آموزش بورس مفهوم تحلیل حساسیت


تحلیل بنیادی شرکت پتروشيمي جم(جم)

شرکت پتروشیمی جم که به اختصار JPC نامیده می شود، بعنوان یکی از بزرگترین واحدهای تولید الفین در جهان، یکی از طرح های توسعه ای شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در سال 1379 در منطقه ویژه پتروشیمی پارس در عسلویه بوده‌است که عمدتا به منظور تولید الفین ها و پلی اتیلن های سبک خطی و سنگین تاسیس گردیده است. شرکت پتروشیمی جم دارای واحدهای تولیدی گوناگون با ویژگی‌های خاص است که از آن جمله می‌توان واحدهای الفین، پلی اتیلن سنگین، پلی اتیلن خطی، بوتادین، بوتن-1 را نام برد که ضمن ایفای نقش برجسته در زنجیره طرح‌های مگا سایز منطقه ویژه اقتصادی پارس توانسته سهم خود را در بازارهای منطقه و جهان کسب و مورد توجه بازیگران اصلی صنعت پتروشیمی قرار گیرد.

موقعیت جغرافیایی شرکت

شرکت پتروشیمی جم، در زمینی به مساحت تقریبی 77 هکتار، که 41 هکتار آن از طریق خشک نمودن دریا استحصال شده‌است در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس قرار دارد. این منطقه بر اساس مجوز صادره از سوی شورای عالی مناطق آزاد به منظور بهره‌برداری از منابع هیدروکربنی حوزه پارس جنوبی و انجام فعالیت‌های اقتصادی در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی تاسیس شده است. پتروشیمی جم در چارچوب برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور به منظور بهره‌برداری اقتصادی تر از میدان گازی پارس‌جنوبی بعنوان یکی از پروژه‌‌های پتروشیمی جهت اجرا در این ناحیه پیش‌بینی شده است.

این شرکت که به عنوان طرح الفین دهم شناخته شده است، یکی از بزرگترین و مهمترین پروژه‌های پتروشیمی در منطقه است که محل استقرار آن در نقشه در مجاورت طرح‌های فازهای گازی و پتروشیمی مشخص شده است. سهولت دسترسی به خوراک، سوخت و مواد اولیه، استفاده از امکانات جاده‌ای و حمل و نقل دریایی، وجود فرودگاه، دسترسی به آب مورد نیاز و همچنین کمک به توسعه و عمران استان بوشهر به عنوان قطب صنعت پتروشیمی در کشور، و همچنین ایجاد ارزش افزوده و جلوگیری از سوزانیده شدن گازهای همراه نفت، ویژگی‌هایی است که انتخاب این مکان را برای احداث مجتمع‌های پتروشیمی بارز نموده و آن را به یکی از مبادی صادرات غیر نفتی کشور مبدل نموده است.

سهامداران

سرمایه شرکت طی آخرین افزایش سرمایه در سال99، به مبلغ 1,800 میلیارد تومان می باشد. ارزش بازار شرکت در حال حاضر حدود 66 هزار میلیارد تومان می باشد.

ترکیب فروش

در میان محصولات، بیشترین سهم در فروش به ترتیب مربوط به اتیلن، پلی اتیلن سنگین و پروپیلن می باشد. به ترتیب اتیلن، پلی اتیلن سنگین و پلی اتیلن سبک بیشترین ارزش افزوده را در سال جاری برای شرکت ایجاد کرده اند.

فروش صادراتی

نمودار فوق سهم فروش صادراتی شرکت در سال 98 را نشان میدهد. حدود 67 درصد فروش شرکت در داخل و مابقی صادراتی میباشد.

مبلغ فروش

فروش شرکت در سال های 93 و 94 دچار کاهش شده اما در آموزش بورس مفهوم تحلیل حساسیت سال های بعدی بهبود یافته و در سال 97 توانسته فروش 8,5 هزار میلیارد تومانی را محقق کند.

جم در سال منتهی به اسفند 98، توانسته با افزایش حدود 59 درصدی فروش 13,5 میلیارد تومانی را محقق کند.

مقدار فروش

نمودار فوق روند مجموع مقدار فروش جم را نشان میدهد. مجموع مقدار فروش شرکت در سال 98 نسبت به دوره مشابه سال گذشته، افزایش حدود 16 درصدی داشته است.

روند متوسط نرخ فروش

نمودار فوق مقایسه روند متوسط نرخ فروش محصولات و نرخ نفت را نشان می دهد. نرخ فروش محصولات در داخل براساس معاملات بورس کالا و نرخ فروش صادراتی براساس نرخ های جهانی تعیین میشود. همبستگی قیمت فروش محصولات شرکت با قیمت نفت به سادگی قابل مشاهده است و این شدت وابستگی یکی از منابع ریسک عملیاتی شرکت است.

فروش محصولات صادراتی شرکت بصورت CFR و از لحاظ محاسباتی براساس پایه نرخ های جهانی طبق نشریات معتبر بین المللی ICIS و مشتریان ذیربط از طریق شرکت فرعی توسعه انرژی پادکیش انتخاب گردیده وانتقال وجوه براساس مقررات ابلاغی مراجع ذیصلاح الزاما از طریق عرضه در سامانه نیما توسط کارگزاران ارزی صورت پذیرفته است.

مبنای قیمت فروش داخلی محصولات تبادلاتی فی ما بین مجتمع ها براساس نرخ های اعلامی توسط انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی و محصولات پلیمری طبق قیمت فروش محصولات در بورس کالا در محدوده زمان بارگیری و حمل براساس دستورالعمل فروش و مصوبات هیئت مدیره تعیین میگردد.

حاشیه سود

حاشیه سود شرکت در سال 98 کاهش یافته است.

