افشای اطلاعات در بازار اولیه


تشریح نحوه معرفی، افشای اطلاعات و پرسش سوالات از شرکت های تازه وارد بورس سرپرست معاونت ناشران و اعضا شرکت بورس اوراق بهادار تهران در خصوص روش پرسش و پاسخ و برگزاری معارفه شرکت های در صف عرضه اولیه توضیح افشای اطلاعات در بازار اولیه داد.

افشاي اطلاعات ٢٣١ نهاد عمومي غيردولتي

رئيس سازمان بورس اوراق بهادار گفت: افشاي صورت‌هاي مالي ٢٣١ نهاد عمومي غيردولتي صورت گرفته و سازمان بورس به کمک مجلس دنبال آن است که شرکت‌هاي بيشتري صورت‌هاي مالي خود را افشا کنند. به گزارش مهر، شاپور محمدي در نشست خبري در جمع خبرنگاران از راه‌اندازي سامانه معاملات بورس از شنبه هفته جاري خبر داد و گفت: سامانه معاملات بورس به‌روزرساني و در کنار آن، سامانه جامع نظارت بازار سرمايه راه‌اندازي شده است. او گفت: ساماندهي بازار افشای اطلاعات در بازار اولیه بدهي و کمک به کاهش نرخ اوراق در بازار ازجمله اقداماتي بوده است که رخ داد و در کنار آن اختيار خريد و فروش در بازار سهام و سکه نيز اکنون در بازار وجود دارد؛ ضمن اينکه اصلاح سازوکارهاي عرضه‌هاي اوليه نيز صورت گرفته است تا به حرف‌و‌حديث‌هاي عرضه‌هاي اوليه پايان داده شود. رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار از اصلاح توقف و بازگشايي نمادها از 10 روز آينده خبر داد و گفت: در صندوق‌هاي با درآمد ثابت، تا ۹۰ درصد سپرده‌گذاري مي‌کردند که بايد به ۵۰ درصد برسند؛ درحالي‌که اکنون به ۷۰ درصد رسيده‌اند. او اظهار كرد: صدور يونيت‌هاي واحدهاي صندوق‌ها در شعب بانک‌ها ممنوع است و شعب حق صدور واحدهاي صندوق‌ها را ندارند؛ ضمن اينکه برقراري حد اعتباري براي کارگزاران براي پوشش ريسک در اتاق پاياپاي نيز صورت گرفته و اکنون تعادل در پذيرش شرکت‌ها نيز برقرار است. معاون وزير اقتصاد گفت: يکي از کارهايي که در کشور بايد رخ دهد، اين است که ماليات، کارمزدها و کارمزد ارکان بازار کاهش يابد که اکنون اين اتفاق رخ داده است؛ البته راه‌اندازي معاملات الگوريتمي نيز در دستور کار قرار گرفته تا بازار از نقدشوندگي بهتري برخوردار شود. او درباره کاهش محدوديت‌ها در سبدگرداني‌ها نيز گفت: اين موارد در دستورالعمل‌ها اصلاح شده و در کنار آن، تجميع مجوز کارگزاري‌ها از ٢٣ مجوز به هشت مجوز است که اکنون اجرائي شده؛ ضمن اينکه افشاي صورت‌هاي مالي ٢٣١ نهاد عمومي غيردولتي نیز صورت گرفته و سازمان بورس به کمک مجلس دنبال آن است که شرکت‌هاي بيشتري صورت‌هاي مالي خود را افشا کنند. محمدي از راه‌اندازي