسته به کالاها و وابسته به بهره هستند.

فواید و معایب

بیشترین استفاده ابزار مشتقه مالی در مدیریت ریسک است؛ توانایی خرید و فروش آینده این امکان را به فعالان اقتصادی می‌دهد تا در برابر فراز و نشیب‌های غیر قابل پیش‌بینی آینده اقتصادی خود را بیمه کنند. به‌طور مثال کشاورز می‌تواند با مراجعه به بازار قرارداد آتی گندم از قیمت گندم تحویل ۱۲ ماه آینده باخبر شود. به این ترتیب امکان دارد گندمی را که هنوز کاشت نشده در آن بازار تحت عنوان فروش قرارداد آتی گندم با نرخ مشخص به فروش برساند. در این‌صورت کشاورز می‌تواند با برنامه‌ریزی مناسب، هزینه سود مورد انتظار خود را ورای اینکه قیمت گندم در زمان تحویل محصول چقدر خواهد بود، شناسایی کند.

همچون تمامی آفریده‌های بشریت درصورت سوءاستفاده و سوءمدیریت ابزار تسویه معاملات در بورس به چه معناست؟ مشتقه مالی نیز می‌توانند عواقب جبران نشدنی برای اقتصاد داشته باشند. کمتر فعال مالی هست که جمله معروف وارن بافت را در مورد مشتقات مالی در سال ۲۰۰۸ از یاد ببرد که این ابزار را سلاح کشتار جمعی مالی نامید. به‌طور کلی بازار ابزار مشتقه ذاتا پر نوسان است، چرا که مبلغ مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری کم و تعداد فعالان زیاد است. به‌طوری‌که در صورت کم عمق بودن بازار و اعمال محدودیت‌های متعدد می‌تواند به راحتی دچار market failure شود.

از سوی دیگر به دلیل ماهیت سفته بازانه امکان دستکاری در قیمت در این بازارها بسیار بالا است؛ فعالیت افراد غیر متخصص در اینگونه بازارها با ریسک بسیار بالایی همراه است. زیرا به دلیل استفاده از اهرم ذاتی در قرارداد احتمال وقوع ورشکستگی بسیار بالاتر از بازارهای نقدی است.

ارزش ذاتی بازار ابزار مشتقه در کل جهان در پایان سال ۲۰۱۷ رقمی در حدود ۵۴۲ تریلیون دلار بوده است. اما در دنیای ابزارها، توجه به اعداد ارزش ذاتی می‌تواند گمراه‌کننده باشد. چرا که در واقع این میزان پول هیچ‌گاه جابه‌جا نمی‌شود. بر اساس آخرین آمارهای بانک پایاپای بین‌المللی ارزش بازاری قراردادهای مشتقه حدود ۱۳ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۷ بوده است. در این میان بیشترین سهم از ارزش ذاتی بازار ابزار مشتقه را قراردادهای وابسته به بهره (۸۰ درصد) و قراردادهای وابسته به ارز (۱۶ درصد) در سال ۲۰۱۷ داشتند. در ایران بازار ابزار مشتقه محدود به قراردادهای آتی روی سکه تمام بهار آزادی و زعفران و قراردادهای اختیار خرید و اختیار فروش روی ۱۳(۸ مورد مربوط به اوراق تبعی است و عملا معاملات خرد روی ۵ نماد صورت می‌گیرد) نماد بورسی بوده که اخیرا معاملات آتی سکه نیز متوقف شده است. ناگفته پیداست که بازار ابزار مشتقه ایران نه از لحاظ تنوع ابزار و نه از لحاظ حجم با دنیا قابل قیاس نیست. از طرفی عدم درک و آشنایی کامل و درست از بازار مشتقه از سوی سرمایه‌گذاران و بازیگران بزرگ بازارهای مالی و عدم ثبات قوانین و سیاست‌گذاری مناسب مسوولان سازمان بورس و بورس کالا باعث شده تا این بازار هیچ وقت پا نگیرد.