هزینه عمومی و فروش

در نمودار فوق روند نسبت هزینه عمومی و فروش به فروش نشان داده است. این نسبت در سال 94 در حدود 11 درصد فروش بوده است به این معنی که حدود 11 درصد از مبلغ فروش در سال 94 صرف این هزینه شده است. در سال های اخیر روند این هزینه بهبود یافته و در سال 98 به 5 درصد فروش رسیده است.

هزینه مالی

هزینه مالی شرکت روند کاهشی داشته است.

بهای تمام شده

عمده بهای تمام شده شرکت مربوط به مخواد مستقیم می باشد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

مواد مستقیم

خوراک شرکت شامل خوراک مایع و خوراک گازی میباشد. برش سبک و اتان حدود 70 درصد مواد اولیه را تشکیل میدهند. پتروشیمی جم در تعادل با سایر پتروشیمی ها و مجتمع های منطقه، گاز مورد نیاز را از مجتمع پارس جنوبی و بخش عمده خوراک فاز مایع از دو پتروشیمی پارس و نوری و مابقی را از مجتمع های آریا ساسول، مروارید و کاویان تامین میکند.

نرخ خرید مواد اولیه از شرکت پتروشیمی برزویه و پارس بر مبنای FOB-5% خلیج فارس و خرید اتان از مجتمع گازی پارس جنوبی براساس نرخهای اعلامی معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدرو کربوری وزارت نفت بر پایه نرخهای ارز تعیین شده از سوی مراجع قانونی بوده است. ضمنا افزایش مبلغ مواد مصرفی عمدتا ناشی از افزایش نرخ ارز و همچنین افزایش مقداری خرید خوراک بوده است.

بررسی عملکرد در سال جاری

روند مقدار فروش

مقدار فروش شرکت در مجموع 11 ماهه، 8 درصد بهتر از دوره مشابه سال گذشته بوده است.

روند مبلغ فروش

نمودار فوق روند ماهانه مبلغ فروش شرکت در سال های 98 و سال 99 نشان می دهد. نمودار فوق بر مبنای گزارش ماهانه منتشر شده توسط شرکت رسم شده است. شرکت در مجموع 11 ماهه فروش حدود 23,5 هزار میلیارد تومانی را محقق کرده است که در مقایسه با دوره مشابه افزایش حدود 95 درصدی را نشان میدهد.

نرخ فروش

نمودار فوق متوسط نرخ فروش شرکت، به صورت ماهانه از ابتدای سال 98 تا بهمن ماه سال 99 را نشان میدهد. همانطور که در نمودار نیز مشاهده می شود.

تحولات نفت

نرخ محصولات

طرح های توسعه

صورت سود و زیان

با توجه به مفروضات ذکر شده، سود حدود 480 تومانی برای سال 99 برآورد شده است. برای سال 1400 نیز سود حدود 450 تومانی برآورد شده است. اما با توجه به نوسانات نرخ نفت و نرخ ارز در ادامه جدول حساسیت هر سهم نیز آورده شده است.

تحلیل حساسیت

تحلیل حساسیت فوق بر مبنای مفروضات سود کارشناسی 1400 به ازای تغییر در قیمت نفت خام و نرخ تسعیر دلار می باشد. لازم به ذکر است، احتمال انحراف در این داده ها وجود دارد و نباید به عنوان معیار محاسبات کارشناسی قرار گیرد. بلکه تنها در چارچوب مفروضات بیان شده قابل استفاده است.

مبانی برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل مالی برای استارتاپ ها

مبانی برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل مالی برای استارتاپ ها

به زبان ساده، FP&A فرایند تعیین چگونگی دستیابی شرکت شما به چشم انداز، اهداف استراتژیک و اهداف کوتاه مدت است. در حالیکه حسابداری نگاه به گذشته دارد، FP&A نگاه به آینده است.
در دنیای استارتاپ ها، شما فقط با نگاه کردن به برخی از شرکت های بدون درآمد و ارزش گذاری بسیار زیاد- ارزش بسیاری از شرکت ها بر اساس درآمد آتی پیش بینی شده تعیین می شود- می توانید به اهمیت برنامه ریزی پی ببرید. به جرات می توان گفت مهم نیست اندازه شرکت شما چقدر است، شما باید با بودجه بندی، پیش بینی و تجزیه و تحلیل هایی که پشتوانه اکثر تصمیمات اجرایی هستند درگیر شوید.

بدست آوردن تبحر مالی برای یک شرکت کوچک و یا استارتاپ یک فرایند تدریجی است. در یک کسب و کار مخاطره پذیر، اجرای FP&A توسط بنیان گذاران و با کمک دستیاران خارج از شرکت مدیریت می شود. با رشد شرکت، کنترل کننده یا مدیر مالی معمولا مسئول FP&A می باشد. هرچه شرکت بزرگ تر شود، سرمایه گذاری بر روی یک تیم FP&A ارزشمندتر خواهد بود.
افزایش پیچیدگی های مالی، تعداد کارمندان، درآمد و جذب منابع خارجی محرک های تحول در زیرساخت های مالی در استارتاپ هستند. به صورت کلی، با جذب سرمایه گذاری های خطرپذیر، بیش از 30 نفر کارمند و/یا ایجاد درامد ثابت 5 تا 20 میلیون یورو باید رسما به فکر ایجاد یک واحد FP&A در شرکت خود باشید.
FP&A یک بخش کامل در مالی و حسابداری خواهد بود؛ چه به صورت مستقر در شرکت و چه به صورت برون سپاری. مدیر FP&A در تهییه گزارش های داخلی و خارجی، موارد مورد نیاز برای هیئت مدیره، تجزیه و تحلیل صورت های مالی ماهیانه و گزارش ها و تجزیه و تحلیل های موردی مالی برای سازمان کمک خواهد کرد.
در یک شرکت که به خوبی سازمان یافته، کنترل کننده حسابداری مالی و پرسنل بخش FP&A را مدیریت می کند و مسئول حسابداری مدیریت خواهد بود.