سايت تنقيح قوانين و مقررات بازار سرمايه خبر داد و گفت: قوانين با آخرين دستورالعمل‌ها منتشر شده است که سرمايه‌گذاران بايد در اين زمینه براي دريافت موارد قانوني به اين سايت مراجعه کنند. رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اينکه اوراق منفعت، اوراق اجاره و ساير ابزارهاي مالي اسلامي در دست اجرا است، گفت: بايد در حوزه سرمايه‌گذاري خارجي نيز اقدامات بيشتري صورت گيرد. اين در حالي است که الزام به شفافيت از طريق افشاي صورت‌هاي مالي و اطلاعات واقعي در دستور کار است که اين امر باعث مي‌شود شفافيت نيز بيشتر شود. بايد اطلاعات صنعت نيز تحليل شود؛ پس صنايع بايد از طريق رسانه‌ها تحليل شوند که اين کار از طريق کانون نهادهاي سرمايه‌گذاري کار پيش خواهد رفت. او افزود: الزام به اجراي «آی‌اف‌آر‌اس» نيز همچنان در دست پيگيري است و درعين‌حال با رسانه‌هاي متخلف نيز براي صيانت از حقوق رسانه‌هايي که سالم کار مي‌کنند، برخورد مي‌شود؛ ضمن اينکه در مراجع قضائي پرونده افرادي را داريم که معاملاتي را از طريق غيرقانوني انجام مي‌دهند و اطلاعات غلط مي‌دهند. محمدي از سرمايه‌گذاران درخواست کرد که در خريد خود به عوامل بنيادي يعني سودآوري شرکت توجه کنند؛ البته تحليل فني و تکنيکي هم در بازارهاي دنيا پذیرفته شده که آن را نیز نفي نمي‌کنيم، ولي بايد ريسک‌هاي صنايع را هم در نظر گرفت. معاون وزير اقتصاد به سرمايه‌گذاران توصيه کرد در تحليل‌هاي خود به تحليل جهاني، تحليل داخلي، تحليل صنايع، تحليل بازار و به قراردادهاي شرکت‌ها نيز توجه کرده و ريسک صنعت را نیز محل توجه قرار دهند. او به سرمايه‌گذاران توصيه کرد به‌جاي تک‌سهم، سبد سهام تشکيل دهند و تصريح کرد: در هيچ بازار مالي در دنيا توصيه نمي‌شود رشد تمام شرکت‌ها صورت گيرد، ولي وقتي سبد تشکيل مي‌شود، ريسک حتما کاهش مي‌يابد؛ ضمن اينکه از سرمايه‌گذاران درخواست مي‌شود از مشاوران امين، سالم و راست‌گفتار که غيرذي‌نفع هم هستند، استفاده کنند. محمدي در ادامه خاطرنشان کرد: حجم معاملات در بازار سرمايه مناسب‌تر شده و رشد را تجربه کرده که متأثر از فرايند مناسبي است و وضعيت بازار هم نسبت به سال قبل بهتر شده است و اميد مي‌رود همه هم‌وطنان با کار حرفه‌اي و تحليل عميق از فرصت‌هاي بازار سرمايه بهره‌مند شوند. او درباره رشد بازار سرمايه و شاخص در سال جاري گفت: عوامل داخلي و بين‌المللي در رشد شاخص اثرگذار بوده و مواردي ازجمله اعطاي تسهيلات، نرخ ارز و افزايش قيمت جهاني فلزات، بر شاخص اثرگذار بوده‌اند.

