اشنایی با انواع نسبت های مالی


معرفی انواع دارایی در حسابداری

بهترین نرم افزار تجزیه و تحلیل صورت های مالی

تجزیه و تحلیل صورت های مالی به منظور اهداف تصمیم گیری شرکت انجام می گیرد. ذینفعان خارجی از آن برای درک سلامت کلی سازمان و همچنین ارزیابی عملکرد مالی و ارزش تجاری استفاده می کنند. کاربران داخلی از آن به عنوان ابزاری نظارتی برای مدیریت امور مالی استفاده می کنند.

صورت مالی چیست؟

صورت های مالی، داده های مهم مالی را در مورد هر یک از جنبه های فعالیت یک شرکت ثبت می کنند. به این ترتیب، آنها می توانند براساس عملکرد گذشته، جریان ها را ارزیابی کنند و پیش بینی های لازم برای آینده را انجام دهند.

به طور کلی، سه صورت مالی اصلی ایجاد و نگهداری می شود و از اصول حسابداری پذیرفته شده است: ترازنامه، صورت درآمد و صورت جریان وجوه نقد. شرکت ها از این صورت های مالی برای مدیریت فعالیت های کسب و کار خود و همچنین ارائه گزارش در جهت شفاف سازی برای ذینفعان اشنایی با انواع نسبت های مالی خارجی استفاده می کنند. هر سه صورت به هم پیوسته اند و دیدگاه های متفاوتی از فعالیت و عملکرد یک شرکت ایجاد می کنند.

شرکت های دولتی برای گزارش صورت های مالی استانداردهای سختگیرانه تری دارند. شرکت های دولتی باید از استانداردها پیروی کنند و نیاز به حسابداری تعهدی دارد. شرکت های خصوصی در تهیه صورت های مالی، انعطاف پذیری بیشتری دارند و همچنین می توانند از حساب های تعهدی یا نقدی استفاده کنند.

معمولا از چندین تکنیک برای تجزیه و تحلیل صورت های مالی استفاده می شود. سه روش مهم وجود دارد که شامل تجزیه و تحلیل افقی، آنالیز عمودی و تحلیل نسبت است.

ترازنامه

ترازنامه گزارشی از ارزش مالی از نوع ارزش دفتری یک شرکت است. ترازنامه سه بخش دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام شرکت را شامل می شود. دارایی های کوتاه مدت مانند پول نقد و حساب های دریافتنی می توانند در مورد کارایی عملیاتی یک شرکت چیزهای زیادی را بیان کنند.

بدهی ها شامل ترتیبات هزینه آن و بدهی هایی است که پرداخت می شود. حقوق صاحبان سهام شامل جزئیات مربوط به سرمایه گذاری های سهام و درآمد حاصل از درآمد خالص دوره ای است.

در ترازنامه باید معادله دارایی منهای بدهی برابر سهام سهامداران صدق کند. در نتیجه حقوق صاحبان سهام ارزش دفتری یک شرکت در نظر گرفته می شود. این صورت مالی معیار عملکرد مهمی است که با فعالیت های مالی یک شرکت افزایش یا کاهش می یابد.

ترازنامه

صورت درآمد

صورت درآمد، درآمدهایی را که شرکت کسب می کند در مقابل هزینه های درگیر قرار می دهد و سود خالص یا ضرر را محاسبه و شناسایی می کند.

صورت درآمد به سه بخش تقسیم می شود و به تجزیه و تحلیل کارایی کسب و کار در سه نقطه مختلف کمک می کند. این صورت، با درآمد و هزینه های مستقیم مرتبط برای شناسایی سود ناخالص شروع می شود. سپس هزینه های غیر مستقیم مانند هزینه های بازاریابی، هزینه های عمومی و استهلاک را از آن کم می کنیم و به سود عملیاتی می رسیم؛ سرانجام با کسر بهره و مالیات به سود خالص دست می یابیم.

تحلیل اولیه صورت درآمد، معمولاً شامل محاسبه حاشیه سود ناخالص ، حاشیه سود عملیاتی و حاشیه سود خالص است که هر کدام سود را براساس درآمد محاسبه می کنند. حاشیه سود ارزیابی می کند که هزینه های شرکت در کدام یک از نقاط مختلف عملیات کم یا زیاد است.

صورت جریان وجوه نقد

صورت جریان وجوه نقد به صورت کلی، جریان های نقدی شرکت از فعالیت های عملیاتی، فعالیت های سرمایه گذاری و فعالیت های تأمین مالی را شامل می شود. درآمد خالص به صورت جریان وجوه نقد منتقل می شود و در آنجا به عنوان آیتم اصلی فعالیت های عملیاتی درج می شود. فعالیت های سرمایه گذاری شامل جریان های نقدی درگیر با سرمایه گذاری های داخلی است.

بخش فعالیت های تأمین مالی شامل جریان وجوه نقد هم از طریق بدهی و هم از تأمین اعتبار است و نشان دهنده این است که شرکت چقدر وجه نقد در دسترس دارد.

نکات کلیدی • تجزیه و تحلیل صورت های مالی مورد استفاده ذینفعان داخلی و خارجی برای ارزیابی عملکرد و ارزش کسب و کار، قرار می گیرد.
• حسابداری مالی از کلیه شرکت ها می خواهد تا ترازنامه، صورت درآمد و صورت جریان وجوه نقد را ایجاد کنند که پایه و اساس تحلیل صورت های مالی را تشکیل می دهد.
• تحلیل افقی، عمودی و نسبت، سه تکنیکی است که تحلیلگران هنگام تحلیل صورت های مالی از آن ها استفاده می کنند. × بستن هشدار

عملکرد مالی

صورت های مالی روزانه توسط شرکت ها نگهداری و ثبت می شود و در داخل برای مدیریت کسب و کار مورد استفاده قرار می گیرد. بطور کلی ذینفعان داخلی و خارجی هر دو برای حفظ فعالیت های تجاری و ارزیابی عملکرد کلی مالی از همان صورت های مالی شرکت استفاده می کنند.

هنگام انجام تجزیه و تحلیل جامع صورت های مالی، تحلیلگران به طور معمول از داده های چند ساله برای تسهیل تحلیل افقی استفاده می کنند. هر صورت مالی به صورت عمودی تجزیه و تحلیل می شود تا تحلیلگران درک کنند که چگونه دسته های مختلف صورت ها بر نتایج تأثیر می گذارند.

در نهایت می توانند از تجزیه و تحلیل نسبت استفاده کنند تا برخی از معیارهای عملکرد مورد ارزیابی قرار گیرد و داده ها را به صورت تجمیعی گرد هم آوردند و تحلیل و بررسی کنند.

گزارشات فصلی

نرم افزار تهیه صورت های مالی

صورت های مالی و نرم افزار گزارشگیری پایدار امکان دسترسی آنلاین به مجموعه کاملی از گزارشات که سوابق دقیقی از امور مالی شرکت شما را ارائه می دهد، فراهم می سازد. نه تنها آنچه در زمان مالیات لازم دارید، خواهید داشت بلکه صورت های مالی، بینش ارزشمندی را در راستای بهبود سودآوری ارائه می دهد. صورت های مالی بخشی از نرم افزار کامل حسابداری یکپارچه آنلاین ما هستند.

نرم افزار صورت های مالی آنلاین

نیازی به بارگیری و نصب نرم افزار ندارید. در هر زمان که بخواهید می توانید به صورت های مالی و گزارش های مالی شرکت خود به صورت آنلاین دسترسی داشته باشید. شما می توانید از هر مرورگری در دسک تاپ، لپ تاپ یا رایانه لوحی وارد شوید.

hesabdar-arshad

منابع و اطلاعات جامع ازمون کارشناسی ارشدحسابداری, برنامه ريزی,مشاوره و.

درس اصول حسابداری1

اصول حسا بداري1

بخش اول – حسابداري مؤسسات خدماتي

فصل اول – آشنايي با حسابداري

درعلم اقتصاد، عوامل اقتصادي مختلفي در اختيار افراد يا گروه هايي قرار دارد كه با تركيب اين عوامل به توليد كالا يا انجام خدمات مي پردازند. اين افراد يا گروهها را بنگاه اقتصادي مي نامند.