روند کار مدیر FP&A شامل موارد زیر است:

• ایجاد فرایند ها و سیستم ها بر اساس روند روزانه
• تجزیه و تحلیل مالی و پیش بینی جریان های نقدی کوتاه مدت
• تجزیه تحلیل جاری کنترل های داخلی
• ایجاد و تجزیه و تحلیل مدل های مالی و شبیه سازی آن ها
• پیش بینی سناریوهای احتمالی در مورد جریان نقدی و پیش بینی های مالی شرکت
• اجرای استراتژی های ماهیانه، فصلی و سالیانه رشد شرکت

به صورت کلی، مدیر FP&A بخشی از رویکرد شما در زمانی است که به دنبال سرمایه سهامی و قرضی(وام) هستید و یا کسب و کار خود برای سرمایه گذاران و وام دهندگان ارائه می دهید.

کاربرد تامین مالی نوین

کاربرد تامین مالی نوین

خبر بد در مورد FP&A این هست که این کار می تواند کسل کننده باشد. خبر خوب این هست که به سرعت هیجان انگیز می شود. حرفه ای های FP&A داستان سرایان ذاتی هستند. اعداد زبان آن ها هستند، آن ها با به هم وصل کردن نقاط چشم اندازی به آینده ایجاد می کنند چون ارزش ها را مشخص می کنند.
به بیانی دیگر، FP&A درباره پیش بینی است. به شما اطمینان می دهد که جواب پرسش هایی که برنامه ریزی ها و تجزیه و تحلیل ها را تبدیل به انتخاب ها و تصمیمات استراتژیک خواهید یافت. FP&A به سوالات استراتژیک پاسخ می دهد، از حسابداری صحیح اطمینان می یابد، سودآوری محصولات را تجزیه و تحلیل می کند و البته مشخص می کند کسب و کار شما چه مقدار و چه زمانی به پول نیاز دارد و تا چه زمانی باقی می ماند.
شرکت ها با هر اندازه ای می تواند از اقدامات FP&A منفعت ببرند، حتی اگر در ابتدا مجبور باشید آن ها را برون سپاری کنید. حرف F در FP&A خود گویاست؛ کارکرد تامین مالی(Finance) فقط بخشی از وظیفه گسترده شرکت در برنامه ریزی، جذب و مدیریت سرمایه برای پیشبرد بهینه کسب و کار است.
متخصصان مالی می توانند به بخش های مختلفی شرکت خدمات بدهند. در ادامه به بررسی برنامه ریزی مالی(P در FP&A) و تجزیه و تحلیل(A در FP&A) می پردازیم و نکات کلیدی آن را مورد توجه قرار می دهیم.

P در FP&A

حسابداران نتایج تاریخی را ثبت می کنند و بعد از آن متخصصان FP&A این اطلاعات را تجزیه و تحلیل می کنند و عملکرد تاریخی را شرح می دهند. سپس با استفاده از بینشی که از تجزیه و تحلیل مالی به دست آورده اند، نتایج آتی را پیش بینی می کنند.
هسته اصلی نقش FP&A در واقع متکی بر وجه برنامه ریزی آن است. زیرا تنها شامل پیش بینی چگونگی تغییرات تراز حساب ها نیست، بلکه شامل مشارکت در پیدا کردن راه حل برای پر کردن شکاف های تامین مالی نیز می باشد.

هدف برنامه زیری مالی مشخص کردن پتانسیل های کسب و کار و ارائه یک زمان بندی برای بقای مالی است. برنامه مالی پایه ارزیابی پروژه می باشد و بایستی نشانگر بهترین پیشبینی شما از نیازمندی های مالی باشد.

برای این که مطمئن شوید زنجیره ارزش، چرخه نقدینگی و سایر اصول اقتصادی در موقعیت های کسب و کار شما و استراتژی آموزش بورس مفهوم تحلیل حساسیت آموزش بورس مفهوم تحلیل حساسیت های کلی شرکت شما به درستی اجرا می شود، تلاش کنید به سوالات زیر پاسخ دهید:

• حاشیه سود ناخالص و عملیاتی شما چیست؟
• سود های بالقوه شما کدامند؟
• جریان سودآوری شما چقدر با دوام است؟
• چه متغیرهایی قیمت گذاری را شما را تعیین می کنند و سودآور هستند؟
• هزینه های ثابت، متغیر و نیمه متغیر شما کدامند؟
• چه دارایی هایی در حال حاضر و در آینده در کسب و کار شما استفاده می شوند؟
• نقطه سر به سر در برنامه تامین مالی پیشنهادی شما چند ماه است؟
• چند ماه تا رسیدن به جریان نقدی مثبت زمان نیاز است؟
• چه زمانی نقدینگی شما پایان می یابد؟
• آیا می توانید تغییرات چشمگیری در جریان نقدی خود در دوره رشد پیش بینی کنید؟

نکته مهم: همواره تمام تعهداتی که اعداد و ارقام شما را حمایت می کنند، بایگانی کنید؛ مانند تعهداتی که در زمان بندی بدهکاران، بستانکاران ایجاد می شود، شرایط پرداخت به فروشندگان، افزایش های برنامه ریزی شده در حقوق و مزایا، هر گونه افزایش پیش بینی شده در هزینه های عملیاتی، ویژگی های فصلی کسب و کار و سایر موارد.
همچنین در محیط های با رشد سریع، توسعه سازمانی یک عامل کلیدیست، بنابراین فراموش نکنید که تعهدات کارمندان را در نطر بگیرید. بیشتر کارمندان با پیچیدگی های بیشتری روبرو خواهند شد و به تامین مالی بیشتری نیز نیاز خواهند داشت.