رئيس سازمان بورس اوراق بهادار گفت: افشاي صورت‌هاي مالي ٢٣١ نهاد عمومي غيردولتي صورت گرفته و سازمان بورس به کمک مجلس دنبال آن است که شرکت‌هاي بيشتري صورت‌هاي مالي خود را افشا کنند. به گزارش مهر، شاپور محمدي در نشست خبري در جمع خبرنگاران از راه‌اندازي سامانه معاملات بورس از شنبه هفته جاري خبر داد و گفت: سامانه معاملات بورس به‌روزرساني و در کنار آن، سامانه جامع نظارت بازار سرمايه راه‌اندازي شده است. او گفت: ساماندهي بازار بدهي و کمک به کاهش نرخ اوراق در بازار ازجمله اقداماتي بوده است که رخ داد و در کنار آن اختيار خريد و فروش در بازار سهام و سکه نيز اکنون در بازار وجود دارد؛ ضمن اينکه اصلاح سازوکارهاي عرضه‌هاي اوليه نيز صورت گرفته است تا به حرف‌و‌حديث‌هاي عرضه‌هاي اوليه پايان داده شود. رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار از اصلاح توقف و بازگشايي نمادها از 10 روز آينده خبر داد و گفت: در صندوق‌هاي با درآمد ثابت، تا ۹۰ درصد سپرده‌گذاري مي‌کردند که بايد به ۵۰ درصد برسند؛ درحالي‌که اکنون به ۷۰ درصد رسيده‌اند. او اظهار كرد: صدور يونيت‌هاي واحدهاي صندوق‌ها در شعب بانک‌ها ممنوع است و شعب حق صدور واحدهاي صندوق‌ها را ندارند؛ ضمن اينکه برقراري حد اعتباري براي کارگزاران براي پوشش ريسک در اتاق پاياپاي نيز صورت گرفته و اکنون تعادل در پذيرش شرکت‌ها نيز برقرار است. معاون وزير اقتصاد گفت: يکي از کارهايي که در کشور بايد رخ دهد، اين است افشای اطلاعات در بازار اولیه که ماليات، کارمزدها و کارمزد ارکان بازار کاهش يابد که اکنون اين اتفاق رخ داده است؛ البته راه‌اندازي معاملات الگوريتمي نيز در دستور کار قرار گرفته تا بازار از نقدشوندگي بهتري برخوردار شود. او درباره کاهش محدوديت‌ها در سبدگرداني‌ها نيز گفت: اين موارد در دستورالعمل‌ها اصلاح شده و در کنار آن، تجميع مجوز کارگزاري‌ها از ٢٣ مجوز به هشت مجوز است که اکنون اجرائي شده؛ ضمن اينکه افشاي صورت‌هاي مالي ٢٣١ نهاد عمومي غيردولتي نیز صورت گرفته و سازمان بورس به کمک مجلس دنبال آن است که شرکت‌هاي بيشتري صورت‌هاي مالي خود را افشا کنند. محمدي از راه‌اندازي سايت تنقيح قوانين و مقررات بازار سرمايه خبر داد و گفت: قوانين با آخرين دستورالعمل‌ها منتشر شده است که سرمايه‌گذاران بايد در اين زمینه براي دريافت موارد قانوني به اين سايت مراجعه کنند. رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اينکه اوراق منفعت، اوراق اجاره و ساير ابزارهاي مالي اسلامي در دست اجرا است، گفت: بايد در حوزه سرمايه‌گذاري خارجي نيز اقدامات بيشتري صورت گيرد. اين در حالي است که الزام به شفافيت از طريق افشاي صورت‌هاي مالي و اطلاعات واقعي در دستور کار است که اين امر باعث مي‌شود شفافيت نيز بيشتر شود. بايد اطلاعات صنعت نيز تحليل شود؛ پس صنايع بايد از طريق رسانه‌ها تحليل شوند که اين کار از طريق کانون نهادهاي سرمايه‌گذاري کار پيش خواهد رفت. او افزود: الزام به اجراي «آی‌اف‌آر‌اس» نيز همچنان در دست پيگيري است و درعين‌حال با رسانه‌هاي متخلف نيز براي صيانت از حقوق رسانه‌هايي که سالم کار مي‌کنند، برخورد مي‌شود؛ ضمن اينکه در مراجع قضائي پرونده افرادي را داريم که معاملاتي را از طريق غيرقانوني انجام مي‌دهند و اطلاعات غلط مي‌دهند. محمدي از سرمايه‌گذاران درخواست کرد که در خريد خود به عوامل بنيادي يعني سودآوري شرکت توجه کنند؛ البته تحليل فني و تکنيکي هم در بازارهاي دنيا پذیرفته شده که آن را نیز نفي نمي‌کنيم، ولي بايد ريسک‌هاي صنايع را هم در نظر گرفت. معاون وزير اقتصاد به سرمايه‌گذاران توصيه کرد در تحليل‌هاي خود به تحليل جهاني، تحليل داخلي، تحليل صنايع، تحليل بازار و به قراردادهاي شرکت‌ها نيز توجه کرده و ريسک صنعت را نیز محل توجه قرار دهند. او به سرمايه‌گذاران توصيه کرد به‌جاي تک‌سهم، سبد سهام تشکيل دهند و تصريح کرد: در هيچ بازار مالي در دنيا توصيه نمي‌شود رشد تمام شرکت‌ها صورت گيرد، ولي وقتي سبد تشکيل مي‌شود، ريسک حتما کاهش مي‌يابد؛ ضمن اينکه از سرمايه‌گذاران درخواست مي‌شود از مشاوران امين، سالم و راست‌گفتار که غيرذي‌نفع هم هستند، استفاده کنند. محمدي در ادامه خاطرنشان کرد: حجم معاملات در بازار سرمايه مناسب‌تر شده و رشد را تجربه کرده که متأثر از فرايند مناسبي است و وضعيت بازار هم نسبت به سال قبل بهتر شده است و اميد مي‌رود همه هم‌وطنان با کار حرفه‌اي و تحليل عميق از فرصت‌هاي بازار سرمايه بهره‌مند شوند. او درباره رشد بازار سرمايه و شاخص در سال جاري گفت: عوامل داخلي و بين‌المللي در رشد شاخص اثرگذار بوده و مواردي ازجمله اعطاي تسهيلات، نرخ ارز و افزايش قيمت جهاني فلزات، بر شاخص اثرگذار بوده‌اند.

