انواع سرمایه گذاران از نظر قبول ریسک


2022-10-31T09:12:12+03:30

انواع سرمایه گذاران از نظر قبول ریسک

ریسک و بازده در سرمایه گذاری و تامین مالی همیشه باهم هستند و نمیتوان آنها را جدا از هم فرض کرد چراکه تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری همیشه بر اساس رابطه میان ریسک و بازده صورت میگیرد. سرمایه گذار همیشه باید در تصمیمات ریسک سرمایه گذاری خود را در نظر داشته باشد.

تعریف ریسک : میزان اختلاف میان بازدهی واقعی سرمایه گذاری با بازده مورد انتظار را ریسک میگویند بیشتر سرمایه گذاران به این تصورند که بازده واقعی کنار بازده مورد انتظار است هر چه پراکندگی (انحراف معیار) بازده بیشتر باشد ریسک نیز بیشتر خواهد بود .

منابع ریسک سرمایه گذاری:
معمولا سرمایه گذاران به عوامل مختلفی مانند: ریسک سرمایه گذاری نوسان نرخ بهره ،ریسک سرمایه گذاری بازار، ریسک تورمی، ریسک تجاری، ریسک مالی، ریسک نقدینگی، ریسک نرخ ارز، ریسک کشور به عنوان منابع ریسک اشاره میکند انواع سرمایه گذاران از نظر قبول ریسک که به شرح هریک میپردازیم .

ریسک سرمایه گذاری نوسان نرخ بهره:
ریسک سرمایه گذاری نوسان نرخ بهره ریسکی است که یک سرمایه گذار به هنگام خرید اوراق قرضه ی با بهره ثابت آن را میپذیرد و قیمت چنین اوراق قرضه ای که در صورت افزایش نرخ بهره در بازار کاهش میابد و دارنده ان در صورت فروش اوراق قرضه خود قبل از سررسید متحمل زیان میشود قیمت اوراق بهادار با نرخ بهره رابطه منعکس دارد به عبارتی دیگر با افزایش نرخ بهره قیمت اوراق بهادار کاهش می یابد و کاهش نرخ بهره با قیمت اوراق بهادار افزایش میابد. تاثیر ریسک سرمایه گذاری نوسان نرخ بهره بر روی اوراق قرضه خیلی بیشتر از سهام عادی است .

ریسک سرمایه گذاری بازار:
عبارتست از تغییر بازده که ناشی از نوسانات کلی بازار است همه اوراق بهادار در معرض ریسک بازار هستند اگر چه سهام عادی بیشتر تحت تاثیر این نوع ریسک است ریسک بازار میتواند ناشی از عوامل متعددی رکود، جنگ، تغییرات ساختاری در اقتصاد و تغییر در مطلوبیت مشتریان باشد.

ریسک تورمی:
این نوع ریسک که تمامی اوراق بهادار را تحت تاثیر قرار میدهد عبارتند از ریسک قدرت خرید یا کاهش قدرت خرید وجوه سرمایه گذاری شده. این نوع ریسک با ریسک نوسان نرخ بهره مرتبط است برای اینکه نرخ بهره معمولا در اثر افزایش تورم افزایش می یابد، علت این است که قرض دهندگان به منظور جبران ضرر ناشی از قیمت خرید سعی میکنند نرخ بهره را افزایش دهند .

ریسک سرمایه گذاری تجاری:
ریسک ناشی از انجام تجارت و کسب و کار در یک صنعت خاص یا یک محیط خاص را ریسک سرمایه گذاری تجاری میگویند مثلا سهام شرکت جنرال موتورز تحت تاثیر تغییرات قیمت نفت در سطح جهان میباشد.

ریسک مالی:
ریسک ناشی از بکارگیری بدهی در شرکت است شرکتی که میزان بدهی آن بیشتر باشد ریسک مالی آن افزایش می یابد.

ریسک نقدینگی:
ریسک مرتبط با بازار ثانویه است که اوراق بهادار در آن معامله میشوند ان دسته از سرمایه گذاری هایی که خرید و فروش ان به آسانی صورت گیرد و هزینه مبادله آن بالا نباشد از نقدینگی بالایی برخوردار است هر چه عرم اطمینان در خصوص عامل زمان و ابهام حقیقی بالا باشد میزان ریسک نقدینگی نیز افزایش می یابد ریسک تقدینگس اوراق خزانه خیلی کم . یا صفر است در حالی که ریسک تقدینگی سهام مربوط به بازارهای خارح از بورس بیشتر است .

ریسک سرمایه گذاری نرخ ارز:
در این نوع ریسک سرمایه گذاری تمامی سرمایه گذارانی که امروز بصورت جهانی و بین المللی سرمایه گذاری میکنند در تبدیل سود ناشی از تجارت جهانی و بین المللی به پول رایح کشور خود با ریسک نرخ ارز مواجه هستند میتوان ریسک نرخ ارز ریسک ناشی از تغییر در بازده اوراق بهادار در نتیجه نواسانات ارزهای خارجی است .

ریسک سرمایه گذاری کشوری:
ریسک سرمایه گذاری کشوری که به آن ریسک سیاسی گفته میشود . ریسک مهمی است که سرمایه گذاران امروزه با آن مواجه هستند سرمایه گذارانی که در کشورهای دیگر سرمایه گذاری میکنند باید به ثبات آن کشور از ابعاد سیاسی و اقتصادی آن توجه داشته باشند کشورهایی که از ثبات سیاسی و اقتصادی بالایی برخوردارنداین نوع ریسک در آنها پایین است.

انواع ریسک:
در ذیل به هفت مورد از انواع ریسک اشاره مینماییم.

ریسک سرمایه گذاری نرخ بهره:
یکی از معیارهایی که در تعیین و سنجش نرخ بازده مورد انتظار و ارزیابی و انتخاب اوراق بهادار بکار می رود نرخ بهره است نرخ بهره تحت تاثیر شرایط و چرخه های تجاری و اقتصادی و نیروهای عرضه و تقاضای موجود در بازار پول و سرمایه دائما نوسان میکند طبعا در صورت افزایش یا کاهش این نرخ ارزش دارایی های (سرمایه گذاری ها) به خاطر تغییر نرخ بازده مورد انتظار کاهش یا افزایش میابد، ریسک سرمایه گذاری نرخ بهره از انواع ریسکی است که در صورت تحقق تمام شرکت ها را تحت تاثیر قرار میدهد.

ریسک جو بازار:
این ریسک بیشتر بر اثر شرایط و جو بازار بر اوراق بهادار بوجود می آید، این نوع ریسک بیشتر اساسی روانی و شایعاتی دارد تا اقتصادی و در صورت انواع سرمایه گذاران از نظر قبول ریسک تحقق ممکن است باعث تغییرات قیمت یا معاملات یک یا محموعه ای از اوراق بهادار را یکطرفه نماید.(صعودی یا نزولی)

ریسک سرمایه گذاری قدرت خرید:
ریسک سرمایه گذاری قدرت خرید بواسطه تورم و تاثیرات کاهنده آن بر ارزش پول بوجود می آید. تورم همانگونه که ذکر شد باعث تغییر نرخ بازده مورد انتظار و افزایش قیمت اوراق بهادار میشود لازم به ذکر است در شرایط تورمی ممکن است به خاطر تغییراتی که گفته شده قیمت اوراق بهادار ظاهرا بالا میرود ولی اگر محاسبات مربوط به متغییر قیمت را بر اساس قیمت های ثابت انجام دهیم احتمال دارد قیمت اوراق مدتها بیشتر نشده باشد بلکه کاهش نیز یافته باشد .

ریسک سیاسی
این نوع ریسک به خاطر تغییر و تحولات سیاسی یا انتظار به تحقق ان بوجود می آید این که گروهی متاثر از نزدیک شدن دوره انتخابات ریاست جموری یا مجلس و احتمال تغییر دیدگاههای سیاسی موجود اقدام به تغییر استراتژی های سرمایه گذاری خود میکنند به نوعی مبین افزایش یا کاهش ریسک سیاسی است اصولا لازمه هر سرمایه گذاری وجود یک جو سیاسی ارام است هر چه ناآرامی های سیاسی بیشتر شود انجام سرمایه گذاری تنها با مطالبه ریسک بالاتر انجام خواهند پذیرفت .