به یاد داشته باشید که برای پیش بینی نیاز نقدینگی، همیشه از حسابداری نقدی به جای حسابداری تعهدی استفاده می شود. به این معنا که از تجزیه و تحلیل نقدی آنی مطالبات و صول های استفاده می شود.
و در پایان، شما باید جدول سرمایه خود را به نحوی به روزرسانی کنید که نشان دهنده سهام مالکانه و سرمایه گذاران برای جذب سرمایه خارجی با هدف تحول و رشد باشد.

A در FP&A

قسمت تجزیه و تحلیل FP&A درباره درک مباحث کمی و کیفی مالی کسب و کار شماست. گاهی اوقات مباحث مالی اصلا درباره پول نیست. این ها برخی سوالات پایه هستند که شما باید از خودتان بپرسید و تجزیه و تحلیل مالی می تواند به شما در پاسخ دادن به آن ها کمک کند:

• چه مقدار طول میکشد تا یک مشتری پیدا کنید که محصول شما را بخرد؟
• چه مقدار نقدینگی نیاز دارید تا به هدف بعدی خود برسید؟
• ما چه مقدار برای بازاریابی هزینه خواهیم کرد تا درآمدی که به دنبالش هستید را ایجاد کنید؟
• چه مقدار زمان نیاز هست تا چشم انداز خود را به مشتری واقعی تبدیل کنید؟

این ها فعالیت های اصلی هستند که تجزیه و تحلیل مالی را تشکیل می دهند و شما باید بدانید:

استانداردهای تجزیه و تحلیل: تجزیه و تحلیل ها باید 3 سال را پوشش دهند، شامل گزارش درآمد و ترازنامه سال جاری و گذشته و اگر ممکن بود پیش بینی سود و زیان سه سال آینده شامل پیش بینی های درآمد، ترازنامه و جدول سر به سر.

تجزیه و تحلیل نقدینگی: در سال های اول راه اندازی، معمولا مقدار درآمد هزینه های عملیاتی را پوشش نمی دهد و جریان ورودی نقدینگی با جریان خروجی آن در بازه های کوتاه مدت منطبق نیست. جزئیات مقدار و زمان بندی ورودی و خروجی جریان نقدی را مشخص کنید. زمان بندی و مقدار نیاز به تامین مالی اضافی را مشخص کنید و نقاط اوج نیاز به سرمایه در گردش را تعیین کنید.

تجزیه و تحلیل نقدینگی

نمودار تقطه سربه سر: نموداری که سطح فروش و تولید ، زمانی که تمام هزینه ها از جمله هزینه های متغیر تولید را پوشش می دهد و تاکید دارد بر موقعیت هایی که افزایش هزینه می تواند مزیت ایجاد کند یا خیر

تحلیل حساسیت: استفاده از تحلیل حساسیت یک کار استاندارد هست. به عنوان مثال تاثیر 20% کاهش فروش نسبت به پیش بینی ها چه خواهد بود یا تاثیر 20% افزایش هزینه های تولید؛ و کدام یک مانع رسیدن به اهداف فروش یا سود خواهد بود
همچنین، مشخص کنید چگونه و در چه زمان هایی هزینه ها را گزارش خواهید کرد، چه کسی مسئول کنترل عوامل هزینه های متغیر خواهد بود و چه اقداماتی در مواقع انحراف بودجه انجام خواهید داد.
و در پایان، نتایج مهم را یادداشت کنید، شامل حداکثر نیاز و زمان بندی نقدینیگی مورد نیاز-ولی فقط این- مقدار نیاز به بدهی و ارزش سهام و این که هر بدهی چه قدر سریع میتواند بازپرداخت شود.

10 تا از بهترین قواعد FP&A برای به خاطر سپردن

1- یک برنامه خوب. فهم آسان و اجرای ساده برنامه ریزی مالی معمولا موفقیت یا آموزش بورس مفهوم تحلیل حساسیت شکست کسب و کار را مشخص می کند. یک برنامه ریزی خوب یک ابزار قدرتمند است. اول فرصت های اصلی کسب و کار و استراتژی رسیدن به آن را مشخص کنید. پس از آن نیازهای مالی در خصوص دارایی های مورد نیار و نیازهای اجرایی را بسنجید و در پایان جزئیات را مشخص کنید

2- همیشه موقعیت آموزش بورس مفهوم تحلیل حساسیت های کسب و کار به استراتژی های کسب و کار سمت و سو می دهد و در مقابل به نیازهای مالی، ساختار منابع و استراتژی های مالی جهت می دهد

3- در برنامه ریزی های مالی خلاقیت نقش بسیار مهمی دارد. به عنوان یک کارآفرین، شما باید خلاقانه به کسب و کار خود نگاه کنید و راه های جایگزین برای تامین مالی و اجرای آن در نظر بگیرید.

4- FP&A یک چرخه مداوم است و تا زمانی که شرکت تصمیم به تسلیم شدن نگرفته است، فرایند FP&A متوقف نخواهد شد. چرخه عمر مالی، سرمایه در دسترس در طی زمان برای شرکت های مختلف در مراحل مختلف توسعه را مشخص می کند

5-استراتژی مالی در نهایت با جایگزین های موجود مشخص می شود. پس این قاعده بدیهی است: در حالت ایده آل، پول جذب کنید وقتی به آن نیاز ندارید!
6- نقدینگی پادشاه است و جریان نقدی ملکه. بر اساس اهمیت چشمگیر نقدینگی در سلامت کلی یک استارتاپ و یا کسب و کار جدید، نقدینگی جریان خون یک کسب و کار جدید است. سو مدیریت نقدینگی یکی از مهم ترین دلایل ذکر شده برای مشکلات کسب و کارهاست.