رويدادهاي اقتصادي يا مالي:

وقايعي هستند كه با خريد، توليد، توزيع و فروش و ارائه خدمات با فعاليت هايي مانند وام گرفتن و وام دادن سر و كار دارند.

عبارت است از: شناسائي، اندازه گيري، ثبت و گزارش اطلاعات اقتصادي براي استفاده كنندگان به گونه اي كه امكان قضاوت و تصميم گيري آگاهانه براي آنها فراهم شود.

خلاصه اطلاعات مربوط به رويدادهاي مالي مؤثر بر يك واحد اقتصادي خاص مي باشد.

واحد اقتصادي مشخص و جداگانه اي است كه اطلاعات و گزارشهاي حسابداري فقط در مورد آن تهيه مي شود.

(( رابطه اطلاعات حسابداري و تصميم گيري))

انواع واحدهاي اقتصادي:

مؤسسات جدا و مستقلي هستند كه با تركيب عوامل مختلف اقتصادي منافع مالكين خود را دنبال مي كنند. از لحاظ مالكيت، شكل حقوقي و نوع فعاليت به شكل زير طبقه بندي مي شوند.

واحدهاي اقتصادي از نظر مالكيت به سه نوع تقسيم مي شوند:

۱- واحدهاي عمومي: به طور مستقيم يا غير مستقيم در مالكيت دولت يا ساير نهادهاي عمومي قرار دارند. سازمان تأمين اجتماعي نمونه اي از اين واحدها مي باشد.

۲- واحدهاي تعاوني: به منظور رفع نيازمندي هاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي اعضاي آن از طريق خريداري، كمك و همكاري متقابل تشكيل شده و در مالكيت اعضا قرار دارند. مانند شركتهاي تعاوني.

۳- واحدهاي خصوصي: اين واحدها به يك يا چند نفر تعلق دارند و متعلق به بخش عمومي نيستند. مانند فروشگاهها.

واحدهاي اقتصادي از نظر هدف فعاليت به دو دسته تقسيم مي شوند:

۱- واحدهاي انتفاعي: هر واحد اقتصادي كه با هدف سود و منفعت مادي تشكيل شود واحد انتفاعي نام دارد.

۲- واحدهاي غير انتفاعي: هر واحدي را كه هدف از تشكيل آن كسب منفعت مادي براي مالكان آن نباشد واحد غير انتفاعي گويند.

واحدهاي اقتصادي از نظر نوع فعاليت به سه دسته تقسيم مي شوند:

۱- واحدهاي خدماتي: واحدهايي هستند كه خدماتي به مشتريان ارائه مي كنند و معمولاً در قبال ارائه خدمات منفعت كسب مي كنند. مانند بانكها و هتلها.

۲- واحدهاي بازرگاني: به خريد و فروش مواد خام، فرآورده ها و كالاها اشتغال دارند. مانند فروشگاهها.

۳- واحدهاي توليدي: با استفاده از عوامل توليد به ساخت كالاهاي اقتصادي مي پردازند.

واحدهاي اقتصادي از نظر تعداد مالك به دو دسته تقسيم مي شوند:

۱- واحدهاي انفرادي: مالكيت آنها به يك نفر تعلق دارد؛ مانند فروشگاهها، مغازه ها.

۲- واحدهاي غير انفرادي: افراد، سرمايه هاي كوچك خود را با يكديگر جمع مي كنند و واحدهاي بزرگتري را تشكيل مي دهند. مانند شركتها.

۱- بنگاه اقتصادي را تعريف كنيد؟

در علم اقتصاد عوامل اقتصادي مختلفي در اختيار افراد يا گروه هايي قرار دارد كه با تركيب اين عوامل به توليد كالا يا انجام خدمات مي پردازند. اين افراد يا گروهها را بنگاه اقتصادي مي گويند.

۲- واحدهاي اقتصادي تعاوني را تعريف كنيد؟

به منظور رفع نيازمندي هاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي اعضاي آن از طريق خود ياري، كمك و همكاري متقابل تشكيل شده و در مالكيت اعضا قرار دارند.

۳- تقسيم واحدهاي اقتصادي به واحدهاي عمومي، تعاوني، خصوصي بر اساس كداميك از ويژگي هاي واحدهاي اقتصادي مي باشد؟

√ الف) نوع مالكيت ب) هدف فعاليت ج) نوع فعاليت د) شكل حقوقي

٤- كداميك از واحدهاي اقتصادي زير مي تواند به عنوان واحدهاي انفرادي محسوب شود؟

√ الف) مغازه ها ب) شركتهاي تعاوني ج) بانكها د) سازمانهاي دولتي

فصل دوم – معادله حسابداري

منابع اقتصادي متعلق به يك واحد اقتصادي كه انتظار مي رود در آينده منفعتي را براي واحد اقتصادي ايجاد نمايد، دارائي گويند.

دارائي هاي واحد اقتصادي = حقوق مالي اشخاص نسبت به دارائي هاي واحد اقتصادي

حقوق مالي اشخاص:

حقوق مالي اشخاص نسبت به دارائي هاي واحد اقتصادي شامل حقوق مالي مالك و حقوق مالي طلبكاران است.

حقوق مالي اشخاص غير از مالك نسبت به دارائي هاي يك واحد اقتصادي را بدهي گويند.

حق يا ادعاي مالك يا مالكين نسبت به دارائي هاي يك واحد اقتصادي را، سرمايه گويند.

معادله حسابداري دارائي = بدهي + سرمايه

انواع دارائي ها:

۱- نقد و بانك: از مهم ترين دارائي هاي واحد اقتصادي كه براي خريد كالاها و پرداخت بدهي ها مورد استفاده قرار مي گيرد

۲- حساب هاي دريافتني: واحدهاي اقتصادي در قبال ارائه يا فروش دارائي به طور نسيه، از ديگران طلبكار مي شوند. اين قبيل دارائي ها را حساب هاي دريافتني گويند.

۳- ملزومات: شامل كالاها و اجناسي است كه در جريان فعاليت هاي واحد اقتصادي خريداري و به مصرف مي رسد.

۱- حساب هاي پرداختي: اين نوع بدهي در ازاي خريد نسيه دارائي يا خدمات از ديگران ايجاد مي شود.

۲- وام پرداختي: اين نوع بدهي در ازاي دريافت وام از مؤسسات اعتباري نظير بانكها ايجاد مي شود.

اهميت معادله حسابداري

حسابداران براي اينكه رويدادهاي مالي مربوط به يك واحد اقتصادي را ثبت و سپس اطلاعات حسابداري را به طور مناسب گزارش كنند؛ بايد:

۱- رويدادهاي مالي مؤثر بر واحد اقتصادي را شناسائي كنند.

۲- ميزان تأثير هر رويداد مالي را بر اجزاي معادله حسابداري ارزيابي و اندازه گيري نمايند.

مثال ۱: رويداد مالي زير در تعميرگاه تلويزيون ماهر طي دو ماهه ابتداي سال 1371 انجام شده است .آقاي ماهر در فروردين ماه سال ۱۳۷۱ تصميم به تأسيس تعميرگاه تلويزيون گرفت. ابتدا اقدام به دريافت پروانه كسب كرده، سپس در ۱٥ فروردين در بانك، حساب جاري را به نام تعميرگاه ماهر افتتاح مي كند و مبلغ

30000000 ريالبه عنوان سرمايه تعميرگاه به آن حساب واريز مي نماد.

با تأسيس تعميرگاه تلويزيون ماهر، يك واحد اقتصادي كه به آقاي ماهر، تعلق دارد با شخصيت حسابداري مستقل از آقاي ماهر ايجاد مي شود و با افتتاح حساب جاري و واريز 30000000 ريال به اين حساب، تعميرگاه ماهر صاحب يك قلم دارائي به نام نقد و بانك مي باشد.

صورتحسابي است كه دارائي ها و بدهي ها و سرمايه ي مالك يك واحد اقتصادي را، در يك تاريخ معين نشان مي دهد. معمولاً در تهيه تراز نامه بايد به نكات زير توجه كرد:

۱- نوشتن عنوان: عنوان ترازنامه شامل موارد زير است:

الف) نام واحد اقتصادي ب) نام گزارش يا صورتحساب مالي ج) تاريخ گزارش

۲- واحد اندازه گيري: واحد اندازه گيري رويدادهاي مالي، پولي رايج هر كشور است.