دسترسی به اطلاعات شرکت های در آستانه عرضه اولیه آسان شد

تشریح نحوه معرفی، افشای اطلاعات و پرسش سوالات از شرکت های تازه وارد بورس سرپرست معاونت ناشران و اعضا شرکت بورس اوراق بهادار تهران در خصوص روش پرسش و پاسخ و برگزاری معارفه شرکت های در صف عرضه اولیه توضیح داد.

دسترسی به اطلاعات شرکت های در آستانه عرضه اولیه آسان شد

بورس24 : سرپرست معاونت ناشران و اعضا شرکت بورس اوراق بهادار تهران در خصوص روش پرسش و پاسخ و برگزاری معارفه شرکت های در صف عرضه اولیه توضیح داد. با توجه به روند انجام road show شرکت ها، آسیا تک در ماه دوم بهار ۱۴۰۱ عرضه خواهد شد.

محمد امین قهرمانی مدیر پذیرش بورس اوراق بهادار تهران در خصوص سیستم road show عرضه های اولیه به خبرنگار بورس24 گفت: ما برای عرضه‌های اولیه تارنمای مشخصی در نظر گرفته ایم. طبق این تارنما، اطلاعات اولیه در یک جا تجمیعی در اختیار استفاده کنندگان و فعالان بازار قرار می گیرد. برای عرضه‌های اولیه یک تارنمای مشخص و مختصی باید وجود داشته باشد که یک تارنمای مختصر از عرضه اولیه راه‌اندازی کرده‌ایم.

وی گفت: تارنمای عرضه اولیه برای این است که اطلاعات اصلی یا گزارشات اصلی شرکت‌هایی که می‌خواهد عرضه اولیه شود، یکجا در اختیار استفاده کنندگان و فعالان بازار قرار بگیرد. گزارش ارزش‌گذاری، امیدنامه، صورت‌های مالی و برخی فایل‌های دیگر مانند، فایل ارائه معارفه، ویدیو مربوط به جلسه و پرسش و پاسخ از جمله این موارد هستند.

قهرمانی گفت: ما در گذشته روی کدال، گزارش ارزش‌گذاری را منتشر می‌کردیم و تقریبا از ۱ سال و نیم پیش برای عرضه‌های اولیه این سیستم ایجاد شده است. همچنین اشخاصی که مجوز تدان دارند می‌توانند طی ۳ روز کاری سوالات‌شان را مطرح کنند و شرکت‌ها هم طی ۲ روز کاری باید به این سوالات پاسخ بدهند. اگر هم سوالی نبود شرکت طی نامه ای افشا می کند که گزارش افشا شده، ولی سوالی مطرح نشده است.

قهرمانی گفت: همچنین به صورت همزمان روی سایت Ipo.TSE.IR که تارنمای عرضه اولیه است گزارش ارزش‌گذاری، امیدنامه و صورت‌های مالی و برخی اطلاعات دیگر در آنجا هم قرار می‌گیرد. در این سایت کسانی که فعالان بازار هستند ( اعم ازحقیقی یا حقوقی)، به آن سایت تارنمای عرضه اولیه مراجعه می‌کنند و ثبت نام اولیه انجام می‌دهند، بعد از آن می‌توانند سوال بپرسند، این سوالات از سامانه ipo به سامانه پذیرش شرکت بورس متصل است ، سوالات تکراری یا غیر مرتبط یا مثلا سوالات نامربوط توسط کارشناس پرونده فیلتر می‌شود.

سرپرست معاونت ناشران و اعضا بورس اوراق بهادار تهران در ادامه گفت: این تارنما در اختیار ارزش گذار و مشاور پذیرش و . قرار می‌گیرد. آن‌ها موظف‌اند بعد از یک دوره زمانی مثلاً ده روز یا کمتر یا بیشتر که کمتر از ۳ روز کاری نیست ، سوالات را مطرح کنند، شرکت موظف است که به این سوالات پاسخ بدهد و فایل گزارش ارزش‌گذاری و پاسخ سوالات در قالب یک نامه به صورت pdf در همان تارنمای عرضه اولیه منتشر می‌شود.

وی افزود: پس از آن، جلسه معارفه به صورت آنلاین و حضوری برگزار می‌شود. تفاوت جلسه معارفه در حال حاضر این است که صرفاً در مورد ارزش گذاری نیست و اشخاص در مورد امیدنامه هم می‌توانند سوال بپرسند و از سوی بورس تهران حداقل دو نفر به عنوان ناظر در جلسه معارفه حضور خواهند داشت. سوالات در جلسه حتما باید ثبت و ضبط شود، پاسخشان هم منتشر خواهد شد. پس از انتشار ارزش گذاری در تارنمای عرضه اولیه و در کدال پس از جلسه معارفه اگر سوالی مطرح شود که موجب تغییر در گزارش ارزش‌گذاری گردد، این تغییرات اساسی باید حتما اعمال شود و تا زمانی که اعمال نکنند دیگر فرآیند آن عرضه اولیه ادامه پیدا نمی‌کند، این فرآیند Road show نامیده می ‌شود.