در باب چند قرارداد اختیار وابسته به سهام که در بورس اوراق بهادار تهران قابل معامله هستند نیز متاسفانه شرایط مناسبی را شاهد نیستیم. در حال‌حاضر تنها یک سامانه معاملات برخط امکان خرید و فروش قرارداد اختیار را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند و حتی ایستگاه‌های معاملاتی کارگزاران نیز قابلیت معامله این قراردادها را ندارند. این محدودیت‌ها از عمق بازار به‌شدت کاسته است. این به آن معناست که از بین تقریبا ۱۱۰ کارگزار فعال در بازار سرمایه تنها مشتریان ۲۳ کارگزاری توانایی فعالیت در بازار ابزار مشتقه بورس تهران را دارند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری،‌ شرکت‌های سرمایه‌گذاری و به‌طور کل سرمایه‌گذاران حقوقی در این بازار فعالیت ندارند. این وظیفه سازمان بورس است تا با تدوین دستورالعمل یا اصلاح دستورالعمل‌های جاری خود آنها را تشویق به فعالیت در این بازارکند. به‌عنوان نمونه صندوق‌های با درآمد ثابت می‌توانند تا سقف حداکثر ۱۵درصد از خالص ارزش دارایی صندوق را در سهام سرمایه‌گذاری کنند، سازمان بورس می‌تواند فروش قرارداد اختیار خرید یا خرید قرارداد اختیار فروش را به‌عنوان پوشش ریسک مورد تایید قراردهد و به این نوع از صندوق‌ها اجازه دهد تا به شرط استفاده از پوشش‌های ریسک مذکور بیش از ۱۵درصد از خالص ارزش دارایی صندوق را در بازار سهام سرمایه‌گذاری کنند. در این‌صورت حداقل در یک طرف از این قراردادها شاهد تعمیق سفارش خواهیم بود.

مورد بعدی مبحث تسویه قراردادها است؛ شاید بازار مشتقه ایران جزو معدود بازارهایی باشد که فرآیند تسویه آن به‌صورت خودکار نیست. این به آن معناست که خریدار و فروشنده در ساعتی از روز تسویه با ورود به سامانه معاملات برخط اقدام به انتخاب گزینه تسویه نقدی یا تسویه فیزیکی کنند. در صورتی که هر یک از طرفین گزینه تسویه نقدی را نپذیرند، مجددا هر دو طرف در روز کاری بعدی باید به سامانه معاملات برخط رجوع کند و گزینه تسویه فیزیکی را انتخاب و ارسال کند. زمان تعیین شده جهت ارسال درخواست تسویه نقدی و فیزیکی از طریق سامانه برخط ۱۵ دقیقه است و ساعت دقیقی از سوی مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس به سرمایه‌گذاران اعلام نمی‌شود.

پیشنهاد می‌شود با توجه به عدم دسترسی به سیستم معاملات برخط یا بروز اشکالات فنی اعم از اختلال در سرویس اینترنت یا سرورهای شرکت‌های نرم افزاری و امثال اینگونه اختلالات که به کرات رخ می‌دهد، برای جلوگیری از ضرر و زیان سرمایه‌گذاران و حفظ منافع فعالان این بازار مهلت ارسال درخواست‌ها افزایش یابد. در رویه فعلی تسویه قراردادهای اختیار خرید و فروش تسویه فیزیکی یک روز پس از پایان مهلت تسویه نقدی امکان پذیر است. حال آنکه در صورت عدم موافقت فروشنده اختیار خرید برای اعمال تسویه نقدی، عملا امکان تجهیز منابع مالی مورد نیاز تسویه فیزیکی برای خریدار اختیار خرید بسیار دشوار خواهد بود. پیشنهاد می‌شود فاصله زمانی بین پایان مهلت تسویه نقدی و شروع مهلت تسویه فیزیکی افزایش یابد.

بورس کانال 1.3 میلیون واحدی را از دست داد - ریزش شدید شاخص کل

سرویس اقتصادی - شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز با کاهش ۱۲ هزار و ۱۶۵ واحد همراه شد.

به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از همشهری - شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران امروز در پایان معاملات با کاهش ۱۲ هزار و ۱۶۵ واحد به رقم یک میلیون و ۲۹۶ هزار و ۷۹۴ واحد رسید و به این ترتیب کانال ۱.۳ میلیون واحدی را از دست داد.

همچنین شاخص کل با معیار هموزن با کاهش ۱۲۹۸ واحد به رقم ۳۷۷ هزار و ۶۹۶ واحد رسید.