ریسک سرمایه گذاری فروش
ریسک سرمایه گذاری فروش به خاطر میزان توانایی بالقوه دارایی در معامله خرید وبا فروش بوجود می آید هر چه ورقه بهادار سریعتر و آسان تر به فروش برسد ریسک قابلیت فروش آن (نقدینگی کمتر است) برعکس هرچه فروش یک ورقه بهادار دشوارتر ،طولانی مدت تر و با دادن تخفبف قیمت بیشتر ممکن باشد ریسک قابلیت فروش آن بیشتر است در کشور ما بهای بسیاری از شرکت های سهامی عام و خاص که در بازار بورس وارد نشده و بازار فرعی دیگری نیز برای آنها وجود ندارد مشمول ریسک قابلیت فروش هستند .

ریسک ناتوانی در پرداخت
ریسک ناتوانی در پرداخت لز ناتوانی شرکت در پرداخت بدهی هایش بوجود می آید این نوع ریسک در بحث اوراق قرضه از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا بر اساس ان توانایی شرکت در بازپرداخت به موقع و کامل بهره اوراق قرضه تعیین میشود ریسک ناتوانی در پرداخت را میتوان با نسبتهای مالی متعدد شناسایی کرد که مهمترین نسیت پوشش هزینه بهره است که به صورت زیر محاسبه میشود .

هزینه بهره / سود قبل از هزینه و مالیات = نسبت پوشش هزینه بهره

هر چه این نسبت بالاتر باشد شرکت در مقایسه با هزینه بهره ای که میپردازد سود بیشتری داشته بنابراین این ریسک ناتوانی پرداخت ان کنتر است.

ریسک مدیریت
این ریسک به واسطه اعمال کسانی که مسئول یک سازمان هستند بوجود می آید ریسک مدیریت منتج از تصمیمات بد تجاری و مالی است افزایش خرید و یا فروش اوراق بهادار یک شرکت بخاطر تعویض و جایگزینی یک یا چند عضو از اعضای هیئت مدیره آن نشانه ای از توجه عموم به این ریسک است عوامل بسیار دیگری نیز هیستند که در ایجاد ریسک یک دارایی دخالت دارند عواملی مانند قالبیت بازخرید قابل تبدیل اوراق و… اما این عوامل با توجه به عمومیتشان از اهمیت بیشتری برخوردارند .

ریسک سیستماتیک و غیر سیستمایک
در صورتیکه عوامل بوجود آورنده ریسک را از نظر سطح تاثیر تفکیک کنیم دو دسته عوامل را میتوانیم تمیز دهیم:

دسته اول : عواملی که تاثیرشان بر کلیه اوراق بهادار است مثل ریسک سیاسی، ریسک نرخ بهره، ریسک تورم و تا حدودی نیز ریسک بازار جزء این دسته عوامل هستند به ریسکی که به واسطه این عوامل بوحود می آید ریسک سیستماتیک یا منظم یا اجتناب ناپذیر گویند زیرا در صورت وقوع تمام اوراق بهادار را بصورت منظم در بر میگیرد و تقریبا اجتناب از آن کمترامکان دارد .

دسته انواع سرمایه گذاران از نظر قبول ریسک دوم : عواملی هستند که تنها بر یک یا چند ورقه بهادار خاص اثر میگذارند مثل ریسک مدیریت ریسک قابلیت فروش و ریسک ناتوانی در پرداخت جزء این دسته قرار میگیرند به ریسک ناشی از این عوانر ریسک غیر سیستمانیک یا غیر منظم یا قابل اجتناب میگویند این نوع ریسک در صورت وقوع تنها بر یک یا چند ورقه بهادار خاص اثر میگذارد . ریسک غیر سیستماتیک را مستوان با انتخاب صحیح اوراق بهادار خاص یا با استفاده از تکنیک های متنوع بخشی و انتخاب مجموعه ای از اوراق بهادار کاهش داد .

پارسی کانادا چه خدمات مهاجرتی ارائه می‌دهد؟

پارسی کانادا یکی از مؤسسات مهاجرتی مطرح کشور است که این روزها به عنوان یکی از گزینه‌های مناسب برای پیگیری امور مهاجرتی مطرح شده است و در حوزه‌های مهمی مانند ویزای کار، سرمایه‌گذاری، استارتاپی و . نتایج درخشانی از خود به جا گذاشته است.

در فرایند مهاجرت بدون توجه به این که چه منابعی دارید و چه نوع مهاجرتی مد نظر دارید، انتخاب یک مؤسسه مهاجرتی مناسب اصل کلیدی و مهم به شمار می‌رود و نقش تعیین‌کننده‌ای در اخذ ویزا، مدیریت زمان و هزینه‌های مسافرت دارد.

به همین خاطر در این مطلب خدمات مهاجرتی مؤسسه پارسی کانادا را معرفی می‌کنیم تا اگر تمایل به مهاجرت دارید با خدمات این مؤسسه آشنا شوید.

پارسی کانادا چه خدمات مهاجرتی ارائه می‌دهد؟

خدمات مهاجرتی مؤسسه پارسی کانادا

مؤسسه پارسی کانادا خدمات اخذ ویزا را برای مهاجرت به 12 کشور معتبر جهان ارائه می‌دهد و برای هر کشور هم انواع ویزا را تحت پوشش خود دارد.

در واقع افرادی که می‌خواهند از طریق سرمایه‌گذاری، کار، ادامه تحصیل، کارآفرینی و. مهاجرت کنند و اقامت دائم یا موقت بگیرند پارسی کانادا از ابتدا تا انتها مسیر همراه آنان است.

ویزای استارتاپ پارسی کانادا

این روزها تب راه‌اندازی استارتاپ و مهاجرت به‌وسیله آن به اروپا روزبه‌روز داغ‌تر می‌شود. شواهد نشان می‌دهد در 7 سال گذشته میزان سرمایه‌گذاری 5 برابر شده و شتاب‌دهنده‌ها به همراه فرشتگان کسب‌وکار بیشترین میزان سرمایه‌گذاری را داشته‌اند.

اروپا به دلیل تنوع بازار، امکان رشد کسب‌وکار، شرایط مناسب زندگی به همراه رفاه نسبی در کشورهای اروپایی از جمله مواردی هستند که باعث شده استارتاپ اروپا مورد توجه اکوسیستم استارتاپی قرار گیرد.

پارسی کانادا با سابقه قوی در این زمینه برای کشورهای مطرحی چون اتریش، هلند، استرالیا و.. اقدام به اخذ ویزای استارتاپی می‌کند.

ویزای سرمایه‌گذاری پارسی کانادا

برای تاجران، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران یکی از روش‌ها رایج مهاجرت به کشورهایی مانند کانادا، استرالیا، آلمان و.. استفاده از ویزای سرمایه‌گذاری مناسب است.

کشورهای اروپایی به دلیل ثبات اقتصادی، قوانین شفاف مالی، دسترسی به بازارهای جهانی و نیروی انسانی حرفه‌ای برای سرمایه‌گذاری مناسب هستند. مؤسسه پارسی کانادا ده‌ها پرونده موفق ویزای سرمایه‌گذاری را به سرانجام رسانده و تجربه مناسبی در این زمینه دارد.

ویزای تحصیلی پارسی کانادا

از پرمتقاضی‌ترین ویزاهای مهاجرتی ویزای تحصیلی است، دانشجویان ایرانی برای مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا اقدام به اخذ ویزای مهاجرتی کنند.

کشورهای کانادا، استرالیا، ایتالیا و پرتغال از جذاب‌ترین کشورهایی به شمار می‌روند که برای ادامه تحصیل مناسب هستند. این کشورها به دلیل نظام آموزش جهانی، اساتید خبره، اقتصاد پویا و آزادی‌های علمی برای ادامه تحصیل گزینه بسیار خوبی به‌حساب می‌آیند.

به همین خاطر در مؤسسه مهاجرتی پارسی کانادا مسئله مهاجرت تحصیلی از اولویت بالایی برخوردار بوده و ده‌ها پرونده موفق مهاجرت به روش تحصیلی از افتخارات این مجموعه است.

ویزای کار پارسی کانادا

کشورهای اروپایی، کانادا و حتی حوزه خلیج‌فارس این روزها برای مهاجرت کاری جذاب هستند و برای نیروی کار متخصص و دارای مهارت، جذابیت بالایی دارند.