وی گفت: در این فرآیند اشخاص حقیقی و حقوقی سوالات خود را مطرح می کنند. طبق دستورالعمل، کسانی که مجوز مشاور سرمایه‌گذاری یا عرضه و ارزش‌گذاری دارند باید رتبه‌بندی شوند. این رتبه‌بندی‌ هم براساس مشارکت‌شان در همین جلسات معارفه و سوالاتی که می‌پرسند خواهد بود، بنابراین ما در زمان ثبت نام اشخاص را دو دسته کرده‌ایم؛ آنهایی که مجوز دارند و آنهایی که بدون مجوز هستند ، در مورد افراد بدون مجوز ما اصلا کاری به رتبه بندی شان نداریم، بلکه این اشخاص فقط سوال می‌پرسند .

تا آخراردیبهشت آسیاتک عرضه می‌شود

قهرمانی در مورد آسیاتک توضیح داد: ما ارزش گذاری آن را در ۲۵ اسفند ماه روی کدال منتشر کردیم و به مدت ۳ روز کاری روی سامانه کدال قرار گرفته است. طبق افشای شرکت، تاکنون سوالی مطرح نشده است. همچنین گزارش ارزشگذاری از ۲۵ اسفند سال گذشته، تا ۱۷ فروردین امسال در تارنمای عرضه اولیه قرار گرفته و برای ارسال سوال وقت وجود دارد، تا به حال حدود ۲۵ سوال مطرح شده است که سوالات در اختیار شرکت برای پاسخ قرار می‌گیرد.

وی گفت: زمان برگزاری جلسه معارفه حتما طبق اطلاعیه‌ای از سوی ناشر اعلام خواهد شد و البته ممکن است که جلسه معارفه شرکت آسیاتک طی دو جلسه انجام شود. ما به دنبال این هستیم که افشای اطلاعات در بازار اولیه تا اواسط اردیبهشت ماه اگر مشکلی پیش نیاید، این عرضه اولیه انجام شود.

۱۰ شرکت در صف عرضه هستند، ۱۷ شرکت در صف پذیرش

وی در پاسخ به اینکه به طور کلی در مورد عرضه‌های ۱۴۰۱ چه چیزی در دستور کار است و تا پایان سال چند عرضه خواهید داشت؟ گفت: تقریباً نماد ۱۰ شرکت از جمله آسیاتک و سیمان آبیک و سیمان اردستان، پتروشیمی اروند و سرمایه گذاری تدبیر و . درج شده و در جریان عرضه هستند که با توجه به شرایط و مهلت پذیرش آن ها، باید در سال جاری تعیین تکلیف شوند. حدوداً ۱۷ شرکت هم پذیرش شده اند و در جریان درج هستند. همه این شرکت ها پتانسیلی است که امیدواریم بتوانیم در سال ۱۴۰۱ عرضه اولیه انجام دهیم.

افشای اطلاعات با اهمیت الف و ب

افشای اطلاعات با اهمیت الف و ب

یکی از عوامل مؤثر بر قیمت سهام افشای اطلاعات با اهمیت از شرکت موردنظر است، که سهامداران را نسبت به اتفاقات جدید درون شرکت و بنیادین شرکت مطلع می‌سازد، که ازاین‌جهت جذابیت زیادی در بین سهامداران دارد.

اگر یکی از هزاران معامله گر بازار بورس ایران باشید حتماً با افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف و ب از جانب ناظر بازار مواجه شده‌اید که بر اساس اهمیت اطلاعات در دو گروه الف یا ب قرار می‌گیرند، که شرکت‌ها موظف‌اند این اطلاعات را به‌محض وقوع در سایت کدال منتشر کنند.

اطلاعاتی مانند افزایش قیمت خدمات یا محصولات تولیدی شرکت، شرکت در مناقصه، نتایج مناقصه، وقوع حوادث، تغییرات در میزان سرمایه و… برخی اطلاعاتی هستند که در این دسته از اطلاعات قرار می‌گیرند، طبیعی است که این اطلاعات پس از انتشار بر روی ارزش و قیمت سهام تأثیر بسزایی خواهد گذاشت و بسته به اطلاعات مذکور این تأثیر می‌تواند مثبت یا منفی باشد.

نحوه جستجوی آخرین افشای اطلاعات با اهمیت شرکت‌ها در سایت کدال:

برای جستجوی آخرین افشای اطلاعات با اهمیت شرکت‌ها می‌توان با ورود به سایت سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران کدال مراجعه کرد که مراحل آن به‌صورت زیر است.

 1. جستجوی اطلاعیه‌ها
 2. واردکردن نام نماد
 3. تغییر زبانه گروه اطلاعیه‌ها به افشا اطلاعات با اهمیت و شفاف‌سازی
 4. و در انتها جستجو

افشای اطلاعات با اهمیت الف و ب

گروه‌بندی اطلاعات:

طبق ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات با اهمیت برای شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار ناشران موظف‌اند به افشای فوری اطلاعات بپردازند. که همان‌طور که گفتیم این اطلاعات در دو گروه (الف و ب) تقسیم‌شده‌اند.