ارزش بازار در بورس تهران به رقم ۴ میلیون و ۸۱۲ هزار میلیارد تومان رسید. معامله گران امروز بیش از ۴.۷ میلیارد سهام حق تقدم و اوراق مالی در قالب ۲۳۴ هزار معامله و به ارزش ۲ هزار و ۳۲۵ میلیارد تومان داد و ستد کردند.

امروز همه شاخص های بورس قرمز شدند، به گونه ای که شاخص کل و شاخص قیمت با نگاه وزنی ارزشی ۰.۹۳ درصد کاهش یافتند، این دو شاخص با معیار هموزن ۰.۳۴ درصد افت کردند، شاخص آزاد شناور ۰.۸۹ درصد کاهش یافت، شاخص بازار اول بورس ۰.۱ درصد افت کرد و شاخص بازار دوم بورس ۰.۷۸ درصد کاهش یافت.

امروز نماد کشتیرانی بیشترین اثر افزایشی در شاخص بورس را داشته و برعکس نمادهای پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه، گل گهر، چادرملو، فولاد خوزستان و پتروشیمی نوری به ترتیب بیشترین اثر کاهشی در شاخص بورس را از خود به جای گذاشته اند.

در فرابورس ایران هم در پایان معاملات شاخص کل با ۷۱ واحد کاهش به رقم ۱۷ هزار و ۷۸۳ واحد رسید.ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران ۹۶۸ هزار میلیارد تومان شد.

ارزش بازار پایه فرابورس ۳۳۲ هزار میلیارد تومان شد. معامله گران امروز بیش از ۲.۲ میلیارد سهام و اوراق مالی در قالب ۱۴۹ هزار فقره معامله و به ارزش ۱۳ هزار و ۴۲۳ میلیارد تومان داد و ستد کردند.

امروز نمادهای پلیمر آریاساسول و ذغال پرورده طبس به ترتیب بیشترین اثر افزایشی در شاخص بورس را داشتند و نمادهای پتروشیمی زاگرس، پتروشیمی مارون، پالایش نفت شیراز، فولاد غدیر ایرانیان و بهمن دیزل به ترتیب بیشترین اثر کاهشی در شاخص فرابورس را داشته اند.

سامانه جدید پس از معاملات رونمایی شد / شروع کار آزمایشی با حضور رئیس سازمان بورس

این سامانه تماما ایرانی است، جوانان ایرانی دوباره شعار ما می توانیم را با تمام وجود در اجرا به نمایش گذاشتند، پس از آنکه با انصراف شرکتی از اروپای شرقی که نامش را نمی برم روبرو شدیم.

به گزارش خبرنگار بورس24 سلطانی نژاد مدیر شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) صبح امروز ضمن بیان این مطلب در ادامه سخنان خود در مراسم رونمایی از سامانه جدید پس از معاملات گفت: در حوزه بازارهای سرمایه جهان تحولات فراوانی در حال رخ دادن است. حرکت جهانی در حوزه it هم وظیفه ما را سنگین تر می کند .

او گفت: ما بایستی بتوانیم سامانه هایی با استانداردهای روز دنیا بسازیم تا دیگر تحت استیلای شرکت های خارجی در این خصوص قرار نگیریم. سامانه های پس از معاملات حافظه های بازار سرمایه هستند. شما تصور کنید می توان یک انسان را بدون حافظه تجسم کرد؟ حالا داستان بازار سرمایه هم همین است.

به گفته او این سامانه استانداردهای روز دنیا را داراست و این کار با مشاوره گرفتن از برجسته ترین کارشناسان خارجی صورت پذیرفته است. این سامانه همچنین به صورت وب سرویس با سامانه های دیگر و دنیای کنونی ارتباط برقرار می کند. مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه گفت: سامانه جدید پس از معاملات، یک گام بازار سرمایه ایران را به بین المللی شدن، نزدیک تر می کند .

وی افزود: فناوری اطلاعات (IT ) از جایگاه ویژه ای در بازارهای مالی جهان برخوردار است، به طوری که این موضوع به یک مزیت رقابتی برای این بازارها تبدیل شده است و هم اکنون بسیاری از بورس ها به دنبال فروش نرم افزار خود هستند .

وی با بیان اینکه از IT برای استیلا در بازارهای مالی استفاده می شود، اظهار داشت : اصطلاحاتی که هم اکنون در این حوزه مورد استفاده قرار می گیرد، نشان می دهد که باید به سمت یکپارچه ای حرکت کنیم . سلطانی نژاد خاطر نشان کرد: در حوزه پس از معاملات، موسساتی به وجود آمده اند، که در این زمینه استاندارد وضع کرده و شرکت های سپرده گذاری را در جهان رتبه بندی می کنند .