حقوق مناسب، حمایت‌های بیمه‌ای، امکان ارتقا و پیشرفت، فرهنگ کاری و سازمانی قوی از جمله دلایلی است که ایرانیان برای کار کشورهایی مانند آلمان، کانادا، استرالیا، فرانسه، عمان، امارات و. را انتخاب می‌کنند.

مؤسسه پارسی کانادا به دلیل تجربه چند ساله در زمینه ویزای کار می‌تواند پرونده‌های ویزای کار را قبول کند.

پارسی کانادا چه خدمات مهاجرتی ارائه می‌دهد؟

ویزای مهاجرت پزشکان پارسی کانادا

در چند سال گذشته وضعیت پزشکان ایران آن‌چنان که باید مطلوب آن‌ها نبوده و مهاجرت پزشکان از طریق پزشکی به عنوان یکی از راه‌های مهاجرت و اخذ ویزا در نظر گرفته شده است.

در چند سال اخیر کشورهایی مانند عمان، دبی، قطر به دلیل نیازی که به پزشکان حاذق دارند اقدام به ارائه ویزای پزشکی شده‌اند. به همین خاطر اخذ ویزای پزشکی توسط پارسی کانادا به پزشکان عمومی و تخصصی ایران ارائه می‌شود و در کمترین زمان ممکن فرایند اخذ ویزا را توسط مجرب خود پیگیری کند.

ویزای اوسبیلدونگ آلمان

این ویزا از پرطرف‌دارترین ویزاهایی است که علاقه‌مندان مهاجرت آلمان می‌خواهند برای آن اقدام کنند. افرادی که می‌خواهند بدون پرداخت هزینه آموزش ببیند و به راحتی وارد بازار کار کشور آلمان شوند مناسب است.

در این نوع ویزا فرد در یک مؤسسه آموزشی خاص، آموزش همراه با حقوق دریافت می‌کند و بعد از دوره وارد بازار کار می‌شود. اقتصاد، مدیریت، برق، فناوری اطلاعات، پزشکی - پرستاری، مشاغل خدماتی و. از جمله پرطرف‌دارترین حوزه‌های تخصصی هستند که می‌توان برای ویزای اوسبیلدونگ اقدام کرد.

مؤسسه پارسی کانادا به دلیل سابقه طولانی که در اخذ ویزای اوسبیلدونگ دارند امکان ارائه این خدمت را فراهم کرده است.

اخذ ویزا از طریق خرید ملک

افرادی که دارایی مناسبی در ایران دارند و می‌خواهند از یک روش سرمایه‌گذاری کم ریسک اقامت خود را در اروپا و کانادا بگیرند، گزینه خرید ملک مناسب و کاربردی به نظر می‌آید.

کشورهای مختلفی مانند فرانسه، یونان، قبرس، پرتغال و. امکان اخذ اقامت به‌وسیله خرید ملک را فراهم کرده‌اند. کافی است متناسب با قوانین کشور مقصد ملک مورد نظر خود را خریداری کنید تا بتوانید ویزای مورد نظر خود را داشته باشید.

در این مسیر پارسی کانادا با ده‌ها پرونده موفق اخذ ویزا از طریق خرید ملک و در اختیار داشتن وکلای حرفه‌ای امکان اخذ ویزای از این طریق را فراهم می‌کند.

سایز ویزاهای پارسی کانادا

علاوه بر این موارد پارسی کانادا ویزاهای مختلفی مانند ویزای تلنت استرالیا، اخذ ویزا از طریق ثبت شرکت در دبی، ویزای خوداشتغالی و. را ارائه می‌دهد. این ویزاها برای کشورهایی مانند استرالیا، کانادا، دبی، فرانسه و یونان مورداستفاده قرار می‌گیرد.

سخن نهایی

مؤسسه پارسی کانادا یکی از مؤسسه‌های مطرح مهاجرتی است که در تهران و اصفهان دفتر دارد. درصورتی‌که تمایل به اخذ هرکدام از ویزاهای معرفی شده دارید، این مؤسسه می‌تواند در کنار مشاوره رایگان و حرفه‌ای فرایند اخذ ویزا را برای شما پیگیری کند.

به همین خاطر اگر تمایل به اخذ ویزا و مهاجرت به اروپا، کانادا، استرالیا و حوزه خلیج‌فارس را دارید، مؤسسه مهاجرتی پارسی کانادا انتخابی مطمئن و انواع سرمایه گذاران از نظر قبول ریسک مناسب است.

چگونه با پارسی کانادا در تماس باشید؟

شماره‌تلفن‌های مجموعه پارسی کانادا:

آدرس وب‌سایت مؤسسه مهاجرتی پارسی کانادا

آدرس شعبه‌های شرکت مهاجرتی پارسی کانادا:

سلامت سرمایه های انسانی اولویت اول شرکت است

 سلامت سرمایه های انسانی اولویت اول شرکت است

2022-10-31T09:12:12+03:30

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا جعفری مدیرعامل ، سید داود حسینی عضو هیات مدیره و تعدادی از مدیران بیمه دانا با حضور در ذوب آهن اصفهان ضمن بازدید از خط تولید، با مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل ، احمد سلیمی معاون مالی و اقتصادی و مهدی بهرامی معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی شرکت دیدار و در خصوص توسعه همکاری فی مابین گفتگو کردند .
مهندس رخصتی در این دیدار با اشاره به اینکه در شرایطی کنونی هدف دشمن تحریم و ضربه زدن به اقتصاد کشور است و تولید یک رکن مهم برای مقابله با توطئه های دشمنان می باشد، گفت : در این شرایط ذوب آهن اصفهان توانسته تولید خود را افزایش دهد و این نشان از همت پولادمردان این شرکت است .
مدیر عامل ذوب آهن اصفهان با اشاره به اینکه سلامت سرمایه های انسانی اولویت اول شرکت است،گفت : موضوع درمان و سلامت کارکنان بسیار مهم است و ذوب‌آهن هرچه می‌تواند بایستی هزینه کند تا مسئولیت خود در قبال تلاشگران این شرکت را به انجام برساند.
دکتر جعفری مدیر عامل بیمه دانا نیز با اشاره به اینکه توسعه همکاری های فی مابین و ارتقاء سطح کیفی تعاملات از اهداف این جلسه بود گفت : ذوب آهن اصفهان یکی از بزرگترین تولید کنندگان محصولات فولادی کشور می باشد که در منطقه بی نظیر است و بی شک یکی از افتخارات کشور، وجود این مجموعه و تولیدات آن است .
وی با اشاره به اینکه ذوب آهن اصفهان رکن اساسی تولید فولاد در کشور است یاد آور شد : این مجموعه عظیم صنعتی یکی از مهمترین صنایع اثرگذار در بخش تولید و اقتصاد کلان کشور می باشد و از تمامی زحمت کشان و پولادمردان ذوب آهن اصفهان قدردانی می کنم که باعث برافراشته شدن پرچم صنعت هستند .
مدیر عامل بیمه دانا افزود : مسئولین ذوب آهن توجه خاصی به سرمایه های انسانی خود دارند و در این راستا تلاش شد که بهترین خدمات برای شاغلین و بازنشستگان این مجموعه در نظر گرفته شود .
وی افزود : امنیت یکی از عناصر مهم برای تولید است و در این راستا باید ریسک ها و خطراتی که سازمان را تهدید می کند شناخت و آن را تحت پوشش بیمه قرار داد و در واقع بیمه گذاران با قبول این ریسک، تولید را حفظ می کنند .
احمد سلیمی معاون مالی و اقتصادی ذوب آهن نیز به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و ریسک های متعدد در حوزه کسب و کار اشاره کرد و گفت : نقش شرکت های بیمه در پوشش ریسک های حاکم بر کسب و کار در زمینه های مختلف بسیار مهم است و می تواند تاثیر گذار باشد و این جلسه به همین منظور انجام شد . وی ارتقاء سطح کیفی بیمه کارکنان را یکی از مهمترین موضوعات مورد بررسی در این جلسه دانست و افزود : پوشش درمانی شاغلین و بازنشستگان و محاسبه اموال و دارایی های شرکت به منظور پوشش این ریسک ها موضوع این جلسه بود که به نتایج مثبتی در این موارد رسیدیم .