7- ایجاد یک شبکه فکری از مشاوران مناسب، تسهیلگران و مربیان مهم ترین سلاح مخفی کارافرینان است، به آن دست پیدا کنید!

8- استفاده از منابع سایر افراد(OPR). این کار می تواند به سادگی هر شخص یا چیزی در اطراف شما باشد که می تواند به پیشبرد پروژه شما کمک کند. کنترل منابع به جای مالکیت آن ها، کلید استراتژی مدیرینت منابع بر اساس شعار”کم هم زیاد است” می باشد. راه اندازی کسب و کار با منابع شخصی تمام تکیه اش بر کم ترین مقدار ممکن برای آورده نقدی به کسب کار است.

9- اسناد و مدارک چیزی بیش از چند تا کاغذ حسابداری که در کامپیوتر می بینید نیست و می تواند مثل یک شمشیر دو لبه عمل کند. همان گونه که این اسناد منابع بسیار خوبی هستند، از سوی دیگر می توانند باعث شوند کارآفرینان به جای تصمیم گیری بر اساس واقعیت های کسب و کار بر اساس حساب و کتاب ها و زمانبندی ها تصمیم گیری کنند.

10- تجزیه و تحلیل مالی باید بر اساس یک درک درست از موقعیت های کسب و کار باشد در غیر این صورت دقیق نیستند. اگر فرصت های کسب و کار به درستی تعریف نشده باشند، بازی کردن با اعداد فقط باعث سرگرمی خواهد شد!

10 تا از بهترین قواعد FP&A برای به خاطر سپردن

جمع بندی- اجرای FP&A برای موفقیت هر کسب و کار حیاتی است

کارآفرینان در شرکت های با رشد سریع، خودشان را با تمرین مهارت های بازاریابی،مدیریت، مالی و برنامه ریزی از سایرین متمایز می کنند. اما در شرکت های نوظهور،عملیات مالی چیزی بیشتر از سند نویسی یا در نهایت برون سپاری کارهای حسابداری نیست و این باعث مشکلاتی مانند مدیریت واقعی نقدینگی می شود.
FP&A خودش یک منبع است و به سرعت با افزایش بهره وری در منابع و استفاده از سرمایه تبدیل به مزیت رقابتی می شود. پیش بینی درست یعنی پیش بینی درست از درآمدهای آتی و این یعنی تعیین استراتژی صحیح.
بنابراین، بنیانگذاران چه با مفاهیم و زبان مالی و حسابداری آشنا باشند و چه تیم برای این کار داشته باشند اما در مجموع اگر درک پایه از حسابداری، FP&A و مدیریت حسابداری نداشته باشند به مشکل بر خواهند خورد.
بدون شک یک بنیانگذار با درک کافی ازعملکرد مالی در موقعیت بهتری برای به موفقیت رساندن کسب و کار قرار خواهد داشت.

«خدمت، خیانت یا حماقت؟!» / انتقاد مهاجرانی از هاشمی گلپایگانی ،حسن عباسی و رائفی پور

«خدمت، خیانت یا حماقت؟!» / انتقاد مهاجرانی از هاشمی گلپایگانی ،حسن عباسی و رائفی پور

برخی موضع‌گیری‌ها، در شرایط فعلی کشور، که همگی ما با دقت و حساسیت مسائل را نگاه می‌کنیم و می‌کوشیم برای آرامش و تعادل سیاسی و اجتماعی نقدی، نظری و اندیشه‌ای داشته باشیم، ناگاه می‌بینیم از گوشه و کنار، اشخاصی که مسوولیت دارند یا تریبون‌های زنده صدا و سیما دراختیارشان است، سخنانی می‌گویند که شما به عنوان شنونده علاقه‌مند به ملک و ملت و انقلاب و نظام، انگشت حیرت به دندان ‌می‌گیرید و می‌گزید که یعنی چه؟ چرا چنین حرفی را می‌زنند؟ نفوذی‌اند؟! از روی نادانی و جهالت و بلاهت چنین می‌گویند؟ متوجه هزینه چنین سخنانی نیستند؟ این افراد معمولا جامه تمام‌نمای انقلابی بودن بر دوش دارند. شما آموزش بورس مفهوم تحلیل حساسیت هم مراقبت می‌کنید که در نقد آنان متهم به عضویت سازمان اطلاعات بیگانه نشوید یا برچسب ضدانقلاب به شما نچسبانند! خاطره‌ای را برای‌تان تعریف می‌کنم که برایم همچنان زنده است.