مدیر عامل شرکت سپرده گذاری با بیان اینکه پروژه پس از معاملات در دنیا از ویژگی های خاصی برخوردار است، گفت: لغت مدیریت حجم انبوه اطلاعات (Big data) در این حوزه مورد استفاده قرار می گیرد و باید گفت پروژه پس از معاملات ما نیز جزو این طرح است .

وی با اشاره به اینکه این سامانه حافظه بازارسرمایه محسوب می شود، تصریح کرد : از ویژگی های خاص سامانه پس از معاملات، این است که با قوانین و قواعد آن کشور ارتباط تنگاتنگی دارد از همین رو، معمولا این سامانه ها را داخل همان کشور طراحی می کنند تا امکان پاسخگویی سریع به نیازها وجود داشته باشد .

سلطانی نژاد با بیان اینکه سامانه پس از معاملات، یک پروژه زیر ساختی است، گفت : باید این سامانه ها، آمادگی ارائه سرویس های مختلف به سرمایه گذاران حقیقی داشته باشند که در سامانه ما نیز بسیاری از سرویس های جدید به سرمایه گذاران ارائه خواهد شد .

وی ادامه داد : در سامانه جدید از تکنولوژی های برنامه نویسی استفاده و استانداردهای روز دنیا در آن پیاده شده است. از همین رو، محدودیت هایی که در سامانه فعلی داریم، مانند صدور کد سهامداری در سامانه جدید برطرف شده است .

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری اضافه کرد: بسیاری از مشکلات در حوزه تطابق اطلاعات رفع شده است و مدل هیبریدی برای نگهداری دارایی مورد استفاده قرار گرفته است. این سامانه از امنیت بالایی برخوردار بوده و محیط ساده و دوستانه ای دارد .

وی تاکید کرد : در این سامانه در عین اینکه، فرد می تواند چند کد سهامداری داشته باشد، امکان مدیریت تحت کد ملی، متناظر شده تا بحث پولشویی از بین برود .

سلطانی نژاد افزایش نظارت ها حتی برای کارگزاران را از دیگر مزیت های سامانه جدید پس از معاملات اعلام کرد و گفت : بنابراین ما صحبت از یک سامانه می کنیم که مجموعه ای از سامانه های به هم پیوسته است .

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی ادامه داد : در این سامانه مفهوم کارگزار ناظر معنایی ندارد و واژه کارگزار عامل جایگزین آن شده است. به این صورت که کارگزار عامل، کارگزاری است که سهام را برای مشتری خرید می کند .

وی با یادآوری این نکته که سامانه نت کلیر (NetClear) تسهیلات زیادی ایجاد و توانایی ها را افزایش داده است، گفت : به همین خاطر، توانستیم با سرعت عمل نسبت به اتفاقاتی که درباره سرمایه رخ می دهد، عکس العمل نشان دهیم. برای مثال هم اکنون امکان تسویه ارزی وجود دارد در حالی که حتی در بازار سرمایه چین هم این امکان وجود ندارد .

سلطانی نژاد با بیان اینکه در اجلاس ACG ، شرکت های سپرده گذاری به دنبال امکان سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خرد بودند تا پلتفرمی ایجاد شود که سرمایه گذاران امکان حضور در بورس های یکدیگر را داشته باشند، افزود : حرکت به این سمت نیازمند زیر ساخت است که یکی از این زیر ساخت های مهم، حوزه IT است .

وی در پایان تاکید کرد: می توان ادعا کرد، که سامانه پس از معاملات جدید این زیر ساخت را فراهم کرده است و ما یک گام به بین المللی شدن نزدیک شده ایم .

علی صالح آبادی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این مراسم در خصوص این سامانه جدید اظهار داشت: همکاران ما در شرکت سپرده گذاری مرکزی و حوزه آی تی تصمیم گرفتند با تجربیات خوب خود زیرساخت ها را فراهم سازند و سامانه جدید را تماماً ملی طراحی کنند .