منبع : خبرگزاری تسنیم

کلمات کلیدی : میرنیوز
اشتراک گذاری :

آخرین اخبار بازار

خدمات‌رسانی به مشتریان با ابزارهای متنوع و محصولات جدید در بانک شهر

 خدمات‌رسانی به مشتریان با ابزارهای متنوع و محصولات جدید در بانک شهر

عضو هیات مدیره و معاون شعب بانک شهر با تاکید بر اینکه توجه به اصول مشتری‌مداری همواره به عنوان یکی از مولفه‌های اصلی کسب و کارهای اقتصادی به شمار می‌آید، گف.

طراحی سامانه تله‌ماتیک خودروهای متصل توسط کارشناسان تام ایران‌خودرو

 طراحی سامانه تله‌ماتیک خودروهای متصل توسط کارشناسان تام ایران‌خودرو

مدیرعامل شرکت تام گفت: سامانه تله‌ماتیک خودروهای متصل برخلاف تمامی سامانه های با کاربرد مشابه که در بازارهای داخلی وجود دارند برای اولین بار در ایران‌خودرو .

اسامی برگزیدگان مهر ماه قرعه‌کشی تسهیلات طرح "امید رفاه" بانک رفاه کارگران اعلام شد

 اسامی برگزیدگان مهر ماه قرعه‌کشی تسهیلات طرح

اسامی برگزیدگان بیستمین و دومین دوره قرعه‌کشی تسهیلات طرح "امید رفاه" بانک رفاه کارگران ویژه مهر ماه ۱۴۰۱، اعلام شد.

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز ۱۴۰۱/۰۸/۰۸

 قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز ۱۴۰۱/۰۸/۰۸

امروز در بازار آزاد تا این لحظه قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم یک میلیون و ۳۴۷ هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۱۴ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان است.

دلیل بالا ماندن توانگری بیمه ملت از نگاه مدیرعامل شرکت

 دلیل بالا ماندن توانگری بیمه ملت از نگاه مدیرعامل شرکت

مدیرعامل بیمه ملت با اشاره به اینکه یکی از دلایل مشخصی که باعث شده است بیمه ملت طی سالیان طولانی بتواند توانگری خود را در بالاترین درجه ممکن تثبیت و نگهداری.

صرفه جویی ۵۰ میلیارد ریالی در راه آهن و ترابری ذوب آهن اصفهان

 صرفه جویی ۵۰ میلیارد ریالی در راه آهن و ترابری ذوب آهن اصفهان

به همت تلاشگران مدیریت های راه آهن و ترابری و سفارشات و کنترل کالای ذوب آهن اصفهان ،جارینگ های پیستون لوکوموتیو TGM۶ با صرفه اقتصادی بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال.

۵ چسب قدرتمند برای چسباندن پلاستیک خشک به سایر سطوح

 ۵ چسب قدرتمند برای چسباندن پلاستیک خشک به سایر سطوح

پلاستیک خشک جزو موادی است که شاید نتوان با چسب‌های معمولی به ‌راحتی آن را به انواع سطوح چسباند و اگر چسبندگی هم حاصل شود، دوام آن ‌چنانی نخواهد داشت.

معامله ۹۱ هزار قرارداد آتی در بورس کالا

 معامله ۹۱ هزار قرارداد آتی در بورس کالا

بیش از ۹۱ هزار قرارداد به ارزش ۳۸۸ میلیارد تومان در هفته‌ گذشته میان معامله گران در بورس کالای ایران دست به دست شد.

عملکرد هفت ماهه بازار گواهی سپرده منتشر شد

 عملکرد هفت ماهه بازار گواهی سپرده منتشر شد

تعداد ۵۱۹ میلیون گواهی سپرده به ارزش نزدیک ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان از ابتدای فروردین تا پایان مهرماه در بورس کالا میان معامله گران دست به دست شد.

افزایش قیمت بیت کوین در ماه جاری به دنبال ماه‌ها افت قیمت

 افزایش قیمت بیت کوین در ماه جاری به دنبال ماه‌ها افت قیمت

ارزش بیت کوین به‌عنوان بزرگ‌ترین ارز مجازی دنیا پس از ۵ ماه کاهش قیمت از ۶ ماه گذشته، ۶.۵ درصد در ماه جاری میلادی افزایش‌یافته و امروز به حدود ۲۰۷۰۰ دلار در.

داخلی‌سازی سامانه تله‌ماتیک خودروهای متصل ایران‌خودرو

 داخلی‌سازی سامانه تله‌ماتیک خودروهای متصل ایران‌خودرو

در راستای تحقق اهداف ایران خودرو در تولید خودروهای متصل و هوشمندسازی صنعت خودرو، شرکت دانش‌بنیان تام ایران خودرو برای نخستین بار، بعد از طراحی و نمونه‌سازی .

چگونه با چند کلیک استعلام اصالت بیمه خودرو را در ۱۴۰۱ بگیریم؟

 چگونه با چند کلیک استعلام اصالت بیمه خودرو را در ۱۴۰۱ بگیریم؟

بیمه مرکزی به منظور راحتی افراد برای استعلام انواع بیمه نامه، سامانه سنهاب را راه اندازی کرده است تا کاربر‌ها به راحتی بتوانند از اصالت بیمه نامه خود مطمئن .

اجاره ویلا در مناطق بکر ایران، چه مزایا و معایبی دارد؟

 اجاره ویلا در مناطق بکر ایران، چه مزایا و معایبی دارد؟

اجاره ویلا در مناطق جنگلی و کوهستانی و حتی کویری ایران، یک فرصت عالی برای اقامت انواع سرمایه گذاران از نظر قبول ریسک در مقصدهای گردشگری بکر ایران زمین است.

هایما در بورس کمتر از بازار آزاد فروخته شد

 هایما در بورس کمتر از بازار آزاد فروخته شد

در معاملات امروز بازارفیزیکی بورس کالا، ۲۵۰ دستگاه هایما S۷ مشکی و مشکی (سفارشی) در کم‌تر از یک ساعت فروخته شد.

دوشنبه ۹آبان ۴۰۱| آغاز معاملات توافقی دلار با قیمت ۳۱۴۰۰ تومان

 دوشنبه ۹آبان ۴۰۱| آغاز معاملات توافقی دلار با قیمت ۳۱۴۰۰ تومان

معاملات توافقی دلار در بازار ارز امروز دوشنبه نهم آبان سال ۱۴۰۱ با قیمت خرید ۳۱۴۰۰ تومان و فروش ۳۱۶۲۰ تومان کار خود را آغاز کرد.

آخرین قیمت سکه و طلا؛ سکه امامی ۱۴۹۰۰۰۰۰ تومان

آخرین قیمت سکه و طلا؛ سکه امامی ۱۴۹۰۰۰۰۰ تومان

دلار توافقی ۳۱۴۵۰ تومان

دلار توافقی ۳۱۴۵۰ تومان

سکه امامی ۱۴ میلیون ۹۲۳ هزار تومان شد/ افزایش ۴۰ هزار تومانی سکه امامی

سکه امامی ۱۴ میلیون ۹۲۳ هزار تومان شد/ افزایش ۴۰ هزار تومانی سکه امامی

سکه امامی نسبت به دیروز با افزایش قیمت ۴۰ هزار تومانی مواجه شده است و هم اکنون به قیمت ۱۴ میلیون و ۹۲۳ هزار تومان رسیده است.

آخرین قیمت ارز؛ دلار ۳۱

آخرین قیمت ارز؛ دلار ۳۱

قیمت دلار امروز سه شنبه در بازار توافقی با تغییراتی مواجه شد؛ هم اکنون دلار در این بازار به قیمت ۳۱۴۱۰ تومان معامله می شود.

پذیرش درخواست ۲۴ شرکت برای واردات خودرو/ آغاز ثبت سفارش؛ به زودی

پذیرش درخواست ۲۴ شرکت برای واردات خودرو/ آغاز ثبت سفارش؛ به زودی

وزارت صمت از پذیرش درخواست ۲۴ شرکت برای واردات خودرو خبر داد و اعلام کرد که روند اجرایی واردات خودرو به‌زودی با ثبت سفارش و تخصیص ارز آغاز خواهد شد.