صلاح خلف، یا ابوایاد، رهبر شهید فلسطینی برایم بسیار عزیز و محبوب بود. کتاب «فلسطینی بلا هویه» که متن گفت‌وگوی طولانی ابوایاد با اریک رولو، روزنامه‌نگار فقید مصری- فرانسوی است، مرا شیفته او کرده بود. از بخت خوش در بهمن ماه سال ۱۳۶۱ از طرف مجلس شورای اسلامی به اتفاق صباح زنگنه و هیاتی از جمله مرحوم همایون علیزاده که بعدا سفیر ایران در بیروت شد- همایون در مرداد ماه سال ۱۴۰۰، پس از یک دوره طولانی کمای ۱۶ ساله درگذشت،یادش گرامی‌ - به الجزایر رفتیم. من خاطرات سفر را در کتاب «فلسطینی‌ها» نوشته‌ام. شبی مهمان ابوایاد بودیم. در ویلایی در نزدیکی قصر کنفرانس‌ها، اقامت داشت. جمع ما را که همگی جوان و در دهه بیست عمرمان بودیم. با محبت و صمیمیت پذیرفت. جلسه تا دیر وقت تا ساعاتی پس از نیمه شب به طول انجامید. با صدای آرام و چشمان هوشمند و حلقه‌های دود که بوی قهوه می‌داد و از دهان و سیگارش متصاعد می‌شد، گفت: «در انقلاب ایران، مراقب افراطی‌ها باشید. ما در انقلاب فلسطین تجربه کردیم. افراطی‌ها یا خائن بودند یا احمق.» هر موقع با سخنی افراطی یا موضعی بسیار انقلابی و رادیکال روبه‌رو می‌شوم، گوشم زنگ می‌زند و به قول حکیم فردوسی: «تو گویی دو گوشم بر آواز اوست!» نمی‌خواهم از گویندگان سخنان افراطی در این ایام نام ببرم. شما خوب می‌دانید و می‌شناسید و کنایه ابلغ من التصریح است. فردی که به شخصیت‌های ورزشی کشور اهانت می‌کند. فردی که می‌گوید، دانشگاه به حجامت احتیاج دارد، فردی که می‌گوید، تاکسی‌های اینترنتی را اگر سرنشین بدحجاب داشتند جریمه کنیم. فردی که می‌گوید به هواپیماهای مسافری تیراندازی شده است و. «کشته از بس که فزون است کفن نتوان کرد!»

در جلسه سران قوا، نمی‌خواهند فکری برای این فضای اظهارنظرهای بی‌مهار و مساله‌ساز و گاه بحران‌آفرین بکنند؟ فردی که به عنوان دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر چنان اظهارنظر غریبی را مطرح می‌کند، اگر صحت انتساب سخن به او ثابت شود، حتی یک ساعت هم نباید در آن مسوولیت باقی بماند. فردی که در برنامه زنده تلویزیون از تیراندازی به هواپیماهای مسافری سخن می‌گوید و بدیهی‌ترین مفاهیم و مسائل امنیت اجتماعی را نمی‌شناسد، نمی‌بایست مطلقا به برنامه زنده دعوت شود. البته اینان لابد گمان می‌کنند که دارند خدمت می‌کنند، اگر واقعا چنین بینگارند، باید در سلامتی عقل‌شان تردید کرد. اگر هم موضوع لایه پنهانی داشته باشد، سخن دیگری است. وقتی ناحیه‌ای از جنگل آتش می‌گیرد، آتش‌نشانان می‌کوشند محدوده آتش را کنترل کنند، به قطع درختان در اطراف ناحیه آتش گرفته می‌پردازند تا کمربند ایمنی ایجاد کنند و از تسرّی‌آتش جلوگیری کنند. حال اگر افرادی در نواحی دیگر آتش بیفروزند؟ و بر التهاب جامعه بیفزایند و ناامنی اجتماعی را دامن بزنند، نباید با آنان با تعارف و مسامحه و ان‌شاءالله گربه است، رفتار کرد، مسوولیت‌ها و نیز تریبون را از آنها بگیرید. ممکن است سخن آنان یا موضع آنان با واسطه سخن دشمن دانایی باشد که از زبان دوست نادانی روایت می‌شود. در یک کلام مراقب افراطی‌ها باشیم و باشید! به تعبیر ابوایاد: «افراطی‌ها یا خائن‌اند یا احمق!»

بدیهی است که انقلابی اصیل و حقیقی، موقعیت‌شناس و فرزانه و خردمند و به تعبیر رسول اکرم محمد مصطفی صلوات‌الله علیه: «مومن کیس و فطِن و حذِر است.» انسان مومن دوراندیش و باریک‌بین و مراقب و محتاط است.

مسئولان، طنین زنگ خطر را آموزش بورس مفهوم تحلیل حساسیت بشنوند / شکاف دهشتناک بین خط فقر ۱۸ میلیونی و درآمدهای ۶ میلیونی

مسئولان، طنین زنگ خطر را بشنوند / شکاف دهشتناک بین خط فقر ۱۸ میلیونی و درآمدهای ۶ میلیونی

آرمان ملی نوشت: عدم تناسب بین درآمدها و افزایش قیمت‌ها به قدری است که به گفته کارشناسان خط فقر به مرز ۱۸ میلیون تومان رسیده است، هرچند شاخص‌های تاثیرگذار در اعلام نرخ تورم در شهرها و مراکز استان با توجه به دلایلی چون مسائل اجتماعی و فرهنگی متفاوت است اما افزایش قیمت اقلام اساسی و غیراساسی در کشور به هیچ وجه تناسبی با افزایش میزان حقوق و درآمدهای مردم ندارد و در این بین افراد بیشتری از دایره سطح درآمد متوسط خارج شده و به گروه آسیب‌پذیر می‌پیوندند.

به گفته نمایندگان مجلس این وضعیت باعث نارضایتی مردم شده است و تحمل آن را حتی برای نمایندگان مجلس سخت کرده است. به نظر این گروه افزایش حقوق‌های ناچیز ۹۰۰ هزار و یا ۲ میلیون تومانی دردی از مشکلات گرانی‌ها را حل نمی‌کند و در صورتی که راهکاری اساسی در این خصوص اندیشیده نشود تبعات منفی این رویکرد به دیگر حوزه‌های اجتماعی و خانوادگی کشانده خواهد شد. این درحالی است که برخی از کارشناسان اعلام خط فقر ۱۸ میلیون تومانی در جامعه را با توجه به شاخص‌های تاثیرگذار آن بیشتر شامل حال خانواده‌های ۴ نفره و ساکن شهرهای بزرگ می‌داند و معتقدند که این تحلیل آماری برای شهرستان‌ها و تعداد کمتر خانوارها درست نیست.

آسیب جدی به خانواده‌هایی با حقوق ۴ تا ۵ میلیون تومانی‌!