۳- طرفين ترازنامه: در سمت راست ترازنامه دارائي ها و در سمت چپ بدهي ها و سرمايه مالك نوشته مي شود.

٤- ترتيب نوشتن دارائي ها: در ترازنامه دارائي ها به ترتيب قابليت تبديل به نقد نوشته مي شوند.

٥- ترتيب نوشتن بدهي ها: بدهي هاي مختلف واحد اقتصادي به ترتيب تاريخ سررسيد پرداخت در ترازنامه نوشته مي شوند.

۶- موازنه: ترازنامه منطبق بر معادله حسابداري است. بنابراين هميشه بين جمع دارائي ها و جمع بدهي ها و سرمايه مالك توازن وجود دارد.

نمونه اي از يك ترازنامه در شكل زير توضيح داده شده است:

تعميرگاه تلويزيون ماهر

ترازنامهبه تاريخ ۳۱/۲/۱۳۷۱

نقد و بانك ٠٠٠/۷٥٠ /٥

حساب هاي دريافتني ٠٠٠/۲٥٠

جمع دارائي ها ٠٠٠/٥٠٠/٤۱

حساب هاي پرداختني ٠٠٠/٥٠٠/۱

وام پرداختني ٠٠٠/٠٠٠/۱٠

جمع بدهي ها ٠٠٠/٥٠٠/11

سرمايه آقاي ماهر ٠٠٠/٠٠٠/۳٠

جمع بدهي ها و سرمايه ٠٠٠/٥٠٠/٤۱

حقوق مالي اشخاص غير از مالك نسبت به دارائي هاي يك واحد اقتصادي را بدهي گويند.

۲- ترازنامه را تعريف كنيد؟

صورتحسابي است كه دارائي ها، بدهي ها و سرمايه مالك يك واحد اقتصادي را در يك تاريخ معين نشان ميدهد.

۳- سرمايه را تعريف كنيد؟

حق يا ادعاي مالي مالك يا مالكين، نسبت به دارائي هاي يك واحد اقتصادي را سرمايه گويند.

٤- وجوهي كه صاحب يك واحد اقتصادي به عنوان سرمايه به حساب جاري بانك واريز مي كند .

√ الف) دارائي ها را افزايش مي دهد. ب) بدهي ها را افزايش مي دهد.

ج) دارائي ها را كاهش مي دهد. د) سرمايه را كاهش مي دهد.

فصل سوم – تجزيه و تحليل و ثبت رويدادهاي مالي

به منزله پرونده اي مفصل از تغييراتي است، كه در يك دارائي خاص، يك بدهي خاص يا سرمايه صاحب مؤسسه، طي يك دوره زماني رخ مي دهد و ابزار اصلي ثبت و خلاصه كردن اطلاعات مالي است.

براي اينكه امكان دسترسي به اطلاعات موجود در حساب ها آسانتر شود، همه حساب هاي مربوط به يك واحد اقتصادي در يك دفتر خاص به نام «دفتر كل» نگهداري مي شود.

ثبت رويدادهاي مالي در حسابها:

براي اينكه اثر هر رويداد مالي را بر اجزاي معادله حسابداري نشان دهيم از شكل حساب T استفاده مي كنيم، كه داراي سه قسمت است:

۲- سمت راست يا بدهكار

۳- سمت چپ يا بستانكار

- قاعده ثبت افزايش و كاهش در حسابها:

افزايش هر دارائي در سمت راست (بدهكار) حساب آن دارائي، ثبت مي شود.

كاهش هر دارائي در سمت چپ (بستانكار) حساب آن دارائي، ثبت مي شود.

افزايش هر بدهي و سرمايه مالك در بستانكار حساب مربوط، ثبت مي شود.

كاهش هر بدهي مالك اشنایی با انواع نسبت های مالی در بدهكار حساب مربوط، ثبت مي شود.

دارائي ها = بدهي ها + سرمايه مالك

مثال) در مثال قبل (تعميرگاه تلويزيون ماهر)، رويداد مالي ثبت گرديد و تجزيه و تحليل شد. اكنون از روش ديگري استفاده مي كنيم.

رويداد مالي ۱: سرمايه گذاري نقدي آقاي ماهر به مبلغ ٠٠٠/٠٠٠/ 30 ريال

دارائي (نقد و بانك) افزايش يافته است

افزايش دارايي، بدهكار مي شود

بدهكار: نقد و بانك

سرمايه مالك افزايش يافته است

افزايش سرمايه، بستانكار مي شود

مانده گيري حساب ها:

نخست، ارقام بدهكار و ارقام بستانكار را جداگانه جمع زده، زير هر ستون يادداشت و سپس جمع طرف كوچكتر را از جمع طرف بزرگتر كسر مي كنيم؛ به حاصل اين تفريق «مانده حساب» گويند.

پرونده اي است مفصل از تغييراتي كه در يك دارائي خاص، يك بدهي خاص يا سرمايه صاحب مؤسسه طي يك دوره زماني رخ مي دهد.

۲- منظور از بدهكار و بستانكار چيست؟

بدهكار به معني راست حساب و بستانكار به معني سمت چپ حساب مي باشد.

۳- دو طرف هر حساب . ناميده مي شود.

الف) دارائي و بدهي √ ب) بدهكار و بستانكار ج) دارائي و سرمايه د) افزايش و كاهش

فصل چهارم: ثبت رويدادهاي مالي در مدارك و دفاتر حسابداري:

اسناد و مدارك مثبته:

به اسناد و مداركي كه دلالت بر وقوع يك معامله يا رويداد مالي مشخص دارد، «اسناد مثبته» گفته مي شود. مانند فاكتور فروش، رسيد بانكي، قبض آب و برق و .

برگه اي است كه اطلاعات مربوط به يك يا چند رويداد مالي قبل از ثبت در دفاتر حسابداري، در آن نوشته مي شود و سپس بر اساس اطلاعات مندرج در سند حسابداري دفاتر حسابداري تنظيم مي گردد.

كليه رويدادها در دفاتر حسابداري ثبت مي شوند. دفاتر حسابداري را مي توان به دو گروه تقسيم كرد:

گروه اول، دفاتر رسمي يا قانوني، شامل دفتر روزنامه عمومي و دفتر كل مي باشد و گروه دوم، دفاتر غير رسمي يا كمكي، كه شامل دفاتر تأمين و ساير دفاتر مورد نياز حسابداران مي گردد.

۱- دفتر روزنامه عمومي: دفتري است كه كليه معاملات و رويدادهاي مالي يك واحد اقتصادي روزانه به ترتيب تاريخ وقوع در آن ثبت مي شوند.

مثال) خانم فضيلت اخيراً پس از كسب مجوزهاي لازم اقدام به تأسيس مؤسسه آموزش زبان دانا كرده است و طي آبان ماه ۱۳۷۶فعاليت هاي زير در مؤسسه انجام شده است.

۱۳ آبان ماه – افتتاح حساب جاري شماره 3520 بانك رفاه كارگران شعبه وحدت و واريز 32000000 ريال به اين حساب بابت سرمايه مؤسسه دانا، در قبال واريز اين مبلغ به حساب جاري مؤسسه دانا، بانك يك برگ رسيد بانكي به خانم فضيلت تحويل داد.

۶ آبان ماه – خريد نقدي يك دستگاه آپارتمان به بهاي 30000000 ريال در قبال تحويل چك شماره 21501 مورخ ۶ آبان ماه 1376 به مبلغ 30000000 ريال از حساب جاري مؤسسه دانا، يك برگ رسيد امضا شده از آقاي معتمدي فروشنده آپارتمان دريافت گرديد. همچنين تصويري از سند انتقال آپارتمان به عنوان سند مثبته اين رويداد مالي تهيه شد.

۷ آبان ماه – خريد نسيه مقداري اثاثه از فروشگاه مجيدي به بهاي 3500000 ريال. آقاي مجيدي فاكتور فروش شماره 1703 مورخ 76/7/8 را به مؤسسه دانا تحويل داد.