رضایت همه عوامل بازار خودرو از عرضه محصولات در بورس کالا/ ثبات امروز بازار نتیجه شفافیت معاملات است

 رضایت همه عوامل بازار خودرو از عرضه محصولات در بورس کالا/ ثبات امروز بازار نتیجه شفافیت معاملات است

عضو هیئت مدیره شرکت بهمن موتور می‌گوید عرضه فیدلیتی و دیگنیتی در شرایطی در بورس کالا آغاز شد که قیمت این محصولات در بازار رو به افزایش بود.

معامله وانت کارا در بورس کالا

 معامله وانت کارا در بورس کالا

تعداد ۱۱ دستگاه وانت کارا تک کابین امروز با قیمت پایه ۲ میلیارد و ۹۱۳ میلیون ریال در بورس کالا معامله شد.

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز ۱۴۰۱/۰۸/۰۲

 قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز ۱۴۰۱/۰۸/۰۲

امروز در بازار آزاد تا این لحظه قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم یک‌میلیون و ۳۳۷هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۱۴میلیون و ۹۰۰هزار تومان است.

سامانه موبایل‌بانک مبتنی بر وب بانک رفاه کارگران به‌روزرسانی شد

 سامانه موبایل‌بانک مبتنی بر وب بانک رفاه کارگران به‌روزرسانی شد

با هدف توسعه محصولات بانکداری الکترونیک و ارائه خدمات متمایز به مشتریان، سامانه موبایل‌بانک مبتنی بر وب (PWA)، بانک رفاه کارگران به‌روزرسانی شد.

شفاف‌سازی ایران‌خودرو درباره عرضه تارا و پژو۲۰۷ در بورس کالا

 شفاف‌سازی ایران‌خودرو درباره عرضه تارا و پژو۲۰۷ در بورس کالا

در پی طرح سؤالات مخاطبان درخصوص نحوه عرضه دو محصول تارا و پژو۲۰۷ در بورس کالا، گروه صنعتی ایران‌خودرو دراین‌باره اطلاعیه تکمیلی صادر کرد.

زمین زدن بورس با نگاه حاکمیتی دولت / سرازیری بورس ادامه دارد؟

آخرین وضعیت بازار سرمایه,ریزشهای بورس

روز گذشته غلبه عرضه بر تقاضا در بورس آن‌چنان شدید شد که شاخص کل بورس تنها در عرض یک روز معاملاتی به میزان ۱۹هزار واحد ریزش کرد و از لحاظ درصدی عقبگردی ۴۷/ ۱واحدی را به نمایش گذاشت. در حال حاضر بررسی‌ها حکایت از آن دارد که با عقب‌نشینی از سنگر ۳/ ۱میلیون واحدی در روز یکشنبه و تثبیت نماگر اصلی بازار زیر این سطح در روز دوشنبه، راه برای افت بیشتر دماسنج بورسی هموار شده است.

همچنین با ارزیابی متغیرهای اثرگذار بر بورس می‌توان به این نتیجه رسید که در وضعیت رکودی بازارهای جهانی و چشم‌انداز رکودی‌تر اقتصادهای مطرح دنیا که آمارهای کلان ثبت‌شده از آنها حکایت از این مساله دارد، احتمالا نمی‌توان چندان به آینده دل‌خوش کرد. سیاست‌های ضدکرونایی اژدهای زرد نیز قطعه دیگری است که این پازل را کامل می‌کند. چنین عواملی آن هم برای بورس کامودیتی‌محور ایران در میان‌مدت سیگنال مثبتی نخواهد بود؛ اگرچه به‌واسطه سقوط دو روز اخیر، احتمال تقویت محدود تقاضا در روزهای پیش‌رو نیز منتفی نیست.

زمین زدن بورس با نگاه حاکمیتی دولت

با وجود آنکه اغلب شرکت‌ها گزارش‌های خوبی نسبت به دوره عملکرد مشابه سال گذشته ارائه داده‌اند اما متاسفانه برخی از شرکت‌ها و صنایعی که انتظار داشتیم گزارش‌های مناسب‌تر، معقول‌تر و بازار سرمایه‌پسندتری بدهند، گزارش‌های خوبی ارائه نداده‌اند.

این صنایع عموما شامل متانول‌سازها،‌ برخی پتروشیمی‌ها مانند فناوران، گروه معدنی بازار مانند چادرملو و گل‌گهر بوده است که به وضوح نشان داد چنانچه دولت در مقابل ناملایمات اقتصادی از جمله کسری بودجه یا نقدینگی برای پرداخت حقوق و یا سایر مصارف، قرار بگیرد به مرور زمان کما‌فی‌السابق به سود شرکت‌ها دست‌اندازی می‌کند. این نکته حائزاهمیت است که سود شرکت‌های بورسی و فرابورسی در سال‌جاری بالغ بر ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. وضعیت کنونی از لحاظ بنیادین اثر سوء آن دیدگاه دولت را در عملکرد برخی از شرکت‌ها و صنایع روشن کرده است. اما دو نکته اصلی دیگر را هم باید مورد توجه قرار داد.

نخستین نکته رونمایی از انتشار اوراق اخزا با نرخ ثابت ۲۵ درصد است به نحوی که شاهد هستیم نرخ‌های بازدهی اخزا هم‌اکنون نیز به بالای ۲۴ درصد رسیده است. این به معنای افزایش نرخ بهره بدون ریسک است که اثر غیرمستقیمی را بر بازار سرمایه می‌گذارد و با آن زاویه دارد. نکته دوم ورود اقتصاد جهان به مرحله رکود به زعم صندوق بین‌المللی پول و سایر مراجع تخصصی است.

بر همین اساس باید چند موضوع را در کنار هم قرار دهیم؛ یعنی نظر سوء دولت به سود شرکت‌ها، یک سویه برداشت کردن سود مثل سود سهام ممتاز از شرکت‌ها در کنار استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه صرفا به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز دولت و همچنین افزایش نرخ بازده بدون ریسک که عوامل اصلی در ایجاد فضای کنونی بازار سرمایه بوده‌اند.

اما در کنار همه این موارد به باور من عدم اصلاح زیرساختی قانون بازار اوراق بهادار و عدم تطبیق ظرفیت‌های قانونی و آیین‌نامه‌ای با میزان بالای سرمایه‌گذاران یکی از معضلات مهم بازار است. در واقع تعداد سرمایه‌گذاران نسبت به سال‌های قبل بسیار افزایش پیدا کرده اما ظرفیت‌ها هنوز تطبیق نیافته است.

این نابسامانی در چنین شرایطی سبب می‌شود هرازگاهی برخی این درخواست را مطرح کنند که رییس سازمان بورس مانند اسلاف خود از جمله آقایان شاپور محمدی و قالیباف‌اصل، یک کنفرانس برگزار کنند و دست‌کم دغدغه‌ها و نکات مورد توجه سهامداران خرد را بازگو کنند. استعفا دادن (که روز گذشته بحث آن مطرح شده بود) ممکن است مشکلی را حل نکند اما این حداقل انتظار است.

وقتی ما از حاکمیت شرکتی و حکمرانی بازار سرمایه صحبت می‌کنیم رویکردها باید متفاوت باشد. بند ۱۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار صراحت دارد در اینکه وظیفه سازمان بورس حفظ و صیانت از منافع کل سهامداران است نه صرفا منافع دولت! متاسفانه رویکرد فعلی شرایط بی‌اعتمادی و سلب اطمینان برای سرمایه‌گذاران بالقوه و سرمایه‌گذاران حال حاضر به وجود می‌آورد. با توجه به تورم اقتصاد اعتقاد داشتم شاخص کل باید رکورد تاریخی خود را تا پایان سال می‌شکست اما این ناامیدی که در بازار سرمایه وجود دارد روند بازار را معکوس کرده است.