وی یادآور شد: با سامانه جدید، معاملات از هر جا و از هر نقطه دنیا امکان پذیر می شود و بحث تسویه چند ارزی از ویژگی های سامانه جدید پس از معاملات است تسویه معاملات در بورس به چه معناست؟ که امکان اتصال این سامانه را به کشورهای دیگر فراهم می سازد و شرایط بین المللی شدن، بازار سرمایه را تسهیل می کند. طراحی این سامانه در چند فاز شروع شد که فاز اول بحث تسویه وجوه مطرح شد و هم اکنون چند سال است در حالت فعالیت است . او گفت: در فاز دوم بحث رجیستری مطرح شد که همکاران ما با اعتماد به نفس تحریم ها را کنار گذاشته و این نرم افزار را راه ندازی کردند .

سخنگوی سازمان بورس دراین خصوص خاطر نشان کرد: با طراحی این سامانه کار بسیار بزرگی انجام شد، در حالی که اهمیت این سامانه اگر از سامانه معاملات بیشتر نباشد، کمتر هم نیست و حتی در مواردی مهمتر از سامانه معاملات است .

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص آشنایی طراحان این سامانه با مدل های بین المللی تصریح کرد: طراحی این سامانه توسط متخصصان داخلی به این معنا نیست که این افراد در جریان سامانه مشابه در کشورهای خارجی نیستند بلکه آنها با مطالعه دقیق در خصوص سامانه کشورهای دیگر و با دارا بودن پیش زمینه ای توانا سامانه جدید را طراحی کردند .

وی به نیروهای خلاق در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت : نیروهای انسان خلاقی در بخش آی تی بازار سرمایه داریم که سرمایه های خوبی تلقی می شوند که هم سامانه ها را ارزانتر تولید می کنند و هم با توجه به بومی بودن سامانه، امکان اصلاح و توسعه آن را فراهم می کنند .

صالح آبادی در این خصوص ادامه داد: وقتی سامانه ای خریداری می شود بحث توسعه آن با مشکل و محدودیت مواجه می شود، اما سامانه های تولید داخل ضمن برخورداری از تجربیات جهانی قابلیت توسعه خواهند داشت .

وی در خصوص اهمیت این سامانه جدید ابراز داشت: بحث مدیریت ریسک و فروش استقراضی دو نکته ای است که در این سامانه بسیار کارا بوده و از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

وی در ادامه در خصوص استفاده از این سامانه و بین المللی شدن بازار سرمایه متذکر شد: با این سامانه معاملات از هر جا و از هر نقطه دنیا امکان پذیر می شود. این درحالیست که هم اکنون 70 درصد معاملات بازار سرمایه به صورت آنلاین اتفاق می افتد و ما از نظر سامانه معاملاتی با هیچ مشکلی مواجه نیستیم اما مهمتر از آن سامانه های پس از معاملات و بحث تسویه است که این موضوع نیز با راه اندازی سامانه جدید برطرف می شود .

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه تسویه چند ارزی را از ویژگی های دیگر این سامانه دانست و اعلام کرد: بحث تسویه چند ارزی از ویزگی های دیگر این سامانه است که امکان اتصال این سامانه را به کشورهای دیگر فراهم می سازد و شرایط بین المللی شدن بازار سرمایه را تسهیل می کند .

صالح آبادی در ادامه بیان داشت: برای بین المللی شدن بازار سرمایه شرکت سپرده گذاری اوراق بهادار نقش مهمی را ایفا می کند اما این به این معنا نیست که بازار سرمایه از سامانه های خارجی استفاده نکند .

وی افزود: مذاکراتی با کشورهای خارجی صورت گرفته تا سامانه های مورد تسویه معاملات در بورس به چه معناست؟ نیاز بازار سرمایه با مرتفع شدن محدودیت ها خریداری شوند و در اختیار بازار سرمایه قرار گیرند .

رییس سازمان بورس اذعان داشت: یکی از اولویت های راهبردی بازار سرمایه توسعه آی تی است که توسعه بازار سرمایه نیز جز در بستر آی تی امکان پذیر نخواهد بود .

سخنگوی سازمان بورس ادامه داد: در بازار سرمایه تسویه معاملات در بورس به چه معناست؟ داده های زیادی داریم و وقتی این داده ها امکان استفاده دارند که پردازش شوند که این مهم نیز به عنوان یک پروژه در دستور پیگیری است .