۸ آبان ماه – آقاي فرشاد، مبلغ 10000000ريال به عنوان وام به حساب مؤسسه دانا واريز كرد. بانك يك برگ رسيد بانكي مبني بر واريز 10000000 به حساب 3520 مؤسسه دانا به آقاي فرشاد تسليم نمود كه ايشان به مؤسسه تحويل داد.

۱۱ آبان ماه – خريد نسيه 7500000 ريال اثاثه از فروشگاه حسن پور. آقاي حسن پور فاكتور فروش شماره 2211 مورخ 76/8/11 براي مؤسسه دانا ارسال كرد.

۱٤ آبان ماه – صدور تحويل چك شماره 21502 مورخ 76/8/14 به مبلغ 3000000 ريال به آقاي مجيدي بابت طلب ايشان از مؤسسه دانا. در قبال تحويل اين چك در همان روز يك برگ رسيد چك دريافت گرديد.

۱۸ آبان ماه – خريدي نقدي550/000 ريال صادر كرد و پس از اخذ رسيد چك آن را به آقاي كريمي تحويل داد.

طبقه بندی حساب ها به عناصر صورت های مالی

آموزش تخصصی بورس در مشهد | کلاس بورس در مشهد | آموزش تحلیل بنیادی در مشهد | آموزش تحلیل تکنیکال در مشهد | ثبت نام کد بورسی رایگان | پارسیان بورس

طبقه بندی حساب ها به عناصر صورت های مالی – در تحلیل بنیادی شرکت‌های بورسی یکی از مهم‌ترین منابعی که برای بررسی کمی و کیفی عملکرد و وضعیت یک شرکت و همچنین مقایسه آن با رقبای خود در صنعت در دست داریم، صورت‌های مالی و گزارش‌های آن شرکت است، اﺳﺘﻔﺎده از صورت‌های مالی شرکت‌ها از راه‌های کاربردی و اصلی ﺗﺤﻠﯿﻞ گران در ارزﯾﺎﺑﯽ شرکت هاست ، تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی نیازمند درک و فهم نسبت به چگونگی ثبت مبادلات شرکت در حساب‌های مختلف می‌باشد. عناصر صورت‌های مالی، طبقه بندی‌های اصلی دارایی‌ها، بدهی‌ها، اشنایی با انواع نسبت های مالی حقوق مالکانه (سرمایه)، درآمدها و هزینه‌ها می باشد.

برای مطالعه بیشتر به مقالات آموزشی تحلیل بنیادی مراجعه کنید.

در این مقاله که توسط تیم تولید محتوای آموزشی آکادمی پارسیان بورس تهیه شده است، شما با مباحث پایه‌ای لازم برای درک صورت های مالی آشنا می‌شوید.

دارایی‌ها

دارایی‌های یک واحد تجاری منابع اقتصادی آن واحد هستند که منافع جاری داشته و این منافع بعضاً در آینده ادامه خواهد داشت، اغلب واحدهای تجاری از حساب های دارایی زیر استفاده می کنند:

وجوه نقد:

پول و هر چیز دیگری است که با همان مبلغ اسمی خود مورد قبول بانک باشد. مانده حساب بانکی، اسکناس، مسکوک، گواهینامه سپرده ثابت و چک از انواع وجوه نقد به شمار می روند. ورشکستگی اغلب واحدهای تجاری در نتیجه کسری وجوه نقد صورت می‌گیرد.

طبقه‌بندی حساب‌ها به عناصر صورت‌های مالی

اسناد دریافتنی:

واحدهای تجاری ممکن است کالا یا خدمات خود را به صورت اعتباری و در ازای دریافت تعهد کتبی از خریدار به فروش رساند. اسناد دریافتنی برای واحد تجاری به عنوان اسنادی که قابلیت تبدیل به وجه نقد را دارند به شمار می‌رود.

حساب‌های دریافتنی:

ممکن است واحد تجاری کالا یا خدمات خود را به صورت اعتباری و براساس تعهد (وعده) شفاهی مشتری به پرداخت وجه، به فروش رساند. چنین فروش‌هایی را اصطلاحاً “فروش نسیه” گویند.

پیش پرداخت هزینه (هزینه های پیش پرداخت شده) :

اغلب واحدهای تجاری بهای بعضی از هزینه‌ها را از قبل پرداخت می‌کنند. این پیش پرداخت هزینه به عنوان یک دارایی در نظر گرفته می‌شود چرا که واحد تجاری از پرداخت آن هزینه‌ها در آینده معاف است. پیش پرداخت اجاره، پیش پرداخت بیمه، پیش پرداخت بهره را می‌توان به عنوان پیش پرداخت هزینه محسوب کرد.

دارایی‌های ثابت مشهود:

زمین، ساختمان، دفتر کار، انبار، گاراژ و نظایر آن در حساب دارایی‌های ثابت مشهود ثبت می‌شود. همچنین اثاثیه و تجهیزات یک واحد تجاری برای هر گروه از اثاثیه هم در این حساب درج می‌گردد.

دارایی‌های نامشهود:

دارایی‌های نامشهود منابع اقتصادی واحد تجاری هستند که شکل فیزیکی ندارند مثل حق اختراع، برند های تجاری، سرقفلی و …

طبقه بندی حساب‌ها به عناصر صورت‌های مالی

پیشنهاد

ما در آکادمی پارسیان بورس با تجربه فعالیت چندین ساله در بازار بورس و برگزاری کلاس‌های آموزشی بورس به شما پیشنهاد می‌کنیم با شرکت در ورکشاپ‌های رایگان آشنایی با بورس‌، اولین گام‌های ورود به بورس را بردارید.

همچنین می‌توانید با شرکت در دوره‌های تخصصی آکادمی پارسیان بورس توانایی بررسی دقیق صورت‌های مالی و ترازنامه‌های منتشر شده شرکت‌ها و به طور کلی تحلیل بنیادی دقیق شرکت‌ها را پیدا کنید و مناسب‌ترین سهام‌های بازار را شناسایی کنید. آموزش بورس مشهد یکی از دوره‌های حضوری این آکادمی است.

همچنین شما می‌توانید با استفاده سامانه هوشمند بنیاد برتر که توسط آکادمی پارسیان بورس طراحی و راه اندازی شده، در کمترین زمان ممکن، سوآورترین و بنیادی‌ترین سهام‌های بازار را شناسایی کنید، برای استفاده از این سامانه می‌توانید اینجا کلیک کنید.

تهیه گزارشات مالی میان دوره و سالیانه و تهیه صورت های مالی

تهیه صورت های مالی

حرفه حسابداری و امور مالی نوعی دانش و مهارت و فن تجزیه و تحلیل اطلاعات و اسناد و مدارک مالی و استفاده از انها برای اهداف و برنامه های مختلف بنگاه اقتصادی و موسسه بوده و شاغلین در آن باید علاوه بر اینکه از تخصص کافی در این خصوص برخوردار باشند مهارت استفاده از این تخصص را هم داشته و بهترین شکل از ان استفاده نمایند.

چه کسانی از گزارشات مالی استفاده می کنند ؟

با توجه به اینکه گزارشات مالی در برگیرنده نتایج تجزیه و تحلیل عملکرد مالی شرکت و موسسه می باشد و وضعیت شرکت را به لحاظ اقتصادی نشان می دهد افراد متعددی در سازمان می توانند از نتایج ان بر حسب نیاز خود استفاده نمایند این گزارشات عموما حاوی اطلاعات متنوع و طبقه بندی شده مفیدی در زمینه های مختلف بوده و می تواند نیاز مخاطبین متعددی را برآورده کند .