سهامداران خردی که از سال ۹۹ در پی دعوت عمومی به صحنه آمدند و پول آوردند اکنون در ناامیدی به سر می‌برند. تا همین امروز که صحبت می‌کنیم متاسفانه ظرف این هفت ماه نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان خروج پول حقیقی داشته‌ایم، در کنار آن ۶۰ هزار میلیارد تومان هم در سال ۱۴۰۰ خروج پول حقیقی را تجربه کرده‌ایم. این در حالی است که در سال ۱۳۹۹ برآیند ورود پول حقیقی ۱۹ هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی بورس طی این مدت نه تنها جذابیت ایجاد نکرده که دافعه هم داشته است! این منابع از بازار سرمایه خارج می‌شود که نوعی عملکرد ضد اقتصاد است. این منابع در واقع بعد از خروج از بازار سرمایه روی کالاهایی متمرکز می‌شود که ممکن است مورد سفته‌بازی قرار گیرند.

این منابع نقدینگی سوق پیدا می‌کند به سمت کالاهای سرمایه‌ای، کالاهای بادوام، ارز، طلا و حتی مسکنی که به عنوان یک کالای پایه و مورد نیازهای اساسی است.

چند ماه قبل مسوولان سازمان بورس توجیه می‌کردند که نرخ کامودیتی‌ها در جهان و جنگ اوکراین در سایر بازارهای مالی در تمام دنیا کل منطقه ما اثر خود را به صورت منفی داشته است، اما چرا ما بیش از پیش و این میزان اثر منفی پذیرفته‌ایم؟ به نظر من اما این وضعیت برمی‌گردد به نگاه حاکمیتی دولت به اقتصاد کشور؛ مادامی که بخش «خصوصی» در کنار نمایندگان مستقل این بخش اعم از تشکل‌های خودانتظام و کانون‌های مستقل در کنار دولت در اتاق‌های فکر بازار سرمایه حضور نداشته باشند متاسفانه بازار سرمایه ما همین روند را ادامه خواهد داد.

دو گزینه پیش‌رو

بررسی شرایط کلی بازار سهام حکایت از آن دارد که در وضعیت فعلی دو گزینه پیش‌روی بورس است که بر این اساس احتمالا دو سناریو پیش‌روی سرمایه‌گذاران این بازار خواهد بود. در سناریوی اول هرچند بر اساس تحلیل کارشناسان احتمال به‌وقوع پیوستن آن کم است، فرض می‌شود جریان نقدینگی جدیدی آرام‌آرام وارد بازار شود و قدرت خریدار در بازار نسبتا افزایش یابد، به‌طوری‌که فرض می‌شود احتمالا سهم‌های بزرگ به واسطه گزارش عملکردها، رفتار دولت درخصوص بودجه و همچنین رفتار بازار کمی درجا زده و آرام می‌شوند اما احتمالا برخی سهم‌های کوچک که هم گزارش خوبی داشته و هم احتمال افزایش اقبال بازار به آنها زیاد است، بیشتر مورد‌توجه سرمایه‌گذاران قرار خواهند گرفت.

در سناریوی بعدی که احتمالا بدبینانه‌ترین حالت ممکن است فرض بر این است که روند فرسایشی معاملات همچنان ادامه یابد و به‌دنبال این با پایداری طولانی‌مدت رکود در معاملات به تعبیر برخی تحلیلگران احتمالا مرگ مغزی بورس تهران را شاهد خواهیم بود، ضمن اینکه شرایط فعلی بازار سهام نیز بر این نگرانی می‌افزاید که بازار در عین ارزندگی در مداری خنثی باقی‌بماند.

به تعبیر دیگر روند معاملات به گونه‌ای باشد که احتمالا بورس تهران نوسان‌های کوتاه‌مدت مثبت و منفی داشته باشد که برآیند آن برای بازار و سرمایه‌گذاران مطلوب نخواهد بود. ضمن اینکه به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی بازار سهام فارغ از ناامیدی‌‌‌‌‌‌‌هایی که ناشی از مشکلات داخلی است، آمار و اعداد منتشرشده از اقتصادهای جهانی نیز سیگنال خوبی به بازار مخابره نمی‌کنند، به‌طوری‌که نرخ افزایش دستمزد در آمریکا بعد از ۳۴‌سال ‌نسبتا آرام، اکنون از دهه ۱۹۷۰ پیشی گرفته است. بر این اساس آمار و اعداد منتشرشده خبر از تورمی فراگیر در اقتصاد جهانی می‌دهد که راه طولانی برای کنترل آن نیاز است.

احتمالا در ادامه رکودی سخت گریبانگیر بازارها خواهد شد. از طرفی کاهش رشد در اقتصاد منطقه یورو در‌ ماه اکتبر عمیق‌تر دیده می‌شود و هر دو بخش خدمات و تولید همچنان شاهد تشدید رکود برای شروع سه‌ماهه چهارم هستند. ارقام ناامیدکننده داده‌های تقاضای چین نیز قیمت نفت را بیش از یک‌درصد کاهش داد.

بر این اساس، با توجه به تاثیر‌پذیری بازار سرمایه ایران از متغیرهای جهانی و به ویژه وضعیت اقتصاد چین که مهم‌ترین خریدار کامودیتی ایران است، این عوامل در کنار هم خبر از ادامه روند رو به افول بورس تهران می‌دهد، بنابراین طبیعی است که تقاضایی در بازار وجود نداشته باشد و به‌دنبال نگرانی‌های موجود سرمایه‌گذاران به‌دنبال فروش سهم‌های خود و خروج از بازار سرمایه باشند. البته این احتمال منتفی نیست که در روزهای پیش رو عواملی خارج از پیش فرض های این تحلیل هر چند موقت روند بازار سهام را معکوس کنند و افزایش تقاضا منجر به تغییر کوتاه مدتی سمت و سوی شاخص کل بشود.

مجرد بمانیم یا ازدواج کنیم؟

مجرد بمانیم یا ازدواج کنیم؟

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ ازدواج‌کردن باعث می‌شود از نظر جسمی، عاطفی و روابط بین‌فردی توسعه بیشتری پیدا کنید؟‌ در واقع، هیچ حکم کلی‌ای برای داشتن زندگی بهتر وجود ندارد. یعنی چه؟‌ یعنی نمی‌توان گفت ازدواج راه رسیدن به خوشبختی است یا مجردماندن. اجازه دهید باهم به مقوله مجرد بمانیم یا ازدواج کنیم دقیق‌تر نگاه کنیم. در این مقاله، کارمان سخت اما جالب است: مجرد بمانیم یا عروسی کنیم؟

این‌همه انسان‌های رنگارنگ روی زمین زندگی می‌کنند که هریک دارای شرایط زندگی منحصربه‌فردی‌اند. چطور می‌توان نسخه‌هایی کلی پیچید و برای همه، جادوی خوشبختیِ یکسانی را تجویز کرد. اصلا جادوی خوشبختی با فرمولی یکسان برای همه وجود دارد؟

تحقیقات درباره وضعیت تأهل چه می‌گویند؟

بر پایه برخی پژوهش‌ها، مجرد بمانیم بهتر است؛ اما این تحقیقات دارای خطاهایی‌اند و به‌اشتباه نشان می‌دهند که متأهل‌ها زندگی بهتری دارند و سر مجردها از مزایای زندگیِ به‌شدت جذاب متأهلی بی‌کلاه می‌ماند. در واقع، اینکه بگوییم زندگی متأهلی از نظر روانشناسی برای افراد بهتر است، درست نیست و نمی‌توان با علم از آن پشتیبانی کرد.

در این زمینه بخوانید؛

نمی‌توان به‌طور دقیق گفت ازدواج‌کردن می‌تواند در بلندمدت زندگی شاد و موفقی برای افراد خلق کند. گاهی مجردها گوی رقابت را می‌ربایند و کامیاب‌تر و موفق‌تر هم ظاهر می‌شوند. بنا به بعضی از تحقیقاتی که بر اساس نمونه‌های آماری بزرگ و ملی انجام شده‌اند، افراد مجرد سلامت‌ترین افراد جامعه‌اند و با مرورِ زندگیِ کسانی که از حالت تجرد به تأهل درآمده‌اند به‌سادگی می‌توان روند کاهش خوش‌حالی را در زندگی‌شان دید.

ازدواج‌کردن جاده‌ای نیست که حتما شما را به مقصد خوشبختی برساند. ابعاد متنوعی از زندگی مجردها بهتر و پربازده‌تر از زندگی متأهل‌هاست؛ برای مثال، مجردها بیشتر با دوستان، خانواده، همسایه‌ها و همکارانشان ارتباط دارند. آنها بیشتر از متأهل‌ها به دیگران مثلا والدین پیر خود کمک می‌کنند. در یک کلام، مجردها خودمختارند و در تعیین سرنوشت خودشان و افزایش رشد و توسعه فردی نقش پررنگ‌تری دارند.