صالح آبادی در ادامه یکی از نیازهای بازار سرمایه را معاملات الگوریتمی دانست و ابراز داشت: یکی از نیازهای امروز بازار سرمایه معاملات الگوریتمی است که با توجه به توسعه بازار در آینده نزدیک صورت می پذیرد تا سرمایه گذاران استراتژی های معاملاتی خود را از آن طریق به راحتی انجام دهند .

وی ادامه داد: با استفاده از معاملات الگوریتمی سرمایه گذاران در هر جا می توانند با برنامه ریزی های دقیق و استراتژی های متفاوت معاملات خود را انجام دهند که قسمت با اهمیت آن نیز محرمانه بودن اطلاعات خواهد بود که تلاش اصلی طراحان نیز محفوظ ماندن اطلاعات سهامداران دراین قبیل از معاملات خواهد بود .

صالح آبادی در خصوص سامانه فعلی پس از معاملات و سامانه جدید خاطر نشان کرد: با افتتاح ازمایشی این سامانه جدید سامانه فعلی به موازات آن تا پایان سال 93 فعالیت می کند در حالیکه در سال آینده سامانه جدید جایگزین سامانه فعلی خواهد شد .

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مشارکت کارگزاران برای اصلاح مشکلات آی تی این سامانه عنوان داشت: از شرکتهای کارگزاری و به خصوص کانون کارگزاران انتظار می رود تا اصلاحات و مشکلات آتی را با سعه صدر به شرکت سپرده گذاری انتقال دهند تا شرکت سپرده گذاری جهت رفع این مشکلات تا سال اقدام کند .

سخنگوی سازمان بورس به تشکیل کارگروه سرمایه گذاری خارجی در این سازمان اشاره کرد و افزود : انتظار می رود تا با رفع محدویت ها و توافقات صورت گرفته در آینده نزدیک سرمایه گذاری خارجی فعال شود و بدین ترتیب شرکت سپرده گذاری و شرکتهای کارگزاری باید آمادگی داشته باشند تا با حضور سرمایه گذاران خارجی مشکلات در خصوص معاملات وجود نداشته باشد .

وی در خصوص تدوین برنامه ششم توسعه گفت: کارگروهی در وزارت اقتصاد به ریاست وزیر اقتصاد در این خصوص تشکیل شده و کارگروهی با عنوان بازار سرمایه راه اندازی شده تا احکام بازار سرمایه را بررسی کرده و تدوین کند، بدین ترتیب از تمامی کارشناسان و فعالان بازار سرمایه می خواهم تا موارد مورد نیاز برای درج در برنامه ششم توسعه را برای ما ارسال کنند تا در این کارگروه مطرح شود .

سلطانی که فتح قله فوتبال را تجربه نکرد/ جام جهانی به این ستاره بدهکار است! +عکس و فیلم

فوتبالیست تکنیکی و ترکه ای فوتبال هلند با نبوغ استثنایی خود در جام جهانی ۱۹۷۴ آن قدر درخشید که علی رغم قهرمان نشدن هلند ستاره مسابقات شد.

سرویس ورزش مشرق - شمار ستارگانی که می‌توانند هواداران خودی و غیرخودی را مجذوب خود کنند، زیاد نیست. یوهان کرویف (Johan Cruijff)، ستاره درخشان فوتبال هلند، بدون شک یکی از این چهره‌هاست. عده ای بدون در نظر گرفتن نام‌های بزرگ و رقبای صاحب سبک وی، او را بهترین فوتبالیست اروپا در قرن بیستم محسوب می‌کنند.

لاله نارنجی روییده بر خاک کاتالونیا

در روز ۲۵ آوریل ۱۹۴۷ در آمسترادام به دنیا آمد. خانه‌ پدری او در نزدیکی ورزشگاه اختصاصی تیم "آژاکس"، باشگاه پرآوازه‌ آمستردام قرار داشت. یوهان در کودکی پدرش را از دست داد و مادرش مجبور شد برای گذران زندگی به‌عنوان نظافتچی، از جمله در باشگاه آژاکس کار کند. همین اتفاقات بودند که سرنوشت یوهان کرویف را رقم زدند.