مدیران ارشد ، سهامداران کل و جز ، اداره دارایی و سازمان امور مالیاتی هر کدام بسته به هدف و نیاز خود این گزارشات را مطالعه و بررسی می کنند . اما به طور کلی گروههای های زیر به تفکیک استفاده کننده مستقیم این گزارشات هستند :

تهیه گزارشات مالی میان دوره و سالیانه

( تهیه گزارشات مالی در شرکت حسابداری )

  • سرمایه گذاران برای اینکه تکلیف خود را در سال مالی بعد بدانند گزارشات و صورت های مالی را مطالعه می کنند . صورت های مالی بیانگر وضعیت مالی شرکت بوده و این دید را به سرمایه گزاران می دهد که نحوه تزریق سرمایه در سال بعد به شرکت چگونه باشد آیا افزایش سرمایه و توسعه بنگاه اقتصادی به صرفه است یا اینکه پوشش دادن نواقص و کمبود ها باید در اولویت قرار بگیرد .
  • اعطا کنندگان تسهیلات مالی گروه دیگری از مخاطبین صورت ها و گزارشات مالی هستند این اشخاص یا بانک ها با مطالعه این گزارشات در خصوص اعطا یا عدم اعطای تسهیلات به بنگاه اقتصادی تصمیم خواهند گرفت . زیانده بودن شرکت می تواند به عدم پرداخت تسهیلات منجر گردد و در مقابل اگر شرکت در وضعیت مالی قابل قبول و خوبی باشد پرداخت تسهیلات با شرایط خوب امکان پذیرتر خواهد شد . در واقع با اشنایی با انواع نسبت های مالی ارائه این گزارشات و صورت های مالی کارفرمایان می توانند در خواست تسهیلات و وام نمایند .
  • تامین کنندگان کالا و خدمات افراد و یا اشخاصی هستند که طرف حساب شرکت بوده و حاضر میشوند مواد اولیه ، تجهیزات ، خدمات و یا کالاهای مورد نیاز شرکت را تامین کنند اگر مطابق با گزارشات مالی شرکت در وضعیت مطلوبی نباشد این اشخاص حاضر به همکاری نشده و از ترس اینکه نتوانند مطالبات خود را دریافت کنند نیازهای شرکت را براورده نخواهند کرد .
  • گاهی گزارشات مالی با هدف ارائه به مشتریان شرکت تهیه میشود تا آنها از عملکرد مالی موسسه مطلع شده و نسبت به افزایش سفارش ها و درخواست های خود تصمیم بگیرند اگر شرکت و یا بنگاه اقتصادی در وضعیت مطلوبی نباشد مشترین این برداشت را خواهند کرد که نمی توانند سفارشات آنها را به موقع تحویل دهند و ممکن است در تصمیم خود مبنی بر همکاری با شرکت تجدید نظر کنند . برعکس اگر شرکت گزارشات مالی مثبت و صعودی داشته باشد می تواند علاوه بر حفظ مشتریان قبلی خود نسبت به جذب مشتریان جدید هم برنامه ریزی داشته باشد .
  • بخشی از مخاطبین گزارشات مالی کارکنان خود شرکت اعم از مدیران ارشد تا کارکنان رده های پایین تر می باشند شرکتی که ترازنامه مثبتی داشته باشد این نوید را به کارکنان خود می دهد شرکت رو رشد بوده و با تلاش بیشتر می تواند شرایط بهتری را به لحاظ حقوقی و جایگاه سازمانی برای کارکنان خود ایجاد کند.
  • موسسات و ارگان های دولتی یکی از مخاطبین گزارشات و صورت های مالی شرکت ها هستند . این ارگان ها با اهداف متفاوتی گزارشات مالی را بررسی می کنند گاهی به منظور تعیین مالیات های مختلف از قبیل ارزش افزوده ، مالیات های مستقیم و غیره این کار انجام میشود و گاهی برای تعیین تکلیف وضعیت شرکت و یا پرداخت تسهیلات ، رسیدگی به شکایات مطرح شده و … بررسی ها صورت می گیرد . در هر صورت به هر دلیلی این کار انجام شود تهیه دقیق و درست این گزارشات می تواند مزایای زیادی را برای شرکت ها به همراه داشته باشد .
  • سهامداران جز هم بخش دیگر از مخاطبین گزارشات مالی هستند . برخی شرکتها و بنگاههای اقتصادی در بورس فعالیت داشته و سهام انها توسط سهامداران جز خریداری شده است وضعیت مالی این شرکتها برای سهامدران بورسی مهم بوده و سود وزیان آنها را هم رقم میزند . برای همین موسسات و بنگاههای اقتصادی موظف هستند برخی اطلاعات لازم را در پایان دوره مالی خود برای اشنایی با انواع نسبت های مالی سهامداران در بورس منتشر نمایند.

صورت های مالی از چه عناصری تشکیل شده اند ؟

صورت های مالی از عناصر خاصی تشکیل شده اند که بدون انها صورت مالی وجود خارجی نخواهد داشت مهمترین انها شامل دارایی ، بدهی ، حقوق صاحبان سرمایه ، درامد ، هزینه ، آورده صاحبان سرمایه ، ستانده صاحبان سرمایه می باشد که در ادامه هر یک از انها را به تفکیکی توضیح خواهیم داد :

تهیه صورت های مالی میان دوره

( تهیه صورت های مالی در محاسبان تلاشگر خبره )

دارایی ها : دارایی ها یکی از عناصر تشکیل دهنده صورت های مالی هستند . دارایی به اموال شرکت به شکل های مختلف گفته میشود . برای اینکه اموال جزو دارایی های قرار بگیرند باید واجد چند ویژگی باشند اول اینکه بوسیله معامله یا به صورت ثابت برای شرکت قابل دسترسی باشند و همچنین منافع آتی برای شرکت داشته باشند . در مالکیت شرکت و یا بنگاه اقتصادی باشد و اینکه این اموال در دراز مدت یا کوتاه مدت قابل تبدیل به پول نقد باشند در این صورت جزو دارایی های شرکت محسوب میشوند . دارایی ها خود به دو دسته دارایی های جاری و دارایی های ثابت طبقه بندی میشوند که به صورت ذیل در حسابداری تعریف می گردند :

دارایی های ثابت : دارایی هایی هستند که در یک بازه زمانی کوتاه قابلیت نقد شوندگی ندارند اما قابلیت نقد شوندگی در طول زمان را دارند برخی از این دارایی ها مانند ماشین الات و تجهیزات ، ابزار و وسایل مورد استفاده برای انجام کار این دارایی ها در طول زمان هم ممکن است دچار استهلاک شوند و از قیمت انها کاسته شود .

دارایی های جاری : این دارایی ها به گروهی از اموال گفته میشوند که قابلیت نقد شدن در یک زمان کوتاه را داشته و می توان در طول یکسال آنها را به پول نقد تبدیل کرد برخی از انها مثل وجه نقدی که در بانک سپرده شده است ، سرمایه گذاری های کوتاه مدت ، اسناد دریافتنی ، بدهکاران ، اوراق بهادر. اینها دارایی های در گردش و قابل نقد شدن در یک دوره کوتاه هستند.

دارایی های نامشهود : این دارایی ها در واقع نوعی حق معنوی اموال هستند مثل حق اکتشاف معادن ، حق اختراع ، حق ثبت و غیره که جزو داریی های نامشهود موسسه و فرد و یا بنگاه اقتصادی محسوب میشوند .

طرحی شماتیک از انواع دارایی ها :

انواع دارایی در صورت های مالی

بدهی ها : بدهی در واقع نوعی تعهد است که شرکت به طرف های معامله خود دارد یعنی در قبال دریاقت کالا ، مواد اولیه و یا اشنایی با انواع نسبت های مالی خدمات خاص بنگاه اقتصادی به بستانکارانش ضمانت بر آورده کردن این تعهدات را می دهد بدهی ها می توانند بر دو نوع بدهای های جاری یا بدهی های بلند مدت باشند . بدهی های جاری بدهی هایی هستند که باید حداکثر در یک دوره مالی تسفیه شوند این بدهی های بدهی های کوتاه مدت هم نامیده میشوند و باید در پایان سال از دارایی های جاری کسر گردند مثلا حقوق و دستمزد پرسنل جزو بدهی های جاری است که باید تا پایان سال مالی تسفیه گردد . اما بدهی های بلند مدت بدهی هایی هستند که می توان انها را در یک بازه زمانی طولانی تر از یک دوره مالی تسفیه کرد این بدهی ها مانند وام های بلند مدت بوده که پرداخت انها از محل سرمایه گذاری های بلند مدت صورت میگیرد .