از سوی دیگر، برخی تحقیقات نشان می‌دهند متأهل‌ها بیشتر از بیماری‌های مختلف در امان می‌مانند یا مثلا از نظر روانی سلامت بیشتری دارند.

اینجاست که امایی پررنگ و مهم وجود دارد: درست است که از مزایای مجردبودن گفتیم، اما به هر حال نمی‌توان گفت از بین این دو کدام بهتر است.

پس مجردی یا متأهلی؟ کدام را باید انتخاب کرد؟

این روزها مطالب و محتواهای مختلفی را درباره زندگی متأهلی و مجردی می‌بینیم و می‌خوانیم. برخی اصرار دارند که ازدواج بهتر است و برخی هم که اتفاقا در سال‌های اخیر بیشتر روی کار آمده‌اند از مزایای زندگی مجردی می‌گویند؛ مثلا از این می‌گویند که مجردها خوشبخت‌تر و ثروتمندترند. منتها ماجرا چیز دیگری است. هیچ روش بهتری برای زندگی وجود ندارد و نمی‌توان گفت مجردماندن بهتر است یا ازدواج‌کردن.

درست است که در بعضی زمینه‌ها مجردها بهتر از متأهل‌ها زندگی می‌کنند، اما موارد دیگری هم هست که زندگی متأهلی را شکوفاتر و جذاب‌تر نشان می‌دهد؛ پس شنونده باید عاقل باشد! در بررسی پژوهش‌های علمیِ مختلفی که یکی از این دو سبک زندگی را برتر از دیگری می‌دانند به نکات زیر دقت کنید:

حرف از میانگین‌ها و متوسط‌گیری‌هاست

تمام پژوهش‌های رنگارنگی که انجام می‌شود و متأهلی یا مجردی را تصدیق می‌کنند بنا بر میانگین‌گیری نمونه‌های آماری موردبررسی هستند. آنها از چیزهایی می‌گویند که به‌طور متوسط رخ می‌دهد و از استثناها غافل‌اند؛ پس نتایج تحقیقات علمی برای همه صادق نیستند.

حرف از انتخاب شخصی افراد است

هرکس در زندگی انتخابی دارد. متأهل‌ها انتخاب کرده‌اند که زندگی‌شان را با فرد دیگری شریک شوند، اما برخی از افراد هستند که انتخابشان مجردی است و از این انتخاب کاملا رضایت دارند؛ پس نگاه و انتخاب آدم‌ها در زندگی بنا به علاقه‌ها، خواسته‌ها و ترجیحاتشان شکل می‌گیرد و نمی‌توان گفت مجرد یا متأهل بودن نسخه‌هایی کلی‌اند که یکی بد است و دیگری خوب.

ماجرا پیچیده‌تر از این حرف‌هاست

با نگاهی دقیق‌تر به داستان ازدواج، موضوع دیگری هم روشن می‌شود: زمان ازدواج برای هر کس متفاوت است. برخی دوره‌های زندگی برای بعضی از ما با مجردی بهتر می‌گذرد و بعضی دوره‌‌ها هم با ازدواج بهتر خواهد شد؛ مثلا برخی افرادی که همسر خود را از دست داده‌اند از زندگی متأهلی‌شان رضایت زیادی داشته‌اند، اما بعد از فقدان همسر خود دیگر به‌دنبال ازدواج‌کردن نیستند و دوست دارند فصل تازه زندگی‌شان را به مجردی سپری کنند.

دلایل اشتباه برای ازدواج کردن

برخی افراد گمان می‌کنند ازدواج معجزه‌ای است که بسیاری از مشکلات زندگی‌شان را حل و درهای خوشبختی را به رویشان باز می‌کند. این اشتباه است. از جمله دلایل و افکار اشتباه درباره ازدواج اینها هستند:

۱. برای حل مشکلات رابطه عاطفی

ازدواج دارو یا درمان نیست؛ اما برخی گمان می‌کنند مشکلات رفتاری و ارتباطی‌شان را به‌مدد ازدواج‌کردن رفع خواهند کرد. با ازدواج، نه‌تنها مشکلات ارتباطی و رفتاری افراد حل نمی‌شود، بلکه حتی ممکن است شدیدتر هم بشوند. اگر دو نفر از نظر ارتباطی و رفتاری به بلوغ رسیده باشند، احتمالا بعد از ازدواج هم شکوفایی این بلوغ در زندگی‌شان بیشتر می‌شود؛ اما اگر مشکلاتی در این زمینه‌ها وجود داشته باشد، هیچ تضمینی نیست که ازدواج به حلشان کمک کند.

۲. برای فرار از تنهایی

احساس تنهایی گاهی سخت و سهمگین است، اما دلیل نمی‌شود برای فرار از آن ازدواج کنید. این اصلا دلیل خوبی برای ترک دنیای تجرد نیست. اگر شما در تنهایی خود فردی خوش‌حال و بهره‌ور نباشید، در دوران متأهلی نیز نمی‌توانید خوش‌حالی و خوشبختی را تجربه کنید. خوش‌حالی و خوشبختی در گرو ازدواج نیست و اگر به‌اندازه کافی از تنهایی‌تان لذت نمی‌برید، در زندگی دونفره نیز اقبال چندانی نخواهید داشت.

کسی که در خوش‌حال و راضی‌نگه‌داشتن خودش ناکام است و در تنهایی نمی‌تواند اوضاع زندگی‌اش را به‌خوبی مدیریت کند و شاد باشد، چطور در زندگی دونفره می‌تواند به فردی دیگر کمک کند تا هر دو زندگی‌ شاد و خوشی داشته باشند؟

۳. برای اثبات چیزی

بعضی افراد می‌خواهند با ازدواج‌کردن چیزی را به دیگران ثابت کنند؛ مثلا شخصی که فرزند طلاق است تصمیم می‌گیرد ازدواج کند تا به دیگران و والدین خود نشان بدهد که از آنها بهتر است و برخلاف آنها به یک رابطه سالم پا گذاشته است. برخی ازدواج می‌کنند تا نشان دهند بزرگ و مستقل‌اند. بعضی‌ها هم ازدواج می‌کنند چون مثلا می‌ترسند در جمعِ دوستانشان یگانه مجرد محفل باشند.

نباید برای اثبات چیزی ازدواج کرد. ازدواج تصمیمی است که فقط و فقط به خودتان بستگی دارد. باید قبول کنید که برای دنیا مهم نیست شما چه تصمیمی برای وضعیت تأهل خود می‌گیرید. شما هستید که باید ببینید چه تجربه‌ای از ورود به زندگی مشترک نصیبتان می‌شود.

ازدواج

دلایل منطقی و درست برای ازدواج کردن

اگر دلایلی منطقی و درست برای ازدواج داشته باشید، ورود به رابطه‌ای دونفره و تشکیل خانواده فکر بسیار خوبی خواهد بود. دلایل منطقی برای ازدواج‌کردن چیست؟ نگاهی به موارد زیر بیندازید:

۱. شما جنگنده خوبی هستید

اگر فکر می‌کنید ازدواج تصویری مانند تبلیغات دارد که در آن، زوجی با لباس‌های سفید در خانه‌ای درندشت می‌چرخند و مدام می‌خندند، سخت در اشتباهید. شاید بتوان به چنین تصویری رسید، اما برای رسیدن به این اوضاع و حفظ آن باید بجنگید. منظور از جنگ، دعوا نیست؛ بلکه جنگیدن در یک رابطه موفق به‌معنای تلاشی مدبرانه است.

تلاش مدبرانه یعنی صرف زمان و انرژی برای ساختن رابطه‌ای منطقی و درست با طرف مقابلتان. تلاش برای حل مشکلات و کشف ریشه مسائل، از یک زندگی دونفره تصویری ایدئال می‌سازد. این تلاش مداوم است و متوقف نمی‌شود؛ پس اگر می‌دانید که می‌توانید رابطه را درست مدیریت و با طرف مقابلتان متمدنانه زندگی کنید، ازدواج برایتان مناسب خواهد بود.