اطلاعات با اهمیت گروه الف:

۱-تصمیم شرکت به افزایش سرمایه

۲- تصمیم شرکت به تعلیق یا توقف تمام یا بخشی از فعالیت شرکت

۳- شروع مجدد فعالیت متوقف‌شده

۴- گزارش انعقاد قرارداد مهم

۵- فسخ یا تغییرات اساسی در قراردادهای مهم

۶- کشف منابع و ذخایر قابل‌توجه در شرکت

۷- نتایج شرکت در مناقصه

۸- تصمیم به بهره‌برداری از پروژه‌های جدید

۹- خرید، اخذ و فسخ مجوزها و امتیازهای تجاری یا علائم تجاری شرکت

۱۰- اعلام اعسار یا ورشکستگی

۱۱- نقل و انتقال دارایی های ثابت شرکت ( خرید و فروش املاک)

۱۲- واگذاری سهام شرکت اگر بیش از ۵% از دارایی های شرکت در صورت های مالی سال قبل باشد

۱۳- واگذاری سهام شرکت دیگر” که شرکت افشا کننده سهامدار عمده آن است” بیش از ۵% سهام شرکت

۱۴- تغییرات با اهمیت در شرکت‌های تحت کنترل

۱۵- تغییر سهامدار عمده شرکت

۱۶- پذیرش و انتقال اوراق در بازارهای بین‌المللی

۱۷-دریافت و پرداخت کمک‌های نقدی و غیر نقدی بیش از ۵% سرمایه شرکت

۱۸- برگشت بیش از ۵% از محصولات بر اساس مبلغ فروش آخرین سال مالی شرکت

۱۹- اعلام وقوع حوادث غیرمترقبه

۲۰- تغییرات سنواتی

۲۱- دریافت افشای اطلاعات در بازار اولیه مجوز تغییرات قیمت بیش از ۱۰% فروش محصولات

۲۲-افزایش نرخ خرید مواد اولیه

۲۳- هر نوع ترکیب، تجزیه، ادغام و اکتساب در شرکت

۲۴- تغییر در برآوردهای حسابداری

۲۵- درخواست شرکت مبنی بر خروج از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس مربوطه (پایه و فرابورس)

۲۶- انتشار تأثیرات با اهمیت ناشی از تغییرات ارزی

۲۷-تحصیل سهام شرکت دیگر با مبلغ خرید بیش از ۵ درصد دارایی‌های شرکت در صورت‌های مالی سال قبل

۲۸- تحصیل سهام شرکت دیگر ناشر بیش از ۵ درصد سهام شرکت (بورسی یا فرابورسی) دیگر را خریداری نماید

اطلاعات با اهمیت گروه ب:

۱- برگزاری مناقصه یا مزایده

۲- شرکت در مناقصه یا مزایده

۳- پیشنهاد پرداخت سود یا تغییر سیاست تقسیم سود

۴- توفیق، مسدود کردن، آزادسازی یا فک رهن سهام ناشر متعلق به سهامدار عمده که عضو هیئت‌مدیره است

۶- افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت یا معاملات با سایر اشخاص وابسته

۷- پذیرش تعهدات جدید یا اتمام تعهدات قبلی

۸- دعاوی مهم مطروحه له یا علیه شرکت

۹- توفیق یا فک رهن دارایی‌ها شرکت اطلاعات

۱۰- ایجاد یا منتفی شدن بدهی احتمالی شرکت

۱۱- ایجاد تغییر وضعیت مشتریان یا عرضه‌کنندگان عمده شرکت

۱۲- تغییرات در ترکیب تولید یا فروش محصولات

۱۳- تصمیم هیئت‌مدیره برای بازخرید سهم یا فروش سهام خزانه

۱۴- شرکت تصمیم به انتشار اوراق بدهی بگیرد

نحوه بازگشایی پس از افشای اطلاعات با اهمیت:

اگر افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف باشد، در این صورت نماد حداقل ۱ روز ممنوع-متوقف بوده و در روز بعد بدون محدودیت دامنه نوسان کشف قیمت و بازگشایی خواهد شد.