لاله نارنجی روییده بر خاک کاتالونیا

رینوس میشل او را کشف کرد و بعدها به عنوان یکی از برترین بازیکنان تاریخ فوتبال هلند شناخته شد و افتخارات ریز و درشت زیادی را با لاله‌های نارنجی کسب کرد. او به نوعی یک مهاجم میانی بود، اما به دلیل سیستم کلی بازی، در همه جای زمین بازی می کرد. گاهی توپ را تا عمق زمین خودی می‌برد، گاهی ناگهان با عملی مخرب (برای حریف)، به بال راست یا چپ می رفت. او برای فوتبال یک سنت شکن به تمام معنا بود. درست مانند توتال فوتبال هلند که سبک نوینی از بازی فوتبال را معرفی کرد.

لاله نارنجی روییده بر خاک کاتالونیا

کرویف پیش از هرچیز به خاطر قدرت تکنیکی، سرعت و قدرت رهبری‌اش شهرت داشت. با این وجود، بزرگ‌ترین نقطه قدرت او نگاه کلی‌اش به بازی بود که او را به عنوان یک بازی‌ساز متمایز می‌کرد.

حضور او در آژاکس در۱۵ نوامبر سال ۱۹۶۴ در بازی مقابل تیم خرونینخن آغاز شد که او در آن دیدار که تیمش ۱ بر ۳ بازنده شد، تک گل آژاکس را به ثمر رساند. اما تازه در فصل ۶۶-۱۹۶۵ بود که موفق شد توجه همگان را به خود جلب کند.

بعد از زدن دو گل در بازی مقابل دور ویلسکراخت اشترک در لیگ هلند، تبدیل به بازیکن ثابت تیمش شد. در آن فصل کرویف موفق شد در ۲۵ بازی، ۲۳ گل وارد دروازه حریفان کند و آژاکس با حضور او قهرمان هلند شد.

او سال بعد با آژاکس به هردو قهرمانی لیگ و حذفی دست یافت و با زدن ۳۳ گل، آقای گل مسابقات شد.سال بعد هم موفق شد جام قهرمانی را بالای سر برده و برای دومین بار مرد سال فوتبال هلند شود. او با آژاکس به فینال جام باشگاه‌های اروپا هم رسید که در آن دیدار با نتیجه ۱ بر ۴ بازی را به تیم ایتالیایی میلان واگذار کرد.

لاله نارنجی روییده بر خاک کاتالونیا

یوهان کرویف در کنار گواردیولای جوان سالهای دور بارسلونا

در فصل ۷۰-۱۹۶۹ برای دومین بار فاتح هر دو جام باشگاهی هلند شد. در فصل بعد برای اولین بار به شدت مصدوم شد. پس از انجام یک عمل جراحی در دیدار مقابل آیندهوون در ۳۰ اکتبر ۱۹۷۰ به میدان بازگشت. در این بازی برای اولین بار، شماره ۱۴ اسطوره‌ای را به تن کرد، چراکه هم‌تیمی‌اش، گری مورن پیراهن شماره ۹ کرایف را تصاحب کرد. از این زمان به بعد، او در بیشتر بازی‌ها با شماره ۱۴ ظاهر شد.

لاله نارنجی روییده بر خاک کاتالونیا

در ۲۹ نوامبر سال ۱۹۷۰ در دیدار مقابل آلکمار که با پپیروزی ۸ بر ۱ همراه بود، به رکورد ۶ گل در یک بازی دست یافت. در همان فصل، آژاکس با پیروزی ۲ بر ۰ در بازی فینال جام باشگاه‌های اروپا برابر پاناتینایکوس یونان، برای اولین بار قهرمان باشگاه‌های اروپا شد. در همان سال، یوهان کرویف هم برای اولین بار مرد سال فوتبال اروپا شد تا افتخاری بزرگ در کارنامه او ثبت شود.

لاله نارنجی روییده بر خاک کاتالونیا

در فصل ۷۲-۱۹۷۱ آژاکس توانست با کرویف از عنوان قهرمانی اروپا مقابل اینتر دفاع کند. در بازی فینال، کرویف هر دو گل آژاکس را وارد دروازه اینتر کرد. در فصل پاییز بعد از آن، آژاکس با برتری مقابل تیم ایندپندنته از آرژانتین، قهرمان جام باشگاه‌های جهان شد. در ژانویه ۱۹۷۳، با پیروزی ۳ بر ۲ برابر گلاسکو رنجرز اسکاتلند، قهرمانی سوپرجام اروپا را هم به دست آورد. آژاکس فصل ۷۳-۱۹۷۲ را با سومین قهرمانی پیاپی لیگ به پایان برد. در این فصل، کرویف در دیدار دربی مقابل آمستردام، اولین و نیز آخرین گل به خودی را وارد دروازه تیمش کرد.