سیدکاظم موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: توان خرید مردم در همه نقاط ایران کاهش یافته است در حدی که اگر قدرت خرید مردم سال گذشته حدود ۸۰ درصد درنظر گرفته شود درحال حاضر این رقم به حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است که دلیل اصلی آن مربوط به حذف ارز ترجیحی و مشکلات پیش آمده از این ناحیه است و دولتمردان باید در این حوزه اندیشه‌ای جدی کرده و راهکارهای بهینه‌ای ارائه دهند. این نماینده مجلس افزود: تامین کالاهای اساسی برای بخش عمده‌ای از مردم ممکن نیست و مشکلات در حوزه اقتصادی گریبان گروه بسیاری از اقشار جامعه را گرفته است که پیش از این درگیر آن نبودند این در حالی است که اگر نظارت بیشتری در بازار توسط ماموران صورت گیرد بخشی از این مشکلات حل خواهد شد در غیراینصورت به راستی زندگی کردن برای آحاد مختلف حتی نمایندگان مجلس نیز سخت خواهد بود و آسیب افرادی که حقوق‌های ۴ تا ۵ میلیون تومانی دریافت می‌کنند صدچندان است. موسوی ادامه داد: پیامد مشکلات اقتصاد و کاهش درآمدها فقط از بُعد اقتصادی قابل بررسی نیست و بسیاری از مشکلات در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی از پیامدهای منفی نبود درآمد مکفی و حتی بیکاری در سطح جامعه است که نیازمند اقدام عاجل دولت است، چراکه اگر دولت قبل از وقوع فاجعه برای این مشکل طرحی ارائه ندهد حتما باید متحمل هزینه‌های دیگری برای حل پیامدهای آن شود. نماینده مردم اردبیل بیان کرد: اگر امروز بخواهیم قضاوتی درخصوص عملکرد دولت در طول یک سال انجام دهیم باید به عرصه میدانی کارها نگاه کنیم و موضوعاتی همچون گرانی‌ها و موضوع مسکن و مباحثی از این قبیل که درحال حاضر این‌ها نقاط ضعف هستند و واقعا بحث گرانی‌ها مدیریت نشده و مسکن هم به یک مشکل برای خانواده‌ها تبدیل شده است لذا باید دولت در این زمینه‌ها با جدیت وارد شود و موضوعی مانند مسکن را که مهم‌ترین دغدغه مردم است و بخش زیادی از درآمد ماهیانه خانوار را به خود اختصاص می‌دهد حل کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: دولت باید هرچه سریعتر لایحه‌ای به مجلس ارائه دهد تا بتوانیم در تعامل مطلوب قوه اجرایی و مجلس تعادلی بین درآمدها و قیمت‌های موجود در جامعه ایجاد کند البته افزایش حقوق ۹۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومان چاره‌ساز مشکلات مردم نخواهد بود و نجات از معضلات موجود و خط فقر ۱۸ میلیون تومانی با درآمدهای حدود ۶ میلیون تومان با این نرخ آموزش بورس مفهوم تحلیل حساسیت افزایش حقوق‌ها ره به جایی نخواهد برد.

تبعات مشکلات اقتصادی غیرقابل جبران خواهد بود

او معتقد است: در صورتی که دولت در این زمینه اقدام به ارائه لایحه نکند مجلس باید طرحی را ارائه کند تا در راستای همکاری با دولت معضل گرانی و کاهش توان خرید مردم را بهبود بخشد چون در غیر اینصورت صدمات وارده حاصل از این مشکل که اکثریت جامعه با آن سر و کار دارند مخاطراتی جدی برای خانواده‌ها و جامعه به وجود می‌آورد. موسوی همچنین درباره خبر افزایش حقوق نماینده‌های مجلس در روزهای اخیر گفت: خبر افزایش حقوق نمایندگان مجلس صحت ندارد. هرچند زندگی برای نمایندگان مجلس نیز واقعا در شرایط کنونی دشوار شده و تحمل وضعیت کنونی آسان نیست.

قیمت‌ها در بازار حساب و کتابی ندارد

پاک فطرت، نماینده مجلس در این باره گفت: دستگاه‌های امنیتی و نظارتی باید با دقت‌نظر بیشتر کار را دنبال کنند، چون همه اتفاقات کشور، سهل‌انگاری نیست باید ریشه این مشکلات جدی و دقیق مشخص شود، چراکه تورم و گرانی، امان همه را بریده و این موضوع زیر سایه آموزش بورس مفهوم تحلیل حساسیت عدم‌پاسخگویی دولت‌ها به تبع آن، بی‌اعتمادی را در جامعه افزایش می‌دهد، کار اداره کشور را سخت‌تر از همیشه کرده است در حالی که قرار بود دولت سیزدهم، با نگاه به ظرفیت داخل و همچنین نظارت روزانه و دقیق، بهبود معیشت مردم و رونق اقتصادی را در کشور رقم بزند. او ادامه داد: گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد از اسفند ۱۴۰۰ تا پایان فروردین ۱۴۰۱، قیمت اکثر اقلام، با رشد فزاینده‌ای روبه‌رو شده است . علیرضا پاک‌فطرت، نماینده شیراز نیز معتقد است: قیمت‌ها در بازار حساب و کتابی ندارد. دولت نظارتی روی بازار ندارد و خیلی هم در این رابطه، وقت نمی‌گذارد و اکنون انتظار از سازمان تعزیرات حکومتی بسیار بالاست. قرار باشد وضع فرق کند باید تلاشی بیش از این را به کار ببندند. جرائم مقابله با گران‌فروشی و کم‌فروشی، بسیار ناچیز و برای زمان‌های خیلی قبل است با این برخوردهای تنبیهی، نمی‌توان اوضاع را به نفع مردم تغییر داد و برخوردها باید جنبه بازدارندگی داشته باشد نه اینکه با یک جریمه مختصر فرد متخلف دوباره سودای سوءاستفاده به سرش بزند.