۲. نگاه و بینش‌تان نسبت به زندگی، مشترک است

اگر هر دوی شما نگاهی مشابه به زندگی دارید و تصمیم‌های بزرگ زندگی‌تان در یک مسیر قرار می‌گیرد، ازدواج‌ برایتان مناسب خواهد بود. ارزش‌ها و آرزوهای شما باید با ارزش‌های طرف مقابل همخوان باشد. در این صورت، ازدواج‌کردن مسیر درستی خواهد بود. دو نفر با عقاید مشابه می‌توانند دوستی‌های عمیقی بیافرینند و زیربنای زندگی مشترکشان را محکم و محکم‌تر کنند.

۳. ازدواج را رخدادی خوشایند می‌دانید، نه اجباری ناخوشایند

ازدواجِ خوب ساختنی است. همان طور که گفته شد، خبری از معجزه نیست. اگر به ساختن زندگی دونفره علاقه دارید و در آن هیجان و لذت می‌بینید، باید پا در مسیر بگذارید. در غیر این صورت، اگر گمان می‌کنید ازدواج بخشی اجباری از زندگی است، نباید به‌سراغ آن بروید.

زندگی‌ قانونی کلی ندارد. کل آدم‌ها که نمی‌توانند بر اساس احکامی کلی، روش و منش زندگی‌شان را تعیین کنند. می‌توانند؟ هرکس داستانی دارد و سرنوشتش را بنا به خواسته‌ها و شرایط خود پیش می‌برد. منتها با واقعیت‌هایی که جوامع به انسان‌ها تحمیل می‌کنند نیز باید روبه‌رو شد؛ برای مثال، افراد متأهل در بیشتر جوامع از مزایای بیشتری برخوردارند.

انواع وام‌هایی که به متأهل‌ها و وجه پسندیده‌تری که به زندگی‌ متأهلی داده می‌شود از جمله این مزایاست. از نظر اجتماعی، روان‌شناختی، سیاسی، فرهنگی و عاطفی نیز زندگی متأهلی در اجتماع بیشتر ستوده می‌شود و به آن ارج بیشتری داده می‌شود.

علاوه بر پذیرش بهتر زندگی متأهلی از سوی بیشتر جوامع، ازدواج معمولا با مزیت‌های اقتصادی هم همراه است؛ برای مثال، تقسیم مخارج خانه، اجاره، بیشترشدن سرمایه برای سرمایه گذاری و… . البته هر زندگی مشترکی به‌طور قطعی با این مزیت‌ها همراه نیست؛ برای مثال، گاهی افراد مجرد بهتر می‌توانند پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کنند و به رشد اقتصادی بهتری می‌رسند.

همان طور که می‌بینید، با قواعد و پیش‌فرض‌های کلی نمی‌توان برای زندگی آدم‌ها نسخه پیچید. هر کس می‌تواند در زندگی متأهلی یا مجردیِ خودش موفق و شاد باشد یا نباشد. حکمی کلی در کار نیست.

ازدواج یا تجرد؛ کدام برای افراد جامعه مقبول‌تر است؟

سید حامد برکاتی، مدیرکل سلامت، جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، در نشستی خبری اعلام کرده که ازدواج از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۹ در حدود ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است. این رقم بسیار قابل‌توجه و قابل‌تأمل است. اگر بخواهیم دلایل این کاهش آمار را بررسی کنیم، به سرنخ‌های متنوع و پرتعدادی می‌رسیم. خوب است که برای بررسی این مقوله و شناخت دلایل بالقوه و مختلف کاهش ازدواج، نگاهی هم به نظرات کاربران و مخاطبان اینستاگرام چطور بیندازیم.

در میان مخاطبان ، که نظرشان را با ما درمیان گذاشته‌اند، ازدواج‌کردن طرفدارانی دارد. حامیان ازدواج دلیل علاقه‌شان به این کار را موارد زیر اعلام کرده‌اند:

تشکیل خانواده‌ای برای خود و طی‌کردن مسیر این زندگی در کنار اعضایش، گذر لحظه‌ها را ساده‌تر و معنادارتر می‌کند.

زندگی‌کردن در کنار کسی که عاشقانه دوستش داری شیرین و خواستنی است.

داشتن همسر در زندگی باعث می‌شود که نیازهای جنسی و عاطفی بهتر و سالم‌تر رفع شوند و خلأهایی از این دست در زندگی به‌ وجود نیاید.

از قدیم، سبک و ساختار اصلی زندگی براساس تشکیل خانواده مطرح شده و برای همین هم هست که باید به این الگوی قدیمی تن داد. ازدواج در طبیعت آدم است و روشی بوده که برای موفقیت و شادکامی بسیاری از آدم‌ها مناسب بوده است. پس چرا دورش را خط بکشیم؟

پذیرفته‌شدن از سوی جامعه و دوری از دیدگاه‌هایی که به زندگی مجردی به‌عنوان سبکی غیرعادی از زندگی نگاه می‌کنند هم از دلایلی است که مخاطبان برای ترجیح ازدواج انواع سرمایه گذاران از نظر قبول ریسک بر مجردی بیان کرده‌اند.

بعضی‌ها چنان شیفته فرزندآوری هستند که حاضرند تمام مشکلات و سختی‌های متأهلی را به جان بخرند و با تشکیل خانواده فرزند داشته باشند. میل به داشتن فرزند هم خود ماجرای گسترده‌ای است که مطالعات وسیعی می‌طلبد.

مهدییکی از کاربران موافق ازدواج است. او می‌گوید:

ازدواج‌کردن وقت‌های بیهوده رو از تو می‌گیره و برای مشکلاتت تلاش می‌کنی؛ این می‌شه که رشد می‌کنی. البته اگه کسی خودش بخواد.

یکی دیگر از کاربران به نام شیدا هم با ازدواج موافق است اما می‌گوید:

ازدواج خوب است، درصورتی که طرف مقابل مناسب تو باشد و بتواند درکت کند و به تو آرامش بدهد. در غیراین صورت، همان مجردی عالی‌ است.

کوثر هم از مخاطبانی است که ازدواج را ترجیح می‌دهد و معتقد است:

ازدواج زمانی خوب است که زوج تفاهم داشته باشند، پشتیبان هم باشند، هردو در برابر مشکلات بایستند و اولویت همدیگر باشند. رابطه زمانی پایدار می‌ماند که عشق، عشق، عشق، توجه و احترام و اولویت در آن باشد.

حسن از ازدواج‌کردن طرف‌داری می‌کند اما به‌شرطی‌که:

ازدواج‌کردن دقیقا زمانی بهتر است که شغلی مناسب داشته باشی و بتوانی با آن شغل خانه و زندگی‌ات را مدیریت کنی. مجرد بودن هم تا حدی خوب است اما زیاد مجرد ماندن خوب نیست (ازدواج کردن به آدم امید به زندگی می‌دهد).

بررسی نگاه مخاطبان؛ چرا مجردماندن؟

اما اجازه بدهید که به‌سراغ نظرات طرف‌داران مجردی هم برویم و ببینیم که چرا ترجیح می‌دهند در زندگی تنها بمانند و دور ازدواج را خط بکشند:

هزینه‌های بالای زندگی در این روزها از جمله دلایل پربسامدی است که در میان نظرات کاربران دیده می‌شود. خیلی‌ها دوست دارند ازدواج کنند اما مطمئن هستند که از پس هزینه‌های بالای زندگی خانوادگی برنمی‌آیند؛ پس عطای ازدواج را به لقایش بخشیده‌اند.

آزادی عملی که مجردی به زندگی می‌دهد، برای بعضی از افراد بسیار ستودنی است. این بعضی‌ها معتقدند که عمر کوتاه‌تر از آن است که با درگیرشدن با دردسرها و چالش‌های زندگی متأهلی از بهره‌بردن تمام‌وکمال از آن بی‌نصیب بمانیم.

یکی دیگر از دلایل میل به مجردماندن در میان مخاطبان هم نبود اعتماد کافی در جامعه است. آنها معتقدند که شناخت فردی دیگر برای راه‌دادن او به زندگی دشوار شده و ترجیح می‌دهند که خطر و اصطلاحا ریسک ورود به زندگی نامناسب و نامطلوب را نپذیرند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.