حقوق صاحبان سرمایه : حقوق صاحبان سرمایه منافع اشخاصی است که در شرکت سرمایه گذاری کرده اند و از جمع دارایی های و بدهی های بنگاه اقتصادی بدست می آید . حقوق صاحبان سرمایه در واقع مانده دارایی بعد از جمع بدهی ها و دارایی ها می باشد .

درامد : انچه که از تولید محصول یا فروش خدمات نصیب سازمان میشود درامد بنگاه اقتصادی تلقی میشود البته سرمایه ای که توسط سرمایه گذاران وارد سازمان میشود جزو درامد محسوب نمیشود و آورده سهامداران نامیده میشود.

هزینه : هزینه به مواردی اطلاق میشود که به طور مستقیم یا غیر مستقیم صرف تولید محصول و یا ارائه خدمات میگردد . هزینه های مستقیم مثل هزینه خرید مواد اولیه و هزینه های غیر مستقیم مانند هزینه حقوق و دستمزد ، هزینه خرید تجهیزات و ماشین آلات و برخی دیگر . هزینه ها از دارایی های شرکت کسر می گردند .

آورده صاحبان سرمایه : گاهی به علت سرمایه گذاری های بلند مدت سهامداران و صاحبان سرمایه صاحب سود میشوند سودی که صاحبان سرمایه از این سرمایه گزاری ها بدست آورند را اورده صاحبان سرمایه میگویند .

ستانده صاحبان سرمایه : گاهی شرکت به دلایل مختلف متضرر میشود یا اینکه اقدام به پرداخت بدهی های خود می نماید در نتیجه از میزان سرمایه صاحبان سرمایه به این شکل کاسته میشود به این روند ستانده صاحبان سرمایه گفته میشود .

صورت های مالی چند نوع هستند و هر کدام به چه منظوری تهیه میشوند ؟

صورت های مالی انواع مختلفی داشته و هر کدام بنا به نیازمندی هایی تهیه و ارائه می گردند :

صورت های مالی چند نوع هستند و هر کدام به چه منظوری تهیه میشوند ؟

( تهیه صورت های مالی در شرکت حسابداری )

ترازنامه : یکی از مهمترین صورت های مالی که وجود دارد و باید در موعد مقرر شده تهیه و ارائه گردد ترازنامه است ترازنامه یک صورت جامع از میزان دارایی های و بدهی ها و سرمایه موجود در بنگاه اقتصادی است .به همین دلیل بیان کننده وضعیت اقتصادی و مالی شرکت در پایان دوره مالی می باشد و مبنای تصمیمات مهم مالی قرار میگیرد . وضعیت مالی شرکت بر طبق اطلاعات ترازنامه بیان کننده منابع مالی شرکت که امکان دسترسی به انها وجود دارد ، میزان وجه نقد موجود در حساب های شرکت ، توانایی شرکت برای پرداخت بدهی ها می باشد . ترازنامه بر اساس سه عنصر اصلی بسته میشود : دارایی ها ، بدهی ها ، و سرمایه سه جزء مهم در نوشتن و محاسبه صورت ترازنامه می باشند که در بالا توضیحاتی در مورد آنها داده شد .

صورت سود و زیان : دومین صورت مالی مهم شرکت ها و بنگاههای اقتصادی صورت سود و زیان است . صورت سود زیان نشان می دهد شرکت در وضعیت سود دهی قرار دارد یا در وضعیت زیان دهی و اغلب شرکتها برای پایش خود ان را هر سه ماه یکبار بدست می اوردند البته برخی شرکتها هم هستند که صورت سود و زیان خود را شش ماهه و یا سالانه بدست می آوردند . صورت سود و زیان را می توان به صورت تک مرحله ای با دو مرحله ای بدست آورد که هر کدام مراحل ویژه خود را دارد . در صورت سود و زیان درامد های عملیاتی ، درامد های غیر عملیاتی هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی و هزینه های مالی باید مورد توجه قرار گرفته و بر اساس آنها صورت سود و زیان تنظیم شود.

صورت سود و زیان جامع : صورت سود و زیان جامع بیان کننده تغییرات مالی شرکت می باشند یعنی نشان می دهد شرکت از لحاظ درامد و هزینه نسبت به سال قبل روند افزایشی داشته است یا کاهشی برای بدست اوردن این نوع صورت مالی باید کلیه هزینه ها به تفکیک شناسایی شده و مورد بررسی قرار بگیرند .

صورت گردش وجوه نقد : کل جریان نقدی شرکتها اعم از جریان های نقدی ناشی از عملیات ، سرمایه گذاری و یا تامین مالی در صورت گردش وجوه نقد منعکس میشود . این صورت مقدار وجه نقدی که وارد شرکت شده یا در جریان عملیات های مالی از شرکت خارج شده است را نشان می دهد . با بدست اوردن این صورت مالی شرکت می تواند نسبت به پرداخت بدهی ها ، پرداخت سود سهام سهامداران ، توسعه یا عدم توسعه شرکت تصمیم گیری نماید .

تهیه صورت های مالی

( ارائه خدمات مالی در شرکت حسابداری محاسبان تلاشگر اشنایی با انواع نسبت های مالی خبره )

تهیه صورت های مالی به طور کلی یکی از مهمترین وظایف حسابداران بوده و می تواند زیربنای تصمیمات مهم و مدیریتی گردد. اشخاصی که برای تهیه این صورت ها به کار گمارده میشوند علاوه بر تخصص باید مهارت و تجربه کافی هم داشته باشند تا نتیجه این فعالیت قابل استناد و اعتماد باشد . شرکت ها و بنگاههای اقتصادی می توانند برای تهیه صورت های مالی خود با موسسات خدمات مالی و حسابداری مشورت نمایند و موسسه خدمات مالی محاسبان تلاشگر خبره با در اختیار داشتن تیمی متخصص و خبره می تواند کلیه امور مربوط به تهیه صورت های مالی شرکت ها بر عهده گرفته و در این خصوص به کارفرمایان عزیز اطمینان کامل بدهد .

انواع دارایی در حسابداری چیست

انواع دارایی در حسابداری چیست | تعریف دارایی و بدهی | ثبت انواع دارایی در حسابداری

در این مقاله اطلاعات جامعی درباره انواع دارایی در حسابداری ارائه شده است و شما در انتهای این مقاله اطلاعات کافی در مودر دارایی ثابت ، دارایی جاری ، داریی مشهود ، استهلاک پذیر، استهلاک ناپذیر و انواع دارایی در ترازنامه و مفاهیمی در این حوزه بدست خواهید آورد. اگر برای انجام امور مالی و حسابداری به دنبال مرکزی معتبر هستید میتوانید از خدمات تخصصی حسابداری و مالیاتی شرکت حسابداری آریا تهران بهره مند شوید.

تعریف دارایی

در ابتدای این مقاله تصمیم گرفتیم شما را با تعریف دارایی آشنا کنیم تا در انتهای این مقاله بتوانید مفهوم دارایی را متوجه شوید و درک گسترده تری از انواع دارایی پیدا کنید و پاسخ جامعی از دارایی چیست داشته باشید.

بر اساس استاندارد های حسابدارید تعریف دارایی عبار است از:

همه اموال و منابع اقتصادی که در معاملات اقتصادی کسب میشوند و یا به بیان ساده تر در عملیات اقتصادی و مالی یک سری منابع اقتصادی به مالکیت واحد تجاری در میاید که بر حسب فاکتور پول مورد سنجش قرار میگیرند و به آن دارایی گفته میشود.

برای مثال میتوان از پول نقد، موجودی کالا، زمین ، ساختمان، ماشین الات، اسبغاب و اثاثیه اداری و اوراق بهادار نمونه هایی از دارایی در حسابداری هستند.

دارایی به انگلیسی Asset میباشد و در واقع منابعی میباشند که دارای ارزش اقتصادی هستند. در ادامه مقاله شما را با انواع دارایی آشنا میکنیم و تعریف دارایی و بدهی را به زبان ساده به شما توضیح میدهیم.

انواع دارایی در حسابداری

برای اینکه بدانیم انواع دارایی در حسابداری چیست ابتدا لازم است با تعریف دارایی آشنا شویم.