اگر افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب یا کم‌اهمیت، نماد متوقف‌شده در همان روز یا حداکثر در روز معاملاتی بعد با محدودیت دامنه نوسان، کشف قیمت و بازگشایی خواهد شد

با نمادبان بیاموزید: انواع افشا اطلاعات در بورس

همه چیز درباره‌ی افشای اطلاعات

همه چیز درباره‌ی افشای اطلاعات

هربار به سایت کدال سرمی‌زنید یا پیام‌های ناظر بازار را مرور می‌کنید به افشای اطلاعات با اهمیت «الف» یا «ب» نیز برمی‌خورید. در این مطلب بررسی خواهیم کرد که این اطلاعات شامل چه مواردی هستند و چرا افشای آن موجب توقف نمادها می‌شود؟

اطلاعات با اهمیت گروه «الف» و «ب» چیست؟

اطلاعات با اهمیت اطلاعاتی درباره‌ی رویدادها و تصمیمات مربوط به ناشر است که بر قیمت اوراق بهادار ناشر و یا تصمیم‌ سرمایه‌گذاران برای معامله‌ی اوراق بهادار تاثیر می‌گذارد. اطلاعات با اهمیت شرکت ها بر اساس میزان اهمیت و تاثیر آن ها بر روندهای مالی شرکت به دو گروه الف و ب تقسیم بندی می شوند و شرکت باید اطلاعاتی مانند اعلام وقوع حوادث غیر مترقبه، دریافت مجوز تغییر بیشتر از ۱۰ درصد در قیمت فروش محصولات یا خرید مواد اولیه، برگزاری مناقصه یا مزایده، برنامه انتشار اوراق بدهی، تغییر در میزان سرمایه شرکت و … را در اسرع وقت به اطلاع سهامداران برساند، چرا که این قبیل اطلاعات بر روی قیمت و ارزش سهم بسیار تاثیر گذار می باشد.

افشای اطلاعات یعنی چه؟

روزانه در شرکت‌های فعال بورسی اتفاقات بسیاری رخ می‌دهد که برخی از آن ها در قیمت سهام و روند حرکتی آن‌ها تاثیر شایانی می‌گذارد. اطلاعات با اهمیت مربوط به این اتفاقات روزانه در سایت کدال منتشر یا افشا می‌شود و سهامداران می بایست آن را رصد کرده و در تصمیم‌گیری های خود دخالت دهند. طبق ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات برای شرکت های ثبت شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران، ناشران موظف به افشای فوری اطلاعات مهم هستند به شرح زیر می باشند:

اطلاعات گروه «الف» شامل چه مواردی است؟

 • تعلیق یا توقف تمام یا بخشی از فعالیت شرکت
 • شروع مجدد فعالیت متوقف یا تعلیق شده
 • بهره برداری از طرح ها و پروژه های جدید
  اعلام اعسار یا ورشکستگی شرکت
 • نتایج برگزاری مناقصه یا مزایده
 • نتایج شرکت در مناقصه یا مزایده
 • انعقاد، فسخ و یا تغییرات اساسی در قراردادهای مهم
 • کشف منابع و یا ذخایر قابل توجه
 • هر نوع ترکیب، تجزیه، ادغام و اکتساب
 • نقل و انتقال دارایی‌های ثابت شرکت

اطلاعات با اهمیت گروه «ب» شامل چه مواردی است؟

 • برگزاری مناقصه یا مزایده
 • شرکت در مناقصه یا مزایده
 • افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت یا معاملات با سایر اشخاص وابسته
 • پذیرش تعهدات جدید یا اتمام تعهدات قبلی
 • دعاوی مهم مطروحه له یا علیه شرکت
 • تغییرات در ترکیب تولید یا فروش محصولات
 • تغییر وضعیت مشتریان یا عرضه‌کنندگان عمده شرکت
 • برنامه انتشار اوراق بدهی
 • پیشنهاد پرداخت سود یا تغییر سیاست تقسیم سود
 • توثیق یا فک رهن دارایی‌ها
 • ایجاد یا منتفی شدن بدهی احتمالی
 • تغییر حسابرس
 • تصمیم هیئت مدیره برای بازخرید سهم یا فروش سهام خزانه
 • توثیق، مسدود کردن، آزادسازی یا فک رهن سهام ناشر متعلق به سهامدار عمده که عضو هیئت مدیره است.

بازگشایی نماد پس از افشای اطلاعات

پس از افشای اطلاعات بااهمیت نماد معاملاتی متوقف خواهد شد و میزان توقف و نحوه بازگشایی آن به اینکه افشای اطلاعات به نوع آن بستگی دارد. اگر افشای اطلاعات از نوع «ب» یا کم اهمیت‌ باشد، نماد متوقف شده در همان روز یا حداکثر در روز معاملاتی بعد با محدودیت دامنه نوسان، کشف قیمت و بازگشایی خواهد شد. اگر افشای اطلاعات از نوع «الف» یا بااهمیت باشد، نماد در حداقل در روز معاملاتی بعد، بدون محدودیت دامنه نوسان کشف قیمت و بازگشایی خواهد شد. باافشای اطلاعات بااهمیت گروه الف ممکن است یک سهم نوسان قیمتی بالاتر از حد معمول را در آن روز تجربه کند.چون بعد از افشای اطلاعات با اهمیت الف، سهم بدون محدودیت دامنه نوسان بازگشایی میشود، اغلب سود خوبی را نصیب سهامداران میکند اما افشای اطلاعات با اهمیت ب، با محدودیت نوسان بازگشایی میشود که دامنه نوسان سهم همان دامنه نوسان عادی روزانه میباشد.