شکاف دهشتناک بین خط فقر ۱۸ میلیونی و درآمدهای ۶ میلیونی

نظارت بر بازار راهگشاست

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: دولت اگر روی موضوع مهم و حساس کنترل بازار متمرکز نشود و با حساسیت، نقشه راه ارائه نکند، سرمایه اجتماعی که مردم هستند، به مرور از بین می‌رود. نماینده شیراز اظهار داشت: چه معنی دارد که هر روز، افراد بیشتری زیر خط فقر بروند و متأسفانه، قشر متوسط هم، روند زندگی‌شان به سمت خط فقر است که دلیل اصلی آن، همین حال و روز بازار و گرانی‌هاست. پاک‌فطرت معتقد است: دولت به یک‌باره قیمت خودروی داخلی را، افزایش چشمگیر داد. مردم هم توجیه‌های آن‌ها را نمی‌پذیرند. کلاً شکل کار ایراد دارد. ارائه ۱۰ درصد تولید خودرو به صورت قرعه‌کشی و ۹۰ درصد دیگر آن، که توسط واسطه‌گران خودروسازان در بازار فروش می‌رود، زیر سوال است. همین قیمت خودرو، خود به پایه بسیاری از نرخ اقلام در مملکت تبدیل شده است. او ادامه داد: در خصوص اقلام خوراکی هم، دولت باید خودش نبض کار را به دست بگیرد و باید واردات و نظارت آن، مستقیم دست دولت باشد، چون با سفره زندگی و معیشت مردم نمی‌شود بازی کرد همچنین جالب است که چرا وزارت صمت که بخش عمده‌ای از این کارها به این وزارتخانه مربوط می‌شود راهکار ارائه نمی‌دهد و سوال اینجاست که چرا قوانین اصلاح نمی‌شود و یا متخلفان و برهم‌زنندگان بازار مجازات نمی‌شوند؟ این پرسش‌ها ذهن بسیاری از مردم را به خود معطوف می‌کند درحالیکه پاسخ آموزش بورس مفهوم تحلیل حساسیت مناسبی برای آن نیست. نماینده شیراز معتقد است: طبق صحبت وزیر نفت، فروش روزانه نفت ایران از یک میلیون بشکه هم فراتر رفته است و از سوی دیگر قیمت نفت هم نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته است از سوی دیگر پول نفت به کشور برمی‌گردد و برخی پول‌های بلوکه‌شده ایران هم آزاد شده است بنابراین با این حال عجیب است که اقلام نیاز روزانه مردم با تورم‌های ۳۰، ۴۰ و ۵۰ درصد مواجه شده است و دولت وقتی حقوق را ۱۰ درصد افزایش می‌دهد باید تورم را هم در همین حد کنترل کند نه اینکه حقوق رشد ناچیزی داشته باشد و تورم در حدود ۵۰ درصد باشد که با این روند نمی‌توان مردم کشور را راضی نگه داشت.

میزان خط فقر در شهرستان‌ها متفاوت است

اما نگاه کارشناسان نسبت به عمومیت خط فقر ۱۸ میلیون تومانی کمی متفاوت‌تر است. دراین خصوص آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی براین باور است که رقم ۱۸ میلیون تومانی که برای خط فقر اعلام شده مربوط به یک خانواده ۴ نفره است و کل هزینه‌ها اعم از اجاره‌خانه تا حمل و نقل و خوراک و پوشاک را هم برای این رقم در نظر گرفته‌اند بنابراین اگر این عدد صحیح باشد تعداد زیادی از افراد جامعه زیر خط فقر خواهند رفت و اینکه این رقم به صورت کلی برای خط فقر عنوان شده هم جای سوال دارد چراکه ممکن است متوسط هزینه یک خانواده ۸ میلیون یا ۱۰ میلیون تومان باشد که باز هم متفاوت است ضمن آنکه خط فقر در تهران با خط فقر در شهرستان‌های کوچک و بزرگ فرق دارد.

تحلیل حساسیت در اکسل

طبق تعریف عمومی، تحلیل حساسیت (Sensitivity Analysis) به مطالعه تاثیرپذیری متغیرهای خروجی از متغیرهای ورودی یک مدل آماری گفته می‌شود.به عبارت دیگر روشی برای تغییر دادن در ورودی‌های یک مدل آماری به صورت سازمان‌یافته (سیستماتیک) است که بتوان تاثیرات این تغییرها را در خروجی مدل پیشبینی کرد.

به بیان ساده تر می توان گفت تحلیل حساسیت تعیین می کند که چگونه مقادیر مختلف یک متغیر مستقل بر یک متغیر خاص وابسته تحت مجموعه ای از مفروضات تاثیر می گذارد. این تکنیک در مرزهای خاصی استفاده می شود. من در این نوشته به استفاده تحلیل حساسیت در قیمت گذاری و فروش پرداخته‌ام.

برای انجام تحلیل حساسیت نرم افزار اکسل می تواند یک گزینه خوب باشد. شما می توانید با استفاده از زبانه Data و پس از آن What If Analysis و انتخاب گزینه Goal Seek این تحلیل را انجام دهید.

در اینجا از تحلیل حساسیت در مثال اول برای محاسبات تغییر قیمت کالا و تعداد فروش در یک فروشگاه لوازم خانگی استفاده شده است و در مثال دوم تحلیل حساسیت برای محاسبه تغییرات قیمت و تعداد کالای فروخته شده برای رسیدن به نقطه سر به سر در Cash Flow (جریان نقدینگی) استفاده شده است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.