دارایی یا Asset به منابعی اطلاق می شود که دارای ارزش اقتصادی هستند و شرکت یا افراد از آنها منفعت می برند و در آینده می توانند ایجاد درآمد کنند.

دارایی ها در ترازنامه به ثبت می رسند و ستون سمت راست ترازنامه مربوط به دارایی های شرکت و سمت چپ مختص بدهی ها است.

انواع دارایی در حسابداری

معرفی انواع دارایی در حسابداری

ویژگی دارایی ها در حسابداری

دارایی ها دارای سه ویژگی هستند که به تفکیک به توضیح هر کدام می پردازیم.

منبع، طبق تعریف دارایی، دارایی ها منابعی هستند که در آینده برای شرکت منفعت اقتصادی دارند.

ارزش اقتصادی، دارایی ها ارزش اقتصادی دارند، به عبارتی دیگر دارایی ها قابلیت مبادله شدن دارند و میتوانند خرید و فروش شوند.

مالکیت، دارایی ها مالکیت دارند بدین معنا که می توانند به وجه نقد یا و یا معادل های آن تبدیل شوند.

طبقه بندی انواع دارایی

اکنون می خواهیم انواع دارایی از منظر حسابداری را بررسی کنیم تا انواع دارایی در حسابداری را بشناسید. دارایی ها به طور کلی به سه روش طبقه بندی می شوند :

طبقه بندی براساس سهولت تبدیل آنها به پول

طبقه بندی براساس وجود فیزیکی و ملموس آنها

طبقه بندی براساس روش استفاده یا به عبارتی هدف از فعالیت تجاری آنها

انواع دارایی در حسابداری بر مبنای وجود فیزیکی

دارایی ها بر مبنای وجود فیزیکی به دو دسته ی مشهود (ملموس) و غیر مشهود تقسیم بندی می شوند. در این قسمت انواع دارایی ها را بر مبنای فیزکی طبقه بندی کرده ایم تا به راحتی با ویژگی های خاص هرکدام آشنا شوید.

انواع دارایی در حسابداری بر مبنای وجود فیزیکی

معرفی انواع دارایی در حسابداری بر مبنای وجود فیزیکی

دارایی مشهود یا Tangible Asset

همانطور که از نام دارایی های مشهود برمی آید دارایی های مشهود دارایی هایی هستند اشنایی با انواع نسبت های مالی به صورت فیزیکی قابل دیدن یا لمس کردن هستند.

دارایی های مشهود به دو دسته ی جاری و ثابت تقسیم بندی می شوند.

دارایی های ثابت مشهود مانند زمین، ساختمان ها، ماشین آلات و… که به اسم اموال نیز معرفی می شوند. این دارایی ها اغلب تضمین کننده ی بقا و قدرت شرکت را دارند.

بنابراین حفاظت از آنها یکی از اصلی ترین و مهم ترین وظایف بخش حسابداری یک شرکت است.

دارایی جاری مشهود به اقلامی مانند لیست کالاهای موجود اطلاق می شود. همچنین دارایی های ثابت مشهود خود دارای سه نوع هستند که به توضیح و توصیف هر یک می پردازیم.

دارایی استهلاک پذیر

دارایی های استهلاک پذیر دسته ای از دارایی های مشهود هستند که در طی زمان، پس از طی کردن عمر مفید خود دچار استهلاک می شوند و عمر مفید اقتصادی شان به پایان می رسد.

دارایی استهلاک ناپذیر

دارایی های استهلاک ناپذیر دسته ای از دارایی های مشهود هستند که با گذر زمان دچار استهلاک نمی شوند و در اصطلاح دارای عمر نامحدود هستند. مانند زمین

دارایی نقصان پذیر

دارایی های نقصان پذیر دسته ای از Tangible Asset هستند که قابل استخراج هستند و بر اثر استخراج تهی می شوند.

این دارایی ها پس از استخراج تبدیل به به موجودی مواد یا کالا می شوند. مانند معادن، جنگل ها و… . این دسته از دارایی های مشهود در ترازنامه با نام معادن و ذخایر قید می شوند.

طبق این دسته بندی به اهمیت طول عمر مفید اقتصادی، استفاده در روال عادی عملیات و منابع آتی قابل اندازه گیری در دارایی های ثابت مشهود پی می بریم.

دارایی نامشهود یا Intangible Asset

دارایی های نامشهود دارای ماهیت فیزیکی نیستند و قابل لمس نمی باشند.

دارایی های نامشهود در طبقه بندی دارایی های ثابت قرار می گیرند و اگرچه قابل دیدن نیستند اما سود آتی شرکت را تضمین می کنند.

از مثال های دارایی نامشهود می توان به حق ثبت اختراع، حق چاپ ، سرقفلی، برند و نام تجاری و حق رای و روش منحصر به فرد یک شرکت اشاره کرد.

این دارایی ها می توانند در بازه ی زمانی محدود یا به طور نامحدود در اختیار یک شرکت باشند.

اما چیزی که مبرهن است، آنها راه را برای موفقیت و مطرح بودن شرکت هموار می کنند.

انواع دارایی در حسابداری بر اساس نوع کاربرد دارایی

طبق این دسته بندی دارایی ها بر اساس عملیات های تجاری به دو دسته ی دارایی های عملیاتی و دارایی های غیر عملی تقسیم می شوند. در ادامه با ما همراه باشید تا با نوع های مختلف داریی در حسابداری بر اساس نوع کاربرد دارایی بیشتر آشنا شوید.

انواع دارایی در حسابداری بر اساس نوع کاربرد دارایی

معرفی انواع دارایی در حسابداری بر اساس نوع کاربرد دارایی

دارایی عملیاتی

دارایی های عملیاتی در معاملات روزانه قابل استفاده هستند. در حقیقت دسته ای از دارایی ها که یک شرکت برای تولید محصولات خود و همچنین ارائه خدمات از آنها بهره می برد، دارایی های عملیاتی هستند.

به طور مثال وجه نقد، موجودی انبار و کارخانه، مانده ی حساب های بانکی، تجهیزات و… شامل این دسته از دارایی ها می شوند.

دارایی غیر عملی

پیش تر اشاره کردیم که دارایی های عملیاتی دارایی هایی هستند که در معاملات روزانه استفاده می شوند.

اما دارایی های غیر عملی در معاملات تجاری روزانه جایی ندارند و نقش خود را در برطرف سازی نیازهای آینده ایفا می کنند.

به طور مثال املاک و مستغلاتی که برای ارزش آنها توسط شرکت خریداری شده اند نمونه ای از دارایی های غیر عملی هستند.

انواع دارایی در حسابداری بر اساس قابلیت تبدیل یا همگرایی

انواع دارایی در حسابداری بر اساس قابلیت همگرایی و نقدشوندگی به دو دسته ی جاری و ثابت تقسیم بندی می شوند که در ادامه به معرفی آن ها می پردازیم.

انواع دارایی در حسابداری بر اساس قابلیت تبدیل یا همگرایی

تعریف انواع دارایی در حسابداری بر اساس قابلیت تبدیل یا همگرایی

انواع دارایی ثابت

دارایی های ثابت دارایی هایی هستند که به آسانی تبدیل به وجه نقد نمی شوند، و برای خرید و فروش آنها باید مراحل و مدت زمانی را طی کرد.

دارایی های ثابت با نام های دیگر مانند دارایی غیرجاری، بلند مدت و دارایی های سخت نیز یاد می شوند.

ارزش دارایی های ثابت به مرور کم شده و به جز زمین، دچار استهلاک می شود.

لیست دارایی ثابت

در دارایی های مشهود به دارایی های ثابت نیز اشاره کردیم و آنها را از نظر استهلاک پذیر بودن، استهلاک ناپذیری و نقصان پذیری مورد بررسی قرار دادیم؛ اکنون از دیدگاه دارایی های ثابت به بررسی آنها می پردازیم.

زمین تنها دارایی استهلاک ناپذیر است.

ساختمان می تواند، انبار، شرکت و یا محل سکونت باشد. از اشنایی با انواع نسبت های مالی این دارایی برای پوششی جهت نگهداری از ماشین آلات، تجهیزات، محصولات، انجام خدمات و… استفاده می شود. بنابراین تمام فعالیت های شرکت به نوعی وابسته به ساختمان هستند.