نمادبان در تمام مراحل سرمایه‌گذاری همراه شماست.

نمادبان در تمام مراحل سرمایه‌گذاری همراه شماست.

پیشنهاد می کنیم بجای عضو شدن در کانالهای تلگرامی، تحلیلگران منتخب را در بخش پیامهای اپلیکیشن نمادبان دنبال کنید تا فقط تحلیلهای مربوط به نمادهای بورسی خودتان را ببینید. همچنین اگر سبدگردان هستید و یا نیاز دارید سبدهای مختلف تشکیل دهید نیز می توانید اپلیکیشن نمادبان را نصب نمایید. شما می‌توانید برای یافتن پاسخ سواالات بورسی خود، سایر مقالات نمادبان را بخوانید.

افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف و ب در بورس، به چه معناست ؟

افشا اطلاعات با اهمیت گروه الف و ب

افشای اطلاعات با اهمیت یکی از مهمترین نکات بازار سهام است که عمدتا در دو طبقه بندی ارائه می شوند. اطلاعات گروه الف و اطلاعات گروه ب . اطلاعات در بازار سهام از مهمترین متغیرهای تاثیرگذار روی قیمت و ارزش سهم است . همه روزه اتفاقات جدیدی در شرکت ها رخ می دهد و میزان تاثیر این اتفاقات می تواند متفاوت باشد.

مثلا ممکن است انبار یک شرکت آتش بگیرد و موجب خسارت شود، همه ی سهامدارن باید سریعا از این اطلاعات با خبر شوند. و یا اینکه ممکن است یک شرکت سهامی قراردادی بسیار سود ده منعقد کند. این اطلاعات هم باید سریعا منتشر شود و در دسترس سهامدارن قرار بگیرد. موارد بسیار زیاد دیگری نیز وجود دارد که افشای اطلاعات آنها ضروری است. با توجه به این ضرورت، اطلاعات بایستی طبقه بندی مختلفی داشته باشد تا به راحتی بتوان گروه و یا درجه ی اهمیت آن را تشخیص داد . طبق این طبقه بندی ها دو گروه اصلی اطلاعات در بازار سهام وجود دارد.

اطلاعات با اهمیت گروه (الف) شامل:

تحصیل سهام شرکت دیگر در هر یک از موارد ذیل:

۱- مبلغ خرید بیش از ۵ درصد دارایی‌های شرکت در صورت‌های مالی سال قبل باشد

 • ۲- ناشر بیش از ۵ درصد سهام شرکت (بورسی یا فرابورسی) دیگر را خریداری نماید

واگذاری سهام شرکت دیگر در هر یک از موارد ذیل:

۱- مبلغ واگذاری بیش از ۵ درصد دارایی‌های شرکت در صورت‌های مالی سال قبل باشد

 • ۲- ناشر بیش از ۵ درصد سهام شرکت (بورسی یا فرابورسی) دیگر را واگذار نماید

اطلاعات با اهمیت گروه (ب) شامل:

 • برگزاری مناقصه یا مزایده
 • شرکت در مناقصه یا مزایده
 • افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت یا معاملات با سایر اشخاص وابسته
 • پذیرش تعهدات جدید یا اتمام تعهدات قبلی
 • دعاوی مهم مطروحه له یا علیه شرکت
 • تغییرات در ترکیب تولید یا افشای اطلاعات در بازار اولیه فروش محصولات
 • تغییر وضعیت مشتریان یا عرضه‌کنندگان عمده شرکت
 • برنامه انتشار اوراق بدهی
 • پیشنهاد پرداخت سود یا تغییر سیاست تقسیم سود
 • توثیق یا فک رهن دارایی‌ها
 • ایجاد یا منتفی شدن بدهی احتمالی
 • تغییر حسابرس
 • تصمیم هیئت مدیره برای بازخرید سهم یا فروش افشای اطلاعات در بازار اولیه سهام خزانه
 • توثیق، مسدود کردن، آزادسازی یا فک رهن سهام ناشر متعلق به سهامدار عمده که عضو هیئت مدیره است
 • سایر موارد

ورود به سامانه معاملات آنلاین از طریق رایانه و لپ تاب

ورود به سامانه معاملات آنلاین از طریق تلفن همراه ؛ تبلتاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.