لاله نارنجی روییده بر خاک کاتالونیا

در تابستان ۱۹۷۳ یوهان کرویف پس از کسب شش قهرمانی لیگ، چهار قهرمانی حذفی، سه قهرمانی اروپا، یک قهرمانی باشگاهی جهان و یک قهرمانی سوپرجام اروپا، آژاکس را به مقصد بارسلونا ترک کرد. کاتالونیایی‌ها برای این انتقال، تقریبا ۶ میلیون گولدن هلند پرداخت کردند.

کرایف از همان بدو ورود به بارسلونا تبدیل به بازیکن محبوب کاتالونیا شد و قبل از هرچیز به خاطر یکی از اظهاراتش در قلب مردم جای گرفت، او گفت: بارسلونا را مقابل رئال مادرید انتخاب کرده ام، چرا که نمی‌توانستم در باشگاهی بازی کنم که با دیکتاتور آن زمان اسپانیا، فرانسیسکو فرانکو مرتبط بوده است.

لاله نارنجی روییده بر خاک کاتالونیا

پس از آن هم به دلیل این که پسرش را به شکل نام‌های کاتالانی، یوردی نامید بر محبوبیتش افزوده شد. بارسلونا با کرویف برای اولین بار پس از سال ۱۹۶۰ قهرمانی باشگاه‌های اسپانیا را کسب کرد و در همان سال بازهم کرویف به عنوان مرد سال فوتبال اروپا برگزیده شد.

گل معروف یوهان

در بازی مقابل اتلتیکو مادرید، کرویف به هوا پرید و با وجود این که توپ پشت سرش بود، بدون این که آن را ببیند با پاشنه پای راستش آن را وارد دروازه اتلتیکو کرد.

لاله نارنجی روییده بر خاک کاتالونیا

در تسویه معاملات در بورس به چه معناست؟ سال ۱۹۷۹، زمانی که بیش از ۳۰ سال سن داشت به آمریکا رفت. او قراردادی با باشگاه لس آنجلس آستک به امضاء رساند. در آنجا فقط یک فصل ماند. فصل بعد، یک سال در شهر واشنگتن در تیم واشینگتن بازی کرد.

کرویف در سال ۱۹۷۴ که هلند نایب قهرمان جام جهانی شد، کاپیتان این تیم بود. در آن جام، هلند در نمایشی درخشان با چهار گل آرژانتین را شکست داده و نیز برزیل، مدافع عنوان قهرمانی را با دو گل از پیش رو برداشت. اما در فینال در مقابل آلمان، میزبان بازی‌ها ۱ بر ۲ مغلوب شد.

وی آخرین بازی ملی‌اش را در ۲۶ اکتبر سال ۱۹۷۷ در آمستردام در مقدماتی تسویه معاملات در بورس به چه معناست؟ جام جهانی در مقابل بلژیک انجام داد که به پیروزی ۱ بر ۰ هلند انجامید. بعد از این که کرایف از تیم ملی کناره‌گیری کرد، ارنست هاپل که کمی قبل از جام جهانی ۱۹۷۸ آرژانتین از سوی فدراسیون فوتبال هلند به سرمربیگری تیم ملی منصوب شده بود، سعی کرد او را متقاعد به بازگشت به تیم کند،‌ اما موفق نشد. دلیل واقعی تصمیم وی، تا امروز بر کسی آشکار نشده است.

یوهان کرایف در مجموع ۴۸ بازی ملی انجام داد و ۳۳ گل هم زد و تیمش را ۳۳ بار به عنوان کاپیتان در زمین هدایت کرد. به علاوه وی دوبار هم برای تیم منتخب کاتالان بازی کرد که البته گلی به ثمر نرساند.

اگرچه حضور بین‌المللی کرویف نسبتا کوتاه بود و این بازیکن استثنایی هرگز موفق نشد به همراه تیم ملی کشورش عنوان قهرمانی جهان را کسب کند یا بر سکوی نخست اروپا بایستد، اما جایگاهی ویژه در آسمان فوتبال دارد. او در سال ۱۹۹۹ به عنوان بهترین فوتبالیست اروپا در قرن بیستم انتخاب شد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.