ماشین آلات، دستگاه ها یا ابزاری هستند که با نیروی محرکه ی خود به تنهایی یا توسط محرک های دیگر در فعالیت اصلی و خط تولید شرکت دخالت دارند.

این دارایی استفاده ی خدماتی دارد، به طوریکه برای راه اندازی یا تعمیر سایر لوازم و دارایی ها بهره برداری می شوند.

این دارایی از دسته دارایی های غیر مشهود است که به شرکت حق خرید و فروش و استفاده از یک اختراع در مدت زمان معین را می دهد.

علائم تجاری یا برند ها از دارایی های غیر مشهود هستند که نشانه ی یک محصول هستند و می توانند بارِ کیفی داشته باشند.

علائم تجاری یا برند ها از دارایی های غیر مشهود هستند که نشانه ی یک محصول هستند و می توانند بارِ کیفی داشته باشند.

نحوه ثبت انواع دارایی در حسابداری

نحوه ثبت انواع دارایی در حسابداری دارایی ها و بدهی ها در ترازنامه به ثبت می رسند.

دارایی ها در سمت راست ترازنامه و بدهی ها در سمت چپ آن به ثبت می رسند. همچنین برای منظم شدن و دسترسی راحت تر معمولا بخش دارایی خود به طبقه بندی حساب ها مانند حساب های دریافتی، سود حفظ شده و… تفکیک می شود.

همچنین همانطور که میدانید دارایی خود به سه دسته تقسیم می شود و هر کدام از دسته ها شامل دو نوع اشنایی با انواع نسبت های مالی هستند.

به طور مثال دسته ی وجود فیزیکی به مشهود و غیر مشهود تقسیم می شود.

حال اگر یک شرکت دارایی های غیر مشهود ندارد نیازی به ذکر آنها در ترازنامه ی مالی نیست.

در کنار ترازنامه، شرکت ها صورت حساب های سود و زیان نیز دارند که توضیح آنها در این مقال نمی گنجد.

انواع دارایی در ترازنامه

دارایی های ثابت مشهود در ترازنامه با سر فصل های دارایی های سرمایه ای، دارایی های بلند مدت، دارایی های ثابت یا اموال، ماشین آلات و تجهیزات، عنوان می شوند.

انواع دارایی در ترازنامه

معرفی انواع دارایی در ترازنامه

انواع دارایی جاری

دارایی های ثابت دارایی هایی هستند که می توانند به آسانی تبدیل به وجه نقد شوند. این نوع از دارایی ها به نام دارایی های نقدی نیز یاد می شوند و نسبت به دارایی های ثابت از طول عمر کوتاه تری برخوردار هستند.

لیست دارایی جاری یا Current Asset

در این قسمت به لیست دارایی های جاری اشاره می کنیم:

وجه نقد اسکناس هایی است که یک شرکت در اختیار دارد و توسط آن می تواند نیازهای اساسی خود را تامین و کالا و خدمات خود را عرضه کند.

شبه نقد جایگزین وجه نقد است و به سپرده های غیردیداری و مدت دار اطلاق می شود

این دسته از سپرده ها توسط شرکت برای بهره برداری از سود سپرده ایجاد می شود.

موادی که در انبار شرکت تحت عنوان مواد اولیه، مواد نیمه آماده یا محصول آماده در مدت زمان مشخص نگهداری می شوند.

به اسنادی که مالک آن می تواند آن را خرید و فروش کند، اطلاق می شود.

بدهی هایی که شرکت های دیگر به شرکت دارند، از جمله دارایی های جاری است.

از دیگر دارایی های جاری می توان به طور مختصر به درآمد های حساب شده، قبض های دریافتی، هزینه های پیش پرداخت شده و… نیز اشاره کرد.

اهمیت طبقه بندی دارایی ها

اکنون که طبقه بندی دارایی ها را به طور کامل مورد بررسی قرار دادیم، اهمیت دسته بندی آنها مشخص می شود.

یک طبقه بندی درست نه تنها به نظم شرکت کمک می کند بلکه باعث پیشرفت آن نیز شده و فرصت های تازه ای برای آن ایجاد می کند.

دانستن دارایی های مشهود و نامشهود در یک کسب و کار پر ریسک به ارزیابی مقدار ریسک و توانایی پرداخت آن کمک می کند.

برای دانستن سهم درآمدهای هر دارایی و تعیین درصد سود و درآمد یک شرکت باید با دارایی های عملیاتی و غیرعملی و انواع آن به خوبی آشنا باشیم.

و در نهایت تشخیص و تمییز دارایی های جاری و ثابت از یکدیگر نقش موثری در درک سرمایه در گردش خالص شرکت دارد.

تفاوت دارایی ودارایی خالص

کل دارایی ها از جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام به دست می آید. در حالیکه دارایی خالص به طور کلی با حقوق صاحبان سهام تقریبا یکسان و برابر است؛ و مقدار آن از تفاوت کل بدهی ها از کل دارایی به دست می آید.

کل دارایی = کل بدهی + حقوق صاحبان سهام

دارایی خالص = کل دارایی – کل بدهی

مفهوم دارایی در حقوق

در حقوق، تعریف دارایی با اموال متفاوت است و مفهوم دارایی در حقوق گسترده تر از اموال می باشد.

در نتیجه دارایی جز مثبت اموالی که متعلق به یک شخص یا شرکت است و جز منفی که شامل بدهی ها می شود را پوشش می دهد.

تعریف دارایی و بدهی

اکنون می خواهیم دارایی ها و بدهی ها را بیشتر بشناسیم. پیش از این با تعریف دارایی و انواع دارایی به طور کامل آشنا شدیم و آنها را شرح دادیم و می دانیم که دارایی در حسابداری چیست.

بدهی ها در کنار سرمایه مجموع دارایی یک شرکت را تشکیل می دهد. اما تعریف بدهی چیست؟

بدهی به طور کلی بدهی کلیه مبالغی است که شرکت متعهد شده است در یک مدت زمان مشخص آنها را بازپرداخت کند.

تعریف دارایی و بدهی

دارایی و بدهی چیست

انواع بدهی

بدهی ها به دو دسته ی جاری یا کوتاه مدت و غیرجاری یا بلند مدت تقسیم می شوند.

بدهی های غیرجاری یا بلند مدت

بدهی های بلند مدت به آن دسته از اشنایی با انواع نسبت های مالی بدهی ها اطلاق می شود که مهلت و فرآیند پرداخت آن از یک دوره ی مالی طولانی تر است. مانند اسناد یا وام های پرداختنی بلند مدت، کمک های بلاعوض دولت به شکل دارایی بلندمدت

بدهی های جاری یا کوتاه مدت

بدهی های کوتاه مدت بدهی هایی هستند که شرکت موظف به پرداخت آنها در یک سال مالی است.

بدهی های جاری یا کوتاه مدت

بدهی های کوتاه مدت بدهی هایی هستند که شرکت موظف به پرداخت آنها در یک سال مالی است.

انواع بدهی های جاری در حسابداری

که بدهی شرکت به دیگران هستند

به چک و سفته هایی که شرکت به دیگران داده است، اطلاق می شود.

وجهی که در ازای ارائه ی کالا یا خدمات شرکت از دیگران دریافت شده است

این حساب شامل تمام واریزها و برداشت ها توسط شرکا است.

شرکت ها مبلغ بعضی از بدهی های خود را مانند مزایای پایان خدمت یا مالیات بر درآمد را برآورد می کنند که در دسته ی بدهی های جاری قرار می گیرد.

سوالات متداول

همه اموال و منابع اقتصادی که در معاملات اقتصادی کسب میشوند و یا به بیان ساده تر در عملیات اقتصادی و مالی یک سری منابع اقتصادی به مالکیت واحد تجاری در میاید که بر حسب فاکتور پول مورد سنجش قرار میگیرند و به آن دارایی گفته میشود.

در این مقاله انواع دارایی ها را به تفکیک توضیح داده ایم به طور مثال برای انواع دارایی ها میتوان به دارایی های مشهود، نامشهود، استهلاک پذیر و استهلاک ناپذیر و دارایی ثابت و غیره اشاره کرداشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.